be_ixf;ym_202101 d_25; ct_50
ЗАТВОРИ

Спечели обиколка с Люис Хамилтън

Спечели обиколка с пилота на Mercedes AMG Petronas Люис Хамилтън. Включи се сега.

форма за регистрация Май 01 2017 до Август 31 2017

правила на промоцията

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

Моля, прочетете внимателно тези общи условия („Условията“). С участието си в Промоцията (както е посочено по-долу), Вие се съгласявате да спазвате тези Условия. Моля също така, да се запознаете с нашата декларация за поверителност на www.monsterenergy.com, в която е обяснено как ще използваме данните, които ни предоставяте при участието Ви в настоящата Промоция.

 1. При условията на параграф 4 по-долу, в настоящата промоция („Промоцията“) могат да участват всички лица навършили 18 (осемнадесет) години и пребиваващи в България. 
 2. Настоящата Промоция се организира и изпълнява от Monster Energy Europe Limited с адрес Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road Greenford, Middlesex UB6 8UP, Обединеното кралство („Monster Energy “).
 3. Промоцията се провежда чрез участващи търговци на дребно на продукти кутии на Monster Energy® в България и се промотира чрез уеб сайта www.monsterenergy.com („Уеб сайтът“). 
 4. Служители или членове на семействата на служители на Monster Energy или свързаните с него дружества, подизпълнители, представители или правоприемници, или други лица, професионално свързани с Промоцията, нямат право да участват в Промоцията. 
 5. Със записването си за участие в тази Промоция, в съответствие с настоящите Условия, всеки участник („Вие“, „вашия/т“, „участник/ът“) се съгласява да бъде обвързан от настоящите Условия и от решенията на Monster Energy, които са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоцията. Monster Energy няма да води по-нататъшна кореспонденция в тази връзка. 
 6. Всички часове и дати, посочени в настоящите Условия, се отнасят до часове и дати в България. В случай, че възникне спор по отношение на часа или датата на изпратена заявка за участие, решението на Monster Energy е окончателно. 
 7. За да се избегне всякакво съмнение във връзка с участието в тази Промоция, изисква се използването на компютър с интернет достъп. Участникът носи отговорност за получаване на разрешение от собственика на компютъра и от този, който плаща за интернет достъпа. Няма да се уважат никакви разходи, свързани с интернет достъпа, направени от участници в тази Промоция. 
 8. За участие в тази Промоция не е необходимо закупуването на определен продукт или плащане от какъвто и да било характер.
 9. Заявки, направени онлайн чрез методи, генерирани чрез скрипт, макро или използване на автоматични устройства, няма да бъдат валидни. Monster Energy си запазва правото да проверява валидността на заявките и да изключи онези от тях, за които сметне, че са направени с използването на техники за автоматизирано подаване. 

Участие

Началната дата на промоцията е 00:01 ч. на 1 май 2017 г. („Начална дата“), а крайната дата на промоцията е 23:59 ч. на 31 август 2017 г. („Крайна дата“). 

 1. Участниците могат да участват като: а) действат съгласно настоящите Условия и б) изпратят данните си, както е указано на уеб сайта (а именно трите си имена, дата на раждане, постоянен адрес, телефонен номер и имейл). 
 1. Участниците са ограничени до изпращане на 1 (една) заявка за участие на човек. Никой участник няма право да изпраща или да се опитва да изпрати повече от една (1) заявка за участие. Monster Energy си запазва правото да отхвърли от участие в Промоцията всеки участник, който изпраща или да се опитва да изпрати повече от една (1) заявка за участие. 

Награда и изисквания

 1. Всеки участник, който изпрати валидна заявка за участие съгласно параграф 11 по-горе („Валидно записване“), ще бъде включен в тегленето на жребия за наградата, който ще бъде проведен в рамките на пет (5) дни от Крайната дата („Теглене“), където първите две (2) изтеглени Валидни записвания на участник в Тегленето (всяко от които е упоменато по-долу като „Печеливш“ и заедно - „Печеливши“) печелят пътуване за двама (2) души до Англия, Обединеното кралство, за два (2) дни и една (1) нощ в периода между 1 октомври 2017 г. и 31 октомври 2017 г. („Дати“) (точните дати ще бъдат определени изцяло по преценка на Monster Energy в зависимост от наличните възможности) с приблизителна пазарна стойност, възлизаща на две хиляди евро (€2000,00), която ще включва следното („Награда“):
  1. 12.1.едно (1) преживяване с возене за двама (2) души до Люис Хамилтън, което ще бъде насрочено да се проведе през единия (1) ден в рамките на Датите на Mercedes Benz World, Weybridge, Surrey, Обединеното кралство („Преживяване“). За да се избегне недоразумение, Преживяването ще бъде ограничено до една (1) обиколка на пистата за двама (2) души, возещи се в същия автомобил;
  2. 12.2.една (1) нощувка за двама (2) души в двойна стая в хотел с категория не по-малко от четири (4) звезди, който ще бъде определен изцяло по преценка на Monster Energy („Хотел“);
  3. 12.3.два (2) двупосочни самолетни билети за икономична класа от летище в България, което ще бъде определено изцяло по преценка на Monster Energy, до летище в Обединеното кралство, което ще бъде определено изцяло по преценка на Monster Energy („Летище на пристигане“);
  4. двупосочен транспорт в икономична класа, който ще бъде определен изцяло по преценка на Monster Energy, за двама (2) души от Летището на пристигане до Хотела и от Хотела до мястото на провеждане на събитието на Преживяването, както е определено единствено по преценка на Monster Energy; и
  5. определени хранения, както е определено единствено по преценка на Monster Energy, по време на продължителността на Наградата.
 1. Само официалният печеливш на Наградата, избран съгласно параграф 13, и едно (1) лице, избрано от Печелившия („Избрано лице“) могат да се възползват от Наградата. Избраното лице следва да бъде одобрено от Monster Energy, да е на възраст над осемнадесет (18) години и да живее в България.
 2. Преди да бъде обявен за Печеливш и да получи Наградата, евентуалният Печеливш на Наградата и неговото/нейното Избрано лице трябва:
  1. да предоставят доказателство за възраст, местоживеене и самоличност, които могат да включват, но не се ограничават до копие на доказателство за мястото на пребиваване, паспорт или подобен официален документ за самоличност, преди да получат своята Награда, и
  2. да подпишат декларация за освобождаване от отговорност, изготвена изцяло по преценка на Monster Energy, конкретно за Наградата, с която се потвърждава разбирането, спазването и приемането на декларацията за освобождаване от отговорност. Копия от съответното потвърждение и декларация за освобождаване от отговорност могат да бъдат намерени по-долу. [ВЪВЕДЕТЕ АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА].

Непредоставянето на тази информация на Monster Energy в рамките на разумните срокове, определени от Monster Energy, може да доведе до отнемане на Наградата на евентуалния печеливш и изтегляне от Monster Energy на друг участник, отговарящ на условията, възможно най-скоро след това.

 1. С цел избягване на съмнение, всички други разходи, свързани с наградата, в т.ч. без ограничение, данъци, валидна здравна застраховка за пътуване, туристическа виза (ако е приложимо), транспорт, храна, всякакви развлечения и всичко друго, което не е изрично включено и описано в определението за Награда в параграф 13 по-горе, се поемат самостоятелно от Печелившия. Настаняването е само на база нощувка и Печелившият и неговото/нейното Избрано лице ще са отговорни за цялата храна и всички напитки, консумирани от тях в стаята и другаде, и за всички допълнителни разходи за стаята. Отговорност на Печелившия е да бъде на разположение за датите на Наградата и да предостави необходимата документация, данъци, застраховки, паспорт и всички други законови изисквания за Наградата и / или документация, която се изисква от Monster Energy. С настоящото Печелившият се съгласява да подпише и да спазва всички общи условия на съответните доставчици на услуги за услугите, изложени в параграф 13.

Уведомление и предоставяне на Наградата

 1. Всеки от Печелившите ще бъде уведомен по мобилния телефон, въведен при участието в Промоцията, в рамките на пет (5) дни от Тегленето. („Уведомление“). 
 1. Неспечелилите няма да бъдат уведомявани.
 2. Подробности по предоставянето на Наградата се определят от Monster Energy по собствена преценка. Подробности по предоставянето на Наградата, (включително, но не само, времето, датата и мястото на предоставянето) се предоставят на Печелившия при Уведомлението. За избягване на всяко съмнение, от Печелившия няма да се изискват плащания за получаване на Наградата.
 3. В случай че Monster Energy не може да се свърже с потенциалния печеливш в рамките на десет (10) дни от Крайната дата на Промоцията или потенциалният печеливш няма възможност да получи наградата или да присъства на връчването на Наградата по каквито и да било причини, то участието ще се счита за нищожно и Monster Energy следва да изтегли друг участник, в разумни срокове.

Общи условия

 1. В заявката за участие няма да е възможно по каквато и да е причина да се предоставя алтернативна информация за контакт на тази, която е предоставена при записването за участие и включването в Промоцията.
 1. Всички заявки се считат за получени в момента на въвеждането им в базата данни на Monster Energy, а не в момента, когато заявката е изпратена към уеб сайта от участника. 
 2. В случай на спор относно самоличността на Печелившия, решението на Monster Energy е окончателно.
 3. Изпращането на заявка за участие по интернет или друга форма на доказателство за изпращане на заявка за участие не е свидетелство, че Вашата заявка е получена. Monster Energy не поема отговорност за заявки, които са неправилно попълнени, загубени, забавени или които по някаква причина не са получени. 
 4. Наградата е както е описана и не може да се прехвърля, заменя или вместо нея да бъде получен паричния й еквивалент, в случай че евентуалният печеливш не е в състояние да си получи Наградата поради някаква причина. В случай на непредвидени обстоятелства, Monster Energy си запазва правото да замени цялата Награда или елементи от нея с награди на същата или по-висока стойност.
 5. Печелившият се съгласява да участва в разумни мероприятия, осигуряващи публичност на Промоцията, ако това бъде поискано от Monster Energy и Печелившият дава своето съгласие Monster Energy да използва неговото име, снимка и аудио и/или визуални записи с него във всякакви мероприятия, осигуряващи публичност на Промоцията.
 6. Данните на Печелившия(те) (в т.ч. име и страна на пребиваване) могат да бъдат посочени на Уеб сайта.
 7. В максималната възможна степен, позволена от закона, Monster Energy, и свързаните с тях дружества, служители, директори, посредници, правоприемници или подизпълнители не носят отговорност или задължение за обезщетение за вреди, загуби, нараняване или разочарование, претърпени от участник, имащ достъп до Уеб сайта, участващ в Промоцията или в резултат от получаването на Награда. Доказателството за изпращане не се приема като доказателство за получаване. Monster Energy не носи отговорност за проблеми или техническа неизправност на телефонни мрежи или линии, компютърни онлайн системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване, софтуерен проблем с получаването на електронна поща или заявка поради технически проблеми или повреда или натоварване в интернет, телефонни линии или уеб сайт, забавяне или неизвършена пощенска или еквивалентна куриерска услуга, или комбинация от такива, включително повреди или щети на компютър или мобилен телефон на участника или всяко друго лице, свързани с, или произтичащи от участие в Промоцията. Не се изключва отговорността Monster Energy за измама, смърт или телесна повреда в резултат на небрежност или друг вид отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от закона.
 8. Възможно е да възникнат събития, които правят Промоцията или присъждането на Награда невъзможно поради причини, които са извън контрола на Monster Energy и съответно Monster Energy има право, по свое собствено усмотрение, да промени или измени Промоцията и участникът се съгласява, че Monster Energy не носи никаква отговорност в резултат на това.
 9. Monster Energy си запазва правото:
  1. да промени формата на Промоцията и/или да забави или отложи Промоцията или всеки (всички) неин (нейни) етап(и), изцяло или частично, поради причини извън неговия разумен контрол, без отговорност към участника; и
  2. да откажат участие на лице в Промоцията или в бъдещи събития, организирани от Monster Energy:
   1. когато Monster Energy основателно сметне, че Наградата е била прехвърлена на трето лице изцяло или частично;
   2. когато участник е бил дисквалифициран от друго състезание или промоция на Monster Energy в рамките на 12 (дванадесет) месеца от Началната дата;
   3. когато Monster Energy основателно смята, че съответното лице не е спазило настоящите Условия; или
   4. когато съответното лице няма право да участва в Промоцията (или ако участието в Промоцията е било отказано поради някаква причина).
 10. Освен както изрично е посочено в настоящите Условия, Monster Energy не носи отговорност за разходите или разноските, които могат да бъдат направени от участниците. Печелившият ще носи отговорност за всички данъци, дължими във връзка с Наградата. 
 11. Препоръчително е всички участници да запазят копие от настоящите общи условия за справка в бъдеще.
 12. Към Промоцията и настоящите Условия се прилагат законите на Англия и Уелс и всякакви спорове (договорни или извъндоговорни), произтичащи от или във връзка с Промоцията или настоящите Условия, са предмет на неизключителна компетентност на съдилищата в Англия и Уелс.