be_ixf;ym_202011 d_26; ct_100
BEZÁR

UFC Vegas Fight Week - 2020 - Hungary

And the winner is...
  • Tamás Szatmári
  • Iván Orsányi
  • Rita Csabai

 Win a trip for 2 people to Las Vegas and join the UFC weekend in person!

promóció érvényessége Május 01 2020 - Június 03 2020

A promóció szabályzatának elolvasása

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket („Ászf”). Az Akcióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen Ászf-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban („akció”) bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.

A jelen akciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és rendezi meg.

Az akció a [INSERT] („honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező üzletekben (egyenként: „üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország-szerte.

A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottjai vagy az akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.

Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „Résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf rendelkezéseit.

A jelen Ászf-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelenti.

Részvétel és szelekció

A jelen akcióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Üzletben átadott nyugta másolatának („terméknyugta”) felhasználásával történik.

Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.

Az akció kezdete 2020. május 1. 00:00 óra („Kezdőnap”), míg az akció utolsó, záró napja 2020. június 3. 23:59 óra („Zárónap”).

A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban:

A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;

10.2. Egy (1) doboz 500 ml Monster Energy termék vásárlása valamely akcióban résztvevő üzletben és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és

az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:

10.3.1. az „AP” kód rögzítése és a terméknyugtán látható idő és dátum.

10.3.2. a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá

10.3.3. írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy „Miért Önnek kellene megnyernie az UFC Fight Week-re Las Vegas-ba történő utazást a Monster Energy®-vel? („Vásárlói vélemény”).

Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.

Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (együttesen „Sikeres Részvétel” vagy egyenként „Sikeres Résztvevők”), részt vesz a Kiválasztási Folyamatban (meghatározást ld. lent).

A Monster Energy három (3) képviselője, valamint egy (1) független személy (együttesen a „Panel") az alábbi nyerteseket választják ki a Zárónapot követő öt (5) napon belül az összes Sikeres Résztvevő közül jegyzőkönyv felvétele mellett (együtt: „Nyertesek”, vagy külön-külön: „Nyertes”):

egy (1) hivatalos nyertes (Fő Nyertes”), akinek a Vásárlói véleménye a legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek; és

13.2. két (2) további hivatalos nyertes (továbbiakban együtt: „Hivatalos Nyertesek”, külön-külön pedig: „Hivatalos Nyertes”), akiknek a Vásárlói véleménye a Fő Nyertest követően a lehető legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek;

A kiválasztási feltételek értelmében a panel a legeredetibb Vásárlói véleményt választja ki. A kiválasztás során a panel termékértékesítési és promóciós célokból az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket, tartalmat veszi figyelembe.

Díjak és követelmények

15.1 A Fő Nyertes két (2) személyre, négy (4) éjszakára szóló utazást nyer 2020. július 1. és 2020. július 31. között az Egyesült Államokba, Las Vegas-ba, a pontos dátumot a Monster Energy fogja meghatározni saját diszkrecionális jogkörében, („Fő díj”), mintegy két millió háromszáz-ötvenhatezer Forint (2 356 000, - Ft) értékben, ami a következőkből áll:

két (2) belépőjegy egy UFC® eseményre („az Esemény”), amelyek mindegyike feljogosítja a jegy birtokosát az eseményre való belépésre, és az esemény nyitvatartási ideje alatt az esemény valamennyi nyilvános helyszínére való bejutásra

egy (1) találkozás egy UFC® szereplővel

15.1.3 négy (4) éjszakára és két (2) főre szóló szállás kétágyas szobában a Monster Energy által diszkrecionális jogkörében kiválasztott, legalább három (3) csillagos szállodában az elérhetőség függvényében („Szálloda”)

15.1.4 turista osztályra szóló repülőjegy (2) fő részére egy magyarországi repülőtérről egy Egyesült Államokbeli repülőtérre („Célállomás Pont”). A repülőterek helyszínét, dátumokat és időpontokat a Monster Energy saját diszkrecionális jogkörében határozza meg az elérhetőség függvényében; és

15.1.5 turista osztályú menettérti jegyek két (2) személy részére a célállomás ponttól a szállodába és a szállodából az eseményre, az időpontokat, dátumokat és transzport módját a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében az elérhetőség függvényében. A félreértések elkerülése érdekében, a Monster Energy nem biztosít transzfert a Nyertes otthonától és/vagy a kiválasztott személy otthonától a kiválasztott magyarországi repülőtérre, ez a Nyertes, illetve a kiválasztott személy felelőssége.

A hivatalos nyertesek mindegyike egy (1) pár Monster Energy® márkájú MMA kesztyűt nyernek, mintegy harmincháromezer-hétszáz forint (33.700 HUF) forgalmi értékben (mindegyik „Másodlagos Díj”).

A jelen promóció értelmében a Fődíj, valamint a Másodlagos Díjak: „Díjak”, egyenként pedig: „Díj”.

Kizárólag a Fő Nyertes és egy (1), a Fő Nyertes által kiválasztott személy („Választott személy”) részesülhet a Fő Díjban. A Választott személyt jóvá kell hagynia a Monster Energy-nek, és tizennyolcadik életévét betöltött, magyarországi lakosnak kell lennie. A Fő Nyertesnek és a Választott személyeknek legalább 2021. január 31-ig érvényes útlevéllel kell rendelkeznie a Fődíj átvételéhez.

17. Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, minden potenciális Nyertesnek:

17.1 fel kell mutatnia a Termék nyugtáját;

17.2 kötelezhető arra, hogy a jelen Ászf-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között történhet a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány bemutatásával a Díj átvétele előtt, valamint

17.3 Kizárólag a Fő Nyertesnek és az általa kiválasztott személynek kötelező a Fődíj átvétele előtt egy írásbeli nyilatkozatot aláírniuk arra vonatkozóan, hogy valóban jogosultak a nyereményre, valamint egy kockázatvállalási nyilatkozatot A nyilatkozatok egy másolata a [email protected] e-mail címen igényelhető.

Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a lehetséges Nyertes elveszíti a díjat és a Monster Energy ezt követően ésszerű időtartamon belül más, a kiválasztási feltételeknek megfelelő sikeres résztvevőt választ ki nyertesként.

18. A félreértések elkerülése érdekében a fődíjjal kapcsolatos minden egyéb költség, így –többek között – adó, utazási biztosítás, vízum (ha szükséges), ellátás, felszerelés, minden olyan egyéb szórakozás, amit a díj fentileírása kifejezetten nem tartalmaz, a Fő Nyertest terheli. A szállás kizárólag a szobát tartalmazza, és az első helyezett, illetve a választott személy viseli a szállodában vagy egyebütt elfogyasztott étel és ital költségeit, amit a Fődíj definíciója kifejezetten nem tartalmaz Az Fő Nyertes felelőssége, hogy a fődíj időpontjában, valamint minden további szobadíjat is.

Értesítés és a díj átadása

A nyertesek mindegyikét a zárónapot követő három (3) napon belül értesítjük az akcióba történt belépésükkor megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen. („Értesítés”).

A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

A fődíj átadásának részleteit az értesítésben ismertetjük a Fő Nyertessel.

A Hivatalos Nyertesek, díját postán küldjük el az akcióba történő belépésükkor megadott magyarországi lakcímre az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül.

Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot potenciális nyertesekkel a Zárónapot követő tíz (10) napon belül, vagy az esetleges nyertesek, bármilyen okból, nem elérhetők a díjak átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt húz ki, ezen időpontot követően ésszerű határidőn belül.

Általános feltételek

Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.

A félreértések elkerülése végett az akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.

Valamennyi bejegyzés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.

Egy nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a jelentkezés beérkezett a Monster Energy-hez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.

Minden egyes díj kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre nem váltható abban az esetben sem, ha a Nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a díjat vagy annak elemeit más, a díjjal legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.

A Fő Nyertes és a Választott Személy hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek, a Fő Nyertesek egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban.

Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai, vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az akció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az akciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:

(a) megváltoztassa a promóció formátumát, és/vagy késleltesse, vagy elhalassza a promóciót, vagy annak bármely fázisát(fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy

(b) elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promócióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a díjat részben, vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből, vagy promócióból a kezdődátumot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a promócióban (vagy ha a promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

A jelen Ászf-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy-t nem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A nyerteseket terheli minden, a díjakkal összefüggésben fizetendő adó.

Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen Ászf másolatát.

Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, ha Ön Fő Nyertes lesz. A Fő Nyertes neve és a lakóhelye szerinti település a Zárónapot követő 60 napon belül a Monster Energy-től kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

A Promócióra és a jelen Ászf-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy Ászf-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.