be_ixf;ym_202111 d_30; ct_50
SULJE

Monster Energy - Come With Us - 2021 - Finland

Win a prize of your selection with Monster Energy!

osallistu Tammikuu 04 2021 Maaliskuu 31 2021

kampanjan säännöt

PITKÄT KAMPANJAEHDOT

Lue nämä kampanjaehdot (jäljempänä ”ehdot”) huolellisesti. Osallistumalla tähän kampanjaan (jäljempänä ”kampanja”) hyväksyt nämä ehdot sitoviksi. Sinun on syytä lukea myös tietosuojakäytäntömme sivulta www.monsterenergy.com. Siinä kerromme, kuinka käytämme tietoja, jotka annat meille kampanjaan osallistuessasi.

Tämän kampanjan järjestää ja sitä ylläpitää Monster Energy Europe Limited, jonka rekisteröity osoite on Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Iso-Britannia (jäljempänä ”Monster Energy”).

Kampanja on avoin kaikille kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille Suomessa asuville henkilöille. Kampanjaan ei saa osallistua Monster Energyn tai sen tytäryhtiön, alihankkijan, asiamiehen tai valtuutetun työntekijä tai hänen perheenjäsenensä tai kukaan muu kampanjaan ammatillisessa yhteydessä oleva henkilö.

Kampanja toteutetaan verkkosivustolla [www.monsterenergy.com/comewithus_fi ] (jäljempänä ”verkkosivusto”), ja sitä mainostetaan kampanjamateriaalilla valituissa kohteissa Suomessa.

Osallistumalla tähän kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti jokainen osallistuja (jäljempänä ”sinä”, ”sinun”, ”osallistuja”) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja asiassa lopullisen päätöksen tekevän Monster Energyn kaikkia kampanjaan liittyviä asioita koskevia päätöksiä. Monster Energy ei neuvottele tällaisista asioista enempää.

Kaikki näissä ehdoissa esitetyt ajat ja päivämäärät viittaavat Suomen aikoihin ja päivämääriin. Kaikissa osallistumista koskevia aikoja ja päivämääriä koskevissa kiistoissa Monster Energyn ratkaisu on lopullinen.

Kampanjaan osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen ostamista.

Osallistuminen

Kampanja alkaa klo 00.01 4.1.2021 (jäljempänä ”alkamisaika”), ja kampanja päättyy klo 23.59 31.3.2021 (jäljempänä ”päättymisaika”).

Osallistujat voivat osallistua tähän kampanjaan seuraavasti:

toimimalla näiden ehtojen mukaisesti

antamalla tietonsa verkkosivustolla (koko nimen, asuinosoitteen, syntymäajan, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen) sekä

valitsemalla pudotusvalikosta haluamansa palkinnon.

Palkinto ja vaatimukset

Kukin henkilö, joka osallistuu edellä selostetulla tavalla (kukin jäljempänä ”pätevä osallistuminen”), lisätään viiden (5) päivän kuluttua päättymisajasta pidettävään palkinnon arvontaan (jäljempänä ”arvonta”). Ensimmäinen arvonnassa satunnaisesti arvottu pätevä osallistuminen (”voittaja”) voittaa seuraavista valitsemansa palkinnon (”palkinto”):

yksi (1) 125 cm3 YZF-R125 Monster Energy® Yamaha MotoGP Edition -moottoripyörä tai

yksi (1) 250 cm3 YZ250F Monster Energy® Yamaha racing edition motocross -moottoripyörä tai

yksi (1) SCOTT Genius 910 AXS -maastopyörä tai

yhdet (1) Monster Energy® -merkkiset Armada-sukset, yhdet (1) Armada-suksisiteet, yksi (1) Monster Energy® ‑merkkinen Lobster-lumilauta, yksi (1) toimintakamera ja yksi (1) online-arvoseteli, joiden tarkat yksityiskohdat määrittää Monster Energy täysimääräisellä harkinnallaan.

Vain voittaja voi käyttää hyväkseen palkinnon edut.

Ennen voittajaksi julistamista ja palkinnon saamista mahdollisen voittajan on:

todistettava kelpoisuutensa mukaan lukien rajoituksetta ikänsä, asuinpaikkansa, henkilöllisyytensä, mikä voi käsittää näihin rajoittumatta asuinpaikkatodistuksen, passin, ajokortin tai vastaavan viranomaisen myöntämän henkilöllisyystodistuksen jäljennöksen

allekirjoitettava palkintokohtainen vastuuvapaussopimus, jonka Monster Energy on oman harkintansa mukaan laatinut, ja vahvistettava vastuuvapaussopimuksen noudattaminen ja hyväksyminen sekä sen sisällön ymmärtäminen. Kopion sovellettavasta vahvistuksesta ja vastuuvapaussopimuksesta voi pyytää seuraavalta: [LIITÄ].

Näiden tietojen esittämättä jättäminen Monster Energylle Monster Energyn asettamassa kohtuullisessa ajassa voi johtaa siihen, että voittaja menettää palkinnon, jolloin Monster Energy arpoo tämän jälkeen toisen pätevän osallistumisen niin pian, kuin kohtuudella on mahdollista.

Epävarmuuden välttämiseksi voittajan on itse maksettava kaikki muut palkintoon liittyvät kulut mukaan lukien rajoituksetta verot, ajoneuvon rekisteröintimaksut, turvavarusteet, ajokortin, asianmukaisen vakuutuksen ja kaikki muut palkintoon liittyvät kulut, joita ei ole nimenomaan mainittu ja selostettu palkinnon määritelmässä.

Voittaja on velvollinen toimittamaan vaadittavat asiakirjat ja muut lakisääteiset palkintoa koskevat vaatimukset tai Monster Energyn tai lain vaatimat asiakirjat.

Ilmoittaminen ja palkinnon toimittaminen

Voittajalle ilmoitetaan seitsemän (7) päivän kuluessa arvonnan päättymisestä puhelimitse tai sähköpostitse tähän kampanjaan osallistumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen (jäljempänä ”ilmoitus”). Niille osallistujille, jotka eivät ole voittaneet, ei ilmoiteta.

Palkinnon toimitustiedoista päättää Monster Energy omalla harkinnallaan. Palkinnon toimitustiedot (muun muassa toimitusajankohta ja -osoite) annetaan voittajalle ilmoituksen yhteydessä.

Siinä tapauksessa, että Monster Energy ei saa yhteyttä mahdolliseen voittajaan seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksesta, mahdollinen voittaja ei voi osallistua tapahtumaan tai mahdollinen voittaja ei jostain syystä pysty lunastamaan palkintoa, kyseinen osallistuminen katsotaan mitättömäksi, ja Monster Energy arpoo toisen pätevän osallistumisen mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Yleiset ehdot

Yksi (1) ja sama henkilö voi osallistua kampanjaan vain yhden (1) kerran. Osallistuja ei saa osallistua tai yrittää osallistua kampanjaan useammin kuin yhden (1) kerran. Monster Energy varaa oikeuden kieltää osallistumisen kampanjaan sellaiselta henkilöltä, joka osallistuu tai yrittää osallistua useammin kuin yhden (1) kerran.

Osallistuminen ei ole pätevä, jos se on tehty verkossa koodilla tai makrolla luoduin menetelmin tai käyttämällä automatisoituja välineitä. Monster Energy varaa oikeuden vahvistaa osallistumisten pätevyyden ja hylätä osallistumiset, jotka se uskoo tehdyn käyttämällä automaattisia osallistumistekniikoita.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että kampanjaan osallistuminen vaatii tietokoneen ja internetyhteyden. Osallistujan vastuulla on varmistaa, että hänellä on tietokoneen omistajan ja internetyhteyden maksavan tahon lupa. Kampanjaan osallistumisen tarkoituksessa internetyhteyden käyttämiseen liittyvistä kuluista ei voi vaatia hyvitystä.

Kaikki osallistumiset katsotaan vastaanotetuiksi silloin, kun ne ovat tulleet Monster Energyn tietokantaan, eikä silloin, kun osallistuja on lähettänyt osallistumisen WWW-sivustolle.

Jos voittajan henkilöllisyydestä on kiistaa, Monster Energyn päätös on lopullinen.

Verkossa olevan osallistumislomakkeen lähettäminen tai jokin muunlainen todiste osallistumislomakkeen lähettämisestä verkossa ei todista sitä, että osallistuminen on vastaanotettu. Monster Energy ei ole vastuussa osallistumisista, jotka ovat virheellisesti tehtyjä, kadonneita, viivästyneitä tai joita ei ole jostain muusta syystä vastaanotettu.

Palkinto vastaa siitä annettua kuvausta eikä se ole siirrettävissä, vaihdettavissa tai muutettavissa rahaksi siinä tilanteessa, että voittaja ei kykene jostain syystä vastaanottamaan palkintoaan. Edeltävästä huolimatta ennakoimattomien olosuhteiden esiintyessä tai mikäli Monster Energy ei pysty toimittamaan palkintoa COVID-19-pandemian tai jonkin muun syyn takia, Monster Energy varaa oikeuden korvata koko palkinnon tai palkinnon osia vastaavilla tai arvokkaammilla palkinnoilla.

Voittaja suostuu esiintymään julkisuudessa kampanjan johdosta kohtuullisessa määrin, jos Monster Energy tätä pyytää, ja voittaja hyväksyy, että Monster Energy voi käyttää hänen nimeään, valokuvaansa ja hänestä tehtyjä ääni- tai kuvatallenteita kaikenlaisessa kampanjaan liittyvässä julkisuudessa siten, kuin Monster Energyn tietosuojakäytännössä on kuvattu.

Jos Monster Energy ei pysty noudattamaan näitä ehtoja, se on vastuussa osallistujan kärsimistä menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavasti johtuvia Monster Energyn ehtojen rikkomisesta tai laiminlyömisestä, mutta se ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät ole ennakoitavissa olevia. Menetys tai vahinko on ennakoitavissa oleva, mikäli se on selvää seurausta Monster Energyn rikkomuksesta tai jos se on osallistujan ja Monster Energyn harkitsema osallistujan kampanjaan osallistumisen hetkellä. Monster Energyn ennakoitavissa olevia menetyksiä ja vahinkoja lukuun ottamatta Monster Energy ja sen tytäryhtiöt, työntekijät, johtajat, asiamiehet, valtuutetut tai alihankkijat sanoutuvat irti kaikesta vastuusta lain sallimissa enimmäisrajoissa.

Monster Energystä riippumattomista syistä voi tapahtua seikkoja, joiden vuoksi itse kampanja tai palkinnon myöntäminen osoittautuu mahdottomaksi. Tällöin Monster Energy voi harkintansa mukaisesti vaihtaa tai muuttaa kampanjaa, ja osallistuja hyväksyy, ettei tämän seurauksena Monster Energyyn kohdistu korvausvastuuta.

Monster Energy varaa oikeuden:

(a) muuttaa kampanjan formaattia tai lykätä tai siirtää kampanjaa tai jotain sen vaihetta, kun tämä kokonaan tai osaksi johtuu syistä, jotka eivät kohtuullisesti ole sen hallittavissa, ilman korvausvastuuta osallistujalle

(b) kieltää henkilön osallistumisen kampanjaan tai tuleviin Monster Energyn järjestämiin tapahtumiin: (i) jos Monster Energy perustellusti uskoo, että palkinto on siirretty kolmannelle osapuolelle kokonaan tai osittain; (ii) jos osallistuja on hylätty jostain Monster Energyn kilpailusta tai kampanjasta kahdentoista (12) kuukauden sisällä ennen alkamisaikaa; (iii) jos Monster Energy perustellusti uskoo, että kyseinen henkilö ei ole noudattanut näitä ehtoja; tai (iv) jos kyseinen henkilö ei ole kelpoinen osallistumaan kampanjaan (tai jos kampanjaan osallistuminen olisi jostain syystä pitänyt kieltää).

Paitsi jos näin on nimenomaisesti näissä ehdoissa ilmaistu, Monster Energy ei vastaa kuluista tai kustannuksista, joita osallistujalle saattaa koitua. Kukin voittaja on vastuussa kaikista palkintoon liittyvistä veroista.

On suositeltavaa, että kaikki osallistujat säilyttävät nämä ehdot tulevaa tarvetta varten.

Hyväksyt, että nimesi voidaan julkaista, mikäli olet voittaja. Voittajan nimi on saatavilla ottamalla yhteyttä Monster Energyyn internetosoitteessa www.monsterenergy.com/contact-us 90 päivän sisällä päättymisajasta.

Tähän kampanjaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakia sekä pakollisia paikallisen kuluttajalainsäädännön säännöksiä, jotka voivat vaikuttaa eduksesi lain perusteella, eikä mikään kampanjassa tai näissä ehdoissa vaikuta oikeuteesi hyödyntää kuluttajana tällaisia paikallisen lainsäädännön pakollisia säännöksiä.

Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on kaikkiin kampanjaan tai näihin ehtoihin liittyviin riitoihin (sopimusperusteisiin tai sopimuksen ulkoisiin) ei-yksinomainen toimivalta. Tällä ei kuitenkaan rajoiteta sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia pakottavia kuluttajien oikeuksia.

Mikäli sinulla on kysyttävää Kampanjasta tai haluat ottaa meihin yhteyttä, ota yhteys asiakaspalveluumme osoitteessa www.monsterenergy.com/contact-us.