be_ixf;ym_202101 d_27; ct_50
BEZÁR

Gaming nyereményjáték - Magyarország 2020

And the winner is...
 • Sándor Brachfeld
 • Dominik Maláta
 • Sára Pöltl
 • János Rieder
 • Dorina Szabadi
 • Zoltán Bogdándi
 • Slahutka Ádám
 • Bata Attila

Nyerj egy különleges DXRacer gaming széket, vagy vidd haza a heti 1db Monster hűtő egyikét a Monster Energy-vel!

SZERETNÉL INDULNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Vásárolj 2db Monstert bármely magyarországi értékesítési ponton

2. Tartsd meg a blokkot

3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal

4. Add meg a speciális "AP" kódot és "Tranzakciós számot", valamint a vásárlásod pontos idejét és dátumát, amit a vásárlást igazoló blokkon találsz.

5. Írd le kevesebb mint 30 szóban hogy Melyik Monster Energy® italt fogyasztod legszívesebben gaming közben?

promóció érvényessége Május 04 2020 - Június 28 2020

A promóció szabályzatának elolvasása

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket (“Ászf”). Az Akcióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen Ászf-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

 

 1. Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban (a továbbiakban: „akció” bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.
 2. A jelen akciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és bonyolítja.
 3. Az akció a  www.monsterenergy.com/gaming_hu („honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező üzletekben (egyenként: „üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország-szerte.
 4. A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy az akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.
 5. Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf rendelkezéseit.
 6. A jelen Ászf-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelenti.

 

Részvétel és szelekció

 

 1. A jelen akcióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Üzletben átadott nyugta másolatának („terméknyugta”) felhasználásával történik.
 2. Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.
 3. Az akció kezdete 2020. május 4.. 00:00 óra („kezdőnap”), míg az akció utolsó, záró napja 2020. június 28. 23:59 óra („zárónap”).
 4. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban:
  1. A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;
  2. Két (2) doboz 500 ml Monster Energy termék vásárlása valamely akcióban résztvevő üzletben és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és
  3. az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:
   1. az „AP” kód rögzítése és a terméknyugtán látható idő és dátum.
   2. a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá
   3. írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy Melyik Monster Energy® italt fogyasztja legszívesebben gaming közben? („Vásárlói vélemény”).
 5. Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.
 6. Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (együttesen „Sikeres Részvétel” vagy egyenként „Sikeres Résztvevők”), részt vesz a Kiválasztási Folyamatban (meghatározást ld. lent).
 7. A Monster Energy három (3) képviselője, valamint egy (1) független személy (együttesen a „panel") az alábbi nyerteseket választják ki a zárónapot követő öt (5) napon belül az összes Sikeres Résztvevő közül jegyzőkönyv felvétele mellett (együtt: „Nyertesek”, vagy külön-külön: „”):
  1. két (2) hivatalos nyertes (együtt „Fő Nyertesek”, külön-külön „Fő Nyertes”), akinek a Vásárlói véleménye a legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek; és
  2. hat (6) további hivatalos nyertes (továbbiakban együtt: „Hivatalos Nyertesek”, külön-külön pedig: „Hivatalos Nyertes”), akiknek a Vásárlói véleménye a Fő Nyertesekét követően a lehető legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek;
 8. A kiválasztási feltételek értelmében a panel a legeredetibb Vásárlói véleményt választja ki. A kiválasztás során a panel termékértékesítési és promóciós célokból az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket, tartalmat veszi figyelembe („Kiválasztási Feltételek”).

 

Díjak és követelmények

 

 1. Összesen nyolc (8) díj kerül kiosztásra az alábbiak szerint:

15.1 A Fő Nyertes egy (1)  DXRacer®  and Monster Energy® társ márkájú gaming széket nyer, mintegy  hetvenkilencezer Forint (79.000,- Ft) értékben és egy (1) Monster Energy® márkájú hűtőt, mintegy harmincötezer Forint (35000,- Ft) értékben, melyek pontos méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében, és az elérhetőség függvényében (együttesen: „a Fődíj”)

15.2. Minden másodlagos nyertes egy (1) Monster Energy márkájú hűtőt nyer, melynek méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében, mintegy hármincötezer Forint (35000,- FT) értékben („Másodlagos díj”).

15.3 A jelen promóció értelmében a Fődíj, valamint a Másodlagos Díj együtt: „Díjak”, egyenként pedig: „Díj”.

.                

16.  Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, minden potenciális Nyertesnek:

16.1 fel kell mutatnia a Monster Energy-nek a Termék nyugtáját;

16.2 kötelezhető arra, hogy a jelen Ászf-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között lehet érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Díj átvétele előtt, valamint

 

Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a lehetséges nyertes elveszíti a díjat és a Monster Energy ezt követően ésszerű időtartamon belül más, a kiválasztási feltételeknek megfelelő sikeres résztvevőt választ ki nyertesként.

 

Értesítés és a díj átadása

 

17.     A nyertesek mindegyikét a zárónapot követő három (3) napon belül értesítjük az akcióba történt belépésükkor megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen. („értesítés”).

18.     A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

19.     A  díjakat postán küldjük el az akcióba történő belépésükkor megadott magyarországi lakcímre az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül.

20.     Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertesekkel a zárónapot követő tíz (10) napon belül, vagy az esetleges nyertesek, bármilyen okból, nem elérhetők a díjak átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt húz ki, ezen időpontot követően ésszerű határidőn belül.

 

Általános feltételek

 

21.     Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.

22.     A félreértések elkerülése végett az akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.

23.      Valamennyi bejegyzés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.

24.      Egy nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

25.      Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a jelentkezés beérkezett a Monster Energy-hez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.

26.      Minden egyes díj kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre nem váltható abban az esetben sem, ha egy nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a díjat vagy annak elemeit más, a díjjal legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.

27.      A Fő Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek, a Nyertesek egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban.

28.      Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai, vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

29.      Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az akció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az akciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

30.      A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:

            (a) megváltoztassa a promóció formátumát, és/vagy késleltesse, vagy elhalassza a promóciót, vagy annak bármely fázisát(fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy

            (b) elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promócióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a díjat részben, vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből, vagy promócióból a kezdődátumot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a promócióban (vagy ha a promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

31.      A jelen Ászf-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy-t nem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A nyerteseket terheli minden, a díjjal összefüggésben fizetendő adó.

32.      Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen Ászf másolatát.

33       Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, ha Ön lesz a Fő Nyertes. A Fő Nyertes neve és a lakóhelye szerinti település a záró dátumot követő 60 napon belül a Monster Energy-től kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

34.      A Promócióra és a jelen Ászf-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy Ászf-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.