be_ixf;ym_202103 d_08; ct_100
AIZVĒRT

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Latvia

Win a trip to Ibiza for 2!

iesniegt pieteikumu no Oktobris 01 2020 līdz Janvāris 31 2021

akcijas noteikumiem

AKCIJAS NOTEIKUMI – PILNĀ VERSIJA

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus (“Noteikumi”). Piedaloties akcijā (“Akcija”), jūs piekrītat ievērot Noteikumus. Jums vajadzētu izlasīt arī mūsu privātuma politiku vietnē www.monsterenergy.com, kurā izskaidrots, kā mēs izmantosim datus, ko jūs sniedzat, piesakoties Akcijai.

Akciju organizē uzņēmums Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford Middlesex UB6 8UP, AK (“Monster Energy”).

Akcija var piedalīties personas, kas ir vecākas par 18 gadiem un pastāvīgi dzīvo Armēnijā, Austrijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Gruzijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Jordānijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Melnkalnē, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Īrijas Republikā, Serbijā, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Ukrainā vai Apvienotajā Karalistē (“Dzīvesvietas valsts”). Monster Energy, Ryanair DAC, Retail in Motion Ltd vai saistīto uzņēmumu, apakšuzņēmēju, aģentu vai to tiesību pārņēmēju darbinieki vai darbinieku ģimenes locekļi vai citas ar šo akciju profesionāli saistītas personas nedrīkst piedalīties akcijā.

Akcija tiek veikta, izmantojot vietni www.monsterenergy.com/ryanair (“Vietne”) un reklāmas materiālus Ryanair lidojumos, kas saistīti ar Akciju.

Piedaloties Akcijā saskaņā ar Noteikumiem, katrs dalībnieks (“jūs”, “dalībnieks”) piekrīt ievērot Noteikumus un Monster Energy lēmumus attiecībā uz visiem jautājumiem par Akciju, un Monster Energy lēmumi ir noteicoši. Monster Energy neiesaistīsies nekāda veida sarakstē.

Noteikumos norādītais laiks un datumi ir koordinētais pasaules laiks un datumi (“UTC”). Ja radīsies strīds par kāda pieteikuma iesniegšanas datumu vai laiku, noteicošs būs Monster Energy lēmums.

Lai piedalītos Akcijā, nav nepieciešams iegādāties kādu produktu.

Pieteikšanās

Akcija sāksies 2020.gada 1. oktobrī plkst. 00.01 UTC (“Sākuma datums” ) un noslēgsies 2021. gada 31. janvārī plkst. 23.59 UTC (“Noslēguma datums”).

Dalībnieki var pieteikties akcijai šādi:

(a) rīkojoties saskaņā ar šiem Noteikumiem un

(b) iesniedzot informāciju par sevi (vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu, tālruņa numuru un e‑pasta adresi), kā norādīts Vietnē.

Balva un prasības

Katrs dalībnieks, kurš iesniedz derīgu pieteikumu, kā norādīts iepriekš (“Derīgs pieteikums”), varēs piedalīties balvas izlozē, kas notiks 7 (septiņu) dienu laikā pēc Noslēguma datuma (“Izloze”).

2 (divi) derīgi nejauši izlozēti pieteikumi (atsevišķi “Uzvarētājs” un kopā “Uzvarētāji”) balvā iegūs ceļojumu 2 (divām) personām uz Ibizu Spānijā ar uzturēšanos uz 3 (trim) naktīm no 2021. gada 14. augusta līdz 2021. gada 17. augustam, (“Balva”), kas ietver:

ekonomiskās klases turp un atpakaļ aviobiļetes 2 (divām) personām uz Ibizu Spānijā (“Galamērķa lidosta”) no lidostas Dzīvesvietas valstī; konkrētu lidostu un reisus noteiks Monster Energy pēc saviem ieskatiem;

viesnīcas numuru 2 (divām) personām uz 3 (trim) naktīm vismaz 3 (trīs) zvaigžņu viesnīcā, ko pēc saviem ieskatiem noteiks Monster Energy (“Viesnīca”);

ekonomiskās klases turp un atpakaļ pārbraucienus 2 (divām) personām no Galamērķa lidostas uz Viesnīcu, ko pēc saviem ieskatiem noteiks Monster Energy;

pusdienas diviem (2) cilvēkiem kafejnīcā Mambo;

biļetes divām (2) personām uz diviem (2) nakts klubu apmeklējumiem, ko pēc saviem ieskatiem noteiks Monster Energy.

Lai nerastos neskaidrības – iepriekš aprakstītos Balvas elementus pēc saviem ieskatiem noteiks Monster Energy, ņemot vērā to pieejamību.

Balvu var izmantot tikai Uzvarētājs un 1 (viena) Uzvarētāja izvēlēta persona (atsevišķi “Izvēlētā persona” vai kopā “Izvēlētās personas”). Izvēlētajām personām jāsaņem Monster Energy apstiprinājums, jābūt vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus vecām un jādzīvo tajā pašā dzīvesvietas valstī, kurā dzīvo Uzvarētājs, kurš šo personu izvēlējies. Uzvarētājam un Izvēlētajai personai jābūt derīgām pasēm, kuru derīguma termiņš nebeidzas pirms 2022. gada 1. marta.

Pirms Uzvarētāja paziņošanas un Balvas saņemšanas potenciālajam Uzvarētājam un tā Izvēlētajai personai vajadzēs:

pierādīt savu atbilstību, tostarp vecumu, dzīvesvietu, identitāti, kas var ietvert (bet ne tikai) dzīvesvietas apliecinājumu, pases un/vai cita līdzīga personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanu. Ja Monster Energy nesaņems šo informāciju saprātīgā laikā, ko noteicis Monster Energy, Uzvarētājs var nesaņemt Balvu un Monster Energy veiks jaunu izlozi, tiklīdz tas būs iespējams.

parakstīt pēc Monster Energy ieskatiem sagatavotu atrunu attiecībā uz Balvu, apstiprinot, ka parakstītājs ir izpratis un ievēros šo atrunu. Attiecīgā apliecinājuma un atrunas eksemplāru var saņemt, nosūtot pieprasījumu www.monsterenergy.com/gb/en/contact-us.

Lai nerastos neskaidrības – visas ar Balvu saistītās izmaksas, ieskaitot (bet ne tikai) nodokļus, derīgu veselības apdrošināšanu ceļojuma laikā, ceļošanas vīzu (ja nepieciešams), transportu, aprīkojumu, uzturlīdzekļus un izklaides un jebkādus citus ar Balvu saistītus izdevumus, kas nav ietverti un aprakstīti Balvas definīcijā, jāsedz vienīgi Uzvarētājiem. Naktsmītnes izmaksas ietver tikai viesnīcas numura izmaksas, un Uzvarētājiem un Izvēlētajām personām jāsedz visas izmaksas par Viesnīcā un citur patērētajiem ēdieniem un dzērieniem, kas nav iekļautas Balvas definīcijā. Uzvarētāji piekrīt ievērot attiecīgo pakalpojumu sniedzēju noteikumus attiecībā uz iepriekšminētajiem pakalpojumiem.

Uzvarētājam jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un jāizpilda citas juridiskās prasības attiecībā uz Balvu un/vai Monster Energy pieprasītajiem dokumentiem.

Paziņošana un balvas piegāde

Uzvarētājiem paziņos par balvu 7 (septiņu) dienu laikā pēc Izlozes (“Paziņošana”), izmantojot e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, kas norādīts, piesakoties Akcijai. Dalībniekiem, kas nav laimējuši balvu, paziņojums netiks sniegts.

Informāciju par Balvas piegādi noteiks Monster Energy pēc saviem ieskatiem. Informācija par Balvas piegādi (tostarp laiku, datumu un vietu) Uzvarētājiem tiks sniegta Paziņošanas laikā.

Pieteikums zaudēs spēku un Monster Energy izlozēs citu Derīgu pieteikumu iespējami drīzā laikā, ja: (i) Monster Energy" 7 (septiņu) dienu laikā pēc Paziņošanas nevarēs sazināties ar potenciālo Uzvarētāju; vai (ii) potenciālais Uzvarētājs nevarēs izmantot Balvu jebkāda iemesla dēļ.

Vispārīgi noteikumi

Katrs dalībnieks var iesniegt tikai 1 (vienu) pieteikumu, un dalībnieks neiesniegs un nemēģinās iesniegt vairāk par 1 (vienu) pieteikumu. Monster Energy saglabā tiesības nereģistrēt personu Akcijai, ja persona iesniedz vai mēģina iesniegt vairāk nekā 1 (vienu) pieteikumu.

Pieteikumi, kas iesniegti tiešsaistē, izmantojot skripta vai makro tehnoloģiju vai automātiskas ierīces, nebūs derīgi. Monster Energy saglabā tiesības pārbaudīt pieteikumu derīgumu un izslēgt pieteikumus, kas pēc Monster Energy domām iesniegti, izmantojot automatizētas metodes.

Lai novērstu neskaidrības – lai piedalītos Akcijā, nepieciešams dators vai cita internetam pieslēdzama ierīcei un piekļuve internetam. Pieteikuma iesniedzējam ir jāsaņem datora īpašnieka un personas, kas maksā par interneta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem, piekrišana. Pretenzijas par izdevumiem, kas saistīti ar interneta savienojuma izmantošanu ar mērķi piedalīties Akcijā, netiks ņemtas vērā.

Pieteikumu uzskata par saņemtu brīdī, kad tas ievadīts Monster Energy datu bāzē, nevis brīdī, kad dalībnieks nosūta pieteikumu Vietnei.

Ja radīsies strīds par Uzvarētāja identitāti, Monster Energy lēmums būs noteicošs.

Tiešsaistes pieteikuma veidlapas iesniegšana vai cits pierādījums par tiešsaistes pieteikuma veidlapas iesniegšanu nepierāda, ka jūsu pieteikums ir saņemts. Monster Energy neatbild par nepareizi aizpildītiem, pazaudētiem, nokavētiem vai jebkādu citu iemeslu dēļ nesaņemtiem pieteikumiem.

Balva ir tāda, kā aprakstīts; tā nav nododama citām personām un samaināma; ja Uzvarētājs jebkāda iemesla dēļ nevarēs izmantot Balvu, tās vietā netiks piedāvāta kompensācija naudā. Neparedzētu apstākļu gadījumā vai gadījumā, ja Monster Energy nespēs piegādāt balvu COVID-19 pandēmijas dēļ vai kāda cita iemesla dēļ, Monster Energy patur tiesības nomainīt visu Balvu vai Balvas komponentus ar vienādas vai lielākas vērtības balvām.

Uzvarētāji un Izvēlētās personas piekrīt piedalīties saprātīgos publicitātes pasākumos saistībā ar Akciju, ja to lūgs Monster Energy, un Uzvarētāji un Izvēlētās personas atzīst, ka Monster Energy var izmantot viņu vārdus, foto, audio un/vai video ierakstus jebkurā publicitātes pasākumā saistībā ar Akciju, kā aprakstīts Monster Energy privātuma politikā.

Ja Monster Energy pārkāps Noteikumus, tas atbildēs par dalībnieka zaudējumiem, kas paredzami izrietēs no Monster Energy pārkāpuma vai nolaidības, bet neatbildēs par neparedzamiem zaudējumiem. Zaudējumi ir paredzami, ja tie acīmredzami izriet no Monster Energy pārkāpuma vai dalībnieks un Monster Energy apsvēra to iespējamību, kad dalībnieks pieteicās Akcijai. Izņemot Monster Energy atbildību par paredzamiem zaudējumiem, Monster Energy un/vai saistītie uzņēmumi, darbinieki, direktori, aģenti, tiesību pārņēmēji vai apakšuzņēmumi noraida jebkādu atbildību likuma maksimāli atļautajā apmērā.

Var rasties notikumi, kas padara Akciju vai Balvas piešķiršanu par neiespējamu tādu iemeslu dēļ, kurus Monster Energy nevar ietekmēt, un attiecīgi Monster Energy var pēc saviem ieskatiem mainīt vai grozīt Akciju, un dalībnieks piekrīt, ka tādēļ Monster Energy neradīsies nekāda atbildība.

Monster Energy saglabā tiesības:

neuzņemoties atbildību pret dalībnieku, mainīt Akcijas formātu un/vai atlikt Akciju vai tās daļas, pavisam vai daļēji, tādu iemeslu dēļ, kurus Monster Energy nevar ietekmēt, un/vai

noraidīt personas pieteikumu Akcijai vai turpmākām akcijām, ko organizēs Monster Energy: (i) ja Monster Energy ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Balva daļēji vai pilnībā nodota kādai trešajai pusei; (ii) ja dalībnieks diskvalificēts kādā citā Monster Energy rīkotā konkursā vai akcijā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms Sākuma datuma; (iii) ja Monster Energy ir pietiekams pamats uzskatīt, ka persona neievēro Noteikumus un/vai (iv) ja persona neatbilst Akcijas kritērijiem (vai ja dalība Akcijā ir jānoraida jebkādu citu iemeslu dēļ).

Izņemot kā nepārprotami norādīts Noteikumos, Monster Energy neatbild par izdevumiem vai izmaksām, kas var rasties dalībniekam. Uzvarētājs atbild par nodokļiem, kas maksājami par Balvu.

Noteikumus ieteicams saglabāt, lai vēlāk tos varētu pārlasīt.

Jūs piekrītat, ka jūsu vārds var kļūt publiski pieejams, ja jūs kļūsiet par Uzvarētāju. Uzvarētāju vārdus var uzzināt, sazinoties ar Monster Energy vietnē www.monsterenergy.com/contact-us 90 dienu laikā no Noslēguma datuma.

Akciju un Noteikumus regulē Anglijas un Velsas likumi, ievērojot obligātās vietējā patērētāju aizsardzības likuma normas, kas var attiekties uz jums, un nekas no Akcijā un Noteikumos minētā neietekmē jūsu patērētāja tiesības izmantot obligātās vietējā patērētāju aizsardzības likuma normas.

Dalībnieki var ierosināt tiesvedību par Akciju un Noteikumiem Anglijas tiesās. Tas neierobežo patērētāja obligātās tiesības, kas noteiktas attiecīgajos patērētāju tiesību aizsardzības likumos.

Ja jums ir kādi jautājumi par Akciju vai vēlaties ar mums sazināties, lūdzu, rakstiet klientu apkalpošanas nodaļai vietnē www.monsterenergy.com/contact-us.