Enable notifications to be the first to get the latest updates!
SULJE

voimassa alkaenMarraskuu 01 2017 Joulukuu 13 2017

Assassins Creed Giveaway - Finland

OSALLISTU Marraskuu 01 2017 Joulukuu 13 2017

Win an XboxOne S console!

ENTER BELOW!

Väärä maa? Valitse oma maasi navigointivalikosta

TAKAISIN KAMPANJAAN

KAMPANJAEHDOT

Lue nämä kampanjaehdot (”Ehdot”) huolellisesti. Osallistumalla Kampanjaan (määritelty alla) hyväksyt nämä Ehdot sitoviksi. Sinun on syytä lukea myös tietosuojakäytäntömme sivulta www.monsterenergy.com. Siinä kerromme, kuinka käytämme tietoja, jotka annat meille Kampanjaan liittyessäsi.

 1. Tämän Kampanjan järjestää ja sitä ylläpitää Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Iso-Britannia (”Monster Energy”).
 2. Osallistumalla tähän Kampanjaan näiden Ehtojen mukaisesti jokainen osallistuja (”sinä”, ”sinun, osallistuja”) sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja ja asiassa lopullisen päätöksen tekevän Monster Energyn kaikkia Kampanjaan liittyviä asioita koskevia päätöksiä. Monster Energy ei neuvottele tällaisista asioista enempää.
 3. Kampanja toteutetaan internetsivustolla [INSERT URL] (”WWW-sivusto”) ja sitä edistetään kampanjamateriaalilla, jota saa valikoiduilta 500 ml:n Monster Energy® -tuotetta myyviltä jälleenmyyjiltä Suomesta.
 4. Jäljempänä kohdassa 5 esitettyjen ehtojen rajoissa tämä Kampanja on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille Suomessa asuville henkilöille.
 5. Kampanjaan ei saa osallistua Monster Energyn tai sen tytäryhtiön, alihankkijan, asiamiehen tai valtuutetun työntekijä tai hänen perheenjäsenensä tai kukaan muu Kampanjaan ammatillisessa yhteydessä oleva henkilö.
 6. Kampanjaan osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen ostamista.
 7. Kampanjan alkamisaika on klo 00.01 1. marraskuuta 2017 (”Alkamisaika”), ja kampanjan päättymisaika on klo 23.59 31. joulukuuta 2017 (”Päättymisaika”).

Osallistuminen
 

 1. Osallistujat voivat osallistua tähän Kampanjaan seuraavasti toimimalla näiden Ehtojen mukaisesti antamalla WWW-sivustoon seuraavat omat tiedot WWW-sivuston ohjeiden mukaisesti (eli täydellinen nimi, asuinosoite, syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
 2. Yksi (1) ja sama henkilö voi osallistua Kampanjaan vain yhden (1) kerran. Osallistuja ei saa osallistua tai yrittää osallistua Kampanjaan useammin kuin yhden (1) kerran. Monster Energy varaa oikeuden kieltää osallistumisen Kampanjaan sellaiselta henkilöltä, joka osallistuu tai yrittää osallistua useammin kuin yhden (1) kerran.
 3. Osallistuminen ei ole pätevä, jos se on tehty verkossa koodilla tai makrolla luoduin menetelmin tai käyttämällä automatisoituja välineitä. Monster Energy varaa oikeuden vahvistaa osallistumisten pätevyyden ja hylätä osallistumiset, jotka se uskoo tehdyn käyttämällä automaattisia osallistumistekniikoita.

 

Palkinto ja Vaatimukset

 

 1. Jokainen osallistuja, jonka osallistuminen on pätevä kohdan 8 mukaisesti (kukin ”Pätevä osallistuminen” ja yhdessä ”Pätevät osallistumiset”), osallistuu arvontaan, joka pidetään viiden (5) päivän kuluessa Päättymisajasta (”Arvonta”).
 2. Arvonnassa kolmena (3) ensimmäisenä valittavat Pätevät osallistumiset voittavat Palkinnon (määritelty alla), ja voittaneista käytetään nimitystä ”Voittajat” ja yksittäin ”Voittaja”.
 3. Kukin Voittaja saa Xbox One S 500 GB -pelikonsolin, jonka kokonaisarvo on arviolta kaksisataaseitsemänkymmentä euroa (270,00 €) (”Palkinto”).
 4. Monster Energy vastaa Palkintoon liittyvästä arpajaisverosta.
 5. Ennen Voittajaksi julistamista ja Palkinnon vastaanottamista potentiaalista voittajaa (ja hänen Valittua henkilöään) pyydetään todistamaan kelpoisuutensa, mukaan lukien rajoituksetta ikänsä, asuinpaikkansa, ajokorttinsa, henkilöllisyytensä, mikä voi käsittää näihin rajoittumatta asuinpaikkatodistuksen, ajokortin, passin ja/tai vastaavan viranomaisen myöntämän henkilöllisyystodistuksen jäljennöksen. Näiden tietojen esittämättä jättäminen Monster Energylle Monster Energyn asettamassa kohtuullisessa ajassa voi johtaa siihen, että Voittaja menettää Palkinnon, jolloin Monster Energy arpoo tämän jälkeen toisen Pätevän osallistumisen niin pian, kuin kohtuudella on mahdollista.

 

Ilmoittaminen ja Palkinnon toimittaminen

 

 1. Voittajalle ilmoitetaan viiden (5) päivän kuluessa Arvonnasta puhelimitse ja/tai sähköpostitse tähän kampanjaan osallistumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen (”Ilmoitus”).
 2. Niille osallistujille, jotka eivät ole voittaneet, ei ilmoiteta.
 3. Kukin Palkinto toimitetaan Voittajille postitse tai kuriiripalvelun välityksellä Voittajan tähän kampanjaan osallistumisen yhteydessä antamaan asuinosoitteeseen kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa Ilmoituksesta.
 4. Siinä tapauksessa, että Monster Energy ei saa yhteyttä potentiaalisiin voittajiin kymmenen (10) päivän kuluessa Päättymisajasta tai potentiaaliset voittajat eivät pysty jostain syystä lunastamaan Palkintoa, kyseinen osallistuminen katsotaan mitättömäksi ja Monster Energy arpoo toisen Pätevän osallistumisen mahdollisimman pian tämän jälkeen.

 

Yleiset ehdot

 

 1. Kaikki näissä Ehdoissa esitetyt ajat ja päivämäärät viittaavat Suomen aikoihin ja päivämääriin. Kaikissa osallistumista koskevia aikoja ja päivämääriä koskevissa kiistoissa Monster Energyn ratkaisu on lopullinen.
 2. Osallistumiset eivät ole päteviä, jos WWW-sivuston kautta tehty osallistuminen on vastaanotettu ennen Alkamisaikaa tai Päättymisajan jälkeen.
 3. Kaikki osallistumiset katsotaan vastaanotetuiksi silloin, kun ne ovat tulleet Monster Energyn tietokantaan, eikä silloin, kun osallistuja on lähettänyt osallistumisen WWW-sivustolle.
 4. Selvyyden vuoksi Kampanjaan osallistuminen vaatii tietokoneen ja internetyhteyden. Osallistujien vastuulla on varmistaa, että hänellä on tietokoneen omistajan ja internetyhteyden maksavan tahon lupa. Kampanjaan osallistumisen tarkoituksessa internetyhteyden käyttämiseen liittyvistä kuluista ei voi vaatia hyvitystä.
 5. Kampanjaan osallistumisen yhteydessä annettujen yhteystietojen lisäksi ei voi mistään syystä antaa vaihtoehtoisia yhteystietoja.
 6. Jos Voittajan henkilöllisyydestä on kiistaa, Monster Energyn päätös on lopullinen.
 7. Verkossa olevan osallistumislomakkeen lähettäminen tai mikä tahansa muunlainen todiste osallistumislomakkeen lähettämisestä verkossa ei todista sitä, että osallistuminen on vastaanotettu. Monster Energy ei ole vastuussa osallistumisista, jotka ovat virheellisesti tehtyjä, kadonneita, viivästyneitä tai joita ei ole mistään muusta tahansa syystä vastaanotettu.
 8. Palkinnot vastaavat niistä annettua kuvausta eivätkä ne ole siirrettävissä, vaihdettavissa tai muutettavissa rahaksi siinä tilanteessa, että Voittaja ei kykene jostain syystä vastaanottamaan Palkintoaan. Ennakoimattomien olosuhteiden esiintyessä Monster Energy varaa oikeuden korvata koko Palkinnon tai palkinnon osia vastaavilla tai arvokkaammilla palkinnoilla.
 9. Voittaja suostuu olemaan Kampanjan johdosta julkisuudessa kohtuullisessa määrin, jos Monster Energy tätä pyytää, ja Voittaja antaa Monster Energylle suostumuksensa nimensä, valokuvien sekä ääni- ja/tai kuvatallenteiden käyttämiseen kaikenlaisessa Kampanjaan liittyvässä julkisuudessa.
 10. Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa Monster Energy tai sen tytäryhtiö, työntekijät, johtajat, asiamiehet, valtuutetut tai alihankkijat eivät ole vastuussa mistään osallistujan kärsimästä vahingosta, menetyksestä, vahingoittumisesta tai pettymyksestä tämän vieraillessa WWW-sivustolla tai osallistuessa Kampanjakilpailuun tai joka on seurausta Palkinnon vastaanottamisesta.  Monster Energy ei ole vastuussa puhelinverkoston tai -linjojen, tietokoneverkkojärjestelmien, palvelimien, palveluntarjoajien tai tietokonelaitteiden ongelmista tai toimintahäiriöistä eikä ohjelmistovioista tai osallistumisen vastaanottamisesta internetin, puhelinlinjojen tai minkä tahansa internetsivuston teknisten ongelmien tai ruuhkautumisen yhteydessä. Monster Energy ei myöskään ole vastuussa postin tai vastaavan kuljetuspalvelun viivästyksistä tai häiriöistä tai mistään edellä mainittujen yhdistelmistä, mukaan lukien osallistujan tai jollekin muulle tietokoneelle tai matkapuhelimelle Kampanjaan osallistumisen yhteydessä tai sen seurauksena sattuneesta vahingosta. Monster Energyn vastuuta ei ole rajoitettu liittyen harhaanjohtavaan tietoon, kuolemantapaukseen tai henkilövahinkoon, joka aiheutuu sen huolimattomuuden seurauksena, vastuuta ei myöskään rajoiteta, jos sitä ei lain mukaan voi sulkea pois tai rajoittaa.
 11. Syistä, jotka eivät ole Monster Energyn hallittavissa, voi tapahtua seikkoja, joiden vuoksi itse Kampanja tai Palkinnon myöntäminen osoittautuu mahdottomaksi. Tällöin Monster Energy voi harkintansa mukaisesti vaihtaa tai muuttaa Kampanjaa, ja osallistuja hyväksyy, ettei tämän seurauksena Monster Energyyn kohdistu korvausvastuuta.
 12. Monster Energy varaa oikeuden:
  1. muuttaa Kampanjan formaattia ja/tai lykätä tai siirtää Kampanjaa tai jotain sen vaihetta, kun tämä kokonaan tai osaksi johtuu syistä, jotka eivät kohtuullisesti ole sen hallittavissa, ilman vastuuta osallistujalle; ja/tai
  2. kieltää kenen tahansa henkilön osallistumisen Kampanjaan tai tuleviin Monster Energyn järjestämiin tapahtumiin;
   1. jos Monster Energy perustellusti uskoo, että Palkinto on siirretty kolmannelle osapuolelle kokonaan tai osittain;
   2. jos osallistuja on hylätty mistä tahansa Monster Energyn kilpailusta tai kampanjasta kahdentoista (12) kuukauden sisällä Alkamisajasta;
   3. jos Monster Energy perustellusti uskoo, että kyseinen henkilö ei ole noudattanut näitä Ehtoja; ja/tai
   4. jos kyseinen henkilö ei ole oikeutettu osallistumaan Kampanjaan (tai jos Kampanjaan osallistuminen olisi jostain syystä pitänyt kieltää).
 13. Paitsi jos näin on nimenomaisesti näissä Ehdoissa ilmaistu, Monster Energy ei vastaa kuluista tai kustannuksista, joita osallistujalle saattaa koitua.
 14. On suositeltavaa, että kaikki osallistujat säilyttävät nämä Ehdot tulevaa tarvetta varten.
 15. Tähän Kampanjaan ja näihin Ehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on kaikkiin Kampanjaan tai näihin Ehtoihin liittyviin riitoihin (sopimusperusteisiin tai sopimuksen ulkoisiin) ei-yksinomainen toimivalta. Tällä ei kuitenkaan rajoiteta sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia pakottavia kuluttajien oikeuksia.

Xbox One® on Microsoft-konsernin tavaramerkki.