ZATVORI

Assassins Creed Giveaway - Hrvatska

Enter To Win

Nije tvoja država? Odaberi vlastitu državu u navigacijskom izborniku.

Osvoji nagrade uz Assassins Creed i Monster Energy

ŽELIŠ SUDJELOVATI? EVO KAKO:

1. Niže ispuni svoje podatke

2. Objasni zašto baš ti trebaš osvojiti nagrade uz Monster Energy i Assassins Creed?

pošalji obrazac unosa Studeni 06 2017 do Prosinac 31 2017

pravila promocije

UVJETI i ODREDBE PROMOCIJE

Molimo pročitajte ove uvjete i odredbe („Uvjeti“) pažljivo. Sudjelovanjem u ovoj promociji („Promocija“) you are agreeing to be bound by these Terms. Trebali bi pročitati i pravila o privatnosti podataka na www.monsterenergy.com koja objašnjavaju kako ćemo koristiti podatke koje nam pružite kada započinjete sudjelovati u ovoj Promociji .

Promociju organizira i provodi ju Monster Energy Europe Limited s adresom 51 Metropolitan Park, Bristol Road Greenford, Middlesex UB6 8UP, UK („Monster Energy“).

Promocija je otvorena svim osobama starijim od osamnaest (18) godina koje imaju prebivalište u Hrvatskoj ili Sloveniji. Niti jednom zaposleniku ili članu obitelji zaposlenika tvrtke Monster Energy ili njezinih povezanih društava, izvođača, podizvođača, agenata ili upućenika, ili bilo kome profesionalno povezanim s Promocijom, nije dozvoljeno sudjelovanje u Promociji.

Promocija se provodi preko Internetske stranice na [www.monsterenergy.com] („Internetska stranica“) i promovira preko promidžbenih materijala unutar odabranih prodavaonica maloprodajnih trgovina u Hrvatskoj i Sloveniji.

Prijavljivanjem za sudjelovanje u ovoj Promociji sukladno ovim Uvjetima, svaki sudionik („Vi“, „Vaš“, „sudionik“) prihvaća da bude vezan ovim Uvjetima i odlukom/odlukama tvrtke Monster Energy, čije će odluke biti konačne, u odnosu na sva pitanja vezana uz Promociju. Nikakva daljnja korespondencija neće se započinjati od strane tvrtke Monster Energy.

5 Sva vremena i datumi koji se navode u ovim Uvjetima odnose se na vremena i datume u Hrvatskoj. U slučaju spora oko vremena i datuma slanja ili pružanja bilo kojeg unosa, odluka tvrtke Monster Energy bit će konačna.

Nikakva kupovina proizvoda nije potrebna da biste se prijavili za ovu Promociju.

Prijava

Datum početka Promocije je 00:01 na 6. studenoga 2017. („Datum početka“) i datum završetka za Promociju je 23:59 na 31. prosinca 2017. („Datum završetka“).

Sudionici se mogu prijaviti za Promociju:

(a) djelovanjem sukladno ovim Uvjetima;

(b) podnošenjem njihovih detalja kako upućuje Internetska stranica (koje čine puno ime i prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, broj telefona i adresa e-pošte); i

(c) opisivanjem u ne više od trideset (30) riječi „Zašto Vi trebate osvojiti kod Monster Energy i Assassin’s Creed?“ („Odgovor“);

Nagrada i zahtjevi

Svaki pobjednik bit će određen od svih sudionika koji su se valjano prijavili za kako je navedeno iznad (svaka „Važeća prijava“) po sljedećem postupku u dvije (2) faze:

prva faza: u roku od tri (3) dana nakon Datuma završetka, žiri od tri (3) člana uključujući ne manje od jednog (1) neovisnog člana (koji čine „Žiri“) surađivat će i, odabrati trideset (30) finalista od Važećih prijava („Finalisti”) čiji Odgovori pokazuju najkreativniji i najoriginalniji odgovor, genijalnost, najbolje shvaćanje Assassin’s Creed i/ili branda Monster Energy, i najbolje koriste stil govora i pisanja („Kriteriji odabira“); i

druga faza: u roku od pet (5) dana od Datuma završetka, Žiri će kontaktirati svakog od Finalista putem telefonskog broja danog u prijavi za Promociju i zapitati ih dodatno pitanje u vezi sa Assassin’s Creed i/ili brandom Monster Energy te će Žiri odabrati:

pet glavnih pobjednika (svaki od njih „Glavni pobjednik“) čiji odgovor najbolje zadovoljava Kriterije odabira osvojit će Glavnu nagradu (kako je definirano u nastavku);

pet utješnih pobjednika (svaki od njih „Utješni pobjednik” te zajedno „Utješni pobjednici“) čiji odgovor sljedeće najbolje odgovara Kriterijima odabira će svaki osvojiti Utješnu nagradu (kako je definirano u nastavku). Glavni pobjednici i Utješni pobjednici će se zajedno nazivati „Pobjednici“ te svaki od njih „Pobjednik“.

Svaki Glavni pobjednik osvojit će jedan Xbox One S 500 GB čija je procijenjena maloprodajna vrijednost tri stotine eura (300,00) („Glavna nagrada“).

Svaki Utješni pobjednik osvojit će hladnjak branda Monster Energy, čiji će dizan Monster Energy odrediti po vlastitoj apsolutnoj diskreciji („Utješna nagrada“) (radi izbjegavanja dvojbe nijedan proizvod Monster Energy nije uključen kao dio ove Nagrade) čija je procijenjena maloprodajna vrijednost stotinu pedeset eura (150,00 EUR). Glavna nagrada i Utješna nagrada zajedno će se nazivati „Nagrade“ te svaka od njih „Nagrada“.

Prije nego se proglasi Pobjednikom i dobije svoju Nagradu, od potencijalnog pobjednika može se zahtijevati da dokaže svoju podobnost, uključujući bez ograničenja, svoju dob, prebivalište i identitet, što uključuje ali se na ograničava samo na, presliku dokaza o prebivalištu, putovnice i/ili slične službene državne identifikacije. Propust da se tvrtki Monster Energy dostave ove informacije u razumnom roku koji je odredila tvrtka Monster Energy može rezultirati da Pobjednik bude lišen svoje Nagrade te Monster Energy izabere drugoga Finalistu što je prije moguće nakon toga.

Obavijest i isporuka Nagrada

Pobjednici će svaki biti obaviješten putem e-pošte i/ili putem adrese e-pošte i/ili broja telefona navedenog u prijavi za Promociju u roku od sedam (7) dana od završetka druge faze („Obavijest“). Neuspješni sudionici neće biti obaviješteni.

Detalje o isporuci Nagrade odredit će Monster Energy prema vlastitoj apsolutnoj diskreciji. Detalje o isporuci Nagrade (uključujući, ali se ne ograničavajući na vrijeme, datum i mjesto isporuke) bit će dostavljeni Pobjednicima u Obavijesti. Niti jedan sudionik neće moći pružiti alternativne kontakt detalje u odnosu na pružene kontakt detalje tijekom prijave za sudjelovanjem u ovoj Promociji.

U slučaju da Monster Energy ne može kontaktirati potencijalnog pobjednika u roku od četrnaest (14) dana od Obavijesti ili da potencijalni pobjednik ne može preuzeti nagradu iz bilo kojeg razloga, tada će se takvo sudjelovanje smatrati ništavim i neće proizvoditi pravne efekte te će Monster Energy izabrati drugog Finalistu što je prije moguće nakon toga.

Opći uvjeti

Sudionici su ograničeni na jednu (1) prijavu za sudjelovanje po osobi i sudionik neće poslati ili probati poslati više od jedne (1) prijave za sudjelovanje. Monster Energy zadržava pravo da odbije prijavljivanje i sudjelovanje u Promociji svakoj osobi koja pošalje ili proba poslati više od jedne (1) prijave za sudjelovanje.

Prijave neće biti važeće ukoliko su učinjene „online“ upotrebom skripta, komandnih datoteka, makronaredbi ili automatiziranih uređaja. Monster Energy zadržava pravo provjere valjanosti unosa i prijava kao i da isključi prijave za koje vjeruje da su bili učinjeni tehnikama automatskih unosa podataka.

Radi izbjegavanja dvojbe, za prijavljivanje za Promociju nužno je osobno računalo i pristup internetu. Obveza sudionika je da osiguraju da imaju dozvolu vlasnika osobnog računala i pojedinca koji plaća pružatelju pristup internetu. Ne može se tražiti povrat novaca za troškove u svezi s pristupom internetu kao i radi sudjelovanja u ovoj Promociji.

Sve prijave smatrat će se da su primljene u trenutku unosa istih u bazu podataka tvrtke Monster Energy a ne u

trenutku kada je sudionik iste poslao putem Internetske stranice.

U slučaju bilo kakvog spora o identitetu Pobjednika, odluka tvrtke Monster Energy bit će konačna.

21. Slanje internetskog formulara za unos podataka ili drugog dokaza u bilo kojem drugom obliku da je poslan internetski formular za unos podataka ili prijave, nije dokaz da su isti zaprimljeni. Monster Energy ne preuzima nikakvu odgovornost za unose i prijave koji nisu pravilno ispunjeni, koji su zagubljeni ili su kasno zaprimljeni ili koji nisu zaprimljeni iz bilo kojeg razloga.

Nagrade, kako su opisane, nisu prenosive, niti su zamjenjive i nikakva alternativa u novčanoj protuvrijednosti nije moguća u slučaju da Pobjednik nije mogućnosti iz bilo kojeg razloga preuzeti Nagradu. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Monster Energy zadržava pravo zamijeniti Nagradu ili bilo koji njezin dio sa nagradom iste ili veće vrijednosti.

23. Pobjednici su suglasni da, ukoliko Monster Energy to zatraži, da bez prava na ikakvu naknadu, sudjeluju u razumnom publicitetu kao rezultat Promocije i da Monster Energy koristi njihovo ime, sliku ili njihove audio i/ili video zapis u javnosti vezano uz Promociju.

24. Do maksimalne razine zakonom dopuštenog ograničenja od odgovornosti, niti Monster Energy niti bilo koje njihovo povezano društvo, zaposlenik, direktor, agent, upućenik ili podizvođač preuzima ikakvu odgovornost ili krivnju za bilo kakvu štetu, gubitak, ozljedu ili razočarenje koju bi sudionik mogao pretrpjeti koristeći Internetske stranice, sudjelovanjem u Promociji, ili kao rezultat preuzimanja Nagrade. Dokaz da je nešto poslano neće biti prihvaćeno kao dokaz da je isto primljeno. Monster Energy nije odgovoran za bilo kakve probleme ili tehničke poteškoće, zatajenje softwarea ili elektronske pošte ili unosa na Internetsku stranicu, ili bilo kakvo zakašnjenje ili zatajenje bilo kakve poštanske ili ekvivalentne usluge dostave, ili bilo kakve kombinacije istih, uključujući bilo kakvo oštećenje ili uništenje osobnog računala ili mobitela u vlasništvu sudionika ili druge osobe, a vezano uz sudjelovanje u Promociji. Nište neće isključiti odgovornost tvrtke Monster Energy za prijevarno ponašanje, smrt ili ozljedu kao rezultat krivnje ili druge odgovornosti koja se sukladno zakonu ne može isključiti ili ograničiti.

25. Mogu se dogoditi slučajevi koji uzrokuju Promociju ili dodjeljivanje nagrada nemogućim zbog razloga koji su izvan kontrole tvrtke Monster Energy i sukladno tome, Monster Energy može, prema vlastitoj apsolutnoj diskreciji, prilagoditi ili promijeniti Promociju, a sudionik je suglasan da Monster Energy zbog toga neće snositi nikakvu odgovornost .

Monster Energy zadržava pravo da:

promijeni format Promocije i/ili odgodi Promociju ili bilo koji dio ili dijelove iste, u cijelosti ili u dijelu zbog razloga koji su izvan kontrole, bez ikakve odgovornosti prema sudioniku; i/ili

odbije prijavu osobe za sudjelovanje u Promociji ili u buduće događaje organizirane od strane tvrtke Monster Energy: (i) kada Monster Energy razumno vjeruje da je Nagrada bila prenesena na treću osobu u cijelosti ili djelomično; (ii) kada je osoba diskvalificirana iz bilo kojeg natjecanja ili promocije koje organizira Monster Energy tijekom dvanaest (12) mjeseci nakon Datuma početka tijekom dvanaest (12) mjeseci nakon Datuma početka; (iii) kada Monster Energy razumno vjeruje da osoba nije postupala u skladu s ovim Uvjetima; i/ili (iv) kada osoba nema uvjete da sudjeluje u Promociji (ili bi sudjelovanje u Promociji trebalo biti odbijene iz bilo kojeg razloga).

Osim ukoliko nije izričito navedeno u ovim Uvjetima, Monster Energy nema nikakvu odgovornost za troškove ili gubitke koje je možda sudionik pretrpio. Svaki Pobjednik će biti odgovoran za plaćanje eventualnog poreza u pogledu Nagrade.

Preporuča se da svi sudionici zadrže ove Uvjete u slučaju buduće potrebe.

. Bez ograničenja na bilo koja primjenjiva prava prema lokalnim zakonima o potrošačima, na Promociju i ove Uvjete primjenjuje se pravo Engleske i Walesa i bilo koji spor koji bi mogao proisteći i/ili koji je u svezi s ovom Promocijom iz ovih Uvjeta ili u svezi s njima bit će u neisključivoj nadležnosti jurisdikcije sudova Engleske i Walesa.

Xbox One je zaštitni znak grupe tvrtki Microsoft.

Assassin’s Creed TM i © 2017 Ubisoft Entertainment. Sva prava pridržana.