be_ixf;ym_202012 d_02; ct_100
BEZÁR

Halo Infinite Nyereményjáték - 2020 - Magyarország

Szállj be és nyerj

Ez nem a te országod? Válaszd ki a megfelelō a menübōl kiválasztva

Nyerd meg a havi 1db Xbox Series X egyikét, vagy vidd haza az egyedi hátizsákot a Monster Energyvel!

SZERETNÉL INDULNI? ÍGY CSINÁLD:
1.Vásárolj 2db Monstert bármely magyarországi értékesítési ponton.
2. Tartsd meg a blokkot.
3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal.
4. Add meg a speciális "AP" kódot és "Tranzakciós számot", valamint a vásárlásod pontos idejét és dátumát, amit a vásárlást igazoló blokkon találsz.
5. Írd le kevesebb mint 30 szóban hogy milyen ízű Monster Energy® terméket iszol legszívesebben gaming közben és miért?

 

Eddigi nyerteseink:

XBOX:

Romhányi Gábor

 

Monster Energy egyedi hátizsák: 

Szabó József Krisztián

Cserép Tamás

Kovács Benjamin

 

 

promóció érvényessége Október 01 2020 - December 31 2020

A promóció szabályzatának elolvasása

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket („Ászf”). Az Akcióban (meghatározást ld. lent) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen Ászf-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban (a továbbiakban: „akció”) bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.

A jelen akciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és rendezi meg.

Az akció a www.monsterenergy.com/halo_hu_20 („honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező üzletekben (egyenként: „üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország minden részén.

A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy az akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.

Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf rendelkezéseit.

A jelen Ászf-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelentik.

Részvétel és szelekció

A jelen akcióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Áruházban átadott nyugta másolatának („terméknyugta”) felhasználásával történik.

Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.

Az akció kezdete 2020. október 01. 00:00 óra („kezdőnap”), míg az akció utolsó, záró napja 2020. december 31. 23:59 óra („zárónap”).

A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban:

A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;

10.2. Két (2) doboz 500 ml-es Monster Energy termék vásárlása valamely, az akcióban részt vevő üzletben és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és

az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:

10.3.1. az „AP” kód, az üzlet neve és a terméknyugtán látható idő és dátum rögzítése.

10.3.2. a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá

10.3.3. írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy „Milyen ízű Monster Energy® terméket iszik legszívesebben gaming közben és miért” („Válasz”).

Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.

Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a fenti részvételi feltételek szerint (együttesen Sikeres Résztvevők vagy egyenként Sikeres Résztvevő), részt vesz a Kiválasztási Folyamatban (meghatározást ld. lent). Minden Sikeres Résztvevő bekerül egy fordulóba attól függően, hogy mikor küldte be sikeres jelentkezését („Jelentkezés napja”) az alábbiaknak megfelelően.

A Monster Energy két (2) képviselőjéből és egy (1) független bíróból álló panelje (együttesen: „Panel”) együttesen, a zárónap után tizennégy (14) napon belül kiválasztja:

az Első forduló, a Második forduló és a Harmadik forduló hivatalos fő nyerteseit (egyenként „Fő nyertes”, együttesen „Fő nyertesek”) (meghatározást ld. lent). A panel a legkreatívabb, legeredetibb, legötletesebb választ választja ki, amely a legjobban tükrözi a Monster Energy® és a videójátékok világát, és amelyet a legjobb szókinccsel és a legjobb stílusban írtak meg („Kiválasztási Feltételek”); és

az Első forduló, a Második forduló és a Harmadik forduló hivatalos további nyerteseit (egyenként „További nyertes”, együttesen „További nyertesek”) (meghatározást ld. lent), akik a Kiválasztási feltételek alapján a Fő nyertes után a második legjobb választ küldik be.

A panel biztosítja, hogy a jelentkezések a jelen Ászf-nek megfelelően érvényesek, hogy a sikeres résztvevőket a kiválasztási feltételeknek megfelelően értékelik és a díjakat a nyerteseknek ítélik („Kiválasztási Folyamat”).

A Fő nyerteseket és a További nyerteseket együttesen „Nyerteseknek”, egyenként „Nyertesnek” nevezzük.

Első forduló

A 2020. október 01. 00:00 óra és 2020. október 31. 23:59 között beküldött sikeres jelentkezések az Első fordulóban vesznek részt („Első forduló”).

A Panel az Első fordulóban a Kiválasztási folyamatnak megfelelően az alábbi nyerteseket választja ki:

egy (1) Fő nyertest a Fődíjra (meghatározást ld. lent) és

három (3) További nyertest, akik egy-egy Második díjat nyernek (meghatározást ld. lent).

Második forduló

A 2020. november 01. 00:00 óra és 2020. november 30. 23:59 között beküldött sikeres jelentkezések a Második fordulóban vesznek részt („Második forduló”).

A Panel a Második fordulóban a Kiválasztási folyamatnak megfelelően az alábbi nyerteseket választja ki:

egy (1) Fő nyertest a Fődíjra (meghatározást ld. lent) és

három (3) További nyertest, akik egy-egy Második díjat nyernek (meghatározást ld. lent).

Harmadik forduló

A 2020. december 01. 00:00 óra és 2020. december 31. 23:59 között beküldött sikeres jelentkezések a Harmadik fordulóban vesznek részt („Harmadik forduló”).

A Panel a Harmadik fordulóban a Kiválasztási folyamatnak megfelelően az alábbi nyerteseket választja ki:

egy (1) Fő nyertest a Fődíjra (meghatározást ld. lent) és

három (3) További nyertest, akik egy-egy Második díjat nyernek (meghatározást ld. lent).

 

Díjak és követelmények

Mindegyik Fő nyertes egy százhetvenháromezer-ötszázhárom magyar forint nulla fillér becsült kiskereskedelmi értékű Xbox Series X konzolt nyer (173 503,00 HUF) („Fődíj”).

A További nyertesek egy-egy nyolcezer-háromszázhuszonkilenc magyar forint nulla fillér (8 329,00 HUF) becsült kiskereskedelmi értékű hátizsákot nyernek („Második díj”).

A Fődíjat és a Második díjat együttesen „Díjaknak”, külön-külön pedig „Díjnak” nevezzük.

Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, a potenciális Nyertes:

22.1 köteles felmutatni a Termék nyugtáját a Monster Energy-nek;

22.2 kötelezhető arra, hogy a jelen Ászf-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Díj átvétele előtt, valamint

22.3 köteles a Díj átvétele előtt egy írásbeli nyilatkozatot aláírni arra vonatkozóan, hogy valóban jogosult a nyereményre, valamint egy kockázatvállalási nyilatkozatot. A nyilatkozatokról egy-egy másolat a [email protected] e-mail címen igényelhető.

Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a potenciális nyertes elveszíti a díjat és a Monster Energy ezt követően ésszerű időtartamon belül más, a kiválasztási feltételeknek megfelelő sikeres résztvevőt választ ki nyertesként.

A félreértések elkerülése érdekében a Díjakkal kapcsolatos minden egyéb költség, így – többek között – minden egyéb, a Díjakkal kapcsolatos kiadás, amit a díjak fenti leírása kifejezetten nem tartalmaz, a Nyerteseket terheli.

Értesítés és a díj átadása

A nyerteseket a kiválasztási folyamatot követő három (3) napon belül értesítjük az akcióba történt belépésekor megadott telefonszámon és/vagy e-mailben. („Értesítés”).

25 A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

A Díj átadásának részleteit az értesítésben ismertetjük a Nyertessel.

Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertessel az értesítést követő öt (5) napon belül, vagy az esetleges nyertes bármilyen okból nem érhető el a díj átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt húz ki adott esetben az első, a második illetve a harmadik fordulóból, ezen időpontot követően észszerű határidőn belül.

Általános feltételek

Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.

A félreértések elkerülése végett az akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.

Valamennyi jelentkezés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.

A nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

Az online jelentkezési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a bejegyzés beérkezett a Monster Energy-hez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.

A Díjak kizárólag a leírt formában adhatók ki, és nem ruházhatók át, nem cserélhetők, készpénzre nem válthatók abban az esetben sem, ha valamelyik nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére, illetve ha a Monster Energy a COVID-19 miatt nem tudja átadni valamelyik Díjat, a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a Díjat vagy annak elemeit más, a Díjjal legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.

A Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek. A Nyertesek egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban.

Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az akció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az akciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:

(a) megváltoztassa a promóció formátumát és/vagy késleltesse vagy elhalassza a promóciót vagy annak bármely fázisát (fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy

(b) elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promócióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy bármelyik díjat részben vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből vagy promócióból a kezdőnapot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a promócióban (vagy ha a promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

A jelen Ászf-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy-t nem terheli felelősség semmilyen, bármely Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A nyerteseket terheli minden, a díjjal összefüggésben fizetendő adó.

Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen Ászf másolatát.

Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, ha Ön Nyertes lesz. A Nyertesek neve a zárónapot követő 60 napon belül a Monster Energy-től kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

A Promócióra és a jelen Ászf-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy Ászf-ből eredően, vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.