be_ixf;ym_202109 d_17; ct_100
BEZÁR

Ryanair X Monster Energy Nyereményjáték - 2020 - Magyarország

SZERETNÉL INDULNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Add meg adataidat a honlapon, (teljes neved, életkorod, lakcímed, telefonszámod és e-mail címed) a honlapon található utasításoknak megfelelően. 

 

promóció érvényessége Október 01 2020 - Január 31 2021

A promóció szabályzatának elolvasása

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket („Ászf”). Az akcióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen Ászf-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban („akció”) bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és örményországi, ausztriai, bulgáriai, csehországi, dániai, észtországi, finnországi, franciaországi, grúziai, németországi, görögországi, magyarországi, jordániai, lettországi, litvániai, luxemburgi, máltai, montenegrói, hollandiai, norvégiai, lengyelországi, írországi, szerbiai, szlovákiai, spanyolországi, svédországi, svájci, ukrajnai vagy egyesült királyságbeli lakcímmel rendelkezik („lakóhely szerinti ország”).

A jelen akciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és rendezi meg.

Az akció a [www.monsterenergy.com/ryanair] („honlap”) és a részt vevő Ryanair repülőjáratokon elérhető reklámanyagokon keresztül kerül meghirdetésre.

A Monster Energy, a Ryanair DAC, a Retail inMotion Ltd. és kapcsolódó vállalkozásaik, alvállalkozóik, ügynökeik, megbízottjaik vagy az akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személyek, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.

Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf rendelkezéseit.

A jelen Ászf-ben előforduló időpontok és dátumok az egyezményes koordinált világidő („UTC”) szerinti időpontokat és dátumokat jelentik.

Az akcióban történő részvételhez semmilyen termék megvásárlása nem szükséges.

Részvétel és szelekció

Az akció kezdete 2020. október 1. 00:01 óra UTC („kezdőnap”), míg az akció utolsó, záró napja 2021. január 31. 23:59 óra UTC („zárónap”).

A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban:

a jelen Ászf valamennyi feltételének maradéktalan betartása; és

adataik megadása a honlapon (azaz teljes nevük, életkoruk, lakcímük, telefonszámuk és e-mail címük), a honlapon található utasításoknak megfelelően.

Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] e-mail címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.

Minden résztvevő, aki érvényes jelentkezést nyújt be a fentieknek megfelelően (egyenként „érvényes jelentkezés”), részt vesz a nyereménysorsoláson, amelyre a zárónapot követően hét (7) napon belül kerül sor („sorsolás”).

 

Díjak és követelmények

A sorsolás alatt az első két (2), véletlenszerűen kiválasztott érvényes jelentkező (egyenként „nyertes”, együttesen „nyertesek”) egy-egy, két (2) főre és három (3) éjszakára szóló utazást nyer a spanyolországi Ibizára 2021.08.14.-2021.08.17-ig („díj”), ami a következőket foglalja magában, kétezer euró 0 cent (2 000,00 €) becsült kiskereskedelmi értékben:

oda-vissza repülőjegy turistaosztályon két (2) fő részére a spanyolországi Ibizára („célállomás repülőtér”) az egyes nyertesek lakóhelye szerinti országból. A konkrét repteret és repülőjáratot a Monster Energy határozza meg saját kizárólagos jogkörében.

kétágyas szoba két (2) fő részére három (3) éjszakára legalább háromcsillagos (3 csillagos) szállodában, melyet a Monster Energy határoz meg saját kizárólagos jogkörében („szálloda”);

oda-vissza turista osztályú reptéri transzfer a célállomás repülőteréről a szállodába két (2) fő részére, melyet a Monster Energy határoz meg saját kizárólagos jogkörében;

vacsora két (2) fő részére a Café Mambóban;

szórakozóhely-belépők két (2) fő részére két (2) éjszakára, melyről a Monster Energy dönt saját kizárólagos jogkörében.

A félreértések elkerülése érdekében: a díj fentiekben felsorolt elemeiről a Monster Energy dönt saját kizárólagos jogkörében, azok elérhetőségétől függően.

A díjban kizárólag a nyertesek és a nyertesek által választott egy-egy (1-1) személy (egyenként „választott személy”, együttesen „választott személyek”) részesülhetnek. A választott személyt a Monster Energy-nek is jóvá kell hagynia, tizennyolcadik (18.) életévét betöltött személynek kell lennie és ugyanabban az országban kell laknia, mint az őt választó győztesnek. A díj átvételének feltétele, hogy mind a győztesek, mind a választott személyek rendelkezzenek legalább 2022.03.01-ig érvényes útlevéllel.

Mielőtt nyertesnek nyilvánítanák, minden potenciális nyertes és általa választott személy köteles bizonyítani alkalmasságát, ideértve, de nem kizárólagosan az életkor, a lakóhely, a személyazonosság igazolását, ami többek között kiterjedhet lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél és/vagy hasonló hivatalos személyazonosító okmány bemutatására. Amennyiben a nyertes elmulasztja észszerű időn belül eljuttatni a fenti információkat a Monster Energy részére, az a nyeremény elvesztését vonhatja maga után. Ez esetben a Monster Energy a lehető legrövidebb észszerű időn belül új érvényes jelentkezőt választ ki.

A nyertesnek és az általa választott személynek kötelező egy, a Monster Energy által, annak kizárólagos jogkörében készített írásbeli nyilatkozatot aláírniuk arra vonatkozóan, hogy valóban jogosultak a nyereményre, valamint tudomásul veszik és elfogadják annak feltételeit. A nyilatkozatok másolata a www.monsterenergy.com/contact-us címen igényelhető.

A félreértések elkerülése érdekében, a díjjal kapcsolatos minden egyéb költség, így – többek között – adó, utazási egészségbiztosítás, vízum (ha szükséges), közlekedés, ellátás, felszerelés, minden olyan egyéb szórakozás, amit a díj fenti leírása kifejezetten nem tartalmaz, a nyerteseket terheli. A szállás kizárólag a szobát tartalmazza, és a nyertes, illetve a választott személy viseli a szállodában vagy egyebütt elfogyasztott étel és ital költségeit, illetve a szobával kapcsolatos minden egyéb költséget, amit a díj definíciója kifejezetten nem tartalmaz. A nyertesek ezúton vállalják, hogy a fentiekben meghatározott szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által meghatározott feltételek elfogadását aláírásukkal igazolják, és azoknak maradéktalanul megfelelnek.

A nyertesek felelősek a díj átvételéhez szükséges, és/vagy a vonatkozó jogszabályok, illetve a Monster Energy által előírt dokumentumok rendelkezésre bocsátásáért, illetve a törvényben meghatározott feltételek teljesítéséért.

Értesítés és a díj átadása

A nyerteseket a sorsolást követő hét (7) napon belül értesítjük az akcióba történt belépésükkor megadott e-mail címen („értesítés”).

A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

A díj átadásának részleteit az értesítésben ismertetjük a nyertesekkel.

A jelentkezés érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, érvényes jelentkezőt húz ki, ezen időpontot követően észszerű határidőn belül, (i) mennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertessel az értesítést követő hét (7) napon belül, vagy (ii) a potenciális nyertes, bármilyen okból, nem elérhető a díj átvételére.

Általános feltételek

Minden résztvevő személyenként egy (1) jelentkezést nyújthat be. Egyik jelentkező sem nyújthat be egynél (1) több jelentkezést, illetve nem kísérelheti meg azt. A Monster Energy fenntartja a jogot, hogy megtagadja az akcióban való részvételt az egynél (1) több jelentkezést benyújtó, illetve azt megkísérlő személyektől.

Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.

A félreértések elkerülése végett az akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.

Valamennyi bejegyzés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.

Egy nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a jelentkezés beérkezett a Monster Energy-hez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.

A díj kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre nem váltható abban az esetben sem, ha a nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére, illetve, ha a Monster Energy-nek a COVID-19 világjárvány miatt vagy bármilyen más okból nem áll módjában átadni a díjat, a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a díjat vagy annak elemeit más, a díjjal legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.

A nyertesek és a választott személyek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén az akcióval összefüggésben elvárható, észszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek. A nyertesek és a választott személyek egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket az akcióval kapcsolatban, a Monster Energy Adatvédelmi szabályzatában meghatározott módon.

Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen Ászf-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen, előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő akcióra történő jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai, vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az akció megrendezését vagy a díj átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az akciót, és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:

32.1 megváltoztassa az akció formátumát és/vagy késleltesse, vagy elhalassza az akciót vagy annak bármely fázisát (fázisait) részben vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy

32.2 elutasítsa bármely személynek az akcióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett akcióra való jelentkezését, (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a díjat részben vagy egészben harmadik félre ruházták át, (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből vagy akcióból a kezdőnapot megelőző tizenkét (12) hónapon belül, (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni az akcióban (vagy ha az akcióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

A jelen Ászf-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy-t nem terheli felelősség semmilyen, a résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A nyerteseket terheli minden, a díjjal összefüggésben fizetendő adó.

Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen Ászf másolatát.

35. Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét, ha Ön nyertes lesz. A nyertes neve a zárónapot követő 90 napon belül a Monster Energy-től kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

Az akcióra és a jelen Ászf-re Anglia és Wales joga az irányadó. Amennyiben a helyi fogyasztóvédelmi törvények alapján Önt kötelező érvényű jogok illetik meg, úgy az akció és a jelen Ászf egyik pontja sem befolyásolja az Ön ilyen irányú, a helyi törvények által kötelező érvénnyel biztosított fogyasztói jogainak gyakorlását. Bármely, a jelen akcióból vagy Ászf-ből eredően, vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.

Ha az akcióval kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy valamilyen okból fel kell vennie velünk a kapcsolatot, keresse fel ügyfélszolgálatunkat a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.