be_ixf;ym_202109 d_24; ct_50
BEZÁR

POST MALONE NYEREMÉNYJÁTÉK

JELENTKEZZ ÉS NYERD MEG A FŐNYEREMÉNYT: EGY VIRTUÁLIS ÉLMÉNYT POST MALONE-NAL, Beats Studio3 vezeték nélküli fejhallgatót és limitált szériás Post Malone pulcsit, VAGY VIDD HAZA A TOVÁBBI NYEREMÉNYEK EGYIKÉT

NYERTESEK

Post Malone virtuális élmény nyertese:

Győri Kristóf

 

Beats Studio3 vezeték nélküli fejhallgató nyertesei:

Andrási Aldó

Bojt Laura

Bódi Máté

Csomán Balázs

Gruttó Gréta

Kerekes Botond

Kóczián Richárd

Kulcsár Gábor

Lackner Marcell

 

Limitált szériás Post Malone pulcsi nyertesei:

Halász Orsolya

Fekete Gábor

Konrád Zsombor

Valkócziné Klára

Klein Róbert

Farkas Edit

Faragó Krisztián

Csányi Róbert

Mozsár Andrásné

Hajdú Mercédesz

Szabó József Krisztián

Nemes Albert

Zabó Imre

Keresztes Lászlóné

Boldis Katalin

Rácz Szabó Klára

Kreisz Gábor

Szathmári Zoltán

Hódi Roland

Oltyán Rebeka

Pap Kitti

Varga Márton

Deák István

Várnai Györgyné

Becz Roland Olivér

Novakovics Dorottya

Vizi János

Földi VIktória

Szimilkó Ádám

Szabó Nikolett

Dobronyi Bálint

Czér Imre

Marosi István

László Martin

Bertalan Ildikó

Morvai Dávid

Kasza Attila Zoltán

Lukács Eszter

Kenderesi Nikolett

Pásztor Mariann

Kovács József

Torda Kitti

Almási Patrícia

Farkas Máté

Balogh Vivien

Tóth Kira Edina

Hőgye Péter

Tolnai Péter

Szűcs Bence

Toth Norbert

promóció érvényessége Július 15 2021 - Szeptember 15 2021

A promóció szabályzatának elolvasása

A PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket („ÁSZF”).  A jelen promócióban (a „Promóció”) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk a Promócióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

1.    A Promóciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, Egyesült Királyság („Monster Energy”) szervezi és bonyolítja. 
2.     A Promócióban minden tizennyolc (18) év feletti, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy részt vehet. A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy a Promóció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók hozzátartozói a jelen Promócióban nem vehetnek részt.
3.     A Promóció a www.monsterenergy.com/postmalone_hu honlap segítségével („Honlap”) zajlik, és promóciós anyagokon keresztül kerül népszerűsítésre a kiválasztott magyarországi üzletekben („Kiskereskedő”), amelyek árulják a dobozos Monster Energy® terméket („Monster Energy termék”). 
4.     A Promócióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a Monster Energy döntéseit, amely döntések véglegesek a Promócióval kapcsolatos minden kérdésben. A Monster Energy nem folytat további levelezést.
5.     A jelen ÁSZF-ben előforduló időpontok és dátumok magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelentenek. Bármely részvételre benyújtott jelentkezés idejével vagy dátumával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges. 
6.     A Promócióban való részvételhez nem szükséges semmilyen terméket megvásárolni.

Részvétel
7.    A Promóció kezdete 2021. július 15. 00:00 óra („Kezdőnap”), míg a Promóció utolsó, záró napja 2021. szeptember 15. 23:59 óra („Zárónap”). 
8.    A résztvevők az alábbiak szerint és az alábbi feltételekkel vehetnek részt a Promócióban: 
(a)     A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;
(b)     Bármely két (2) doboz Monster Energy termék vásárlása valamely, a promócióban résztvevő Kiskereskedőnél és a vásárlást igazoló terméknyugta („Nyugta”) megőrzése;
(c)    Az alábbi adatok rögzítése a Honlapon:
(i)    személyes adataik (név, lakcím, születési dátum, e-mail cím, telefonszám) a Honlapon megjelenő útmutatásokat követve; 
(ii)    a Kiskereskedő és a település Nyugtán látható neve; és 
(iii)    a következő információ megadása: írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy „Miért szeretne virtuális élményt nyerni Post Malone-nal.” (“Válasz”).
9.    Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a Zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] e-mail címen.  A Zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges. 


Nyeremények és követelmények 

10.    A két (2) Monster Energy képviselőből és egy (1) független elbírálóból álló testület (a „Panel”) együttműködve kiválasztja a zárónapot követő öt (5) napon belül a fentiekben meghatározottak szerint érvényes jelentkezést benyújtók („Érvényes Résztvevő”) közül azt, akinek Válasza a legkreatívabb és legeredetibb, legtalálékonyabb, és akinek a válasza Post Malone és a Monster Energy® márka legjobb megértéséről tanúskodik, valamint a szóhasználat és az írás stílusa szempontjából a legjobb („Kiválasztási Feltételek”). A Panel biztosítja, hogy a jelentkezések a jelen ÁSZF-fel összhangban érvényesek legyenek; a Kiválasztási Feltételek szerint elbírálja az érvényes jelentkezéseket, és hozzárendeli a Nyereményeket (meghatározása alább) a Nyertesekhez (meghatározása alább). A Panel az alábbi Nyerteseket választja ki:
10.1.    egy (1) hivatalos nyertes („Fő Nyertes”) akinek a Válasza a leginkább megfelel a Kiválasztási Feltételeknek;
10.2.    kilenc (9) hivatalos második helyezett (továbbiakban együtt: „Második Helyezettek”, külön-külön pedig: „Második Helyezett”), akik Válasza a Fő Nyertesét követően a legteljesebb mértékben felel meg a Kiválasztási Feltételeknek; 
10.3.    ötven (50) hivatalos harmadik helyezett (továbbiakban együtt: „Harmadik Helyezettek”, külön-külön pedig: „Harmadik Helyezett”), akik Válasza a Fő Nyertesét és a Második Helyezettekét követően a legteljesebb mértékben felel meg a Kiválasztási Feltételeknek.
11.    Az alábbi Nyeremények kerülnek kiosztásra: 
11.1. A Fő Nyertes egy exkluzív, videohíváson keresztüli, online rajongói élményt nyer Post Malone-nal (a művész rendelkezésre állásától függően), egy (1) Beats Studio3 vezeték nélküli fejhallgatót százezer-ötszázötven forint (100.550,- Ft) becsült kiskereskedelmi értékben, valamint egy (1) Post Malone márkájú kapucnis pulóvert, húszezer forint (20.000,- Ft) becsült kiskereskedelmi értékben, amelyek pontos méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját belátása szerint és az elérhetőség függvényében („Főnyeremény”);
11.2.    Minden Második Helyezett egy (1) Beats Studio3 vezeték nélküli fejhallgatót nyer százezer-ötszázötven forint (100.550,- Ft) becsült kiskereskedelmi értékben, amelynek pontos méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját belátása szerint és az elérhetőség függvényében („Második Helyezett Nyereménye”);
11.3.    Minden Harmadik Helyezett egy (1) Post Malone márkájú kapucnis pulóvert nyer húszezer forint (20.000,- Ft) becsült kiskereskedelmi értékben, amelynek pontos méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját belátása szerint és az elérhetőség függvényében („Harmadik Helyezett Nyereménye”). 
12.    A Főnyeremény, a Második Helyezett Nyereménye, valamint a Harmadik Helyezett Nyereménye együtt: „Nyeremények”, külön-külön pedig: „Nyeremény”.
13.    A Fő Nyertes, a Második Helyezettek, valamint a Harmadik Helyezettek együtt: „Nyertesek”, külön-külön pedig: „Nyertes”.
14.    Minden potenciális Nyertes, mielőtt Nyertesnek nyilvánítanák és megkapná Nyereményét, kötelezhető arra, hogy igazolja jogosultságát, beleértve többek között, hogy a Monster Energy felé bemutassa a vásárlást igazoló Nyugtát, az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között lehet egy érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél és/vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány. Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a Nyertes elveszíti a Nyereményt, és a Monster Energy más Érvényes Résztvevőt választ ki Nyertesként ezen időpontot követő ésszerű határidőn belül.

Értesítés és a Nyeremény átadása

15.    A Nyerteseket e-mailben és/vagy telefonon értesítjük a Promócióba való belépéshez megadott e-mail címen és/vagy telefonszámon, a Zárónapot követő tizennégy (14) napon belül („Értesítés”). A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.
16.    A Nyeremény átadásának részleteit a Monster Energy határozza meg saját belátása szerint. A Nyeremény átadásának részleteit (többek között az átadás időpontját, dátumát és helyét) az Értesítéstől számított húsz (20) napon belül közölni kell a Nyertesekkel.
17.    Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális Nyertessel az Értesítést követő öt (5) napon belül, vagy a potenciális Nyertes bármilyen okból nem áll rendelkezésre a Nyeremény átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más Érvényes Résztvevőt választ ki Nyertesként ezen időpontot követő ésszerű határidőn belül. 
Általános feltételek
18.    A résztvevők fejenként egy (1) jelentkezést adhatnak be, és egyetlen résztvevő sem nyújthat be és nem is kísérelhet meg benyújtani egynél (1) több jelentkezést. A Monster Energy fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Promócióban való részvétel lehetőségét annak, aki fejenként egynél (1) több jelentkezést nyújt be vagy próbál meg benyújtani.
19.    Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott jelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a részvételi jelentkezések érvényességének és jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített technikák használatával bevitt jelentkezések kizárására.
20.    A félreértések elkerülése végett, a Promócióba történő jelentkezéshez számítógép – vagy más internetre kapcsolódó eszköz – és internetkapcsolat szükséges.  A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltatás költségét fizető személy engedélyezze ezek használatát.  Nem igényelhető vissza a Promócióban való részvételhez szükséges internetkapcsolat használatával kapcsolatban felmerült költség.
21.    Valamennyi jelentkezés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképpen sem abban az időpontban, amikor a résztvevő azt elküldte a honlapra. 
22.    Egy Nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.
23.    Az online jelentkezés formanyomtatványának vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a jelentkezés beérkezett a Monster Energy-hez.  A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.  
24.    A Nyeremények kizárólag a leírt formában adhatók ki, és nem ruházhatók át, nem cserélhetők, készpénzre nem válthatók abban az esetben sem, ha egy Nyertes bármilyen okból nem képes a Nyeremény átvételére. Az előbbi kikötések ellenére, váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetén, vagy ha a Monster Energy a COVID-19 világjárvány miatt vagy egyéb okból nem képes egy Nyeremény átadására, a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy egy Nyereményt vagy annak elemeit más, a Nyereménnyel legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.
25.    A Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között szerepeljenek a nyilvánosság előtt, és a Nyertesek egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, fényképüket és a róluk készített hang- és/vagy videófelvételeket a Promócióval kapcsolatban.
26.    A Monster Energy és annak összes leányvállalata, alkalmazottja, igazgatója, ügynöke, megbízottja és alvállalkozója a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden felelősséget a résztvevőnek a Honlaphoz való hozzáféréséből, a Promócióban való részvételéből vagy bármely Nyeremény elfogadásából fakadóan elszenvedett károkért, veszteségekért, sérülésekért vagy csalódásokért.  Az elküldés igazolását nem fogadjuk el a beérkezés igazolásaként.  A Monster Energy nem felel semmilyen telefonhálózat vagy telefonvonal, számítógépes on-line rendszer, szerver vagy szolgáltató, számítógépes berendezés problémájáért vagy műszaki meghibásodásáért, sem szoftveres e-mail vagy jelentkezésbeérkezési hibáért, amelyet műszaki problémák, internet- vagy webhelyforgalmi vagy telefonvonali torlódások okoznak, sem bármely postai vagy azzal egyenértékű kézbesítési szolgáltatás késedelméért vagy meghibásodásáért, sem ezek bármely kombinációjáért, beleértve a résztvevő vagy más személy számítógépének vagy mobiltelefonjának bármilyen sérülését vagy károsodását a Promócióban való részvételhez kapcsolódóan vagy abból eredően.  Semmi sem zárja ki a Monster Energy felelősségét szándékos félrevezetés, a Monster Energy gondatlanságából fakadó halál vagy személyi sérülés, valamint az összes olyan egyéb felelősség tekintetében, amelynek kizárását vagy korlátozását törvény tiltja.
26.    Ha a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, akkor felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért és veszteségért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért vagy kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő Promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy, a Posty Touring Inc., az Austin Richard Post, az Apple Inc. és/vagy ezek leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, tisztségviselői, tulajdonosai, tagjai, ügynökei, meghatalmazottjai és alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget. 
27.    Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik a Promóció megrendezését vagy a Nyeremények kiosztását, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja a Promóciót, és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek következményéért semmilyen felelősség nem terheli.
28.    A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:
(a) megváltoztassa a Promóció formátumát, és/vagy késleltesse vagy elhalassza a Promóciót, vagy annak bármely fázisát (fázisait), részben vagy egészében az elvárható befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség kizárásával; és/vagy
(b)  elutasítsa bármely személynek a Promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett Promócióira való jelentkezését: (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a Nyereményt részben, vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy vetélkedőből vagy Promócióból a Kezdőnapot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az adott személy nem tartotta be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a személy nem jogosult részt venni a Promócióban (vagy ha a Promócióban való részvételét bármely okból el kellett volna utasítani).
29.    A jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy-t nem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A Nyerteseket terheli minden, a Nyereménnyel összefüggésben fizetendő adó.     
30.    Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen ÁSZF másolatát.
31.    Ön elfogadja, hogy a neve nyilvánosságra kerül, amennyiben Ön Nyertessé válik. A Nyertesek neve a Zárónapot követő 60 napon belül kérhető ki a Monster Energy-től a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.
32.    A Promócióra és a jelen ÁSZF-re az angliai és a walesi törvények vonatkoznak, azon helyi fogyasztói törvények kötelező rendelkezései figyelembevételével, amelyek a törvény alapján érvényesek lehetnek az Ön javára, valamint a Promócióban és a jelen ÁSZF-ben szereplők semmiben nem érintik az Ön fogyasztói jogait a helyi törvények kötelező rendelkezéseire nézve.
33.    A jelen Promócióból vagy ÁSZF-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő összes (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita az angol és walesi bíróságok nem kizárólagos joghatósága alá tartozik. Ez azonban nem korlátozza a fogyasztóknak az alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint kötelező jogait.34.    Ha bármilyen kérdése van a Promócióval kapcsolatban, vagy ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, kérjük, ügyfélszolgálati csapatunkkal a www.monsterenergy.com/contact-us címen lépjen kapcsolatba. 
35.    Ezt a Promóciót semmilyen módon nem szponzorálja, ügyintézi, és nem is társult hozzá az Apple Inc.