be_ixf;ym_202301 d_26; ct_100
BEZÁR

KAWASAKI NINJA 125 NYEREMÉNYJÁTÉK

 

Nyerj egy Kawasaki Ninja 125 Motort a Monster Energyvel!

 

FŐNYERTES (125cc Kawasaki Ninja motorkerékpár):

Deményi Dániel

 

TOVÁBBI NYERTESEK (Monster Energy® mintás póló):

Dobos Benedek

Tóth Gábor

Lukács József

Szilágyi Mónika Ilona

Csereklye Liliána Szonja

Nagy Dávid

Tóthné Kovácsik Tímea

Kővágó Károly

Rácz Ferenc

Katona Ádám


A nyertesekkel hamarosan felvesszük a kapcsolatot!

 

SZERETNÉL JELENTKEZNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Vásárolj 2 db Monster Energy-t bármely magyarországi értékesítési ponton április 15. és június 15. között

2. Tartsd meg a blokkot

3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal

4. Add meg a speciális "AP" kódot és "Tranzakciós számot", valamint a vásárlásod pontos idejét és dátumát, amit a vásárlást igazoló blokkon találsz

5. Írd le kevesebb mint 30 szóban, hogy "Miért akarod megnyerni a Kawasaki Ninja 125 motorkerékpárt?"

promóció érvényessége Április 15 2022 - Június 15 2022

A promóció szabályzatának elolvasása

PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket („ÁSZF”). A Promócióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et.  Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk a promócióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

1.    Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen promócióban (a továbbiakban: „Promóció”) bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik. 
2.    A jelen Promóciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és bonyolítja.  
3.    A Promóció a [INSERT] honlapon („Honlap”) és a Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező üzletekben (egyenként: „Üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország-szerte. 
4.    A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy a promóció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók hozzátartozói a jelen promócióban nem vehetnek részt. 
5.    A Promócióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „Résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
6.    A jelen ÁSZF-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelentik. 

Részvétel és szelekció

7.    A jelen Promócióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Üzletben átadott nyugta egy példányának („Terméknyugta”) felhasználásával történik.
8.    Egy Terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.
9.    A Promóció kezdete 2022. április 15. 00:00 óra („Kezdőnap”), a promóció utolsó, záró napja pedig 2022. június 15. 23:59 óra („Zárónap”).  
10.    A Résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a Promócióban:
10.1.    A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;
10.2.    két (2) doboz 500 ml-es Monster Energy termék vásárlása valamelyik, a Promócióban részt vevő Üzletben és a vásárlást igazoló Terméknyugta megőrzése; és
10.3.    az alábbi adatok rögzítése a Honlapon: 
10.3.1.    az „AP” kód és a Terméknyugtán látható idő és dátum; 
10.3.2.    a Honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá 
10.3.3.    írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy „Miért neked kellene megnyerni a Kawasaki Ninja 125 motort?” („Válasz”). 
11.    Az a Résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a Zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] e-mail címen.  A Zárónapot követően a Résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.  
12.    Minden Résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (együttesen „Érvényes jelentkezések”, egyenként „Sikeres Résztvevő”), bekerül a Kiválasztási folyamatba (meghatározását ld. lent).
13.    Egy három (3) Monster Energy-képviselőből és egy (1) független tagból álló zsűri (a „Panel”) a Zárónapot követő 5 (öt) napon belül együttesen kiválasztja a következő nyerteseket (egyenként „Nyertes”, együttesen „Nyertesek”):
13.1.    egy (1) hivatalos fő nyertes (a „Fő nyertes”) a Főnyereményre (meghatározását ld. lent), akinek a Válasza a legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek (meghatározását ld. lent);   
13.2.    tíz (10) további nyertes (egyenként „További nyertes”, együttesen „További nyertesek”) a További nyereményekre (meghatározását ld. lent), akiknek a Válasza a Kiválasztási Feltételeknek megfelelően a Fő nyertes válasza után következik.
14.    A Panel az alapján választja ki a Nyerteseket, hogy kinek a Válasza bír a legkreatívabb és legeredetibb, termékpromóciós szempontból a legkülönlegesebb, leginkább egyedi, meglepő és/vagy meggyőző jellemzőkkel és tartalommal („Kiválasztási feltételek”). 
15.    A Panel felelőssége meggyőződni arról, hogy a jelentkezések megfelelnek a jelen ÁSZF-nek, értékelni az Érvényes jelentkezéseket a Kiválasztási feltételek alapján, továbbá odaítélni a Nyereményeket (meghatározását ld. lent) a Nyerteseknek (meghatározását ld. lent) (a „Kiválasztási folyamat”). 

Nyeremények és követelmények

16.    A Fő nyertes megnyeri az egy (1) darab 125cc Kawasaki Ninja motorkerékpárt, melynek becsült kereskedelmi értéke egymillió-kilencszázkilencvenezer magyar forint 0 fillér (1 990 000,00 HUF) („Főnyeremény”).
17.    A További nyertesek mindegyike egy-egy (1) Monster Energy® mintás pólót nyer, melyek pontos típusát, méretét és márkáját a Monster Energy határozza meg saját kizárólagos jogkörében, és melyek becsült kereskedelmi értéke ötezer-hatszázötven magyar forint 0 fillér (5650,00 HUF) („További nyeremény”). 
18.    A félreértések elkerülése érdekében a Főnyeremény, valamint a További nyeremények együttesen: „Nyeremények”, egyenként pedig: „Nyeremény”. 
19.    Mielőtt Fő nyertesnek nyilvánítják, minden potenciális nyertes: 
19.1.    köteles bemutatni a Monster Energy-nek a Terméknyugtát; 
19.2.    kötelezhető arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor, a vezetői engedély, a lakcím és a személyazonosság igazolását, ami történhet többek között érvényes lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány bemutatásával a Főnyeremény átvétele előtt, és
19.3.    kötelezhető arra, hogy aláírja jogosultsága írásbeli igazolását és a felelősség kizárását, mielőtt a Főnyeremény átvételére jogosulttá válna.  A vonatkozó beleegyezést és a mentességi nyomtatványt a következő címen kérheti el: [email protected]
Ezen adatok a Monster Energy által meghatározott észszerű időn belül történő biztosításának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a potenciális nyertes elveszíti a Főnyereményt, és a Monster Energy ezt követően észszerű időtartamon belül más Érvényes jelentkezést választ ki nyertesként.
20.    A félreértések elkerülése érdekében a Főnyereményhez kapcsolódó összes költséget, beleértve, de nem kizárólagosan a gépjármű regisztrációs díját, a biztonsági felszerelést, a vezetői engedélyt, a megfelelő biztosítást és a Főnyereményhez tartozó bárminemű, a fenti Nyeremény leírásában konkrétan nem szereplő és meghatározott költséget kizárólag a Nyertes viseli.

Értesítés és a Nyeremény átadása

21.    Mindegyik Nyertest a zárónapot követő három (3) napon belül értesítjük a Promócióba történt belépéskor megadott e-mail címen vagy telefonon, a Promócióba történt belépéskor megadott telefonszámon („Értesítés”).    
22.    A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.
23.    A Nyeremények átadásával kapcsolatos részletekről a Nyerteseket az Értesítés alkalmával tájékoztatjuk.  
24.    Amennyiben a Monster Energy bármelyik potenciális Nyertessel nem tudja felvenni a kapcsolatot a Zárónapot követő öt (5) napon belül, vagy a potenciális Nyertes bármilyen okból nem jogosult vagy nem elérhető a Nyereménye átvételére, a jelentkezés érvénytelennek számít, és a Monster Energy más Érvényes jelentkezést választ ezen időpontot követően, észszerű határidőn belül. 

Általános feltételek

25.    Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott jelentkezések.  A Monster Energy fenntartja a jogot a jelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített jelentkezések kizárására.
26.    A félreértések elkerülése végett a Promócióba történő jelentkezéshez internetkapcsolattal rendelkező számítógép vagy egyéb készülék szükséges.  A Résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltatást fizető személy engedélyezze a használatot.  Nem igényelhető vissza a Promócióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.
27.    Valamennyi bejegyzés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a Honlapra.
28.    Egy Nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.
29.    Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a jelentkezés beérkezett a Monster Energy-hez.  A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.  
30.    A Nyeremények kizárólag a leírt formában adhatók ki, és nem ruházhatók át, nem cserélhetők, készpénzre nem válthatók abban az esetben sem, ha egy Nyertes valamilyen okból nem képes a Nyeremény átvételére. A feni kikötések ellenére váratlan, előre nem látható körülmények esetén, vagy ha a Monster Energy a COVID-19 világjárvány miatt vagy egyéb okból nem képes a Nyeremény átadására, a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy bármely Nyereményt részben vagy egészben más, a Nyereménnyel legalább egyenértékű díjjal helyettesítsen.
31.    A Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, észszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek. A Nyertesek egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy a Promócióval összefüggésben felhasználja nevüket, a róluk készített fényképet, hang- és/vagy vizuális felvételeket.
32.    Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a Résztvevőt ért minden olyan kárért, amely a jelen ÁSZF Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a Résztvevő Promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy azt fontolóra vették. Az előre látható veszteségekért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, igazgatói, alkalmazottai, ügynökei, meghatalmazottai vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.
33.    Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy befolyási körén kívül álló események, amelyek lehetetlenné teszik a Promóció megrendezését vagy bármely Nyeremény átvételét. Ez esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja a Promóciót, és a Résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.
34.    A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:
(a)     megváltoztassa a Promóció formátumát, és/vagy késleltesse vagy elhalassza a Promóciót vagy annak bármely fázisát (fázisait) részben vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy
(b)     elutasítsa bármely személynek a Promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promóciókra való jelentkezését: (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy bármely Nyereményt részben vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből vagy Promócióból a Kezdőnapot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a magánszemély nem tartja be a jelen ÁSZF-et; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a Promócióban (vagy ha a Promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).
35.    A jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy-t nem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél felmerülő költségért vagy kiadásért. A Nyerteseket terheli minden, a Nyereményükkel összefüggésben fizetendő adó.  
36.    Javasoljuk, hogy minden Résztvevő őrizzen meg egy példányt a jelen ÁSZF-ből.
37.    Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét, ha Ön lesz a Nyertes. A Nyertesek neve a Zárónapot követő 60 napon belül a Monster Energy-től kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us webhelyen.
38.    A Promócióra és a jelen ÁSZF-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy ÁSZF-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.