be_ixf;ym_202207 d_06; ct_100
BEZÁR

MONSTER ENERGY GAMING NYEREMÉNYJÁTÉK 2022

 

NYERD MEG AZ 5 EGYEDI MONSTER ENERGY GAMING SZETT EGYIKÉT!

 

A gaming szett tartalma:

- PC gaming billentyűzetből és egérből álló készlet

- gaming headset

- gaming szék

- hűtő

 

SZERETNÉL JELENTKEZNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Vásárolj 1 db Monster Energy-t bármelyik magyarországi értékesítési ponton január 17. és március 20. között

2. Tartsd meg a blokkot

3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal

4. Add meg a speciális "AP" kódot és "Tranzakciós számot", valamint a vásárlásod pontos idejét és dátumát, amit a vásárlást igazoló blokkon találsz.

5. Írd le kevesebb mint 30 szóban hogy "Miért akarod megnyerni az egyedi gaming szettet?"

 

 A blokkot beváltó játékosok között kisorsolunk 5 db egyedi Monster Energy Gaming szettet!

 

NYERTESEK:

Korcsmáros Botond

Faragó Teó Pál

Szabó Nikolett

Scheck Milán

Rabatin Jácint

promóció érvényessége Január 17 2022 - Március 20 2022

A promóció szabályzatának elolvasása

PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket („ÁSZF”).  A Promócióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et.  Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk a promócióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

1.    Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen promócióban (a továbbiakban: „Promóció”) bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik. 
2.    A jelen promóciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és bonyolítja. 
3.    A promóció a www.monsterenergy.com/gaming_hu („Honlap”) és a Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező üzletekben (egyenként: „üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország-szerte. 
4.    A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy a promóció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók hozzátartozói a jelen promócióban nem vehetnek részt. 
5.    A promócióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „Résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
6.    A jelen ÁSZF-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelentik. 

Részvétel és szelekció

7.    A jelen promócióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Üzletben átadott nyugta egy példányának („Terméknyugta”) felhasználásával történik.
8.    Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.
9.    A promóció kezdete 2022. január 17. 00:00 óra („Kezdőnap”), míg a promóció utolsó, záró napja 2022. március 20. 23:59 óra („Zárónap”).  
10.    A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a promócióban:
10.1.    A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;
10.2.     Egy (1) doboz 500 ml-es Monster Energy termék vásárlása valamely, promócióban résztvevő üzletben és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és
10.3.    az alábbi adatok rögzítése a honlapon: 
10.3.1.    az „AP” kód és a terméknyugtán látható idő és dátum; 
10.3.2.    a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, életkor, telefonszám, e-mail cím); továbbá 
10.3.3.    írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy Miért éppen Ön volna a fantasztikus otthoni gaming összeállítás ideális nyertese? („Vásárlói vélemény”). 
11.    Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a Zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a www.monsterenergy.com/contact-us email címen.  A Zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges. 
12.    Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (egyenként „Sikeres Résztvevő”), bekerül a Kiválasztási folyamatba (meghatározását ld. lent). 
13.    Egy három (3) Monster Energy-képviselőből és egy (1) független tagból álló panel (a „Panel”) a Zárónapot követő 5 (öt) napon belül együttesen kiválasztja a Nyeremény (meghatározását ld. lent) öt (5) hivatalos nyertesét (a „Nyertesek”), akiknek a válasza a legkreatívabb és legeredetibb, termékpromóciós szempontból a legkülönlegesebb, leginkább egyedi, meglepő és/vagy meggyőző jellemzőkkel és tartalommal bír („Kiválasztási feltételek”). 
14.    A Panel felelőssége meggyőződni arról, hogy a jelentkezések megfelelnek a jelen ÁSZF-nek, értékelni az Érvényes jelentkezéseket a Kiválasztási feltételek alapján, továbbá odaítélni a Nyereményeket (meghatározását ld. lent) a Nyerteseknek (meghatározását ld. lent) (a „Kiválasztási folyamat”).

Nyeremények és követelmények

15.    Öt (5) Nyertes Monster Energy® logóval ellátott gaming összeállítást nyer, amely a következőket tartalmazza: egy (1) PC gaming billentyűzetből és egérből álló készlet, melynek becsült kereskedelmi értéke hatvannyolcezer magyar forint 0 fillér (68 000,00 HUF), egy (1) gaming headset, melynek becsült kereskedelmi értéke negyvenötezer magyar forint 0 fillér (45 000,00 HUF), egy (1) gaming szék, melynek becsült kereskedelmi értéke ötvenkilencezer magyar forint 0 fillér (59 000,00 HUF) és egy (1) hűtő, melynek becsült kereskedelmi értéke harminchétezer magyar forint 0 fillér (37 000,00 HUF) („Nyeremény”).
16.    Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, minden potenciális nyertes: 
16.1.    köteles bemutatni a Monster Energynek a Termék nyugtáját; 
16.2.    kötelezhető arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor, a lakcím és a személyazonosság igazolását, ami történhet többek között érvényes lakcímkártya, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány bemutatásával a Nyeremény átvétele előtt.
Ezen adatok a Monster Energy által meghatározott észszerű időn belül történő biztosításának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a potenciális nyertes elveszíti a Nyereményt, és a Monster Energy ezt követően észszerű időtartamon belül más Érvényes jelentkezést választ ki nyertesként.

Értesítés és a Nyeremény átadása

17.    Mindegyik Nyertest a zárónapot követő tíz (10) napon belül értesítjük a promócióba történt belépéskor megadott e-mail címen („Értesítés”). 
18.    A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.
19.    A Nyereményeket postán küldjük el a promócióba történő belépéskor megadott magyarországi lakcímre az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül.
20.    Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertesekkel az értesítést követő három (3) napon belül, vagy a potenciális nyertesek bármilyen okból nem elérhetők a Nyeremény átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt választ ezen időpontot követően ésszerű határidőn belül. 

Általános feltételek

21.    Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott jelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a jelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített jelentkezések kizárására.
22.    A félreértések elkerülése végett a Promócióba történő jelentkezéshez internetkapcsolattal rendelkező számítógép vagy egyéb készülék szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltatást fizető személy engedélyezze a használatot.  Nem igényelhető vissza a Promócióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.
23.    Valamennyi bejegyzés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a Webhelyre.
24.    Egy Nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.
25.    Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a jelentkezés beérkezett a Monster Energyhez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.  
26.    A Nyeremény kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre nem váltható abban az esetben sem, ha egy Nyertes valamilyen okból nem képes a Nyeremény átvételére. A feni kikötések ellenére váratlan, előre nem látható körülmények esetén, vagy ha a Monster Energy a COVID-19 világjárvány miatt vagy egyéb okból nem képes a Nyeremény átadására, a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt részben vagy egészben más, a Nyereménnyel legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.
27.    A Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek. A Nyertesek egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy a Promócióval összefüggésben felhasználja nevüket, a róluk készített fényképet, hang- és/vagy vizuális felvételeket.
28.    Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a résztvevőt ért minden olyan kárért, amely a jelen ÁSZF Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő Promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy azt fontolóra vették. Az előre látható veszteségekért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, igazgatói, alkalmazottai, ügynökei, meghatalmazottai vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.
29.    Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy befolyási körén kívül álló események, amelyek lehetetlenné teszik a Promóció megrendezését vagy a Nyeremény átvételét. Ez esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja a Promóciót, és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.
30.    A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:
(a)     megváltoztassa a promóció formátumát, és/vagy késleltesse vagy elhalassza a promóciót vagy annak bármely fázisát (fázisait) részben vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy
(b)     elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promóciókra való jelentkezését: (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a Nyereményt részben vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből vagy promócióból a Kezdőnapot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a magánszemély nem tartja be a jelen ÁSZF-et; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a Promócióban (vagy ha a Promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).
31.    A jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energyt nem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél felmerülő költségért vagy kiadásért. A Nyerteseket terheli minden, a Nyereménnyel összefüggésben fizetendő adó.  
32.    Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizzen meg egy példányt a jelen ÁSZF-ből.
33.    Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, amennyiben Ön Nyertes lesz. A Nyertesek neve a Zárónapot követő 60 napon belül a Monster Energytől kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us webhelyen.
34.    A Promócióra és a jelen ÁSZF-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy ÁSZF-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.