be_ixf;ym_202201 d_20; ct_100
BEZÁR

Apex Legends Nyereményjáték 2021

 

Nyerj szenzációs játékfelszerelést a Monster Energy segítségével!

 

NYERTESEK

Lenovo Gaming laptop:

Romhányi-Ősz Roland

 

Monster Gaming Kit:

Farkas Szabolcs

Mosóczi Bálint Gusztáv

Szabó József Krisztián

 

SZERETNÉL INDULNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Vásárolj 1 db Monster Energy-t magyarországi értékesítési ponton november 1. és december 31. között

2. Tartsd meg a blokkot

3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal

4. Add meg a speciális "AP" kódot és "Tranzakciós számot", valamint a vásárlásod pontos idejét és dátumát, amit a vásárlást igazoló blokkon találsz.

5. Írd le kevesebb mint 30 szóban hogy "Miért akarod megnyerni a gaming nyereményt?"

 

A blokkot beváltó játékosok között kisorsolunk egy brutál Lenovo Gaming laptopot és 3 db Monster Gaming Kitet.

promóció érvényessége November 01 2021 - December 31 2021

A promóció szabályzatának elolvasása

PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket (“ÁSZF”). A Promócióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk a promócióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

1.    Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen promócióban (a továbbiakban: „promóció”) bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.
2.    A jelen promóciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és bonyolítja.
3.    A promóció a www.monsterenergy.com/apexlegends_hu („Honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező üzletekben (egyenként: „üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország-szerte. 
4.    A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy a promóció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók hozzátartozói a jelen promócióban nem vehetnek részt.
5.    A promócióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „Résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
6.    A jelen ÁSZF-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelenti.

Részvétel és Kiválasztási Folyamat

7.    A jelen promócióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Üzletben átadott nyugta másolatának („Terméknyugta”) felhasználásával történik.
8.    Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.
9.    A promóció kezdete 2021. november 1. 00:00 óra („Kezdőnap”), míg a promóció utolsó, záró napja 2021. december 31. 23:59 óra („Zárónap”).
10.    A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a promócióban:
10.1.    A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;
10.2.    Egy (1) doboz 500 ml Monster Energy termék vásárlása valamely promócióban résztvevő üzletben és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és
10.3.    az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:
10.3.1.    az „AP” kód rögzítése és a terméknyugtán látható idő és dátum.
10.3.2.    a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá
10.3.3.    írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy Miért akarja Ön megnyerni a gaming nyereményt? („Vásárlói vélemény”).
11.    Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.
12.    Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (együtt „Sikeres Résztvevők” vagy egyenként „Sikeres Résztvevő”), bekerül a Kiválasztási Folyamatba (definíció alább).
13.    A Monster Energy három (3) képviselője, valamint egy (1) független személy (melyek együttesen a „Panel") együttműködik és a Zárónapot követő öt (5) napon belül kiválasztanak
14.     egy (1) hivatalos fő nyertes („Fő Nyertes”) és három (3) második helyezettet („Második Helyezettek”), akiknek a válasza a legkreatívabb és legeredetibb a termékértékesítési és promóciós célokból az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket tekintve („Kiválasztási Feltételek”). A Fő Nyertes és a  Második Helyezettekek megnevezése együttesen: „Nyertesek”, egyenként „Nyertes”.
15.    A Panel biztosítja, hogy a részvételek az Általános szerződési feltételek szerint érvényesek, kiválasztja a Sikeres Résztvevőket a Kiválasztási Feltételek szerint, és átadja a Nyereményeket (definíció alább) a Nyerteseknek (definíció alább) (a „Kiválasztási Folyamat”).

Nyeremények és követelmények

16.    A Fő Nyertes egy (1) gaming laptopot nyer, melynek pontos márkáját, modelljét és/vagy formáját teljes mértékben a Monster Energy határozza meg („Főnyeremény”),  mintegy négyszázhetvenegyezer hétszázhetvenegy egész kilencven forint (471.771,90 Ft) értékben.
17.    A Második helyezettek mindegyike nyer egy (1) Monster Energy® márkájú PC gaming billentyűzet- és egérszettet, mintegy hetvenkilencezer százkettő egész hetvennyolc forint (79.102,78 Ft) értékben és egy (1) gaming fejhallgatót, mintegy negyvennéggyezer hatszázhetvennyolc egész hetvenkettő forint (44.678.72 Ft) értékben, melynek pontos márkáját, medelljét és/vagy formáját teljes mértékben a Monster Energy határozza meg („Második Helyezettek Nyereménye”).
18.   A Főnyeremény és a Második Helyezettek Nyereménye együtt a „Nyereméynek” és egyenként egy „Nyeremény”.
19.   Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, minden potenciális Nyertesnek:
19.1 fel kell mutatnia a Monster Energynek a Termék nyugtáját;
19.2 kötelezhető arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását, jogosítvány, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között lehet érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, jogosítvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Nyeremény átvétele előtt, valamint
Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a lehetséges Nyertes elveszíti a Nyereményt és a Monster Energy ezt követően észszerű időtartamon belül más, a Kiválasztási Feltételeknek megfelelő Sikeres Résztvevőt választ ki nyertesként.

Értesítés és a Nyeremény átadása

20.    A Nyerteseket a Zárónapjot követő három (3) napon belül értesítjük a promócióba történt belépésükkor megadott e-mail címen. („Értesítés”).
21.    A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.
22.    A Nyeremények átadásának részleteiről  az Értesítéskor tájékoztatjuk a Nyerteseket. 
23.    Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot egy potenciális Nyertessel a Zárónapot követő tíz (10) napon belül, egy potenciális Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, vagy egy potenciális Nyertes, bármilyen okból, nem elérhetők a Nyeremény átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt választ ki, ezen időpontot követően ésszerű határidőn belül.

Általános feltételek

24.    Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.    
25.    A félreértések elkerülése végett a promócióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza a promócióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.    
26.    Valamennyi bejegyzés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.
27.    Egy nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.
28.    Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a jelentkezés beérkezett a Monster Energyhez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.
29.    A Nyeremények kizárólag a leírt formában adhatók ki, és nem ruházhatók át, nem cserélhetők, készpénzre nem válthatók abban az esetben sem, ha egy Nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Az előbbi kikötések ellenére, váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére, vagy ha a Monster Energy a COVID-19 világjárvány miatt vagy egyéb okból nem képes egy Nyeremény átadására, a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy egy Nyereményt vagy annak elemeit más, a Nyereménnyel legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.
30.    A Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek, a Nyertesek egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban.
31.    Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai, vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.
32.    Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik a promóció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja a promóciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.
33.    A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:
    (a) megváltoztassa a promóció formátumát, és/vagy késleltesse, vagy elhalassza a promóciót, vagy annak bármely fázisát(fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy
    (b) elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promócióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy egy Nyereményt részben, vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből, vagy promócióból a kezdődátumot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a promócióban (vagy ha a promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).
34.    A jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energyt nem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A Nyerteseket terheli minden, a Nyereménnyel összefüggésben fizetendő adó. 
35.    Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen ÁSZF másolatát.
36.    Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét, ha Ön lesz a Nyertes. A Nyertesek neve a záró dátumot követő 60 napon belül a Monster Energytől kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.
37.    A Promócióra és a jelen ÁSZF-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy ÁSZF-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.