be_ixf;ym_202004 d_05; ct_100
BEZÁR

Yamaha Nyereményjáték - Magyarország 2020

And the winner is...
 • Gyulavári Endre
 • Edit Buresch
 • Szilárd Sári
 • Gábor Kálfári
 • Viktória Hermann
 • Krisztián Radó
 • Tibor Nagy
 • Krisztián Krakker
 • Zsolt Molnár
 • Levente Varró
 • Imre Márton

Nyerj egy Yamaha R3 motort, vagy egyedi Valentino Rossi sapkát a Monster Energy-vel!

SZERETNÉL INDULNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Vásárolj Monstert egy résztvevő üzletben

2. Tartsd meg a blokkot

3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal

4. Add meg a speciális "AP" kódot és "Tranzakciós számot", valamint a vásárlásod pontos idejét és dátumát, amit a vásárlást igazoló blokkon találsz.

5. Írd le kevesebb mint 30 szóban ki a kedvenc MotoGP versenyződ és a legjobb Monster Energy-hez köthető MotoGP élményed.

promóció érvényessége Február 20 2020 - Március 18 2020

A promóció szabályzatának elolvasása

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket (“Ászf”). Az Akcióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen Ászf-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban (a továbbiakban: „akció” bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.

A jelen akciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és rendezi meg.

Az akció a www.monsterenergy.com (“honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket fogyasztók felé értékesítő SPAR, INTERSPAR, SPAR PARTNER ÉS SPAR MARKET üzletekben (egyenként: “üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország minden részén.

A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy az akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.

Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő (“Ön”, “Önök”, “résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf rendelkezéseit.

A jelen Ászf-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelentik.

Részvétel és szelekció

A jelen akcióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az üzletben átadott nyugta másolatának (“terméknyugta”) felhasználásával történik.

Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.

Az akció kezdete 2020. február 20. 00:00 óra (“kezdőnap”), míg az akció utolsó, záró napja 2020. március 18. 23:59 óra (“zárónap”).

A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban:

A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;

A legalább egy (1) doboz 500 ml Monster Energy termék vásárlása valamely akcióban résztvevő üzletben a 9. pont szerinti időtartamon belül, a résztvevő áruházak nyitvatartási idejében és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és

az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:

az „AP” kód rögzítése (pl: 9 karakter = 1 betű=A + 8 számjegy, amelyből az első 4 karakter fix A031; A03100161), a „TRSZ” számú tranzakció száma (max 10 jegyű, nem kezdődik 0-val, a terméknyugtán látható idő és dátum

a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá

írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy „Ki a kedvenc MOTO GP versenyzője és a kedvenc, Moto GP™-vel kapcsolatos Monster Energy® élményét („Vásárlói vélemény”).

Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.

Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (együttesen Sikeres Részvétel vagy egyenként Sikeres Résztvevők), részt vesz a Kiválasztási Folyamatban (meghatározást ld lent).

A Monster Energy három (3) képviselője, valamint egy (1) független személy (együttesen a „panel") az alábbi nyerteseket választják ki a zárónapot követő öt (5) napon belül az összes Sikeres Résztvevő közül jegyzőkönyv felvétele mellett (együtt:”Nyertesek”, vagy külön-külön: „Nyertes”):

egy (1) hivatalos nyertes (Fő Nyertes), akinek a Vásárlói véleménye legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek; és

öt (5) további hivatalos nyertes („első hivatalos nyertes”), akiknek a Vásárlói véleménye a Fő Nyertest követő első helyen a lehető legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek;

öt (5) további hivatalos nyertes („második hivatalos nyertes”), akiknek a Vásárlói véleménye a Fő Nyertest követő második helyen a lehető legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek;

A kiválasztási feltételek értelmében a panel a legeredetibb Vásárlói véleményt választja ki. A kiválasztás során a panel termékértékesítési és promóciós célokból az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket, tartalmat veszi figyelembe.

Díjak és követelmények

Összesen tizenegy (11) díj (mindegyik külön “Díj”, a továbbiakban együtt: „Díjak”) kerül kiosztásra az alábbiak szerint:

A Fő Nyertes egy 321cc Yamaha YZF-R3 motorbiciklit nyer, amelynek forgalmi értéke mintegy egymillió-nyolcszázkilencvennyolc-ezer forint (1.898.000,- Ft) („Fődíj”);

Minden első hivatalos nyertes egy (1) darab Valentino Rossi® sapkát nyer a Monster Energy által saját diszkrecionális jogkörében meghatározott méretben és kialakításban (egyenként “hivatalos nyertes díja”) mintegy hatezer-négyszáz forint (6,400.00 HUF) forgalmi értékben.

Minden második hivatalos nyertes egy (1) darab Valentino Rossi® sapkát nyer a Monster Energy által saját diszkrecionális jogkörében meghatározott méretben és kialakításban (egyenként “hivatalos nyertes díja”) mintegy ötezer-négyszáz forint (5,400.00 HUF) forgalmi értékben.

16. Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, minden potenciális Nyertesnek:

16.1 fel kell mutatnia a Termék vásárlását igazoló eredeti nyugtáját;

16.2 kötelezhető arra, hogy a jelen Ászf-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között lehet érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Díj átvétele előtt, valamint

16.3 Kizárólag a Fő Nyertesnek és az általa kiválasztott személynek kötelező a Fődíj átvétele előtt egy írásbeli nyilatkozatot aláírniuk arra vonatkozóan, hogy valóban jogosultak a nyereményre, valamint egy kockázatvállalási nyilatkozatot A nyilatkozatok egy másolata a [email protected] e-mail címen igényelhető.

Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott 30 napon belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a lehetséges nyertes elveszíti a díjat és a Monster Energy ezt követően 30 napon belül más, a kiválasztási feltételeknek megfelelő sikeres résztvevőt választ ki nyertesként.

17. A félreértések elkerülése érdekében a fődíjjal kapcsolatos minden egyéb költség, így –többek között –útadó, biztonsági felszerelés, jogosítvány, szükséges és minden egyéb, a fődíjjal kapcsolatos kiadás, amit a díj fenti leírása kifejezetten nem tartalmaz, az első helyezettet terheli.

Értesítés és a díj átadása

A nyertesek mindegyikét a zárónapot követő három (3) napon belül értesítjük az akcióba történt belépésükkor megadott telefonszámon és/vagy e-mailben. (“értesítés”).

A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

A fődíj átadásának részleteit az értesítésben ismertetjük a Fő Nyertessel.

A Hivatalos Nyertesek, valamint a Másodlagos Nyertesek díját postán küldjük el az akcióba történő belépésükkor megadott magyarországi lakcímre az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül.

Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertesekkel a zárónapot követő tíz(10) napon belül, vagy az esetleges nyertesek, bármilyen okból, nem elérhetők a díjak átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt húz ki, ezen időpontot követően 30 napon belül.

Általános feltételek

Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.

A félreértések elkerülése végett az akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.

Valamennyi bejelentkezés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.

Egy nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a bejegyzés beérkezett a Monster Energy-hez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett bejegyzésekért.

Minden egyes díj kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre vagy más nyeremébytárgyra nem váltható abban az esetben sem, ha a nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a díjat vagy annak elemeit más, a díjjal legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.

A Fő Nyertes és a Választott Személy hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek, a Nyertes egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban.

Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai, vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az akció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az akciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energyt ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:

(a) megváltoztassa a promóció formátumát, és/vagy késleltesse, vagy elhalassza a promóciót, vagy annak bármely fázisát(fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy

(b) elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promócióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a díjat részben, vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből, vagy promócióból a kezdődátumot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a promócióban (vagy ha a promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

A jelen Ászf-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy tnem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A nyerteseket terheli minden, a díjjal összefüggésben fizetendő adó.

Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen Ászf másolatát.

Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, ha Ön lesz a Fő Nyertes. A Fő Nyertes neve és a lakóhelye szerinti település a záró dátumot követő 60 napon belül a Monster Energy-től kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

A Promócióra és a jelen Ászf-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy Ászf-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.