be_ixf;ym_202007 d_08; ct_50
BEZÁR

Hoonicorn RC autó Nyereményjáték - Magyarország

And the winner is...
 • Erika Pálvölgyi
 • Marianna Pásztor
 • László Lukovszki
 • Szilárd Schaller
 • Istvánné Szopó

Nyerj egy Hoonicorn RC autót!

SZERETNÉL INDULNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Vásárolj Monstert egy résztvevő üzletben

2. Tartsd meg a blokkot

3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal

4. Add meg a speciális "AP" kódot és "Tranzakciós számot", valamint a vásárlásod pontos idejét és dátumát, amit a vásárlást igazoló blokkon találsz.

5. Írd le kevesebb mint 30 szóban miért neked neked kéne megnyerned a Ken Block távirányítós autót

promóció érvényessége Április 01 2019 - Április 30 2019

A promóció szabályzatának elolvasása

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket (“Ászf”). Az Akcióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen Ászf-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

 1. Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban (a továbbiakban: „akció” bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte, érvényes B kategóriás európai jogosítvánnyal (vagy annak megfelelő okmánnyal) és magyarországi lakcímmel rendelkezik.
 2. A jelen akciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, UK („Monster Energy”) szervezi és rendezi meg.
 3. Az akció a www.monsterenergy.com/HU_Hoonicorn19] (“honlap”) és a promóciós anyagokat Magyarországon készletező kiválasztott Coop üzletekben (a továbbiakban külön: „bolt”) kerül meghirdetésre promóciós anyagok segítségével.
 4. A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy az akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.
 5. Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő (“Ön”, “Önök”, “résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf rendelkezéseit.
 6. A jelen Ászf-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelenti.

 

Részvétel és szelekció

 

 1. A jelen akcióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Áruházban átadott nyugta másolatának (“terméknyugta”) felhasználásával történik.
 2. Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.
 3. Az akció kezdete 2019.04.01. 00:00 óra (“kezdőnap”), míg az akció utolsó, záró napja 2019.04.30 23:59 óra (“zárónap”).
 4. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban:
  1. A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;
  2. Egy (1) doboz 500 ml Monster Energy termék vásárlása valamely akcióban résztvevő Áruházban és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és
  3. az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:
   1. az  „AP” kód, és a terméknyugtán látható idő és dátum rögzítése.
   2. a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá
   3. legfeljebb harminc (30) szóban aannak leírása, hogy ki az Ön kedvence F1® pilótája, és miért ("Vásárlói vélemény").
 5. Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a www.monsterenergy.com/HU_Hoonicron19 email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.
 6. Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (együttesen "Sikeres részvétel" vagy egyenként "Sikeres résztvevők"), részt vesz a Kiválasztási Folyamatban (meghatározást ld lent).
  1. A Monster Energy három (3) képviselője, valamint egy (1) független személy (együttesen a „panel") a választják ki a zárónapot követő hét (7) napon belül a sikeres résztvevők közül jegyzőkönyv felvétele mellett az öt (5) hivatalos nyertest (külön-külön: "Nyertes"), akinek a vásárlói véleménye a lehető legjobban megfelel a kiválasztási feltételeknek.
 7. A kiválasztási feltételek értelmében a panel a legeredetibb Vásárlói véleményt választja ki. A kiválasztás során a panel termékértékesítési és promóciós célokból az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket, tartalmat veszi figyelembe.

 

Díjak és követelmények

 

 1. Összesen öt (5) díj (külön-külön: „Díj”) kerül kiosztásra az alábbiak szerint:
 2. Mindegyik Nyertes egy (1) 115990 RS4 Sport 3 1965 Ford Mustang® Hoonicorn RTR Body modellű távirányítós autót nyer mintegy százötvenezer forgalmi forint értékben (180.000,- Ft) („Díj”) :

 

 1. Mielőtt nyertesnek nyilvánítják, a díj nyertesének:
  1.  át kell adnia a Monster Energy részére a terméknyugta másolatát
  2.  A Nyertes kihirdetése előtt minden lehetséges nyertes kötelezhető arra, hogy a jelen Ászf-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között lehet érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Díj átvétele előtt, továbbá

Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a lehetséges nyertes elveszíti a díjat és a Monster Energy ezt követően ésszerű időtartamon belül más érvényes pályázatot választ ki nyertesként a 13. pontban foglaltak szerint.

 1. A félreértések elkerülése érdekében a díjjal kapcsolatos minden egyéb költség, így –többek között –biztosítás, szállítás, ellátás, minden olyan egyéb szórakozás amit a díj fenti 16. pontban foglalt leírása kifejezetten nem tartalmaz, a nyertest terheli. Minden egyes nyertesnek saját felelőssége, hogy a díj időpontjában elérhető legyen, továbbá, hogy a Monster Energy által kért, illetve a fődíjhoz szükséges minden dokumentumot, szükséges vízumokat (ha szükséges), biztosítást, útlevelet és minden egyéb jogi előírást produkáljon, illetve teljesítsen.

 

Értesítés és a díj átadása

 

 1. A nyertest mindegyikét a zárónapot követő hét (7) napon belül értesítjük az akcióba történt belépéskor megadott telefonszámon és/vagy e-mailben. (“értesítés”).
 2. A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.
 3. A díj átadásának részleteit a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében és az értesítésben közli minden egyes Nyertessel (ideértve többek között a díj átadásának időpontját, dátumát és helyszínét).
 4. Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertessel az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül, vagy az esetleges nyertes, bármilyen okból, nem elérhetők a díjak átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, érvényes pályázatot választ ki a 10. pontban foglaltak szerint, ezen időpontot követően ésszerű határidőn belül.

 

Általános feltételek

 

 1. A félreértések elkerülése végett az akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.
 2. Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.
 3. Valamennyi bejegyzés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.
 4. Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a bejegyzés beérkezett a Monster Energy-hez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett bejegyzésekért.
 5. Minden díj kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre nem váltható abban az esetben sem, ha a nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a díjat vagy annak elemeit más, a díjjal legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.
 6. A Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek, egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban nyilvánossággal járó hirdetési és marketing-célokra alkalom és módbeli korlátozás, valamint külön ellentételezés nélkül.
 7. A Nyertes(ek) adatai (beleértve nevüket és a lakcímük szerinti országot) a Honlap kapcsolódó oldalain közzétételre kerülhetnek.
 8. A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértékben a Monster Energy, valamint annak valamennyi kapcsolt vállalkozása, munkavállalója, vezető tisztségviselője, ügynöke, megbízottja, vagy alvállalkozója kizár minden felelősséget az esetleges károkért, értékvesztésért, sérülésért vagy csalódásért, amit bármely résztvevő a Honlapra történő belépéssel, az akcióban történő részvétellel vagy a díj elfogadásának eredményeképpen szenved. Az elküldés igazolásául szolgáló bizonyíték nem minősül a kézhezvétel igazolásaként. A Monster Energy nem vállal felelősséget a telefonhálózat vagy telefonvonalak, online informatikai rendszerek, szerverek, szolgáltatók, informatikai berendezések problémáiból vagy technikai szempontú hibás működéséből, bármely e-mail szolgáltatással összefüggő szoftverhibából vagy bármely bejegyzés technikai hiba vagy az internet, telefonvonalak vagy bármely honlapon érzékelhető forgalmi torlódás következtében történő meghiúsulásából, vagy a postai vagy azzal egyenértékű egyéb kézbesítés késedelméből vagy meghiúsulásából vagy ezek bármilyen kombinációjából eredő károkért, beleértve de nem kizárólagosan a sérüléseket, valamint a Résztvevő vagy bármely más személy számítógépét vagy mobiltelefonját az akcióban való részvételből eredően vagy azzal összefüggésben ért károkat. Mindez azonban nem zárja ki a Monster Energy felelősségét a csalárd megtévesztésért, halálért vagy személyi sérülésért, amennyiben ezeket a Monster Energy gondatlansága okozta vagy egyébként oly módon következtek be, hogy a felelősséget a jogszabályok alapján nem lehet korlátozni vagy kizárni.
 9. Monster Energy kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a belépjegyek/részvételi jegyek átadását követően a helyszínre utazás, a buli, szálloda, célreptér, fellépés alatt, között eltelt időben vagy azzal összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. A Monster Energy a jelen szabályzat szerinti nyeremények  átadására vállal kötelezettséget. A Nyeremény részét képező egyes szolgáltatásokat (így különösen de nem kizárólagosa, utazás, szállás, buli-szolgáltatás, kézbesítés stb.) harmadik személyek nyújtják a résztvevők és a kiválasztott személy számára. Ennek megfelelően a Monster Energy  semmilyen felelősséget nem vállal ezen, harmadik személyek által nyújtott szolgáltatásokért. Ezen szolgáltatásokra az adott szolgáltató külön szerződési feltételei alkalmazandóak.
 10. Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az akció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az akciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energyt ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.
 11. A Monster Energy fenntartja a jogot, hogy:
  1. teljes egészében vagy részleteiben módosítsa az akció formáját és/vagy késleltesse vagy elhalassza az akciót vagy annak bármely szakaszát, amennyiben ez a Monster Energy által befolyásolhatatlan okból szükségessé válik, anélkül, hogy ezért a résztvevővel szemben bármilyen felé felelősség terhelné; vagy
  2. bármely személynek az akcióra, illetve a jövőben a Monster Energy által megszervezésre kerülő eseményekre való jelentkezését elutasítsa;
   1. amennyiben a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a díjat egészben vagy részben harmadik személyre ruházták át;
   2. amennyiben a résztvevőt kizárták valamely Monster Energy versenyből / akcióból vagy más akcióból a kezdőnaptól számított tizenkét (12) hónapon belül;
   3. amennyiben a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy e személy magatartása az Ászf rendelkezéseibe ütközik; és/vagy
   4. amennyiben e személy nem felel meg az akcióban történő részvételhez szükséges feltételeknek (vagy amennyiben a Promócióban történő részvételből bármely egyéb okból ki kellett volna zárni).
 12. A jelen Ászf-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy tnem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért.
 13. Javasoljuk, hogy őrizzék meg a jelen Ászf másolatát.
 14. A Promócióra és a jelen Ászf-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy Ászf-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyibena jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.