be_ixf;ym_202102 d_24; ct_100
BEZÁR

Come With Us - Monster Nyereményjáték 2021 - Magyarország

Szállj be és nyerj

Ez nem a te országod? Válaszd ki a megfelelō a menübōl kiválasztva

A döntés rajtad áll! Nyerd meg az általad választott Monster Energy extrém sport csomagot!

SZERETNÉL INDULNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Vásárolj 2db Monstert bármely magyarországi értékesítési ponton

2. Tartsd meg a blokkot

3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal

4. Add meg a speciális „AP” kódot, a terméknyugtán látható időt és dátumot, és az áruház nevét

5. Írd le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy „Mi a kedvenc extrém sportod és miért?"

promóció érvényessége Január 15 2021 - Március 15 2021

A promóció szabályzatának elolvasása

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket („ÁSZF”). Az Akcióban (meghatározást ld. lent) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az Akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban (a továbbiakban: „Akció”) bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.

A jelen Akciót a Monster Energy Europe Limited szervezi és rendezi meg, amelynek bejelentett székhelye Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”).

Az Akció a www.monsterenergy.com/comewithus_hu („Honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező üzletekben (egyenként: „Üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország minden részén.

A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy az Akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.

Az Akcióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A jelen ÁSZF-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelentik.

Részvétel és Kiválasztási Folyamat

A jelen Akcióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Üzletben átadott nyugta másolatának („Terméknyugta”) felhasználásával történik.

Egy Terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.

Az Akció kezdete 2021.01.15. 00:00 óra („Kezdőnap”), míg az Akció utolsó, záró napja 2021.03.15. 23:59 óra („Zárónap”).

A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban:

a jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;

10.2. két (2) doboz 500 ml-es Monster Energy termék vásárlása valamely Monster energiaitalt árusító Üzletben és a vásárlást igazoló Terméknyugta megőrzése; és

az alábbi adatok Honlapon történő rögzítése:

10.3.1. az „AP” kód, a Terméknyugtán látható idő és dátum, valamint az Üzlet nevének rögzítése;

10.3.2. a Honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adatai rögzítése (teljes név, életkor, állandó lakcím, telefonszám és e-mail cím); továbbá

10.3.3. írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy „Mi a kedvenc extrém sportja és miért?” („Válasz”); valamint

válassza ki a Honlapon lévő legördülő menüből a kívánt nyereményt.

Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a Zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] e-mail címen. A Zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.

Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a fenti részvételi feltételek szerint (együttesen Sikeres Résztvevők vagy egyenként Sikeres Résztvevő), részt vesz a Kiválasztási Folyamatban (meghatározást ld. lent).

A Monster Energy három (3) képviselőjéből és egy (1) független bíróból álló panel (együttesen „Panel”) együttesen, a Zárónap előtt öt (5) nappal egy (1) hivatalos nyertest (a „Nyertes”) választ a Nyereményre (meghatározást ld. lent). A Panel a legkreatívabb és legeredetibb Választ választja ki, amely a találékonyságra, a Monster Energy® legjobb megértésére, valamint a szókincs és az írás stílusának legjobb használatára utal („Kiválasztási Feltételek”). A Panel biztosítja, hogy a jelentkezések a jelen ÁSZF-nek megfelelően érvényesek, hogy a Sikeres Résztvevőket a Kiválasztási Feltételeknek megfelelően értékelik és a Nyereményt a Nyertesnek ítélik („Kiválasztási Folyamat”).

 

Nyeremények és követelmények

A Nyertes a következő lehetőségek közül az általa kiválasztott nyereményt („Nyeremény) nyeri meg:

egy (1) 125 köbcentis YZF-R125 Monster Energy® Yamaha MotoGP Edition motorkerékpár, amelynek hozzávetőleges értéke egymillió-hatszáztizennégyezer-ötszázkilencvenkettő és 00/100 magyar forint (1.614.592,00 HUF); vagy ,

egy (1) 250 köbcentis YZ250F Monster Energy® Yamaha racing edition motocross motorkerékpár, amelynek hozzávetőleges értéke egymillió-hétszázkilencvenháromezer-nyolcszáztizenhárom és 00/100 magyar forint (1.793.813,00 HUF); vagy

egy (1) SCOTT Genius 910 AXS kerékpár, amelynek hozzávetőleges értéke kétmillió-háromszázhetvenhétezer-hatszázharminchét és 00/100 magyar forint (2.377.637,00 HUF); vagy,

egy (1) pár Monster Energy® márkájú Armada síléc, egy (1) pár Armada síléc kötés, egy (1) Monster Energy® márkájú Lobster snowboard, egy (1) akciókamera és egy (1) online beváltható vásárlási utalvány, amely termékek pontos részleteit a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében, egymillió-hetvenhatezer-háromszázharminchat és 00/100 magyar forint (1.076.336,00 HUF) becsült kiskereskedelmi értékben.

Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, a potenciális Nyertes:

15.1 köteles felmutatni a Terméknyugtát a Monster Energynek;

15.2 kötelezhető arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél, vezetői engedély vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Nyeremény átvétele előtt, valamint

15.3 köteles a Nyeremény átvétele előtt egy írásbeli nyilatkozatot aláírni arra vonatkozóan, hogy valóban jogosult a Nyereményre, valamint egy kockázatvállalási nyilatkozatot. A nyilatkozatokról egy-egy másolat a [email protected] e-mail címen igényelhető.

Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott észszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a potenciális Nyertes elveszíti a Nyereményt és a Monster Energy ezt követően észszerű időtartamon belül más, a Kiválasztási Feltételeknek megfelelő Sikeres Résztvevőt választ ki nyertesként.

16. A félreértések elkerülése érdekében a Nyereménnyel kapcsolatos minden egyéb költség, így – többek között – az adó, a gépjármű-nyilvántartási adó, a biztonsági felszerelés, a vezetői engedély, a vonatkozó biztosítás és minden egyéb, a Nyereménnyel kapcsolatos kiadás, amit a Nyeremény fenti leírása kifejezetten nem tartalmaz, a Nyertest terheli.

Értesítés és a Nyeremény átadása

A Nyertest a Kiválasztási Folyamatot követő három (3) napon belül értesítjük az Akcióba történt belépésekor megadott telefonszámon vagy e-mailben („Értesítés”).

A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

A Nyeremény átadásának részleteit az értesítésben ismertetjük a Nyertessel.

Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertessel az értesítést követő öt (5) napon belül, vagy az esetleges nyertes bármilyen okból nem érhető el a Nyeremény átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt választ ki, ezen időpontot követően észszerű határidőn belül.

Általános feltételek

Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.

A félreértések elkerülése végett az Akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az Akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.

Valamennyi jelentkezés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a Honlapra.

A Nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

Az online jelentkezési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a bejegyzés beérkezett a Monster Energyhez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.

A Nyeremény kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre nem váltható abban az esetben sem, ha a Nyertes bármilyen okból nem képes a Nyeremény átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére, ideértve a jelenlegi járványhelyzetet is, vagy ha a Monster Energy a COVID-19 miatt nem tudja átadni a Nyereményt, a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt vagy annak elemeit más, a Nyereménnyel legalább egyenértékű nyereménnyel helyettesítse.

A Nyertes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén az Akcióval összefüggésben elvárható, észszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljen. A Nyertes egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevét, arcképét és a róla készített hang és/vagy vizuális felvételeket az Akcióval kapcsolatban.

Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő Akcióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az Akció megrendezését vagy Nyeremények átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az Akciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:

(a) megváltoztassa az Akció formátumát és/vagy késleltesse vagy elhalassza az Akciót vagy annak bármely fázisát (fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy

(b) elutasítsa bármely személynek az Akcióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett Akcióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a Nyereményt részben vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből vagy Akcióból a kezdőnapot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni az Akcióban (vagy ha az Akcióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energyt nem terheli felelősség semmilyen, bármely Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A Nyertest terheli minden, a Nyereménnyel összefüggésben fizetendő adó.

Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen ÁSZF másolatát.

Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, ha Ön lesz a Nyertes. A Nyertes neve a zárónapot követő 60 napon belül a Monster Energytől kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

Az Akcióra és a jelen ÁSZF-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Akcióból vagy ÁSZF-ből eredően, vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.