SLUITEN

Privacybeleid

LAATST BIJGEWERKT: 8 april 2016

 

Monster Energy Company
Privacybeleid

Monster Energy Company (“Monster,” “wij,” “ons”) vindt privacy belangrijk en wil dat u weet hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken. In dit Privacybeleid beschrijven wij hoe wij omgaan met de informatie die wij verzamelen via de door ons beheerde websites via welke u toegang krijgt tot dit Privacybeleid (de “Websites”), de door ons beschikbaar gestelde softwaretoepassingen voor gebruik op of via computers en mobiele apparaten (de “Apps”), de door ons beheerde social-mediapagina’s via welke u toegang krijgt tot dit Privacybeleid (gezamenlijk onze “Socialmedia-pagina's”) en aan u gestuurde e-mailberichten in HTML-format die links bevatten naar dit Privacybeleid en met de informatie die wij offline verzamelen, bijvoorbeeld via formulieren die u invult voor deelname aan promotionele acties of prijsvragen (gezamenlijk, met inbegrip van de Websites, de Apps en onze Socialmedia-pagina's, de “Diensten”). Door Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met het bepaalde in dit Privacybeleid.

 Persoonsgegevens

 Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen

Persoonsgegevens” zijn gegevens waarmee u als persoon wordt geïdentificeerd, waaronder: 

naam;

geslacht;

postadres (met inbegrip van factuur- en verzendadres);

telefoonnummer;

e-mailadres;

geboortedatum;

creditcard- en betaalpasnummer;

profielfoto;

ID voor socialmedia-account;

gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Let op: wij kunnen gebruik maken van een betaalservice van een derde om de betalingen via de Diensten uit te voeren. Wanneer u een betaling wilt doen via de Diensten, is het mogelijk dat uw Persoonsgegevens door deze derde en niet door ons worden verzameld en is op deze betaling het privacybeleid van die derde van toepassing, in plaats van dit Privacybeleid. Wij hebben geen zeggenschap over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de verzameling, gebruikmaking en bekendmaking van uw Persoonsgegevens door deze derde.

 

Als u in verband met de Diensten Persoonsgegevens van andere personen aan ons of aan onze providers verstrekt, verklaart u dat u bevoegd bent om dit te doen en om ons toestemming te geven voor het gebruik van die gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

Hoe wij  Persoonsgegevens kunnen verzamelen

Wij en onze providers kunnen Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen, waaronder: 

Via de Diensten: Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen via de Diensten, bijvoorbeeld wanneer u zich opgeeft voor de ontvangst van een nieuwsbrief, een account aanmaakt of iets koopt.

Offline: Wij kunnen offline Persoonsgegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u een winkel bezoekt die onze producten verkoopt, een handelsbeurs bezoekt, een door ons gesponsord evenement bijwoont, telefonisch een order plaatst of contact opneemt met de klantenservice. 

Via andere bronnen: Wij kunnen uw Persoonsgegevens via andere bronnen krijgen, zoals openbare databanken, marketingpartners, socialmedia-platforms, mensen die vrienden of anderszins connecties van u
zijn op socialmedia-platforms en ook van andere derden. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om uw socialmedia-account te koppelen aan uw account voor de Diensten, worden bepaalde Persoonsgegevens van uw socialmedia-account met ons gedeeld. Hiertoe kunnen ook Persoonsgegevens behoren die deel uitmaken van uw profiel of het profiel van uw vrienden.

 

Hoe wij Persoonsgegevens kunnen gebruiken

Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken:

om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken in te willigen, zoals de verzending van nieuwsbrieven naar u;

om u administratieve informatie te sturen, bijvoorbeeld informatie over de Diensten en wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid; 

om een aankoop of inwisseling voor u uit te voeren, bijvoorbeeld het verwerken van uw betaling, het verwerken van uw order, communicatie met u over uw aankoop of inwisseling of het bieden van de bijbehorende klantenservice;

om u marketingcommunicatie te sturen die volgens ons interessant voor u kan zijn;

om uw ervaring met de Diensten te personaliseren door het presenteren van speciaal op u afgestemde content, producten en aanbiedingen. Wij kunnen u bijvoorbeeld content laten zien of e-mailberichten sturen waarin u volgens ons interesse zou kunnen hebben, op basis van uw Persoonsgegevens, uw profiel en uw activiteiten op uw socialmedia-account, demografische informatie, uw fysieke locatie en uw activiteiten op onze Diensten;

om uw deelname aan spellen, prijsvragen en soortgelijke promotionele acties mogelijk te maken en om deze activiteiten te administreren. Voor sommige van deze activiteiten gelden aanvullende regels, die soms aanvullende informatie bevatten over hoe wij uw Persoonsgegevens zullen gebruiken en bekendmaken; daarom adviseren wij u om deze aanvullende regels aandachtig te lezen;

om de functionaliteit voor “social sharing” mogelijk te maken;

voor onze ondernemingsdoeleinden, zoals data-analyses, audits, het controleren op en voorkomen van fraude, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren of wijzigen van onze Diensten, het signaleren van gebruikstrends, het vaststellen van de doeltreffendheid van onze promotiecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze ondernemingsactiviteiten; 

wanneer dit volgens ons verplicht of gepast is: (a) op grond van het toepasselijke recht, waaronder de wetgeving buiten het land waar u woont; (b) ter naleving van wettelijke procedures; (c) ter inwilliging van verzoeken van overheidsinstanties en -organen, waaronder overheidsinstanties en -organen buiten het land waar u woont; (d) ter afdwinging van de naleving van onze algemene voorwaarden; (e) ter bescherming van onze activiteiten of de activiteiten van de met ons gelieerde ondernemingen; (f) ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van de met ons gelieerde ondernemingen, van u of van anderen; en (g) ter uitoefening van de ons ten dienste staande rechtsmiddelen of ter beperking van eventuele schade die wij kunnen lijden.

 

Hoe Persoonsgegevens bekendgemaakt kunnen worden

Uw  Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt:

aan de met ons gelieerde ondernemingen voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.  Monster Energy Company is de partij die verantwoordelijk is voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte  Persoonsgegevens;

aan derde-providers die diensten aan ons leveren zoals website-hosting, data-analyses, betalingsverwerking, orderverwerking, informatietechnologie en de bijbehorende infrastructuur, klantenservice, e-mailbezorging, creditcardverwerking, audits en andere soortgelijke diensten;

aan derden zodat zij u marketingcommunicatie kunnen sturen, wanneer u voor deze optie hebt gekozen;

aan derde-sponsoren of medesponsoren van promotionele acties (“sweepstakes”), prijsvragen en vergelijkbare promoties, als u voor deze optie hebt gekozen;

door u, op message boards, in chats, op profielpagina's en blogs en andere diensten waarop u informatie en materiaal kunt posten (met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, onze socialmedia-pagina's). Let op: alle via deze diensten geplaatste of bekendgemaakte informatie wordt openbare informatie en kan beschikbaar komen voor gebruikers van de Diensten en het grote publiek. Wij adviseren u om heel
voorzichtig te zijn wanneer u besluit om uw  Persoonsgegevens en Andere Informatie op of via de Diensten bekend te maken;

aan degenen die vrienden of connecties van u zijn op uw socialmedia-accounts, aan andere gebruikers van de Diensten en aan de provider van uw socialmedia-account, in verband met wat u op social media deelt, bijvoorbeeld wanneer u uw socialmedia-account koppelt aan uw account voor de Diensten of wanneer u zich vanaf uw socialmedia-account aanmeldt op uw account voor de Diensten. Door uw account voor de Diensten en uw socialmedia-account aan elkaar te koppelen, geeft u ons toestemming om informatie met uw socialmedia-provider te delen; wij wijzen u erop dat op het gebruik van de informatie die wij delen het Privacybeleid van de socialmedia-site van toepassing is. Als u niet wilt dat uw Persoonsgegevens worden gedeeld met andere gebruikers of met uw socialmedia-provider, dan verzoeken wij u vriendelijk om uw socialmedia-account niet te koppelen aan uw account voor de Diensten en niet deel te nemen aan “social sharing” op de Diensten;

aan een derde in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie of overdracht van of andere beschikking over onze onderneming, bedrijfsmiddelen of aandelen of een deel daarvan (ook wanneer dit verband houdt met een faillissement of vergelijkbare procedure);

indien dit volgens ons verplicht of gepast is: (a) op grond van het toepasselijke recht, waaronder de wetgeving buiten het land waar u woont; (b) ter naleving van wettelijke procedures; (c) ter inwilliging van verzoeken van overheidsinstanties en -organen, waaronder overheidsinstanties en -organen buiten het land waar u woont; (d) ter afdwinging van de naleving van onze algemene voorwaarden; (e) ter bescherming van onze activiteiten of die van de met ons gelieerde ondernemingen; (f) ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van de met ons gelieerde ondernemingen, van u of van anderen; en (g) ter uitoefening van de ons ten dienste staande rechtsmiddelen of ter beperking van de eventuele schade die wij kunnen lijden.

 

ANDERE informatie

Andere informatie die wij kunnen verzamelen

Andere Informatie” is alle informatie die niet per se uw specifieke identiteit onthult of die niet direct in verband staat met een persoon, zoals:

informatie over uw browser en apparaat;

gegevens over uw app-gebruik;

informatie die verzameld is via cookies, pixel-tags en andere technologieën;

demografische informatie en andere door u verstrekte informatie;

samengevoegde informatie.

Hoe wij Andere Informatie mogen gebruiken

Als wij op grond van de toepasselijke wetgeving Andere Informatie als  Persoonsgegevens moeten behandelen, dan mogen wij die informatie gebruiken voor alle doeleinden waarvoor wij ook  Persoonsgegevens mogen gebruiken en bekendmaken.

In alle andere gevallen mogen wij Andere Informatie voor elk doel gebruiken en bekendmaken, tenzij de toepasselijke wetgeving anders voorschrijft.

In sommige gevallen mogen wij Andere Informatie combineren met  Persoonsgegevens (bijvoorbeeld het combineren van uw naam met uw geografische locatie). Als wij Andere Informatie combineren met  Persoonsgegevens, wordt de gecombineerde informatie door ons als Persoonsgegevens behandeld zo lang deze gegevens gecombineerd zijn.

Hoe wij Andere Informatie kunnen verzamelen

Er zijn verschillende manieren waarop wij en onze derde-providers Andere Informatie kunnen verzamelen, waaronder: 

Via uw browser of apparaat: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat verzameld, zoals uw MAC-adres (Media Access Control), uw computertype (Windows of Macintosh), uw schermresolutie, naam en versie van uw besturingssysteem, apparaatfabrikant en -model, benchmarks voor de prestatie van uw apparaat en apparaatmogelijkheden, geïnstalleerde plug-ins, muisklikken of cursorpositie, paginascrolpositie, op de Diensten doorgebrachte tijd, bezochte pagina's, gebruikte verwijzingspagina's en zoekwoorden indien u via een zoekmachine komt, taal, soort en versie van uw internetbrowser, naam en versie van de door u gebruikte Diensten (zoals de App) en andere anonieme verkeersgegevens. Wij gebruiken deze informatie om de Diensten goed te laten werken en om uw gebruikerservaring tijdens het gebruik van de Diensten te personaliseren. Wij kunnen deze informatie bijvoorbeeld gebruiken en combineren met het IP-adres om een uniek ID te creëren waarmee wij u uw browser of apparaat met redelijke zekerheid kunnen herkennen. Dankzij dit unieke ID kunnen wij uw activiteiten op onze Diensten volgen en content weergeven die volgens ons, op basis van die activiteiten, interessant voor u zou kunnen zijn.

Via uw gebruik van de App: Wanneer u de App downloadt en gebruikt, mogen wij en onze providers gegevens over het gebruik van de App bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de App op uw apparaat verbinding maakt met onze servers en welke informatie en bestanden naar de App zijn gedownload.

Door het gebruik van cookies: Cookies zijn stukjes informatie die direct op de door u gebruikte computer worden opgeslagen. Met cookies kunnen wij informatie verzamelen zoals het browsertype, de op de Diensten doorgebrachte tijd, de bezochte pagina's, taalvoorkeuren en andere anonieme verkeersgegevens. Wij en onze providers gebruiken de informatie voor beveiligingsdoeleinden, om navigatie mogelijk te maken, om informatie effectiever weer te geven, om uw gebruikerservaring bij het gebruik van de Diensten te personaliseren en voor online-tracking. Wij kunnen uw computer herkennen om uw gebruik van de Diensten te vergemakkelijken. Wij verzamelen ook statistische informatie over het gebruik van de Diensten, zodat wij de opzet en functionaliteit ervan voortdurend kunnen verbeteren, kunnen begrijpen hoe de Diensten worden gebruikt en problemen die met de Diensten verband houden kunnen oplossen.

Als u niet wilt dat er door middel van cookies informatie wordt verzameld, beschikken de meeste browsers over een eenvoudige procedure waarmee u cookies automatisch kunt weigeren of u de keuze krijgt om de verzending van een bepaalde cookie (of cookies) van een bepaalde site naar uw computer te weigeren of te accepteren. Voor meer informatie kunt u ook kijken op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Als u deze cookies echter niet accepteert, zal het gebruik van de Diensten soms niet helemaal soepel verlopen. Het is in dat geval bijvoorbeeld mogelijk dat wij uw computer niet herkennen en dat u steeds opnieuw moet inloggen om de betreffende Diensten te gebruiken.

Ga voor alle bijzonderheden over hoe wij cookies en andere technologieën gebruiken naar ons Beleid inzake cookies en andere vergelijkbare technologieën, dat te vinden is op [INSERT WEB ADDRESS FOR COOKIE POLICY]

Door het gebruik van pixel-tags en andere vergelijkbare technologieën: Pixel-tags (ook wel “web beacons” en “heldere GIF's” genoemd) worden onder meer gebruikt om in verband met sommige Diensten de activiteiten van de gebruikers ervan (waaronder e-mailontvangers) te volgen, om het succes van onze marketingcampagnes te meten en om statistieken over het gebruik van de Diensten en de responspercentages te verzamelen. 

Via uw IP-adres: Uw “IP-adres” is een nummer dat automatisch door uw Internet Service Provider (ISP) aan de door u gebruikte computer wordt toegekend. Een IP-adres kan worden herkend en automatisch in de logbestanden van onze server worden geregistreerd telkens wanneer een gebruiker toegang tot de Diensten krijgt, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina/pagina’s. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk en vindt automatisch plaats door een groot aantal websites, toepassingen en andere diensten. Wij gebruiken IP-adressen onder meer om de gebruiksniveaus van de Diensten te meten, als hulp bij de diagnose van serverproblemen en om de diensten te administreren.

Via uw fysieke locatie: Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat bepalen aan de hand van bijvoorbeeld uw IP-adres, een satelliet, een mobiele-telefoonmast of Wifi-signalen. Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u gepersonaliseerde diensten en content te bieden op basis van waar u zich bevindt. In sommige gevallen kunt u het gebruik van de locatie van uw apparaat toestaan of weigeren, maar als u dit gebruik weigert, is het mogelijk dat wij de betreffende gepersonaliseerde diensten en content niet aan u kunnen aanbieden. 

Via u: Informatie zoals uw locatie en Andere Informatie, zoals uw voorkeurswijze voor communicatie, worden verzameld wanneer u deze informatie vrijwillig opgeeft. Tenzij deze informatie wordt gecombineerd met Persoonsgegevens, kan deze informatie u, of een andere gebruiker van de Diensten, niet persoonlijk identificeren.

Door samenvoeging van informatie: Samengevoegde Persoonsgegevens identificeren u of een andere gebruiker van de Diensten niet persoonlijk (wij kunnen bijvoorbeeld Persoonsgegevens samenvoegen ter berekening van het percentage van onze gebruikers met een bepaald kengetal voor de telefoon).

DOOR DERDEN GELEVERDE DIENSTEN

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een site beheren of dienst leveren waarnaar de Diensten een link bieden (waaronder links in onze Diensten naar video’s die gehost worden door derden zoals YouTube of Vimeo). Wanneer onze Diensten een link bevatten, betekent dat niet dat wij of de met ons gelieerde ondernemingen de site of dienst waarnaar een link geboden wordt, onderschrijven.

Let op: wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van het beleid en de praktijken (waaronder de gegevensbeveiligingsmaatregelen) van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, Yahoo!, Twitter, Pinterest, Tumblr of een andere app-ontwikkelaar, app-provider, provider van socialmedia-platforms, leverancier van besturingssystemen, aanbieder van draadloze diensten of apparatuurfabrikant, met inbegrip van Persoonsgegevens die u via of in verband met de Apps of onze Socialmedia-pagina's aan andere organisaties bekendmaakt. 

beveiliging

Wij streven ernaar om redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas kan geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (wanneer u bijvoorbeeld denkt dat er een probleem is met de beveiliging van uw account bij ons), meld dit dan onmiddellijk door contact met ons op te nemen zoals aangegeven is bij “Contact opnemen met ons” hieronder.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes voor wat betreft het gebruik en de bekendmaking van uw Persoonsgegevens door ons

Wij bieden u een groot aantal keuzes voor wat betreft de manier waarop wij uw  Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken en bekendmaken. U kunt besluiten:

dat u geen elektronische communicatie van ons wilt ontvangen. Als u in de toekomst niet langer e-mails met marketinginformatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar privacy@monsterenergy.com;

dat wij uw Persoonsgegevens niet mogen delen met gelieerde ondernemingen voor directmarketingdoeleinden. Als u wilt dat wij uw Persoonsgegevens in de toekomst niet meer delen met de met ons gelieerde ondernemingen voor directmarketingdoeleinden, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar privacy@monsterenergy.com.

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk uitvoeren. Let op: wanneer u zich afmeldt voor de toezending van e-mails met marketinginformatie, kunnen wij u nog wel steeds belangrijke administratieve berichten sturen. Afmelding voor de ontvangst van administratieve berichten is niet mogelijk.

 

Hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze kunt laten wijzigen of blokkeren

Als u eerder aan ons verstrekte Persoonsgegevens wilt controleren, corrigeren, bijwerken, blokkeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op privacy@monsterenergy.com of een brief naar het volgende adres sturen:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Geef in uw verzoek duidelijk aan welke Persoonsgegevens u wilt laten wijzigen, of u de aan ons verstrekte  Persoonsgegevens in onze databank wilt laten blokkeren of welke andere beperkingen u aan ons gebruik van de door u verstrekte  Persoonsgegevens wilt stellen. Ter wille van uw veiligheid is het mogelijk dat wij alleen verzoeken inwilligen met betrekking tot de Persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het specifieke e-mailadres via welke wij uw verzoek ontvangen en soms zullen wij eerst uw identiteit moeten controleren voordat wij uw verzoek uitvoeren. Wij proberen uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit te voeren. 

Let op: wij zijn verplicht om bepaalde informatie te bewaren voor administratieve doeleinden en/of ter afronding van alle transacties die u al geïnitieerd had voordat het verzoek tot wijziging of verwijdering was gedaan (wanneer u bijvoorbeeld iets koopt of meedoet aan een promotie, zult u de opgegeven  Persoonsgegevens misschien niet kunnen wijzigen of verwijderen totdat uw aankoop of deelname aan de promotie is afgerond). Er kan ook restinformatie zijn die in onze databank en andere administratie/archieven achterblijft en die niet zal worden verwijderd.

Als u inwoner bent van Californië, jonger bent dan 18 en geregistreerd staat als gebruiker van de Diensten, kunt u ons vragen om content of informatie die u op de Diensten gepost hebt te verwijderen door een e-mail te sturen naar privacy@monsterenergy.com of een brief te sturen naar het volgende adres:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Wij wijzen u erop dat het doen van een verzoek geen garantie is dat de content of informatie volledig wordt verwijderd, aangezien het mogelijk is dat een deel van uw content door een andere gebruiker elders gepost is. 

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang dat noodzakelijk is ter verwezenlijking van de in dit Privacybeleid beschreven doelen, tenzij de wetgeving een langere bewaartermijn voorschrijft of toestaat. 

gebruik van DE Diensten door MINDERJARIGEN

De Diensten zijn niet gericht op personen die jonger zijn dan dertien (13) en wij verzoeken deze personen om geen Persoonsgegevens op te geven op de Diensten.

GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHTEN

De Diensten worden vanuit de Verenigde Staten door ons gecontroleerd en geleverd en zijn niet bedoeld om onderworpen te zijn aan de wetgeving of rechtsmacht van een ander(e) staat, land of gebied dan die van de Verenigde Staten. Uw Persoonsgegevens mogen in elk land waar wij faciliteiten hebben of providers inschakelen worden opgeslagen en verwerkt en door gebruikmaking van de Diensten stemt u in met de overdracht van informatie naar landen buiten het land waar u woont, waaronder de Verenigde Staten, waar andere gegevensbeschermingsregels kunnen gelden dan in uw eigen land.

GEVOELIGE INFORMATIE

Wij verzoeken u om geen gevoelige Persoonsgegevens (zoals burgerservicenummers, informatie over raciale of etnische afkomst, politieke meningen, godsdienst of andere overtuigingen, gezondheid, strafrechtelijk verleden of vakbondslidmaatschap) naar ons te sturen of bekend te maken op of via de Diensten of op andere wijze. 

BIJWERKING VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid kan door ons gewijzigd worden. Kijk bij “Laatst bijgewErkt" bovenaan deze pagina om te zien wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer wij het herziene Privacybeleid op de Diensten posten. Uw gebruik van de Diensten na deze wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid.

CONTACT OPNEMEN met ons

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op per e-mail via privacy@monsterenergy.com of per brief naar het volgende adres:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Let op: e-mailcommunicatie is niet altijd veilig; vermeld daarom nooit creditcardinformatie of gevoelige informatie in de e-mail die u naar ons stuurt.