be_ixf;ym_202209 d_26; ct_100
UŽDARYTI

All Access Promotion - 2022 - Monster Energy Lithuania

 

Win 1 out of 3 of the epic All Access Experiences with Monster Energy!

It's your chance to win one of the following:
-MotoGP Catalunya weekend
-Ken Block ranch experience
-Daytona Supercross experience

pateikti dalyvių sąrašą Liepa 01 2022 iki Rugpjūtis 15 2022

Konkurso taisyklės

VISOS AKCIJOS SĄLYGOS

Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas („Sąlygos“). Dalyvaudami šioje akcijoje („Akcija“), Jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jūs taip pat turėtumėte perskaityti mūsų privatumo taisykles, pateiktas interneto svetainėje www.monsterenergy.com. Jose nurodoma, kaip mes naudosime duomenis, kuriuos pateiksite sutikdami dalyvauti šioje Akcijoje.

1.    Šią Akciją organizuoja Monster Energy Europe Limited, kurios buveinės adresas yra Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford Middlesex, UB6 8UP, Jungtinė Karalystė („Monster Energy“).
2.    Šioje akcijoje („Akcija“) gali dalyvauti visi 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę asmenys, gyvenantys Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje (kartu – „Baltijos valstybės“). Akcijoje negali dalyvauti Monster Energy, arba susijusių įmonių, subrangovų, atstovų ar įgaliotinių darbuotojai bei jų šeimos nariai ar bet kurie kiti su Akcija profesiniais ryšiais susiję asmenys.
3.    Akcija organizuojama interneto svetainėje adresu [ĮRAŠYTI INTERNETO SVETAINĖS ADRESĄ] („Svetainė“) ir reklamuojama per dalyvaujančių Monster Energy® produkcijos platintojų reklaminę medžiagą nurodytose parduotuvėse vienoje ar daugiau Baltijos šalių.
4.    Sutikdamas dalyvauti šioje Akcijoje pagal šias Sąlygas kiekvienas dalyvis („jūs“, „jūsų“, „dalyvis“) sutinka laikytis šių Sąlygų ir su Akcija susijusio (-ių) Monster Energy sprendimo (-ų). Monster Energy sprendimai dėl visų su Akcija susijusių klausimų yra galutiniai. Monster Energy nevykdys jokio susirašinėjimo.
5.    Visi laikai ir datos, nustatyti šiose Sąlygose, reiškia Baltijos valstybių laiką ir datas. Kilus bet kokiam ginčui dėl laiko ar datos, susijusios su dalyvio anketos pateikimu, Monster Energy sprendimas yra galutinis.
6.    Norint dalyvauti Akcijoje nebūtina įsigyti jokių produktų.

Anketos pateikimas

7.    Akcijos pradžia yra 2022-07-01 00:01 („Pradžios data“), akcijos pabaiga yra 2022-08-15 23:59 („Pabaigos data“).
8.    Dalyviai gali pradėti dalyvauti Akcijoje:
a) laikydamiesi šių Sąlygų;
b) pateikdami savo duomenis (vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, gimimo datą, telefono numerį ir el. pašto adresą), kaip nurodyta Svetainėje;
(c) pasirinkdami savo pageidaujamą prizą iš išplečiamojo meniu.

Prizas ir reikalavimai

9.    Kiekvienas dalyvis, teisingai pateikęs savo anketą pagal nurodytus reikalavimus (kiekviena atskirai – „Galiojanti anketa“), dalyvaus prizų traukime, kuris bus surengtas per 3 (tris) dienas nuo Pabaigos datos („Traukimas“). 
10.    1 (vienas) oficialus laimėtojas, Traukimo metu pasirinktas atsitiktine tvarka („Prizininkas“), laimės norimą prizą („Prizas“) iš šių galimų variantų:
a.    kelionę 2 (dviem) asmenims (tarp 2023 m. birželio 1 d. ir 2023 m. birželio 30 d.) į renginį „Moto GP™ Catalunya“ (kuris turi įvykti 2023 m. birželio mėn. („MotoGP renginys“) „Circuit de Barcelona-Catalunya“ trasoje, Ispanijoje), kurios apytikrė vertė yra 3 000 € (trys tūkstančiai eurų). Kelionę sudaro:
i.    2 (du) bilietai į 2 (dvi) MotoGP renginio dienas; kiekvienas bilietas jo turėtojui suteikia teisę įeiti į MotoGP renginį, galimybę lankytis visose viešosiose MotoGP renginio erdvėse MotoGP renginio valandomis;
ii.    3 (trys) nakvynės 2 (dviem) asmenims dviejų lovų kambaryje viešbutyje, turinčiame ne mažiau kaip 3 (trijų) žvaigždučių įvertinimą. Viešbutį savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių parenka Monster Energy („MotoGP viešbutis“);
iii.    2 (du) ekonominės klasės lėktuvo bilietai į abi puses iš oro uosto Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje į oro uostą Ispanijoje, savo nuožiūra pasirinktą Monster Energy. Oro uostus, skrydžių datas ir laiką savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių atrinks Monster Energy;
iv.    pervežimas ekonomine klase į abi puses iš MotoGP viešbučio į kiekvieną MotoGP renginio dieną; pervežimo laiką, datas ir būdus savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių nustato Monster Energy; arba
b.    kelionę 2 (dviem) asmenims (tarp 2022 m. lapkričio 1 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d.) į Keno Blocko rančą Jutoje, JAV, kurios apytikrė vertė yra 3 500 € (trys tūkstančiai penki šimtai eurų). Kelionę sudaro:
i.    apsilankymas „Hoonigan HQ“ ir žiemos sporto patirtis, visas sąlygas savo išskirtine nuožiūra nustato Monster Energy („Ken Block renginys“);
ii.    3 (trys) nakvynės 2 (dviem) asmenims dviejų lovų kambaryje viešbutyje, turinčiame ne mažiau kaip 3 (trijų) žvaigždučių įvertinimą. Viešbutį savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių parenka Monster Energy („Ken Block viešbutis“);
iii.    2 (du) ekonominės klasės lėktuvo bilietai į abi puses iš oro uosto Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje į oro uostą Jungtinėse Amerikos Valstijose, savo nuožiūra pasirinktą Monster Energy. Oro uostus, skrydžių datas ir laiką savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių atrinks Monster Energy;
iv.    pervežimas ekonomine klase į abi puses iš Ken Block viešbučio į Ken Block renginį; pervežimo laiką, datas ir būdus savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių nustato Monster Energy; arba
c.    kelionę 2 (dviem) asmenims (tarp 2023 m. kovo 1 d. ir 2023 m. kovo 31 d.) į renginį „Supercross Daytona“ (kuris turi įvykti 2023 m. kovo mėn. („Supercross renginys“) Deitone, JAV), kurios apytikrė vertė yra 3 500 € (trys tūkstančiai penki šimtai eurų). Kelionę sudaro:
i.    2 (du) bilietai į 1 (vieną) Supercross renginio dieną; kiekvienas bilietas jo turėtojui suteikia teisę įeiti į Supercross renginį, įeiti į garažą; apsilankyti koncerte ir lankytis visose viešosiose Supercross renginio erdvėse Supercross renginio valandomis;
ii.    3 (trys) nakvynės 2 (dviem) asmenims dviejų lovų kambaryje viešbutyje, turinčiame ne mažiau kaip 3 (trijų) žvaigždučių įvertinimą. Viešbutį savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių parenka Monster Energy („Supercross viešbutis“);
iii.    2 (du) ekonominės klasės lėktuvo bilietai į abi puses iš oro uosto Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje į oro uostą Jungtinėse Amerikos Valstijose, savo nuožiūra pasirinktą Monster Energy. Oro uostus, skrydžių datas ir laiką savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių atrinks Monster Energy;
iv.    pervežimas ekonomine klase į abi puses iš Supercross viešbučio į Supercross renginį; pervežimo laiką, datas ir būdus savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių nustato Monster Energy;
Visas kiekvieno varianto sąlygas savo išskirtine nuožiūra nustato Monster Energy.
11.    Tik Laimėtojas ir 1 (vienas) jo atrinktas asmuo („Atrinktas asmuo“) gali naudotis Prizo teikiamais privalumais. Monster Energy turi patvirtinti kiekvieną Atrinktą asmenį, tokiam asmeniui turi būti ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų, ir jis turi būti Latvijos, Lietuvos arba Estijos gyventojas, kaip ir jų Laimėtojas. Kad atgautų Prizą, Laimėtojas ir Atrinktas asmuo privalo turėti galiojančius pasus, kurių galiojimas nesibaigia anksčiau nei 2023 m. gruodžio 31 d.
12.    Prieš paskelbiant Laimėtoją ir įteikiant Prizą, kiekvieno galimo laimėtojo ir Atrinkto asmens bus pareikalauta:
12.1. įrodyti, kad jis atitinka keliamus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti amžių, gyvenamąją vietą ir asmens tapatybę. Tam gali būti pareikalauta pateikti gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento, paso ir (ar) tapataus valstybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopiją;
12.2. pasirašyti Monster Energy nuožiūra parengtą atsisakymo dokumentą, patvirtinantį, kad jie supranta ir sutinka su atsisakymo dokumentu. Atitinkamo patvirtinimo ir atsisakymo kopijas galima gauti adresu https://www.monsterenergy.com/contact.
Nepateikus Monster Energy šios informacijos per protingą Monster Energy nustatytą laiką Laimėtojas gali netekti Prizo, o Monster Energy per trumpiausią įmanomą laiką išrinks kitą kriterijus atitinkančią anketą.
13.    Aiškumo tikslais pažymėtina, kad už visas išlaidas, susijusias su Prizu, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčius, galiojantį sveikatos draudimą kelionei, kelionės vizą (jei taikoma), transportavimo (įskaitant tarp Laimėtojo ir Atrinkto asmens namų ir oro uosto), apgyvendinimo, įrangos, pragyvenimo išlaidas, ir bet kokias su Prizu susijusias pramogas, neįtrauktas ir nenumatytas šio Prizo sąlygų, yra atsakingas tik Laimėtojas. Į Prizo apgyvendinimo išlaidas įtraukta tik kambario kaina, o Laimėtojas bei jo Atrinktas asmuo yra patys atsakingi už išlaidas, susijusias su Viešbutyje ir bet kur kitur suvartotais maisto produktais ir gėrimais, kurie nėra įtraukti ir nurodyti Prizo aprašyme, bei papildomais kambario mokesčiais. Šiuo dokumentu Laimėtojas sutinka pasirašyti ir vykdyti visas atitinkamų paslaugų teikėjų pateiktas sąlygas dėl Prizo.
14.    Laimėtojas yra atsakingas pateikti bet kokius būtinus dokumentus ir vykdyti bet kokius teisėtus reikalavimus, susijusius su Prizu, ir (arba) pateikti bet kokius įstatymų ir (arba) Monster Energy reikalaujamus dokumentus.

Informavimas ir Prizo pristatymas

15.    Laimėtojas informuojamas el. paštu ir (ar) telefonu, kuriuos nurodė pildydamas Akcijos dalyvio anketą, per 3 (tris) darbo dienas nuo Traukimo datos („Pranešimas“). Nelaimėjusieji dalyviai neinformuojami.
16.    Prizo pristatymo duomenis nustato Monster Energy savo nuožiūra. Prizo pristatymo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant, pristatymo laiką, datą ir vietą) bus pateikti Laimėtojams Pranešime.
17.    Tuo atveju, jei (i) Monster Energy negalės susisiekti su galimu laimėtoju per 14 (keturiolika) dienų nuo Pranešimo dienos; (ii) galimas Laimėtojas negalės dalyvauti Renginyje; ir (ar) (iii) galimas Laimėtojas negalės atsiimti Prizo dėl bet kokios priežasties, tokia dalyvio anketa bus laikoma negaliojančia, ir Monster Energy galės ištraukti kitą reikalavimus atitinkantį dalyvį, kai tik bus tokia galimybė.
 
Bendrosios sąlygos

18.    Dalyvių skaičius ribojamas 1 (viena) anketa žmogui, ir joks dalyvis negali pateikti daugiau nei 1 (vieną) dalyvio anketą. Monster Energy pasilieka teisę uždrausti Akcijoje dalyvauti asmeniui, kuris pateikia ar bando pateikti daugiau nei 1 (vieną) dalyvio anketą.
19.    Dalyvių anketos, pateiktos naudojantis būdais, kuriuos generuoja script programa, makroprograma ar kita automatinė įranga, bus laikomos negaliojančiomis. Monster Energy pasilieka teisę patikrinti dalyvių anketų galiojimą ir atmesti tas anketas, kurios, Monster Energy nuomone, buvo pateiktos naudojantis automatizuota pateikimo technika.
20.    Aiškumo tikslais pažymėtina, kad norint dalyvauti Akcijoje reikalingas kompiuteris ir prieiga prie interneto. Dalyvis privalo pasirūpinti, kad būtų gautas kompiuterio savininko ir asmens, mokančio už interneto ryšį, sutikimas. Išlaidos, susijusios su interneto naudojimusi siekiant dalyvauti Akcijoje, yra neatlyginamos.
21.    Visos anketos yra laikomos gautomis nuo tada, kai jos patenka į Monster Energy duomenų bazę, o ne nuo tada, kai dalyvis anketą išsiunčia į Svetainę.
22.    Kilus bet kokiam ginčui dėl Laimėtojų tapatybės, Monster Energy sprendimas yra lemiamas.
23.    Anketos užpildymas internete ar bet koks kitas įrodymas, kad anketa buvo užpildyta internete, neįrodo, kad jūsų anketa buvo gauta. Monster Energy neatsako už dalyvių anketas, kurios yra užpildytos neteisingai, yra prarastos, pateiktos pavėluotai, ar kurios dėl bet kokios priežasties nebuvo gautos.
24.    Prizas yra toks, koks yra nurodytas, ir negali būti perleistas, pakeistas, taip pat jį nėra siūloma pakeisti pinigine išraiška, jei Laimėtojas dėl bet kokios priežasties negali atsiimti Prizo. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, kilus nenumatytoms aplinkybėms ar Monster Energy negalint pristatyti Prizo dėl COVID-19 pandemijos ar bet kokios kitos priežasties, Monster Energy pasilieka teisę pakeisti visą Prizą arba Prizo dalis kitu tokią pačią ar didesnę vertę turinčiu prizu.
25.    Laimėtojas sutinka Monster Energy reikalavimu dalyvauti ir užtikrinti, kad Atrinktas asmuo sutiktų dalyvauti pagrįstoje reklaminėje medžiagoje, susijusioje su Akcija, ir Laimėtojas (ir Atrinktas asmuo) patvirtina, kad Monster Energy gali naudoti jų vardą, nuotraukas, garso ir (ar) vaizdo įrašus bet kokioje viešoje ar reklaminėje medžiagoje, susijusioje su Akcija, kaip numatyta Monster Energy privatumo politikoje.
26.    Tuo atveju, jei Monster Energy nevykdo šių Sąlygų nustatytų įsipareigojimų, ji yra atsakinga už numanomą žalą ir nuostolius, kuriuos dalyvis patyrė Monster Energy pažeidus šias Sąlygas ar jų nesilaikant, tačiau ji nėra atsakinga už bet kokią nenumanomą žalą ar nuostolius. Laikoma, kad žala ar nuostoliai yra numanomi, jei jie yra sukelti Monster Energy tiesiogiai pažeidus sąlygas arba jei jie buvo apsvarstyti dalyvio ir Monster Energy dalyviui pradedant dalyvauti Akcijoje. Be Monster Energy atsakomybės už numanomą žalą ar nuostolius, Monster Energy ir (ar) susijusios įmonės, darbdaviai, direktoriai, darbuotojai, atstovai, teisių perėmėjai ar subrangovai atsisako bet kokios atsakomybės visais įstatymų nustatytais atvejais.
27.    Dėl įvykių, kurių priežasčių Monster Energy negali numatyti ir kontroliuoti, Akcija arba Prizų įteikimas gali tapti neįmanomu, todėl Monster Energy gali savo nuožiūra pakeisti Akciją, o dalyvis sutinka, kad Monster Energy dėl to nebus atsakinga.
28.    Monster Energy pasilieka teisę:
(a) pakeisti Akcijos formatą ir (ar) sustabdyti ar atidėti visą Akciją ar bet kurią jos dalį dėl priežasčių, kurių ji nekontroliuoja, ir už tai nebūti atsakinga dalyviui, ir (ar)
(b) uždrausti bet kuriam asmeniui dalyvauti Akcijoje arba kituose Monster Energy renginiuose ateityje: (i) kai Monster Energy turi pagrindo manyti, kad Prizas buvo dalinai arba visiškai perleistas trečiajam asmeniui; (ii) kai dalyvis buvo diskvalifikuotas iš bet kurio Monster Energy žaidimo / akcijos ar kito prizų traukimo per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį nuo Akcijos pradžios datos; (iii) kai Monster Energy turi pagrindo manyti, kad toks asmuo neatitinka šių Sąlygų reikalavimų; ir (ar) (iv) kai toks asmuo neatitinka reikalavimų, keliamų šios Akcijos dalyviui (ar jei dalyvauti Akcijoje turėjo būti uždrausta dėl bet kokios kitos priežasties).
29.    Išskyrus atvejus, aiškiai įvardytus šiose Sąlygose, Monster Energy neatsako už jokias išlaidas, kurias gali patirti bet kuris dalyvis. Laimėtojas bus atsakingas už bet kokius mokesčius, kuriuos reikės sumokėti už Prizą.
30.    Visiems dalyviams rekomenduojama išsaugoti šių Sąlygų kopiją, kad prireikus jas vėliau būtų galima peržiūrėti.
31.    Jūs sutinkate, kad tuo atveju, jei tapsite Laimėtoju, jūsų vardas ir pavardė būtų skelbiami viešai. Laimėtojo vardas ir pavardė skelbiami susisiekus su Monster Energy adresu www.monsterenergy.com/contact-us per 90 dienų nuo Pabaigos datos.
32.    Akcijai ir šioms Sąlygoms yra taikoma Anglijos ir Velso teisė, išskyrus privalomas nacionalines vartotojų teisių apsaugos įstatymų nuostatas, kurios gali būti jums taikomos įstatymų nustatyta tvarka. Jokia šios Akcijos ir Sąlygų nuostata nepanaikina jūsų kaip vartotojo teisės pasikliauti tokiomis privalomomis nacionalinių įstatymų nuostatomis.
33.    Bet kokie ginčai (susiję ir nesusiję su sutartimi), kylantys dėl šios sutarties ar susiję su šia Akcija ar šiomis Sąlygomis, sprendžiami Anglijos ir Velso teismuose, kurie turi neišimtinę jurisdikciją. Kita vertus, tuo nebus ribojamos vartotojų teisės, suteikiamos pagal taikomus vartotojų apsaugos įstatymus.
34.    Jei turite bet kokių klausimų dėl Akcijos arba norite su mumis susisiekti, susisiekite su mūsų vartotojų aptarnavimo tarnyba adresu www.monsterenergy.com/contact-us.