ZAVŘÍT

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POSLEDNÍ AKTUALIZACE:  8. dubna 2016

 

Monster Energy Company
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Monster Energy Company (dále jen „Monster“ „my“, „naše“) věnuje pozornost otázkám ochrany osobních údajů a rádi bychom, abyste věděli, jak tyto informace shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme. Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů popisuje naše postupy v souvislosti s informacemi, které shromažďujeme pomocí webových stránek, jež provozujeme a ze kterých jste získali přístup k těmto Zásadám ochrany osobních údajů (dále jen „Webové stránky“) pomocí softwarových aplikací, které poskytujeme k užití za použití počítačů, mobilních zařízení (dále jen „Aplikace“), pomocí našich stránek sociálních sítí, které provozujeme a ze který jste získali přístup k těmto Zásadám ochrany osobních údajů (dále jen souhrnně naše „Stránky sociálních médií“) a stejně tak pomocí emailových zpráv ve formátu HTML, které Vám zasíláme, jež odkazují k těmto Zásadám ochrany osobních údajů a v souvislosti s informacemi, které shromažďujeme off-line, např. pomocí formulářů, které můžete vyplnit za účelem účasti v loteriích nebo soutěžích (dále jen souhrnně „Služby“). Poskytnutím osobních údajů naší společnosti souhlasíte se zásadami a podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které můžeme shromažďovat

Osobní údaje“ jsou údaje, které vás osobně identifikují, včetně následujících údajů:

Jméno

Pohlaví

Poštovní adresa (včetně fakturační adresy a doručovací adresy)

Telefonní číslo

Emailová adresa

Datum narození

Číslo kreditní a debetní karty

Profilová fotografie

Identifikátor účtů sociálních médií

Uživatelské jméno a heslo

 

Vezměte prosím na vědomí, že pro zpracování plateb přes Služby můžeme využít platební služby třetí strany. Pokud si přejete učinit platbu přes Služby, Vaše Osobní údaje mohou být shromážděny třetí stranou a nikoliv naší společností; v tom případě se na Vaše Osobní údaje vztahují zásady ochrany osobních údajů třetí strany, nikoliv tyto Zásady ochrany osobních údajů. Nemáme kontrolu nad shromažďováním, užitím či zveřejněním Vašich Osobních údajů danou třetí stranou a neneseme za takové nakládání zodpovědnost.

 

Pokud postoupíte jakékoli Osobní údaje týkající se jiných osob nám nebo našim poskytovatelům služeb v souvislosti se Službami, vyjadřujete tím, že máte oprávnění tak učinit a dovolujete nám používat dané informace v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Jak mohou být Osobní údaje shromažďovány

Naše společnost i naši poskytovatelé služeb mohou shromažďovat Osobní údaje mnoha různými způsoby, včetně následujících:

Skrze Služby: Můžeme shromažďovat Osobní údaje skrze Služby, např. když se přihlásíte k odebírání informačního bulletinu, vytvoříte si účet nebo provedete koupi.

Off-line: Můžeme shromažďovat Osobní údaje, když jste off-line, např. když navštívíte obchod, kde se prodávají naše produkty, zúčastníte se veletrhu nebo akce, kterou sponzorujeme, provedete objednávku přes telefon nebo kontaktujete zákaznické služby.

Z jiných zdrojů: Můžeme obdržet Vaše Osobní údaje z jiných zdrojů, např. z veřejných databází, sdružených marketingových partnerů, platforem sociálních médií, od lidí, kteří jsou Vašimi přáteli či jsou s Vámi jinak propojeni na platformách sociálních médií a od třetích stran. Pokud si například zvolíte propojit Váš účet sociálních médií s Vaším účtem Služeb, určité Osobní údaje z Vašeho účtu sociálních médií budou sdíleny s naší společností, což může zahrnovat Osobní údaje, které jsou součástí Vašeho profilu nebo profilů Vašich přátel.

 

Jak můžeme využívat Osobní údaje

Osobní údaje můžeme využívat:

Abychom odpověděli na Vaše dotazy a splnili Vaše žádosti, například o zaslání bulletinu.

Abychom Vám zasílali administrativní informace, např. informace týkající se Služeb a změn v našich zásadách a podmínkách.

Abychom dokončili a uspokojili Váš nákup či výměnu, např. abychom zpracovali Vaše platby, doručili Vám Vaši objednávku, komunikovali s Vámi ohledně Vašeho nákupu či výměny a poskytli Vám související zákaznické služby.   

Abychom Vám zasílali marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by Vás mohla zaujmout.

Abychom Vaše užívání Služeb přizpůsobili Vašim potřebám tím, že Vám poskytneme obsah, produkty a nabídky na míru. Můžeme například zobrazit obsah nebo Vám zaslat emaily, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zaujmout na základě Vašich Osobních údajů, na základě Vašeho profilu na sociálních médiích a Vašich aktivit na tomto profilu, na základě demografických údajů, fyzické lokaci a Vašich aktivitách v našich Službách.

Abychom Vám umožnili zúčastnit se loterií, soutěží a dalších reklamních akcí a abychom tyto aktivity mohli spravovat. Některé z těchto aktivit mají dodatečná pravidla, která mohou obsahovat dodatečné informace o tom, jak používáme a zveřejňujeme Vaše Osobní údaje; proto doporučujeme, abyste si tato dodatečná pravidla pozorně přečetli.

Abychom zajistili funkci sdílení na sociálních médiích.

Pro naše obchodní účely, například pro analýzu údajů, audity, monitorování podvodů a jejich prevenci, vývoj nových produktů, vylepšení, zkvalitnění či modifikování našich Služeb, identifikování uživatelských trendů, stanovení efektivity našich marketingových kampaní a řízení a rozšiřování našich obchodních aktivit.

V případech, kdy to považujeme za nutné nebo vhodné (a) podle platných zákonů, včetně zákonů mimo zemi Vašeho trvalého pobytu; (b) abychom vyhověli soudnímu procesu; (c) abychom reagovali na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi Vašeho trvalého pobytu; (d) abychom vymáhali naše zásady a podmínky; (e) abychom chránili svůj provoz a provoz našich přidružených organizací; (f) abychom chránili svá práva, soukromí, bezpečnost či majetek i práva, soukromí, bezpečnost či majetek svých přidružených organizací, Vás či ostatních osob; a (g) abychom usilovali o nápravná opatření či omezili škody, které bychom mohli utrpět.

 

Jak mohou Osobní údaje být zveřejněny

Vaše Osobní údaje mohou být poskytnuty:

Našim přidruženým organizacím za účely popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Monster Energy Company je zodpovědná za správu společně využívaných Osobních údajů.

Třetím osobám, tj. našim poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby jako hosting webových stránek, datovou analýzu, zpracování plateb, splnění objednávek, poskytování informačních technologií a přidružené infrastruktury, zákaznické služby, doručování emailů, zpracovávání kreditních karet, audit a další obdobné služby.

Třetím osobám, abychom jim umožnili zaslat Vám marketingová sdělení, pokud jste zvolili možnost sdílení takových sdělení.

Třetím osobám, tj. sponzorům a spolu-sponzorům loterií, soutěží a obdobných marketingových kampaní, pokud jste zvolili možnost sdílení takových sdělení.

Vámi, na diskusních nástěnkách, chatech, profilových stránkách a blozích a dalších službách, ve kterých můžete uveřejňovat informace a materiály (včetně, ale bez omezení na naše Stránky sociálních médií). Vezměte prosím na vědomí, že veškeré údaje, které uveřejníte skrze tyto služby, se stanou veřejnými a mohou být přístupné uživatelům Služeb i veřejnosti. Proto Vás nabádáme, abyste vše pečlivě zvážili, než se rozhodnete uveřejnit své Osobní údaje nebo jakékoli jiné údaje ve Službách.

Vašim přátelům spojeným s Vaším účtem sociálních médií, dalším uživatelům Služeb a poskytovateli Vašeho účtu sociálních médií v souvislosti s Vašimi aktivitami sdílení, například pokud připojíte svůj účet sociálních médií ke svým Službám nebo pokud se přihlásíte do svého účtu Služeb ze svého účtu sociálních médií. Propojením Vašeho účtu Služeb a Vašeho účtu sociálních médií nás opravňujete ke sdílení údajů s Vaším poskytovatelem účtu sociálních médií a souhlasíte, že použití sdílených údajů se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů webových stránek sociálních médií. Pokud si nepřejete, aby Vaše Osobní údaje byly sdíleny s ostatními uživateli nebo s poskytovatelem Vašeho účtu sociálních médií, nepropojujte prosím svůj účet sociálních médií se svým účtem Služeb a nepodílejte se na sociálním sdílení ve Službách.

Třetím osobám v případě reorganizace, fúze, prodeje, joint venture, přidělení, převodu nebo jiného nakládání s jakoukoli částí našeho podnikání, majetku nebo akcií (včetně nakládání v souvislosti s řízením o úpadku či obdobným řízením).

V případech, kdy to považujeme za nutné nebo vhodné (a) podle platných zákonů, včetně zákonů mimo zemi Vašeho trvalého pobytu; (b) abychom vyhověli soudnímu procesu; (c) abychom reagovali na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi Vašeho trvalého pobytu; (d) abychom vymáhali naše zásady a podmínky; (e) abychom chránili svůj provoz a provoz našich přidružených organizací; (f) abychom chránili svá práva, soukromí, bezpečnost či majetek i práva, soukromí, bezpečnost či majetek svých přidružených organizací, Vás či ostatních osob; a (g) abychom usilovali o nápravná opatření či omezili škody, které bychom mohli utrpět.

 

Ostatní Údaje

Ostatní údaje, které můžeme shromažďovat

 „Ostatní údaje“ jsou jakékoli údaje, které přímo neodkrývají Vaši identitu ani se přímo nevztahují k jednotlivci, například:

Údaje o použitém prohlížeči a zařízení

Údaje o užívání aplikací

Údaje shromážděné pomocí souborů cookie, pixelových značek „pixel tags“ a dalších technologií

Demografické údaje a další Vámi poskytnuté údaje

Souhrnné údaje

 

Jak mohou být Ostatní údaje použity a zveřejněny

V případech, kdy musíme nakládat s Ostatními údaji jako s Osobními údaji podle platných zákonů, mohou tyto být použity a zveřejněny pro všechny účely jako Osobní údaje.

V ostatních případech mohou Ostatní údaje být použity a zveřejněny pro jakékoli účely, vyjma případů, kdy nás platné zákony zavazují k jinému postupu.

V některých případech můžeme sloučit Ostatní údaje s Osobními údaji (například kombinace Vašeho jména a Vaší zeměpisné polohy). Pokud jakékoli Ostatní údaje sloučíme s Osobními údaji, s takto sloučenými údaji bude nakládáno jako s Osobními údaji, po dobu, kdy budou zkombinovány.

Jak mohou být Ostatní údaje shromažďovány

My i třetí strany, které nám poskytují služby, můžeme shromažďovat Ostatní údaje několika způsoby, včetně:

Pomocí Vašeho prohlížeče či zařízení:  Určité informace jsou shromažďovány většinou prohlížečů či automaticky pomocí Vašeho zařízení, například jedinečné identifikátory zařízení (adresa MAC), typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení displeje, název a verze operačního systému, výrobce přístroje a model, výkon přístroje podle srovnávacích kritérií a schopností, instalovaný přídavný software, kliky myší či pozice
 kurzoru, pozice rolovací lišty, doba strávená ve Službách, navštívené stránky, navštívené zprostředkované stránky a použitá klíčová slova při využití vyhledávače, jazyk, typ internetového prohlížeče a jeho verze, název a verze Služeb (například Aplikace), které používáte a další anonymní data o provozu.  Tyto údaje používáme, abychom zajistili, že Služby správně fungují, a abychom Vám nabídli užívání uzpůsobené na míru Vašim potřebám při používání Služeb. Můžeme například použít a zkombinovat údaje spolu s IP adresou, abychom vytvořili unikátní identifikátor Vašeho prohlížeče nebo zařízení, který pro nás rozpozná Váš prohlížeč či zařízení s přiměřenou mírou jistoty. Tento unikátní identifikátor nám umožňuje sledovat Vaše aktivity v našich Službách a zobrazovat obsah, o kterém se domníváme, že by Vás mohl zaujmout na základě těchto aktivit.  

Pomocí Vašeho používání Aplikace: Když si stáhnete a použijete Aplikaci, my i naši poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat údaje, jako například datum a čas přístupu Vaší Aplikace na naše servery či informace o tom, jaké soubory Aplikace stáhla.

Používáním souborů cookie: Soubory cookie jsou data uložená přímo na počítači, který užíváte. Soubory cookie nám umožňují shromažďovat údaje, jako například typ prohlížeče, doba strávená ve Službách, navštívené stránky, preferovaný jazyk a další anonymní údaje o provozu. My i naši poskytovatelé služeb používáme tyto údaje pro bezpečnostní účely, pro usnadnění navigace, efektivnější zobrazení informací a pro přizpůsobení Vašeho používání Služeb na míru Vašim potřebám; stejně tak tyto údaje používáme pro účely on-line sledování. Dokážeme rozlišit Váš počítač a pomoci Vám využít Služby. Též shromažďujeme statistická data o užívání Služeb, abychom dále zlepšovali design a funkcionalitu, porozuměli, jak jsou Služby používány, a pro usnadnění řešení otázek ohledně Služeb.

Pokud si nepřejete, aby Vaše údaje byly shromažďovány pomocí souborů cookie, většina prohlížečů jednoduchým postupem umožnuje automatické zablokování souborů cookie nebo nabízí volbu odmítnutí či povolení převodu konkrétního souboru (souborů) cookie z konkrétní webové stránky. Též Vás můžeme odkázat na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Pokud však tyto soubory cookie nepřijmete, může se stát, že používání pro Vás nebude komfortní. Nebudeme například schopni rozlišit Váš počítač a budete se muset při každé návštěvě daných Služeb znovu přihlašovat.

Kompletní informace o tom, jak používáme soubory cookie a další technologie, naleznete v našich Zásadách o použití souborů cookie a dalších podobných technologií na stránkách [INSERT WEB ADDRESS FOR COOKIE POLICY].

Používáním pixelových značek „pixel tags“ a dalších podobných technologií: Pixelové značky „pixel tags“ (též známé jako neviditelné grafiky „web beacons“ či průhledné GIF „clear GIFs“) mohou být použity v souvislosti s některými Službami, mj. ke sledování činností uživatelů Služeb (včetně adresátů emailů), změření úspěšnosti našich marketingových kampaní a pro vytvoření statistik o užívání Služeb a míře ohlasu.

IP adresa: Vaše „IP adresa“ je číslo, které je automaticky přiřazeno k počítači, na kterém využíváte služeb poskytovatele internetových služeb. IP adresa může být identifikována a automaticky nahrána do záznamů našich serverů, kdykoli uživatel učiní přístup do Služeb spolu s časem přístupu a stránkami, do nichž byl přístup učiněn. Shromažďování IP adres je standardní postup a dochází k němu automaticky na mnoha webových stránkách, v aplikacích či dalších službách. My používáme IP adresy pro účely kalkulace úrovně používání Služeb, diagnostikování problémů se servery a spravování Služeb.

Skutečná poloha: Můžeme shromažďovat údaje o skutečné poloze Vašeho zařízení, například pomocí IP adresy, satelitu, vysílačů mobilních sítí nebo Wi-Fi signálů. Můžeme použít skutečnou polohu Vašeho zařízení, abychom Vám poskytli služby a obsah na míru související s Vaší polohou. V některých případech Vám může být umožněno povolit nebo odmítnout takové využití polohy Vašeho zařízení; pokud odmítnete takové využití, je možné, že nebudeme schopni Vám poskytnout služby a obsah na míru.

 

 

 

Od Vás: Údaje jako Vaše poloha a další údaje, například Vámi preferovaná forma komunikace, se shromažďují, když tyto údaje dobrovolně poskytnete. Pokud nejsou zkombinovány s Osobními údaji, tyto údaje osobně neidentifikují ani Vás ani jiné uživatele Služeb.

Slučováním údajů: Sloučené Osobní údaje osobně neidentifikují ani Vás ani jiné uživatele Služeb (můžeme například sloučit Osobní údaje, abychom vypočítali procento našich uživatelů s konkrétní telefonní předvolbou).

SLužby poskytovAné třetími osobami

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na postupy týkající se ochrany soukromí, údajů či na další postupy jakýchkoli třetích osob, za něž neneseme zodpovědnost, včetně třetích osob provozujících jakoukoli webovou stránku či službu, na kterou Služby odkazují (včetně odkazů na videa v našich Službách poskytovaná třetími osobami, např. YouTube či Vimeo). Vložení odkazu do Služeb neznamená, že jsme my nebo naše přidružené společnosti schválili webové stránky či služby v odkazu.

Vezměte prosím na vědomí, že neneseme zodpovědnost za zásady a postupy týkající se shromažďování, používání či zveřejňování údajů (včetně postupů týkajících se bezpečnosti údajů) jiných společností, např. společností Facebook, Apple, Google, Microsoft, Yahoo!, Twitter, Pinterest, Tumblr, ani jiných společností vyvíjejících aplikace, poskytovatelů aplikací, poskytovatelů platforem sociálních médií, poskytovatelů operačních systémů, poskytovatelů bezdrátových služeb či výrobců zařízení včetně jakýchkoli Osobních údajů, které zpřístupníte jiným společnostem skrze nebo při připojení s Aplikacemi nebo našimi Stránkami sociálních médií.

ZABEZPEČENÍ

Usilujeme o přiměřená organizační, technická a administrativní opatření za účelem ochránit Osobní údaje v rámci naší organizace. Žádný přenos dat či úložný systém bohužel nemůže být zaručeně stoprocentně zabezpečený. Pokud máte důvod se domnívat, že Vaše interakce s námi již není zabezpečená (například, pokud se domníváte, že zabezpečení jakéhokoli účtu, který u nás máte založený, bylo narušeno), prosíme, abyste nás okamžitě informovali o problému a kontaktovali nás v souladu s oddílem „Kontaktujte nás“ níže.

Možnosti a přístup

Vaše možnosti týkající se našeho využívání a zveřejňování Vašich Osobních údajů

Nabízíme Vám mnoho možností týkajících se našeho využívání a zveřejňování Vašich Osobních údajů za účelem marketingu. Můžete si zvolit vyřazení:

Ze seznamu adresátů elektronických sdělení, která zasíláme: Pokud si nepřejete od nás nadále v budoucnosti dostávat marketingové emaily, můžete zvolit vyřazení ze seznamu adresátů těchto marketingových emailů, pokud nás informujete emailem zaslaným na adresu privacy@monsterenergy.com.

Z našeho sdílení Vašich Osobních údajů s přidruženými společnostmi pro přímé marketingové účely: Pokud preferujete, abychom Vaše Osobní údaje v budoucnosti nesdíleli s našimi přidruženými společnostmi pro přímé marketingové účely, můžete zvolit vyřazení z tohoto sdílení, pokud nás informujete emailem zaslaným na adresu privacy@monsterenergy.com.

Budeme usilovat o splnění Vašeho požadavku (požadavků), jak to bude nejdříve prakticky možné. Vezměte též prosím v úvahu, že i pokud zvolíte vyřazení ze seznamu adresátů našich marketingových emailů, můžete nadále dostávat důležité administrativní zprávy; vyřazení ze seznamu adresátů administrativních zpráv není možné.

 

Přístup k Vašim Osobním údajům, jejich aktualizace nebo smazání

Pokud si přejete zkontrolovat, opravit, aktualizovat, vymazat nebo odstranit Osobní údaje, které jste nám již poskytli, můžete nás kontaktovat na emailové adrese privacy@monsterenergy.com nebo nám napsat na níže uvedenou adresu:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Ve své žádosti prosím jasně uveďte, jaké Osobní údaje si přejete změnit, pokud si přejete, abychom Osobní údaje, které jste nám již poskytli, vymazali ze své databáze nebo nás informujte o tom, jaká omezení si přejete vztáhnout na naše užívání Vašich Osobních údajů, které jste nám poskytli. Za účelem Vaší ochrany můžeme vyhovět pouze žádostem s ohledem na Osobní údaje vztahující se k dané emailové adrese, která byla použita pro zaslání Vaší žádosti, a je možné, že bude potřeba ověřit Vaši identitu dříve, než dojde k provedení požadované změny. Budeme usilovat o vyhovění Vaší žádosti, jak to bude nejdříve prakticky možné.

Vezměte prosím na vědomí, že možná budeme muset zachovat určité údaje pro účely evidence a/nebo pro dokončení transakcí, které jste započali před odesláním žádosti o danou změnu či smazání (např. pokud jste učinili koupi nebo se zúčastnili marketingové kampaně, je možné, že budeme moci změnit či vymazat Osobní údaje, které jste nám poskytli, až po skončení dané koupě či kampaně). Též mohou existovat zbytkové informace, které zůstanou v našich databázích a dalších záznamech a které nebudou odstraněny.

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, je Vám méně než 18 let a jste registrovaným uživatelem Služeb, můžete nás požádat o odstranění obsahu nebo údajů, které jste uveřejnili ve Službách písemně na emailové adrese privacy@monsterenergy.com nebo na níže uvedené adrese:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Vezměte prosím na vědomí, že Vaše žádost nezaručuje kompletní či úplné odstranění obsahu či údajů, jelikož část Vašeho obsahu mohla být například převzata a publikována jiným uživatelem.

 

lhůta pro uchovávání údajů

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou pro splnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákonně stanovená či povolená lhůta pro uchovávání údajů není delší.

POužívání služeb nezletilými

Služby nejsou určeny jednotlivcům mladším třinácti (13) let; žádáme, aby tito jednotlivci neposkytovali Osobní údaje ve Službách.

MEzinárodní převod

Služby jsou řízeny a provozovány námi ze Spojených států amerických a nejsou zamýšleny jako předmět práva či jurisdikce jiného státu, země či území jiných než USA; Vaše Osobní údaje mohou být uloženy a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme podniky nebo ve kterých spolupracujeme s poskytovateli služeb; používáním Služeb souhlasíte s převodem údajů do zemích mimo území Vašeho bydliště, včetně Spojených států amerických, které mohou mít jiná pravidla týkající se ochrany údajů než Vaše země.

Citlivé údaje

Žádáme Vás, abyste nám nezasílali ani nám neposkytovali žádné citlivé Osobní údaje (např. číslo sociálního pojištění, údaje o rasovém nebo etnickém původu, o politických názorech, o náboženství či jiných názorech, o zdravotním stavu, informace o trestné činnosti nebo údaje o členství v odborech) ani skrze Služby či jinak.

aktualizace těchto zásad ochrany OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny. Podívejte se prosím na popisek „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky, kde je uvedeno, kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány. Jakékoli změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabydou účinnosti, jakmile zveřejníme aktualizované Zásady ochrany osobních údajů ve Službách.  Vaše využívání Služeb následně po těchto změnách znamená, že souhlasíte s aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na emailové adrese privacy@monsterenergy.com nebo na níže uvedené adrese:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Vezměte prosím na vědomí, že emailová komunikace není vždy bezpečná; prosím neuvádějte informace o kreditních kartách či citlivé údaje v emailech, které nám zasíláte.