be_ixf;ym_202109 d_17; ct_100
SULJE

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Finland

Win a trip to Ibiza for 2!

osallistu Lokakuu 01 2020 Tammikuu 31 2021

kampanjan säännöt

PITKÄT KAMPANJAEHDOT

Lue nämä kampanjaehdot (jäljempänä ”ehdot”) huolellisesti. Osallistumalla tähän kampanjaan (jäljempänä ”kampanja”) hyväksyt nämä ehdot sitoviksi. Sinun on syytä lukea myös tietosuojakäytäntömme sivulta www.monsterenergy.com. Siinä kerromme, kuinka käytämme tietoja, jotka annat meille kampanjaan osallistuessasi.

Tämän kampanjan järjestää ja sitä ylläpitää Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Iso-Britannia (jäljempänä ”Monster Energy”).

Kampanja on avoin kaikille kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille, jotka asuvat Armeniassa, Itävallassa, Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Georgiassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Jordaniassa, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Maltalla, Montenegrossa, Alankomaissa, Norjassa, Puolassa, Irlannissa, Serbiassa, Slovakiassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Ukrainassa tai Isossa-Britanniassa (”Asuinmaa”). Kampanjaan ei saa osallistua Monster Energyn, Ryanair DAC:n, Retail inMotion Ltd:n tai niiden tytäryhtiön, alihankkijan, asiamiehen tai valtuutetun työntekijä tai hänen perheenjäsenensä tai kukaan muu kampanjaan ammatillisessa yhteydessä oleva henkilö.

Kampanja toteutetaan internetsivustolla www.monsterenergy.com/ryanair (”WWW-sivusto”) ja sitä mainostetaan kampanjamateriaalilla osallistuvilla Ryanairin lennoilla.

Osallistumalla tähän kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti jokainen osallistuja (jäljempänä ”sinä”, ”sinun”, ”osallistuja”) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja asiassa lopullisen päätöksen tekevän Monster Energyn kaikkia kampanjaan liittyviä asioita koskevia päätöksiä. Monster Energy ei neuvottele tällaisista asioista enempää.

Kaikki näissä ehdoissa esitetyt ajat ja päivämäärät viittaavat koordinoituun yleisaikaan (”UTC”). Kaikissa osallistumista koskevia aikoja ja päivämääriä koskevissa kiistoissa Monster Energyn ratkaisu on lopullinen.

Kampanjaan osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen ostamista.

Osallistuminen

Kampanjan alkamisaika on klo 00.01 1.10.2020 (jäljempänä ”alkamisaika”), ja kampanjan päättymisaika on klo 23.59 UTC 31.1.2021 (jäljempänä ”päättymisaika”).

Osallistujat voivat osallistua tähän kampanjaan seuraavasti:

toimimalla näiden ehtojen mukaisesti

antamalla tietonsa verkkosivustolla (koko nimen, asuinosoitteen, syntymäajan, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen).

Palkinto ja vaatimukset

Kukin henkilö, joka osallistuu edellä selostetulla tavalla (kukin jäljempänä ”pätevä osallistuminen”), lisätään seitsemän (7) päivän kuluttua päättymisajasta pidettävään palkinnon arvontaan (jäljempänä ”arvonta”).

Kaksi (2) ensimmäisenä arvonnassa arvottua pätevää osallistumista (kukin jäljempänä ”voittaja” ja yhdessä ”voittajat”) voittavat kukin matkan kahdelle (2) hengelle Ibizalle, Espanjaan kolmeksi (3) yöksi 14.8.21–17.8.21 (jäljempänä ”palkinto”) ja joka sisältää seuraavat:

economy-luokan lennot kahdelle (2) hengelle Ibizalle, Espanjaan (“kohdelentokenttä”) kunkin voittajan asuinmaasta; lennot ja lentokentän määritää Monster Energy oman harkintansa mukaan;

kolmen (3) yön majoituksen kahdelle (2) hengelle vähintään kolmen (3) tähden hotellin kahden hengen huoneessa, jonka Monster Energy valitsee oman harkintansa mukaan (”Hotelli”);

economy-luokan menopaluukuljetuksen kohdelentokentältä hotellille Monster Energyn määrittelemällä tavalla oman harkintansa mukaisesti kahdelle (2) henkilölle;

päivällisen kahdelle (2) hengelle Café Mambossa;

liput kahdelle (2) hengelle kahteen (2) klubi-iltaan Monster Energyn määrittelemällä tavalla oman harkintansa mukaisesti.

Epäselvyyksien välttämiseksi Monster Energy päättää yllä lueteltujen palkintoelementtien yksityiskohdat oman harkintansa ja saatavuuden mukaan.

Vain voittajat ja yksi (1) kunkin voittajan valitsema henkilö (kukin jäljempänä ”valittu henkilö” ja yhdessä ”valitut henkilöt”) voi käyttää hyväkseen palkinnon edut. Valittujen henkilöiden on oltava Monster Energyn hyväksymiä, yli kahdeksantoista (18) vuotta vanhoja ja asuttava samassa maassa kuin heidät valinnut voittaja. Voittajalla ja valitulla henkilöllä on oltava voimassa olevat passit, jotka eivät vanhene ennen päivämäärää 1.3.2022, jotta palkinnon voi lunastaa.

Ennen voittajaksi julistamista ja palkinnon saamista mahdollisen voittajan ja hänen valitun henkilönsä on:

todistettava kelpoisuutensa mukaan lukien rajoituksetta ikänsä, asuinpaikkansa, ajokorttinsa, henkilöllisyytensä, mikä voi käsittää näihin rajoittumatta asuinpaikkatodistuksen, ajokortin, passin tai vastaavan viranomaisen myöntämän henkilöllisyystodistuksen jäljennöksen

allekirjoitettava vastuuvapaussopimus, jonka Monster Energy on oman harkintansa mukaan valmistellut palkintoa koskien, ja vahvistettava vastuuvapaussopimuksen noudattaminen ja hyväksyminen sekä sen sisällön ymmärtäminen. Kopiot sovellettavasta vahvistuksesta ja vastuuvapaussopimuksesta voi saada pyytämällä sitä: [email protected]

Näiden tietojen esittämättä jättäminen Monster Energylle Monster Energyn asettamassa kohtuullisessa ajassa voi johtaa siihen, että voittaja menettää palkinnon, jolloin Monster Energy arpoo tämän jälkeen toisen pätevän osallistumisen niin pian, kuin kohtuudella on mahdollista.

Epäilysten välttämiseksi voittajan on itse maksettava kaikki muut palkintoon liittyvät kulut mukaan lukien rajoituksetta verot, voimassaoleva matkavakuutus, matkustusviisumi (tarvittaessa), kuljetus, laitteisto, ravinto, viihde ja mikä tahansa palkintoon liittyvä, jota ei ole erityisesti mainittu edellä ilmoitetussa palkinnon määritelmässä. Majoitus kattaa vain huoneen, ja voittajatj ja valitut henkilöt ovat itse vastuussa kaikista ruoista ja juomista, joita he nauttivat hotellissa ja muualla, ja huoneeseen liittyvistä lisäkustannuksista. Voittajat sitoutuvat allekirjoittamaan kaikki palveluntarjoajien edellä mainittuja palveluja koskevat ehdot ja noudattamaan niitä.

Voittaja on velvollinen toimittamaan vaadittavat asiakirjat ja muut lakisääteiset palkintoa koskevat vaatimukset tai Monster Energyn tai lain vaatimat asiakirjat.

Ilmoittaminen ja palkinnon toimittaminen

Voittajalle ilmoitetaan seitsemän (7) päivän kuluessa arvonnan päättymisestä puhelimitse tai sähköpostitse tähän kampanjaan osallistumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen (jäljempänä ”ilmoitus”). Niille osallistujille, jotka eivät ole voittaneet, ei ilmoiteta.

Palkinnon toimitustiedoista päättää Monster Energy omalla harkinnallaan. Palkinnon toimitustiedot (muun muassa toimitusajankohta ja -osoite) annetaan Voittajille Ilmoituksen yhteydessä.

Siinä tapauksessa, että Monster Energy ei saa yhteyttä potentiaaliseen voittajaan seitsemän (7) päivän kuluessa Ilmoituksesta, potentiaalinen voittaja ei voi osallistua tapahtumaan tai potentiaalinen voittaja ei pysty jostain syystä lunastamaan Palkintoa, kyseinen osallistuminen katsotaan mitättömäksi ja Monster Energy arpoo toisen Pätevän osallistumisen mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Yleiset ehdot

Yksi (1) ja sama henkilö voi osallistua kampanjaan vain yhden (1) kerran. Osallistuja ei saa osallistua tai yrittää osallistua kampanjaan useammin kuin yhden (1) kerran. Monster Energy varaa oikeuden kieltää osallistumisen kampanjaan sellaiselta henkilöltä, joka osallistuu tai yrittää osallistua useammin kuin yhden (1) kerran.

Osallistuminen ei ole pätevä, jos se on tehty verkossa koodilla tai makrolla luoduin menetelmin tai käyttämällä automatisoituja välineitä. Monster Energy varaa oikeuden vahvistaa osallistumisten pätevyyden ja hylätä osallistumiset, jotka se uskoo tehdyn käyttämällä automaattisia osallistumistekniikoita.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että kampanjaan osallistuminen vaatii tietokoneen ja internetyhteyden. Osallistujan vastuulla on varmistaa, että hänellä on tietokoneen omistajan ja internetyhteyden maksavan tahon lupa. Kampanjaan osallistumisen tarkoituksessa internetyhteyden käyttämiseen liittyvistä kuluista ei voi vaatia hyvitystä.

Kaikki osallistumiset katsotaan vastaanotetuiksi silloin, kun ne ovat tulleet Monster Energyn tietokantaan, eikä silloin, kun osallistuja on lähettänyt osallistumisen WWW-sivustolle.

Jos Voittajan henkilöllisyydestä on kiistaa, Monster Energyn päätös on lopullinen.

Verkossa olevan osallistumislomakkeen lähettäminen tai jokin muunlainen todiste osallistumislomakkeen lähettämisestä verkossa ei todista sitä, että osallistuminen on vastaanotettu. Monster Energy ei ole vastuussa osallistumisista, jotka ovat virheellisesti tehtyjä, kadonneita, viivästyneitä tai joita ei ole jostain muusta syystä vastaanotettu.

Palkinto vastaa siitä annettua kuvausta eikä se ole siirrettävissä, vaihdettavissa tai muutettavissa rahaksi siinä tilanteessa, että Voittaja ei kykene jostain syystä vastaanottamaan Palkintoaan. Ennakoimattomien olosuhteiden esiintyessä tai jos Monster Energy ei pysty toimittamaan palkintoa COVID-19-pandemian vuoksi tai muusta syystä, Monster Energy varaa oikeuden korvata koko palkinnon tai palkinnon osia vastaavilla tai arvokkaammilla palkinnoilla.

Voittaja suostuu esiintymään ja välittämään valitun henkilön hyväksynnän esiintyä julkisuudessa kampanjan johdosta kohtuullisessa määrin, jos Monster Energy tätä pyytää, ja voittaja ja valittu henkilö hyväksyvät, että Monster Energy voi käyttää heidän nimiään, valokuviaan ja heistä tallennettuja ääni- tai kuvatallenteita kaikenlaisessa kampanjaan liittyvässä julkisuudessa siten, kuin on Monster Energyn tietosuojakäytännössä kuvattu.

Jos Monster Energy ei pysty noudattamaan näitä ehtoja, se on vastuussa osallistujan kärsimistä menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavasti johtuvia Monster Energyn ehtojen rikkomisesta tai laiminlyömisestä, mutta se ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät ole ennakoitavissa olevia. Menetys tai vahinko on ennakoitavissa oleva, mikäli se on selvää seurausta Monster Energyn rikkomuksesta tai jos se on osallistujan ja Monster Energyn harkitsema osallistujan kampanjaan osallistumisen hetkellä. Monster Energyn ennakoitavissa olevia menetyksiä ja vahinkoja lukuun ottamatta Monster Energy ja sen tytäryhtiöt, työntekijät, johtajat, asiamiehet, valtuutetut tai alihankkijat sanoutuvat irti kaikesta vastuusta lain sallimissa enimmäisrajoissa.

Monster Energystä riippumattomista syistä voi tapahtua seikkoja, joiden vuoksi itse kampanja tai palkinnon myöntäminen osoittautuu mahdottomaksi. Tällöin Monster Energy voi harkintansa mukaisesti vaihtaa tai muuttaa kampanjaa, ja osallistuja hyväksyy, ettei tämän seurauksena Monster Energyyn kohdistu korvausvastuuta.

Monster Energy varaa oikeuden:

muuttaa kampanjan formaattia tai lykätä tai siirtää kampanjaa tai jotain sen vaihetta, kun tämä kokonaan tai osaksi johtuu syistä, jotka eivät kohtuullisesti ole sen hallittavissa, ilman korvausvastuuta osallistujalle

kieltää henkilön osallistumisen kampanjaan tai tuleviin Monster Energyn järjestämiin tapahtumiin: (i) jos Monster Energy perustellusti uskoo, että palkinto on siirretty kolmannelle osapuolelle kokonaan tai osittain; (ii) jos osallistuja on hylätty jostain Monster Energyn kilpailusta tai kampanjasta kahdentoista (12) kuukauden sisällä ennen alkamisaikaa; (iii) jos Monster Energy perustellusti uskoo, että kyseinen henkilö ei ole noudattanut näitä ehtoja; tai (iv) jos kyseinen henkilö ei ole kelpoinen osallistumaan kampanjaan (tai jos kampanjaan osallistuminen olisi jostain syystä pitänyt kieltää).

Paitsi jos näin on nimenomaisesti näissä ehdoissa ilmaistu, Monster Energy ei vastaa kuluista tai kustannuksista, joita osallistujalle saattaa koitua. Kukin voittaja on vastuussa kaikista palkintoon liittyvistä veroista.

On suositeltavaa, että kaikki osallistujat säilyttävät nämä ehdot tulevaa tarvetta varten.

Hyväksyt, että nimesi voidaan julkaista, mikäli olet voittaja. Voittajien nimet ovat saatavilla ottamalla yhteyttä Monster Energyyn internetosoitteessa www.monsterenergy.com/contact-us 90 päivän sisällä päättymisajasta.

Tähän kampanjaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja sekä pakollisia paikallisen kuluttajalainsäädännön säännöksiä, jotka voivat vaikuttaa eduksesi lain perusteella, eikä mikään kampanjassa tai näissä ehdoissa vaikuta oikeuteesi hyödyntää kuluttajana tällaisia paikallisen lainsäädännön pakollisia säännöksiä.

Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on kaikkiin kampanjaan tai näihin ehtoihin liittyviin riitoihin (sopimusperusteisiin tai sopimuksen ulkoisiin) ei-yksinomainen toimivalta. Tällä ei kuitenkaan rajoiteta sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia pakottavia kuluttajien oikeuksia.

Mikäli sinulla on kysyttävää Kampanjasta tai haluat ottaa meihin yhteyttä, ota yhteys asiakaspalveluumme osoitteessa www.monsterenergy.com/contact-us.PITKÄT KAMPANJAEHDOT

Lue nämä kampanjaehdot (jäljempänä ”ehdot”) huolellisesti. Osallistumalla tähän kampanjaan (jäljempänä ”kampanja”) hyväksyt nämä ehdot sitoviksi. Sinun on syytä lukea myös tietosuojakäytäntömme sivulta www.monsterenergy.com. Siinä kerromme, kuinka käytämme tietoja, jotka annat meille kampanjaan osallistuessasi.

Tämän kampanjan järjestää ja sitä ylläpitää Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Iso-Britannia (jäljempänä ”Monster Energy”).

Kampanja on avoin kaikille kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille, jotka asuvat Armeniassa, Itävallassa, Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Georgiassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Jordaniassa, Latviassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Maltalla, Montenegrossa, Alankomaissa, Norjassa, Puolassa, Irlannissa, Serbiassa, Slovakiassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Ukrainassa tai Isossa-Britanniassa (”Asuinmaa”). Kampanjaan ei saa osallistua Monster Energyn, Ryanair DAC:n, Retail inMotion Ltd:n tai niiden tytäryhtiön, alihankkijan, asiamiehen tai valtuutetun työntekijä tai hänen perheenjäsenensä tai kukaan muu kampanjaan ammatillisessa yhteydessä oleva henkilö.

Kampanja toteutetaan internetsivustolla www.monsterenergy.com/ryanair (”WWW-sivusto”) ja sitä mainostetaan kampanjamateriaalilla osallistuvilla Ryanairin lennoilla.

Osallistumalla tähän kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti jokainen osallistuja (jäljempänä ”sinä”, ”sinun”, ”osallistuja”) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja asiassa lopullisen päätöksen tekevän Monster Energyn kaikkia kampanjaan liittyviä asioita koskevia päätöksiä. Monster Energy ei neuvottele tällaisista asioista enempää.

Kaikki näissä ehdoissa esitetyt ajat ja päivämäärät viittaavat koordinoituun yleisaikaan (”UTC”). Kaikissa osallistumista koskevia aikoja ja päivämääriä koskevissa kiistoissa Monster Energyn ratkaisu on lopullinen.

Kampanjaan osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen ostamista.

Osallistuminen

Kampanjan alkamisaika on klo 00.01 1.10.2020 (jäljempänä ”alkamisaika”), ja kampanjan päättymisaika on klo 23.59 UTC 31.1.2021 (jäljempänä ”päättymisaika”).

Osallistujat voivat osallistua tähän kampanjaan seuraavasti:

toimimalla näiden ehtojen mukaisesti

antamalla tietonsa verkkosivustolla (koko nimen, asuinosoitteen, syntymäajan, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen).

Palkinto ja vaatimukset

Kukin henkilö, joka osallistuu edellä selostetulla tavalla (kukin jäljempänä ”pätevä osallistuminen”), lisätään seitsemän (7) päivän kuluttua päättymisajasta pidettävään palkinnon arvontaan (jäljempänä ”arvonta”).

Kaksi (2) ensimmäisenä arvonnassa arvottua pätevää osallistumista (kukin jäljempänä ”voittaja” ja yhdessä ”voittajat”) voittavat kukin matkan kahdelle (2) hengelle Ibizalle, Espanjaan kolmeksi (3) yöksi 14.8.21–17.8.21 (jäljempänä ”palkinto”) ja joka sisältää seuraavat:

economy-luokan lennot kahdelle (2) hengelle Ibizalle, Espanjaan (“kohdelentokenttä”) kunkin voittajan asuinmaasta; lennot ja lentokentän määritää Monster Energy oman harkintansa mukaan;

kolmen (3) yön majoituksen kahdelle (2) hengelle vähintään kolmen (3) tähden hotellin kahden hengen huoneessa, jonka Monster Energy valitsee oman harkintansa mukaan (”Hotelli”);

economy-luokan menopaluukuljetuksen kohdelentokentältä hotellille Monster Energyn määrittelemällä tavalla oman harkintansa mukaisesti kahdelle (2) henkilölle;

päivällisen kahdelle (2) hengelle Café Mambossa;

liput kahdelle (2) hengelle kahteen (2) klubi-iltaan Monster Energyn määrittelemällä tavalla oman harkintansa mukaisesti.

Epäselvyyksien välttämiseksi Monster Energy päättää yllä lueteltujen palkintoelementtien yksityiskohdat oman harkintansa ja saatavuuden mukaan.

Vain voittajat ja yksi (1) kunkin voittajan valitsema henkilö (kukin jäljempänä ”valittu henkilö” ja yhdessä ”valitut henkilöt”) voi käyttää hyväkseen palkinnon edut. Valittujen henkilöiden on oltava Monster Energyn hyväksymiä, yli kahdeksantoista (18) vuotta vanhoja ja asuttava samassa maassa kuin heidät valinnut voittaja. Voittajalla ja valitulla henkilöllä on oltava voimassa olevat passit, jotka eivät vanhene ennen päivämäärää 1.3.2022, jotta palkinnon voi lunastaa.

Ennen voittajaksi julistamista ja palkinnon saamista mahdollisen voittajan ja hänen valitun henkilönsä on:

todistettava kelpoisuutensa mukaan lukien rajoituksetta ikänsä, asuinpaikkansa, ajokorttinsa, henkilöllisyytensä, mikä voi käsittää näihin rajoittumatta asuinpaikkatodistuksen, ajokortin, passin tai vastaavan viranomaisen myöntämän henkilöllisyystodistuksen jäljennöksen

allekirjoitettava vastuuvapaussopimus, jonka Monster Energy on oman harkintansa mukaan valmistellut palkintoa koskien, ja vahvistettava vastuuvapaussopimuksen noudattaminen ja hyväksyminen sekä sen sisällön ymmärtäminen. Kopiot sovellettavasta vahvistuksesta ja vastuuvapaussopimuksesta voi saada pyytämällä sitä: [email protected]

Näiden tietojen esittämättä jättäminen Monster Energylle Monster Energyn asettamassa kohtuullisessa ajassa voi johtaa siihen, että voittaja menettää palkinnon, jolloin Monster Energy arpoo tämän jälkeen toisen pätevän osallistumisen niin pian, kuin kohtuudella on mahdollista.

Epäilysten välttämiseksi voittajan on itse maksettava kaikki muut palkintoon liittyvät kulut mukaan lukien rajoituksetta verot, voimassaoleva matkavakuutus, matkustusviisumi (tarvittaessa), kuljetus, laitteisto, ravinto, viihde ja mikä tahansa palkintoon liittyvä, jota ei ole erityisesti mainittu edellä ilmoitetussa palkinnon määritelmässä. Majoitus kattaa vain huoneen, ja voittajatj ja valitut henkilöt ovat itse vastuussa kaikista ruoista ja juomista, joita he nauttivat hotellissa ja muualla, ja huoneeseen liittyvistä lisäkustannuksista. Voittajat sitoutuvat allekirjoittamaan kaikki palveluntarjoajien edellä mainittuja palveluja koskevat ehdot ja noudattamaan niitä.

Voittaja on velvollinen toimittamaan vaadittavat asiakirjat ja muut lakisääteiset palkintoa koskevat vaatimukset tai Monster Energyn tai lain vaatimat asiakirjat.

Ilmoittaminen ja palkinnon toimittaminen

Voittajalle ilmoitetaan seitsemän (7) päivän kuluessa arvonnan päättymisestä puhelimitse tai sähköpostitse tähän kampanjaan osallistumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen (jäljempänä ”ilmoitus”). Niille osallistujille, jotka eivät ole voittaneet, ei ilmoiteta.

Palkinnon toimitustiedoista päättää Monster Energy omalla harkinnallaan. Palkinnon toimitustiedot (muun muassa toimitusajankohta ja -osoite) annetaan Voittajille Ilmoituksen yhteydessä.

Siinä tapauksessa, että Monster Energy ei saa yhteyttä potentiaaliseen voittajaan seitsemän (7) päivän kuluessa Ilmoituksesta, potentiaalinen voittaja ei voi osallistua tapahtumaan tai potentiaalinen voittaja ei pysty jostain syystä lunastamaan Palkintoa, kyseinen osallistuminen katsotaan mitättömäksi ja Monster Energy arpoo toisen Pätevän osallistumisen mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Yleiset ehdot

Yksi (1) ja sama henkilö voi osallistua kampanjaan vain yhden (1) kerran. Osallistuja ei saa osallistua tai yrittää osallistua kampanjaan useammin kuin yhden (1) kerran. Monster Energy varaa oikeuden kieltää osallistumisen kampanjaan sellaiselta henkilöltä, joka osallistuu tai yrittää osallistua useammin kuin yhden (1) kerran.

Osallistuminen ei ole pätevä, jos se on tehty verkossa koodilla tai makrolla luoduin menetelmin tai käyttämällä automatisoituja välineitä. Monster Energy varaa oikeuden vahvistaa osallistumisten pätevyyden ja hylätä osallistumiset, jotka se uskoo tehdyn käyttämällä automaattisia osallistumistekniikoita.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että kampanjaan osallistuminen vaatii tietokoneen ja internetyhteyden. Osallistujan vastuulla on varmistaa, että hänellä on tietokoneen omistajan ja internetyhteyden maksavan tahon lupa. Kampanjaan osallistumisen tarkoituksessa internetyhteyden käyttämiseen liittyvistä kuluista ei voi vaatia hyvitystä.

Kaikki osallistumiset katsotaan vastaanotetuiksi silloin, kun ne ovat tulleet Monster Energyn tietokantaan, eikä silloin, kun osallistuja on lähettänyt osallistumisen WWW-sivustolle.

Jos Voittajan henkilöllisyydestä on kiistaa, Monster Energyn päätös on lopullinen.

Verkossa olevan osallistumislomakkeen lähettäminen tai jokin muunlainen todiste osallistumislomakkeen lähettämisestä verkossa ei todista sitä, että osallistuminen on vastaanotettu. Monster Energy ei ole vastuussa osallistumisista, jotka ovat virheellisesti tehtyjä, kadonneita, viivästyneitä tai joita ei ole jostain muusta syystä vastaanotettu.

Palkinto vastaa siitä annettua kuvausta eikä se ole siirrettävissä, vaihdettavissa tai muutettavissa rahaksi siinä tilanteessa, että Voittaja ei kykene jostain syystä vastaanottamaan Palkintoaan. Ennakoimattomien olosuhteiden esiintyessä tai jos Monster Energy ei pysty toimittamaan palkintoa COVID-19-pandemian vuoksi tai muusta syystä, Monster Energy varaa oikeuden korvata koko palkinnon tai palkinnon osia vastaavilla tai arvokkaammilla palkinnoilla.

Voittaja suostuu esiintymään ja välittämään valitun henkilön hyväksynnän esiintyä julkisuudessa kampanjan johdosta kohtuullisessa määrin, jos Monster Energy tätä pyytää, ja voittaja ja valittu henkilö hyväksyvät, että Monster Energy voi käyttää heidän nimiään, valokuviaan ja heistä tallennettuja ääni- tai kuvatallenteita kaikenlaisessa kampanjaan liittyvässä julkisuudessa siten, kuin on Monster Energyn tietosuojakäytännössä kuvattu.

Jos Monster Energy ei pysty noudattamaan näitä ehtoja, se on vastuussa osallistujan kärsimistä menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavasti johtuvia Monster Energyn ehtojen rikkomisesta tai laiminlyömisestä, mutta se ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät ole ennakoitavissa olevia. Menetys tai vahinko on ennakoitavissa oleva, mikäli se on selvää seurausta Monster Energyn rikkomuksesta tai jos se on osallistujan ja Monster Energyn harkitsema osallistujan kampanjaan osallistumisen hetkellä. Monster Energyn ennakoitavissa olevia menetyksiä ja vahinkoja lukuun ottamatta Monster Energy ja sen tytäryhtiöt, työntekijät, johtajat, asiamiehet, valtuutetut tai alihankkijat sanoutuvat irti kaikesta vastuusta lain sallimissa enimmäisrajoissa.

Monster Energystä riippumattomista syistä voi tapahtua seikkoja, joiden vuoksi itse kampanja tai palkinnon myöntäminen osoittautuu mahdottomaksi. Tällöin Monster Energy voi harkintansa mukaisesti vaihtaa tai muuttaa kampanjaa, ja osallistuja hyväksyy, ettei tämän seurauksena Monster Energyyn kohdistu korvausvastuuta.

Monster Energy varaa oikeuden:

muuttaa kampanjan formaattia tai lykätä tai siirtää kampanjaa tai jotain sen vaihetta, kun tämä kokonaan tai osaksi johtuu syistä, jotka eivät kohtuullisesti ole sen hallittavissa, ilman korvausvastuuta osallistujalle

kieltää henkilön osallistumisen kampanjaan tai tuleviin Monster Energyn järjestämiin tapahtumiin: (i) jos Monster Energy perustellusti uskoo, että palkinto on siirretty kolmannelle osapuolelle kokonaan tai osittain; (ii) jos osallistuja on hylätty jostain Monster Energyn kilpailusta tai kampanjasta kahdentoista (12) kuukauden sisällä ennen alkamisaikaa; (iii) jos Monster Energy perustellusti uskoo, että kyseinen henkilö ei ole noudattanut näitä ehtoja; tai (iv) jos kyseinen henkilö ei ole kelpoinen osallistumaan kampanjaan (tai jos kampanjaan osallistuminen olisi jostain syystä pitänyt kieltää).

Paitsi jos näin on nimenomaisesti näissä ehdoissa ilmaistu, Monster Energy ei vastaa kuluista tai kustannuksista, joita osallistujalle saattaa koitua. Kukin voittaja on vastuussa kaikista palkintoon liittyvistä veroista.

On suositeltavaa, että kaikki osallistujat säilyttävät nämä ehdot tulevaa tarvetta varten.

Hyväksyt, että nimesi voidaan julkaista, mikäli olet voittaja. Voittajien nimet ovat saatavilla ottamalla yhteyttä Monster Energyyn internetosoitteessa www.monsterenergy.com/contact-us 90 päivän sisällä päättymisajasta.

Tähän kampanjaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja sekä pakollisia paikallisen kuluttajalainsäädännön säännöksiä, jotka voivat vaikuttaa eduksesi lain perusteella, eikä mikään kampanjassa tai näissä ehdoissa vaikuta oikeuteesi hyödyntää kuluttajana tällaisia paikallisen lainsäädännön pakollisia säännöksiä.

Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on kaikkiin kampanjaan tai näihin ehtoihin liittyviin riitoihin (sopimusperusteisiin tai sopimuksen ulkoisiin) ei-yksinomainen toimivalta. Tällä ei kuitenkaan rajoiteta sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia pakottavia kuluttajien oikeuksia.

Mikäli sinulla on kysyttävää Kampanjasta tai haluat ottaa meihin yhteyttä, ota yhteys asiakaspalveluumme osoitteessa www.monsterenergy.com/contact-us.