be_ixf;ym_202303 d_30; ct_100
SULGE

KONTAKTANDMETE VORM

Teie panus on meile kasulik. Palun saatke meile oma ettepanekuid.

Monster Energy Company

1 Monster Way
Corona, CA 92879
Telefon: 866-322-4466

ISIKUANDMED

Upload
Palun sisestage oma küsimuse/mure kohta võimalikult palju teavet

No Solicitation. While we love to hear from our fans, it is the policy of Monster Energy Company (MEC) not to accept unsolicited submissions of ideas or other creative material. Selle eesmärk on vältida arusaamatusi, kui MEC'i poolt iseseisvalt arendatud tooted või turundus tundub olevat sarnane meile esitatud ideedega. Seetõttu peame paluma teil mitte saata meile ühtegi originaalset loomingulist materjali, nagu näiteks ideid uute või täiustatud toodete, reklaamikampaaniate või tootenimede jms kohta. Kogu kommunikatsiooni või materjale, mis on edastatud meile kodulehe kaudu, elektronposti teel või muul viisil, käsitatakse mittekonfidentsiaalsetena ja mittevaralistena. Kõike, mis on meile edastatud või postitatud võivad MEC ja meie tütarettevõtted kasutada mis tahes eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, reprodutseerides, avalikustades, edastades, avaldades, eetrisse lastes ja postitades. Lisaks sellele on MEC'il õigus kasutada mis tahes veebisaidil edastatud mis tahes teateid, ideid, oskusteavet või tehnikaid mis tahes eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, selliste toodete arendamist ja turustamist, mis kasutavad

Captcha