be_ixf;ym_202004 d_08; ct_100
BEZÁR

Monster Gördeszka Nyereményjáték

And the winner is...
 • Dominik Maláta
 • Zsolt Zsigó
 • Ákos Csicsely
 • Ottó Király

Nyerj egy különleges Monster x Element gördeszkát

SZERETNÉL INDULNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Vásárolj Monstert egy résztvevő üzletben

2. Tartsd meg a blokkot

3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal

4. Add meg a speciális "AP" kódot és "Tranzakciós számot", valamint a vásárlásod pontos idejét és dátumát, amit a vásárlást igazoló blokkon találsz.

5. Írd le kevesebb mint 30 szóban hogy "Miért Neked kellene megnyerned a Monster Energy gördeszkáját"?

promóció érvényessége November 06 2019 - November 30 2019

A promóció szabályzatának elolvasása

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket („Ászf”). Az Akcióban (meghatározást ld. lent) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen Ászf-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

 

 1. Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban (a továbbiakban: „akció” bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.
 2. A jelen akciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és rendezi meg.
 3. Az akció a www.monsterenergy.com/skateboard_hu („honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező COOP üzletekben (egyenként: “üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország minden részén.
 4. A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy az akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.
 5. Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf rendelkezéseit.
 6. A jelen Ászf-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelentik.

 

Részvétel és szelekció

 

 1. A jelen akcióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Áruházban átadott nyugta másolatának („terméknyugta”) felhasználásával történik.
 2. Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.
 3. Az akció kezdete 2019. november 06. 00:00 óra (“kezdőnap”), míg az akció utolsó, záró napja 2019. november 30. 23:59 óra (“zárónap”).
 4. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban:
  1. A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;
  2. Egy (1) doboz 500 ml Monster Energy termék vásárlása valamely akcióban résztvevő üzletben és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és
  3. az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:
   1. az  „AP” kód és a terméknyugtán látható idő és dátum rögzítése.
   2. a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá
   3. írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy „Miért Neked kellene megnyerned a  Monster Energy gördeszkáját?” („Vásárlói vélemény”).
 5. Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.
 6. Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a fenti részvételi feltételek szerint (együttesen Sikeres Résztvevők vagy egyenként Sikeres Résztvevő), részt vesz a Kiválasztási Folyamatban (meghatározást ld. lent).
 7. A Monster Energy három (3) képviselőjéből és egy (1) független bíróból álló panel (együttesen: „Panel”) együttesen, a zárónap előtt öt (5) nappal négy(4) hivatalos nyertest (egyeként a „Nyertes”, közösen a „Nyertesek”) választ a díjra (meghatározást ld. lent). A panel a legeredetibb, legkreatívabb válaszokat választja ki promóciós szempontból az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket, tartalmat veszik figyelembe („Kiválasztási Feltételek”). A panel biztosítja, hogy a jelentkezések a jelen Ászf-nek megfelelően érvényesek, hogy a sikeres résztvevőket a kiválasztási feltételeknek megfelelően értékelik és a díjat a nyertesnek ítélik („Kiválasztási Folyamat”).

Díjak és követelmények

 

 1. Minden Nyertes egy Element® complete Monster Energy® márkajellel ellátott gördeszkát nyer,  melynek becsült kiskereskedelmi értéke tizennyolcezer-háromszáz 00/100 magyar forint (18.300 HUF) („Díj”).
 2. Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, minden potenciális Nyertes:

15.1   köteles felmutatni a Termék nyugtáját a Monster Energy-nek;

15.2              kötelezhető arra, hogy a jelen Ászf-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását,  a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, y, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Díj átvétele előtt, valamint

15.3              köteles a Fődíj átvétele előtt egy írásbeli nyilatkozatot aláírni arra vonatkozóan, hogy valóban jogosult a nyereményre, valamint egy kockázatvállalási nyilatkozatot. A nyilatkozatokról egy-egy másolat a [email protected]  e-mail címen igényelhető.

Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a potenciális nyertes elveszíti a díjat és a Monster Energy ezt követően ésszerű időtartamon belül más, a kiválasztási feltételeknek megfelelő sikeres résztvevőt választ ki nyertesként.

16. A félreértések elkerülése érdekében a fődíjjal kapcsolatos minden egyéb költség, így – többek között – minden egyéb, a fődíjjal kapcsolatos kiadás, amit a díj fenti leírása kifejezetten nem tartalmaz, a Nyerteseket terheli.

 

Értesítés és a díj átadása

 

17.     Minden nyertest a zárónapot követő három (3) napon belül értesítjük az akcióba történt belépésükkor megadott telefonszámon és/vagy e-mailben. (“Értesítés”).

18.     A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

19.     A Díj átadásának részleteit az értesítésben ismertetjük a Nyertesekkel.

20.     Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertesekkel a zárónapot követő öt (5) napon belül, vagy az esetleges nyertesek, bármilyen okból, nem érhetők el a díjak átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt húz ki, ezen időpontot követően ésszerű határidőn belül.

 

Általános feltételek

 

21.     Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.

22.     A félreértések elkerülése végett az akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.

23.      Valamennyi jelentkezés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.

24.      Bármely nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

25.      Az online jelentkezési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a bejegyzés beérkezett a Monster Energy-hez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.

26.      A díj kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre nem váltható abban az esetben sem, ha valamelyik nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a díjat vagy annak elemeit más, a díjjal legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.

27.      Minden Nyertes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljen. A Nyertesek egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban.

28.      Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai, vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

29.      Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az akció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az akciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

30.      A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:

            (a) megváltoztassa a promóció formátumát, és/vagy késleltesse, vagy elhalassza a promóciót, vagy annak bármely fázisát(fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy

            (b) elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promócióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a díjat részben, vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből, vagy promócióból a kezdőnapot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a promócióban (vagy ha a promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

31.      A jelen Ászf-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy-t nem terheli felelősség semmilyen, a bármely Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A nyerteseket terheli minden, a díjjal összefüggésben fizetendő adó.

32.      Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen Ászf másolatát.

33.      Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, ha Ön lesz az egyik Nyertes. A Nyertesek neve és a lakóhelyük szerinti település a zárónapot követő 60 napon belül a Monster Energy-től kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

34.      A Promócióra és a jelen Ászf-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy Ászf-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.