be_ixf;ym_202105 d_09; ct_50
BEZÁR

ULTIMATE GAMING SETUP NYEREMÉNYJÁTÉK

Szállj be és nyerj

Ez nem a te országod? Válaszd ki a megfelelō a menübōl kiválasztva

Nyerj egy különleges DXRacer gaming széket, vagy vidd haza Monster hűtő egyikét a Monster Energy-vel!

 

SZERETNÉL INDULNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Vásárolj 2db Monstert bármely magyarországi értékesítési ponton

2. Tartsd meg a blokkot

3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal

4. Add meg a speciális "AP" kódot és "Tranzakciós számot", valamint a vásárlásod pontos idejét és dátumát, amit a vásárlást igazoló blokkon találsz.

5. Írd le kevesebb mint 30 szóban hogy 'Miért éppen Te lennél a fantasztikus otthoni gaming összeállítás ideális nyertese'

promóció érvényessége Április 15 2021 - Június 15 2021

A promóció szabályzatának elolvasása

PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket (“ÁSZF”). A Promócióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk a promócióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

 

 1. Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen promócióban (a továbbiakban: „promóció”) bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.
 2. A jelen promóciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és bonyolítja.
 3. A promóció a  www.monsterenergy.com/gaming_hu („Honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező üzletekben (egyenként: „üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország-szerte.
 4. A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy a promóció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók hozzátartozói a jelen promócióban nem vehetnek részt.
 5. A promócióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „Résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 6. A jelen ÁSZF-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelenti.

 

Részvétel és szelekció

 

 1. A jelen promócióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Üzletben átadott nyugta másolatának („Terméknyugta”) felhasználásával történik.
 2. Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.
 3. A promóció kezdete 2021. április 15. 00:00 óra („Kezdőnap”), míg a promóció utolsó, záró napja 2021. június 15. 23:59 óra („Zárónap”).
 4. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a promócióban:
  1. A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;
  2. Két (2) doboz 500 ml Monster Energy termék vásárlása valamely promócióban résztvevő üzletben és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és
  3. az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:
   1. az „AP” kód rögzítése és a terméknyugtán látható idő és dátum.
   2. a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá
   3. írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy Miért éppen Ön volna a fantasztikus otthoni gaming összeállítás ideális nyertese? („Vásárlói vélemény”).
 5. Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.
 6. Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (egyenként „Sikeres Résztvevő”), bekerül az első kiválasztási kör vagy a második kiválasztási kör (egyenként „Kiválasztási Kör”) (meghatározást ld. lent) egyikébe. Azt, hogy a Sikeres Résztvevő melyik Kiválasztási Körbe kerül be, az a dátum („Jelentkezési Dátum”) határozza meg, amikor a Sikeres Résztvevő rögzíti személyes adatait a fent ismertetett részvételi feltételek szerint. Azok a Sikeres Résztvevők, akik (a kezdő és záró dátumot is beleértve) 2021. április 15. és 2021. május 14. közötti Részvételi Dátummal jelentkeznek, az első kiválasztási körbe („Első Kiválasztási Kör”), azok a Sikeres Résztvevők, akik (a kezdő és záró dátumot is beleértve) 2021. május 15. és 2021. június 15. közötti Részvételi Dátummal jelentkeznek, a második kiválasztási körbe („Második Kiválasztási Kör”) kerülnek be.
 7. A Monster Energy három (3) képviselője, valamint egy (1) független személy (együttesen a „Panel") az egyes Kiválasztási Körök zárónapját követő öt (5) napon belül nyertest választ az összes Sikeres Résztvevő közül. A Panel az alábbi Nyerteseket választja ki az egyes Kiválasztási Körök alapján:
  1. egy (1) hivatalos nyertes („Fő Nyertes”), akinek a Vásárlói véleménye a legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek;
  2. kettő (2) hivatalos második helyezett (továbbiakban együtt: „Második Helyezettek”, külön-külön pedig: „Második Helyezett”), akiknek a Vásárlói véleménye a Fő Nyertesét követően első körben a lehető legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek; és
  3. öt (5) hivatalos harmadik helyezett (továbbiakban együtt: „Harmadik Helyezettek”, külön-külön pedig: „Harmadik helyezett”), akiknek a Vásárlói véleménye a Fő Nyertesét követően második körben a lehető legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek;
 8. A jelen promóció keretében a Fő Nyertes, az Második Helyezettek és a Harmadik Helyezettek megnevezése együttesen: „Nyertesek”, külön-külön „Nyertes”.
 9. A kiválasztási feltételek értelmében a panel a legeredetibb Vásárlói véleményt választja ki. A kiválasztás során a panel termékértékesítési és promóciós célokból az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket, tartalmat veszi figyelembe („Kiválasztási Feltételek”).

 

Nyeremények és követelmények

 

 1. Az alábbi Nyeremények kerülnek kiosztásra:
  1.                 A Fő Nyertes egy (1) DXRacer®  and Monster Energy® társmárkájú gaming széket nyer, mintegy hetvenkilencezer forint (79.000,- Ft) értékben, egy (1) Monster Energy® márkájú hűtőt, mintegy harmincötezer forint (35.000,- Ft) értékben és huszonnégy (24) doboz Monster Energy® Original energiaitalt mintegy kilencezer-hatszáz forint (9600,- Ft) értékben, melyek pontos méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében, és az elérhetőség függvényében (együttesen: „a Főnyeremény”)
  2.                 Minden Második Helyezett egy (1) Monster Energy márkájú hűtőt nyer mintegy harmincötezer forint (35.000,- FT) értékben, és huszonnégy (24) doboz Monster Energy® Original energiaitalt mintegy kilencezer-hatszáz forint (9600,- Ft) értékben, melyek pontos méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében, és az elérhetőség függvényében (egyenként: „Második Helyezett Nyereménye”).
  3.               Minden Harmadik Helyezett huszonnégy (24) doboz Monster Energy® Original energiaitalt nyer mintegy kilencezer-hatszáz forint (9600,- Ft) értékben, melyek pontos méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében, és az elérhetőség függvényében („Harmadik Helyezett Nyereménye”).
  4.                 A jelen promóció értelmében a Főnyeremény, a Második Helyezett Nyereménye, valamint a Harmadik Helyezett Nyereménye együtt: „Nyeremények”, egyenként pedig: „Nyeremény”.

.              

17.  Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, minden potenciális Nyertesnek:

17.1 fel kell mutatnia a Monster Energynek a Termék nyugtáját;

17.2 kötelezhető arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között lehet érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Nyeremény átvétele előtt, valamint

Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a lehetséges nyertes elveszíti a Nyereményt és a Monster Energy ezt követően észszerű időtartamon belül más, a Kiválasztási Feltételeknek megfelelő Sikeres Résztvevőt választ ki nyertesként.

 

Értesítés és a Nyeremény átadása

 

18.    A Kiválasztási Körök nyerteseinek mindegyikét az egyes körök zárónapját követő tíz (10) napon belül értesítjük a promócióba történt belépésükkor megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen. („Értesítés”).

19.    A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

20.    A Nyereményeket postán küldjük el a promócióba történő belépésükkor megadott magyarországi lakcímre az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül.

21.    Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertesekkel az értesítést követő három (3) napon belül, vagy az esetleges nyertesek, bármilyen okból, nem elérhetők a díjak átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt húz ki, ezen időpontot követően ésszerű határidőn belül.

 

Általános feltételek

 

22.    Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.     

23.    A félreértések elkerülése végett a promócióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza a promócióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.      

24.     Valamennyi bejegyzés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.

25.     Egy nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

26.     Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a jelentkezés beérkezett a Monster Energyhez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.

27.     A Nyeremények kizárólag a leírt formában adhatók ki, és nem ruházhatók át, nem cserélhetők, készpénzre nem válthatók abban az esetben sem, ha egy Nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Az előbbi kikötések ellenére, váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére, vagy ha a Monster Energy a COVID-19 világjárvány miatt vagy egyéb okból nem képes a Nyeremények átadására, a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt vagy annak elemeit más, a Nyereménnyel legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.

28.     A Fő Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek, a Nyertesek egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban.

29.     Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai, vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

30.     Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik a promóció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja a promóciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

31.     A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:

          (a) megváltoztassa a promóció formátumát, és/vagy késleltesse, vagy elhalassza a promóciót, vagy annak bármely fázisát(fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy

          (b) elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promócióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a díjat részben, vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből, vagy promócióból a kezdődátumot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a promócióban (vagy ha a promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

32.     A jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energyt nem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A nyerteseket terheli minden, a díjjal összefüggésben fizetendő adó.

33.     Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen ÁSZF másolatát.

34      Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, ha Ön lesz a Nyertes. A Nyertesek neve a záró dátumot követő 60 napon belül a Monster Energytől kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

35.     A Promócióra és a jelen ÁSZF-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy ÁSZF-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal