ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
//
OΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ UFC ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

UFC PROMO GREECE

ΤΑΞΙΔΙ 2 ΑΤΟΜΩΝ Ή ΠΟΛΛΑ ΜONSTER ENERGY ΔΩΡΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ

Αγοράζοντας οποιαδήποτε συσκευασία Monster Energy 500ml με την MasCard, συμμετέχετε στην κλήρωση για ταξίδι 2 ατόμων στην Νέα Υόρκη, ή ένα από τα ακόλουθα δώρα: 10 Monster UFC T-shirts, 5 Monster UFC Hoodies, 20 Μonster UFC Snapbacks.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

12/7/2023 - 31/7/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ: 2023-07-31T00:00:00.000000000

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Στην παρούσα προωθητική ενέργεια με διαγωνισμό-κλήρωση δώρων που διοργανώνει η εταιρία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Βασιλικών, τηλ. 2310803803, φαξ 2310803804, email [email protected] (εφεξής «ΜΑΣΟΥΤΗΣ») για το διάστημα 12-31/7/2023 μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (φυσικά πρόσωπα) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας mas card. Σύμφωνα με τους παρακάτω αναλυτικούς όρους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της εταιρίας Μασούτη, οι οποίοι εξαιρούνται αυτόματα καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρίας «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ»
 2. Η εταιρία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Φραγκοκλησιάς 9 ΤΘ 51206, Μαρούσι, τηλ. 2108008170, ΤΚ 15125 (εφεξής καλούμενη ως «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ» ή/και «Δωροθέτης») διαθέτει στην «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» τα δώρα (αντικείμενα) προκειμένου η τελευταία να τα αποδώσει με τη σειρά της στους νικητές / αναπληρωματικούς. Η εταιρία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ», ως Διοργανώτρια του διαγωνισμού διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές αγορές των προϊόντων, διαχειρίζεται νόμιμα το αρχείο αναγκαίων προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών/αναπληρωματικών του διαγωνισμού και τέλος αναλαμβάνει τη διαδικασία παράδοσης των δώρων (αντικειμένων) στους τυχερούς του διαγωνισμού.
 3. Ειδικότερα, η «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» τηρώντας το οικείο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής «Κανονισμός») θα καταχωρήσει σε αρχείο τα εξής στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα: Ημερομηνία αγοράς, κατάστημα αγοράς και κωδικό mas card. Τα προηγούμενα στοιχεία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα χρησιμοποιηθούν με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση του παρόντος διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών/αναπληρωματικών, τη σχετική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την παράδοση των δώρων στους νικητές. Η «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων. Τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία θα διατηρηθούν για έξι μήνες μετά την ανάδειξη των τυχερών οπότε και θα καταστραφούν. Σημειώνεται ότι η «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ, ως δωροθέτης δεν έχει πρόσβαση στο εν λόγω αρχείο που δημιουργείται, δεν έχει καμία ευθύνη ως προς την ενημέρωση και επεξεργασία των ανωτέρων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και νικητών και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επεξεργασίας από αυτήν των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό ούτε ως Υπεύθυνος ή από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας ούτε ως Εκτελών την Επεξεργασία στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού.
 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό διατηρούν τα προβλεπόμενα στον «Κανονισμό» δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης, δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εύκολα αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].  Επίσης, έχουν δικαίωμα να προσφύγουν ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για κάθε τυχόν παράπονο που απορρέει από την ανωτέρω επεξεργασία, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: email [email protected], τηλέφωνο 210.6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.
 5. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας mas card των οποίων τα προσωπικά στοιχεία είναι καταχωρημένα και η επικοινωνία μαζί τους είναι εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας).
 6. Σε περίπτωση, που δεν τηρούνται οι όροι των παραγράφων 1 και 5, οι συμμετοχές στο διαγωνισμό κρίνονται άκυρες.
 7. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
 8. Ο κάτοχος της mas card συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση με τη χρήση της κάρτας, αγοράζοντας για το διάστημα 12-31/7/2023 οποιαδήποτε συσκευασία Monster Energy 500ml. Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί μια συμμετοχή για κάθε αγορά συσκευασίας.
 9. Ο καταναλωτής- κάτοχος της mas card που δεν χρησιμοποίησε την ως άνω κάρτα δεν συμμετέχει αυτόματα αλλά θα πρέπει να το δηλώσει μέχρι και το τέλος του διαγωνισμού (δηλαδή έως και τις 31/7/2023) με τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας «ΜΑΣΟΥΤΗ» από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00 στο τηλέφωνο 2310.803740  και να δηλώσει στοιχεία του και τον αριθμό της mas card για την συγκεκριμένη προωθητική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δηλώσει και τα στοιχεία της ταμειακής απόδειξης (Αριθμός ταμειακής μηχανής και αριθμός απόδειξης).
 10. Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενος – εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των όρων 1 & 5 – μπορεί εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να πραγματοποιήσει αγορά. Αρκεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα κεντρικά γραφεία της εταιρίας «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00-16:00 και να δηλώσει τα στοιχεία του και τον αριθμό της mas card για την συγκεκριμένη προωθητική δραστηριότητα στο τηλέφωνο 2310.803740. Αποτελεί δική του ευθύνη η εγκυρότητα των στοιχείων που δίνει. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος mas card, δύναται να εκδώσει μια εκείνη τη στιγμή. Σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος α) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα των στοιχείων που δίνει και β) σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνον μία φορά σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.
 11. Όποιος κάτοχος της ως άνω κάρτας πιστότητας (mas card) δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών) και ώρες 08.00 - 16.00 στο τμήμα marketing της εταιρίας «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310.803740.
 12. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. (14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Βασιλικών) τη Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ώρα 13:00μ.μ. με βάση τα στοιχεία της κάρτας μέλους των συμμετεχόντων παρουσία εκπροσώπων της διοργανώτριας εταιρίας, με τη χρήση του προγράμματος http:/www.random.org/. Πληροφορίες για την εγκυρότητα/ αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:/random.org/faq/#S
 13. Θα αναδειχθούν συνολικά τριάντα έξι (36) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν με σειρά προτεραιότητας: Ο πρώτος (1ος) τυχερός ένα (1) ταξίδι (2 ατόμων) στη Νέα Υόρκη (το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί 9-13/11/2023 και περιλαμβάνει: α) αεροπορικά εισιτήρια β) μετακινήσεις από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο, από το ξενοδοχείο στο event και από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο, γ) 2 εισιτήρια για το ufc event δ)πρωινό και βραδινό γεύμα), οι επόμενοι δέκα (2ος – 11ος) από ένα (1) αυθεντικό ufc t-shirt, οι επόμενοι πέντε (12ος – 16ος από ένα (1) αυθεντικό ufc hoodie και οι επόμενοι είκοσι (17ος – 36ος) από ένα (1) αυθεντικό ufc snapback.
 14. Επιπλέον, θα αναδειχθούν και τριάντα έξι (36) αναπληρωματικοί νικητές αντίστοιχα.
 15. Οι νικητές που θα αναδειχθούν, θα ειδοποιηθούν από το τμήμα marketing της «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση χορήγησης της mas card. Όσοι τυχεροί δεν ανταποκριθούν θετικά έως την 22η Αυγούστου 2023 (η αδυναμία ειδοποίησης του νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου) θα αντικατασταθούν αυτόματα με σειρά προτεραιότητας από τους αναπληρωματικούς νικητές, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά μεταξύ των ημερομηνιών 23/8-11/9/2023 και ώρες 08:00-16:00 από τμήμα marketing.
 16. Στην περίπτωση που παρέλθει η 11η Σεπτεμβρίου 2023 και κάποιος έστω από τους αναπληρωματικούς νικητές δεν έχει παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο το έπαθλο, τότε αυτό απόλλυται οριστικά, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη αξίωση και η «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ» μπορούν να το διαθέσουν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.
 17. Τα δώρα – στο σύνολό τους - είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα και δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα για κανένα λόγο.
 18. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΜΑΣΟΥΤΗΣ (masoutis.gr), όπου το ονοματεπώνυμο του τυχερού θα αποτυπώνεται με εφαρμογή αλγορίθμου συγκάλυψης (masking) μέσα στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον παραπάνω αλγόριθμο, θα αναρτάται το πρώτο και το τελευταίο γράμμα του ονόματος και του επιθέτου του τυχερού, ενώ κάθε ένα από τα υπόλοιπα γράμματα θα έχει συγκαλυφθεί /αντικατασταθεί με αντίστοιχο σύμβολο (*).
 19. Η παράδοση των δώρων θα γίνει από τα καταστήματα λιανικής Μασούτης. Κατά την παράδοση του δώρου θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον τυχερό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου και της κάρτας mas card για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας. Στο προηγούμενο έντυπο ο τυχερός δηλώνει ότι δεν είναι εργαζόμενος στην εταιρία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ»
 20. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια.
 21. Η «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» διατηρεί το δικαίωμα της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και της μονομερούς τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού – κλήρωσης κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας και ώρας της κλήρωσης. Οι νέοι όροι ή η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθούν στις διευθύνσεις των καταστημάτων Μασούτη προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου καθώς και στην εταιρική ιστοσελίδα masoutis.gr  . Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας..          
 22. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» (14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Βασιλικών, 2310-803740) για να μάθουν επιπλέον λεπτομέρειες για το διαγωνισμό.
 23. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τη διαδικασία συμμετοχής τους στο διαγωνισμό από το υποστηρικτικό υλικό της ενέργειας (δείκτες ραφιού, φυλλάδιο, αφίσες) που θα βρίσκεται στους χώρους των καταστημάτων για την περίοδο 12-31/7/2023.
 24. Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της. Σε περίπτωση, που ματαιωθεί ο διαγωνισμός – κλήρωση για οποιονδήποτε λόγο, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά της διοργανώτριας εταιρίας, όπως ενδεικτικά δικαίωμα συνέχισης του διαγωνισμού ή αποζημίωσης.
 25. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε κάθε περίπτωση, ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές στο διαγωνισμό που δεν πληρούν τους παρόντες όρους.
 26. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια εταιρία για τεχνικά προβλήματα ή καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν για οιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και αφορούν στους χρόνους παράδοσης των δώρων, στην ποιότητα αυτών, σε τυχόν ελαττώματά τους, στην μηχανικής τους κατάσταση κλπ.
 27. Η διοργανώτρια εταιρία και η Δωροθέτης δεν ευθύνονται για τυχόν ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του δώρου , το οποίο παρέχεται «ως έχει» και ευρίσκεται. Επίσης, δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία τυχόν παρουσιαστεί στο δώρο της κλήρωσης, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση, εξαργύρωση της αξίας του σε χρήματα ή επισκευή του. Επίσης, ουδεμία ευθύνη υπέχουν, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο.
 28. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις, καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 29. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν κατατεθεί ήδη στη συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Αντωνία Αγοραστούδη - Ψαράκη, Μητροπόλεως 13 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310.281293 και ακριβές αντίγραφό τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι στην masoutis.gr στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.            
 30. Τα μέρη συμφωνούν να καταβάλλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσης για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση, εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο και ως αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.