be_ixf;ym_202303 d_22; ct_100
ZATVORI

MONSTER NOGOMETNO ISKUSTVO U LONDONU

 

Enter To Win

Loading...
0%

Nije tvoja država? Odaberi vlastitu državu u navigacijskom izborniku.

Osvojite putovanje za 2 osobe u London i ostvarite iskustvo Monster Match Day Experience s Tottenhamom i Monster Energy!

pošalji obrazac unosa Veljača 01 2023 do Ožujak 31 2023

pravila promocije

Molimo pročitajte ove opće uvjete („Uvjeti“) pažljivo. Sudjelovanjem u ovoj promociji („Promocija“), prihvaćate da Vas obvezuju ovi Uvjeti. Trebali bi pročitati i pravila o privatnosti podataka na www.monsterenergy.com koja objašnjavaju kako ćemo koristiti podatke koje nam pružite kada započinjete sudjelovati u ovoj Promociji.
1.    Promociju organizira i provodi Monster Energy Europe Limited iz Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road Greenford, Middlesex UB6 8UP,  UK („Monster Energy“).
2.    Promocija je otvorena za sve osobe starije od osamnaest (18) godina i koje imaju prebivalište u Hrvatskoj. Niti jednom zaposleniku ili članu obitelji zaposlenika Monster Energy-ja ili povezanih društava Monster Energy-ja, izvođača, podizvođača, agenata ili upućenika ili bilo koga profesionalno povezanih s Promocijom, nije dozvoljeno sudjelovanje u Promociji.
3.    Promocija se provodi putem internetske stranice na www.monsterenergy.com („Internetska stranica“) i promovira se putem promotivnih materijala u odabranim maloprodajnim objektima u Hrvatskoj.
4.    Prijavljivanjem za sudjelovanje u Promociji sukladno ovim Uvjetima, svaki sudionik („Vi“, „Vaš“, „sudionik“) prihvaća da bude vezan ovim Uvjetima i odlukom/odlukama tvrtke Monster Energy, čije će odluke biti konačne, u odnosu na sva pitanja vezana uz Promociju. Nikakva daljnja korespondencija neće se započinjati od strane Monster Energy-ja.
5.    Sva vremena i datumi koji se navode u ovim Uvjetima odnose se na vremena i datume u Hrvatskoj. U slučaju spora oko vremena i datuma svake podnesene prijave odluka Monster Energy bit će konačna.
6.    Nikakva kupovina proizvoda nije potrebna da biste se prijavili za ovu Promociju.
Prijava
7.    Datum početka Promocije je u 00:01 na 01.02.23.  („Datum početka“) i završetak Promocije je u 23:59 na 31.03.23  („Datum završetka“).
8.    Sudionici se mogu prijaviti za Promociju:
A.    djelovanjem sukladno ovim Uvjetima;
B.    podnošenjem njihovih detalja kako upućuje Internetska stranica (koje čine puno ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, datum rođenja i adresa e-pošte); i
C.    odgovaranjem na sljedeće pitanje (u manje od 30 riječi): „Zašto biste trebali osvojiti Monster Energy® Match Day iskustvo u Londonu?“ („Odgovor“). 


Nagrada i zahtjevi Nagrade


9.    Svaki sudionik koji valjano podnese svoju prijavu kako je gore navedeno (svaka od njih „Važeća prijava“) unosi se u skup prijava sa svakom drugom Važećom prijavom.
10.    Žiri koji se sastoji od dva (2) predstavnika tvrtke Monster Energy i jednog (1) neovisnog suca (koji čini „Žiri“) surađivat će i unutar tri (3) dana od Datuma završetka izabrati jednog (1) službenog pobjednika („Pobjednik“) čiji Odgovor pokazuje najkreativniji i najoriginalniji odgovor, domišljatost, najbolje razumijevanje Monster Energy® i najbolju upotrebu rječnika i stila pisanja („Kriteriji odabira“). Žiri će osigurati da su prijave valjane u skladu s ovim Uvjetima, ocijeniti Važeće prijave prema kriterijima odabira i dodijeliti nagradu pobjedniku („Postupak odabira“).
11.    Pobjednik će osvojiti putovanje za dvije (2) osobe u London na dvije (2) noći (što će se odviti između 01. svibnja 2023. i 31. svibnja 2023., točne datume odredit će Monster Energy prema svom potpunom nahođenju), koje će se sastojati od sljedećeg („Nagrada“):
A.    dvije (2) ulaznice za nogometnu utakmicu kluba Tottenham Hotspur FC („Iskustvo“). Svaka ulaznica vlasniku omogućuje ulaz na Iskustvo i pristup svim javnim površinama na Iskustvu tijekom radnog vremena Iskustva;
B.    dvije (2) ulaznice za Monster Energy zabavu;
C.    dva (2) noćna boravka za dvije (2) osobe u dvokrevetnoj sobi s najmanje tri (3) zvjezdice; hotel koji će Monster Energy odabrati po vlastitoj potpunoj diskreciji, što podliježe raspoloživosti („Hotel“);
D.    povratne karte za let ekonomskom klasom za dvije (2) osobe od zračne luke u Hrvatskoj do zračne luke u Engleskoj („Zračna luka odredišta“). Lokacije zračnih luka, datume i vrijeme letova odredit će Monster Energy po vlastitoj potpunoj diskreciji, što podliježe raspoloživosti; i
E.    povratne transfere ekonomskom klasom za dvije (2) osobe od odredišne zračne luke do hotela i od hotela do Iskustva; vrijeme, datum i način prijevoza određuje Monster Energy po vlastitoj potpunoj diskreciji, što podliježe raspoloživosti.
12.    Samo Pobjednik i jedna (1) osoba, izabrana od strane Pobjednika („Izabrana osoba“) mogu uživati blagodati Nagrade. Izabrana osoba mora biti odobrena od strane tvrtke Monster Energy, biti starija od osamnaest (18) godina i imati prebivalište u Hrvatskoj. Pobjednik i Izabrana osoba moraju imati važeće putovnice koje ne istječu prije 30. studenog 2024. kako bi iskoristili Nagradu.
13.    Prije proglašenja za Pobjednika i primanja Nagrade, od potencijalnog Pobjednika i njegove/njezine Izabrane osobe može biti zatraženo da dokažu svoju podobnost, uključujući bez ograničenja, svoju dob, prebivalište i identitet, što uključuje ali se na ograničava samo na, presliku dokaza o prebivalištu, putovnice i/ili slične službene državne identifikacije. Propust da se tvrtki Monster Energy dostave ove informacije u razumnom roku koji je odredila tvrtka Monster Energy mogu rezultirati da Pobjednik bude lišen Nagrade te Monster Energy izabere drugu Važeću prijavu za sudjelovanje što je prije razumno moguće nakon toga.
14.    Od Pobjednika i Izabrane osobe bit će zatraženo da potpišu odricanje koje je pripremila tvrtka Monster Energy, po vlastitoj apsolutnoj diskreciji, specifično za razumijevanje potvrđivanja Nagrade, sukladno s odricanjem i njegovim prihvaćanjem. Preslike predmetnih potvrda i odricanja mogu se dobiti na zahtjev na www.monsterenergy.com/contact-us.
15.    Radi izbjegavanja dvojbe, sve troškove vezane uz Nagradu, uključujući ali ne ograničavajući se na porez, važeće zdravstveno osiguranje za putovanje, putnu vizu (ako je primjenjivo), prijevoz (uključujući prijevoze između doma/domova Pobjednika i Izabrane osobe i zračne luke), podršku, hranu i svu zabavu i bilo što vezano za Nagradu a nije posebno uključeno i istaknuto u definiciji Nagrade navedene iznad snosit će isključivo Pobjednik. Smještaj je samo na temelju sobe te će Pobjednik i Izabrana osoba biti odgovorni za svu hranu i piće koje konzumiraju u hotelu i na drugom mjestu a nije posebno uključeno i istaknuto u definiciji Nagrade i sve dodatne troškove za sobu. 

Obavijest i isporuka Nagrade
16.    Pobjednik će biti obaviješten e-porukom i/ili telefonom putem adrese e-pošte i/ili broja telefona danim u prijavi za Promociju, u roku od sedam (7)  dana nakon Postupka odabira („Obavijest“). Neuspješni sudionici neće biti obaviješteni.
17.    Detalje o isporuci Nagrade odredit će Monster Energy po vlastitoj apsolutnoj diskreciji. Detalji isporuke Nagrade (uključujući ali ne ograničavajući se na vrijeme, datum i mjesto isporuke) bit će dani Pobjedniku u Obavijesti.
18.    U slučaju da Monster Energy ne može kontaktirati potencijalnog Pobjednika u roku od sedam (7) dana nakon Obavijesti ili da potencijalni Pobjednik ne može preuzeti Nagradu ili da potencijalni Pobjednik ne može prisustvovati Iskustvu iz bilo kojeg razloga, tada će se takvo sudjelovanje smatrati ništavim i neće proizvoditi pravne efekte te će Monster Energy odabrati drugu Važeću prijavu što je prije razumno moguće nakon toga sukladno Postupku odabira.
      Opći uvjeti
19.    Sudionici su ograničeni na jednu (1) prijavu po osobi te svaki sudionik neće podnijeti niti pokušati podnijeti više od jedne (1) prijave. Monster Energy zadržava pravo odbiti prijavu svakog pojedinca za Promociju koji podnese ili pokuša odnijeti više od jedne (1) prijave.
20.    Prijave neće biti važeće ukoliko su učinjene „online“ upotrebom skripta, komandnih datoteka, makronaredbi ili automatiziranih uređaja. Monster Energy zadržava pravo provjere valjanosti unosa i prijava kao i da isključi unose i prijave za koje vjeruje da su bili učinjeni tehnikama automatskih unosa podataka. 
21.    Radi izbjegavanja dvojbe, nužno je osobno računalo ili drugi uređaj spreman za pristup internetu za prijavu za Promociju. Obveza sudionika je da osiguraju da imaju dozvolu vlasnika osobnog računala i pojedinca koji plaća pružatelju pristup internetu. Ne može se tražiti povrat novaca za troškove u svezi s pristupom internetu kao i radi sudjelovanja u ovoj Promociji.
22.    Sve prijave smatrat će se da su primljene u trenutku unosa istih u bazu podataka tvrtke Monster Energy a ne u trenutku kada je sudionik iste poslao putem Internetske stranice.
23.    U slučaju bilo kakvog spora o identitetu Pobjednika, odluka tvrtke Monster Energy bit će konačna. 
24.    Slanje internetskog formulara za unos podataka ili drugog dokaza u bilo kojem drugom obliku da je  poslan internetski formular za unos podataka ili prijave, nije dokaz da su isti zaprimljeni. Monster Energy ne preuzima nikakvu odgovornost za unose i prijave koji nisu pravilno ispunjeni, koji su zagubljeni ili su kasno zaprimljeni ili koji nisu zaprimljeni iz bilo kojeg razloga.
25.    Nagrada je onakva kako je opisana, nije prenosiva, niti je zamjenjiva i nikakva alternativa u novčanoj protuvrijednosti nije moguća u slučaju da Pobjednik nije mogućnosti iz bilo kojeg razloga preuzeti Nagradu. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Monster Energy zadržava pravo zamijeniti Nagradu ili bilo koji njezin dio sa nagradom iste ili veće vrijednosti.
26.    Pobjednik  je suglasan da sudjeluje i osigurat će da Izabrana osoba bude suglasna, ukoliko Monster Energy to zatraži, da sudjeluje u razumnom publicitetu kao rezultat Promocije i Pobjednik i Izabrana osoba potvrđuju da Monster Energy može koristiti njihovo ime i prezime, sliku ili njihove audio i/ili video zapise u javnosti vezano uz Promociju kako je opisano u pravilima o privatnosti podataka tvrtke Monster Energy.
27.    Ako se tvrtka Monster Energy ne pridržava ovih Uvjeta, ona je odgovorna za gubitak ili štetu koje sudionik pretrpi a koja je predvidljivi rezultat kršenja ovih Uvjeta ili nepažnje tvrtke Monster Energy, no tvrtka nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koji nisu predvidljivi. Gubitak ili šteta predvidljivi su ako su očigledna posljedica kršenja tvrtke Monster Energy ili ako su ih razmatrali sudionik i Monster Energy u vrijeme kad se sudionik prijavio za Promociju. Osim odgovornosti tvrtke Monster Energy za predvidljivi gubitak ili štetu, Monster Energy i/ili bilo tko od njezinih povezanih tvrtki, zaposlenika, direktora, zastupnika, opunomoćenika ili podugovarača odriče se svih odgovornosti u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.
28.    Mogu se dogoditi slučajevi koji onemogućuju Promociju ili dodjeljivanje nagrada zbog razloga koji su izvan kontrole tvrtke Monster Energy i sukladno tome, Monster Energy može, po vlastitoj apsolutnoj diskreciji, prilagoditi ili promijeniti Promociju i sudionik/sudionica je suglasan/suglasna da Monster Energy zbog toga neće snositi nikakvu odgovornost.
29.    Monster Energy zadržava pravo da: (a) promijeni format Promocije i/ili odgodi Promociju ili bilo koji dio ili dijelove iste, u cijelosti ili u dijelu zbog razloga koji su izvan kontrole, bez ikakve odgovornosti prema sudioniku; i/ili (b) odbije prijavu osobe za sudjelovanje u Promociju ili u budućim događajima organiziranim od strane tvrtke Monster Energy; (i) kada Monster Energy razumno vjeruje da je Nagrada bila prenesena na treću osobu u cijelosti ili djelomično; (ii) kada je osoba diskvalificirana iz bilo kojega natjecanja koje organizira Monster Energy ili promocije tijekom dvanaest (12) mjeseci nakon Datuma početka; (iii) kada Monster Energy razumno vjeruje da osoba nije postupala u skladu s ovim Uvjetima; i/ili (iv) kada osoba nema uvjete da sudjeluje u Promociji (ili bi sudjelovanje u Promociji trebalo biti odbijeno iz bilo kojeg razloga).
30.    Osim ukoliko nije izričito navedeno u ovim Uvjetima, Monster Energy nema nikakvu odgovornost za troškove ili gubitke koje je možda sudionik pretrpio. Pobjednik/pobjednici će biti odgovorni za plaćanje eventualnog poreza u pogledu nagrade.  
31.    Preporuča se da svi sudionici zadrže ove Uvjete u slučaju buduće potrebe.
32.    Prihvaćate da vaše ime i prezime mogu biti javno dostupni ako ste Pobjednik. Ime i prezime Pobjednika dostupno je kontaktiranjem Monster Energy na www.monsterenergy.com/contact-us u roku od 90 dana od Datuma završetka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
33.    Na Promociju i ove Uvjete primjenjuje se pravo Engleske i Walesa koje podliježe obveznim odredbama lokalnog zakonodavstva o zaštiti potrošača koje se može primijeniti na zahtjev u vašu korist putem zakona i ništa u Promociji i ovim Uvjetima ne utječe na vaša prava kao potrošača da se oslanjate na takve obvezne odredbe lokalnog prava.
34.     Bilo koji spor (temeljem ugovora ili izvan ugovora) koji bi mogao proisteći ili koji je u svezi s ovom Promocijom ili ovim Uvjetima bit će u nadležnosti jurisdikcije sudova Engleske i Walesa. Međutim, ovo ne ograničava obvezna prava po važećem zakonodavstvu o zaštiti potrošača.
35.    Ako imate bilo kakvih pitanja o Promociji ili ako trebate stupiti u kontakt s nama, obratite se našem timu za korisnike na www.monsterenergy.com/contact-us.