be_ixf;ym_202303 d_22; ct_50
SLUITEN

Monster Match Day Experience - 2023 - Netherlands

 

Vul in om te winnen.

Loading...
0%

Niet jouw land? Selecteer jouw land bovenaan in het navigatiemenu.

Win a trip for 2 to London and get the Monster Match Day Experience with Tottenham and Monster Energy!
 

inschrijfformulier indienen Januari 21 2023 tot Maart 31 2023

promotie regels

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN
Lees alstublieft deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door. Door aan de Actie (zoals hieronder omschreven) deel te nemen, verklaart u zich akkoord met deze Voorwaarden. U dient tevens ons privacybeleid op www.monsterenergy.com door te lezen, waarin staat beschreven hoe wij gebruik maken van de gegevens die u aan ons in het kader van uw deelname aan deze Actie verstrekt.
1.    Onder voorbehoud van het bepaalde in punt 4 van deze Voorwaarden staat deze actie (“Actie”) open voor alle inwoners van Nederland die achttien (18) jaar of ouder zijn. 
2.    Deze Actie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Monster Energy Europe Limited, gevestigd te Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Verenigd Koninkrijk (“Monster Energy”).
3.    De Actie loopt via de website [INSERT] (“Website”) en via promotiemateriaal in geselecteerde detailhandelwinkels in Nederland die blikjes Monster Energy® verkopen (“Detailhandelaar”). 
4.    Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Monster Energy of aan haar verwante bedrijven, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de Actie betrokken is. 
5.    Door deel te nemen aan deze Actie overeenkomstig deze Voorwaarden, verklaart iedere deelnemer (“u”, “uw”, “deelnemer”) zich akkoord met deze Voorwaarden en de besluiten van Monster Energy, die bindend zijn, met betrekking tot alle zaken betreffende de Actie. Hierover wordt niet gecorrespondeerd door Monster Energy.
6.    Alle datums en tijden die in deze Voorwaarden vermeld worden, verwijzen naar de datums en tijden in Nederland. Bij discussie over de datum of tijd van ongeacht welke inzending is het besluit van Monster Energy beslissend. 
7.    Voor alle duidelijkheid, voor deze Actie zijn een computer en internetverbinding noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat ze de toestemming krijgen van de eigenaar van de computer en de persoon die voor de internetprovider betaalt. Er kan geen restitutie worden gevorderd voor de uitgaven met betrekking tot het gebruik van een internetverbinding om aan deze Actie deel te kunnen nemen.

Deelnamevoorwaarden en selectieprocedure

8.    De ingangsdatum van de Actie is 00.00 uur op 21.01.2023 (“Ingangsdatum”) en de sluitingsdatum voor de Actie is 23.59 uur op 31.03.2023 (“Sluitingsdatum”). Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen, komen niet in aanmerking.
9.    Deelnemers kunnen deelnemen door:
9.1.    in overeenstemming met deze Voorwaarden te handelen;
9.2.    één (1) blikje Monster Energy te kopen bij de Detailhandelaar en de bijbehorende kassabon te bewaren (“Ontvangstbewijs”);
9.3.    op de Website het volgende in te voeren: 
9.3.1.    hun gegevens zoals gevraagd op de Website (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer); 
9.3.2.    de naam en locatie van de Detailhandelaar zoals vermeld op het Ontvangstbewijs; 
9.3.3.    het antwoord op de vraag, in niet meer dan dertig (30) woorden: “Waarom wilt u een voetbalervaring met Monster Energy® winnen?” (“Antwoord”). 
10.    Online inzendingen waarbij gebruik wordt gemaakt van scripts, macro toepassingen en andere geautomatiseerde methodes zijn ongeldig. Monster Energy behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en inzendingen uit te sluiten waarvan Monster Energy vermoedt dat deze zijn ingediend door middel van geautomatiseerde inzendingstechnieken.  
11.    Deelname is beperkt tot één (1) inzending per Ontvangstbewijs.
12.    Een jury bestaande uit drie (3) personen die Monster Energy vertegenwoordigen en één (1) onafhankelijk jurylid (de “Jury”) zal binnen drie (3) dagen na de Sluitingsdatum (“Selectiedatum”) uit alle inzendingen die geldig zijn ingediend zoals beschreven in punt 9 (elk een “Geldige Inzending”) één (1) officiële winnaar (de “Winnaar”) kiezen wiens Antwoord het best aan de selectiecriteria (“Selectiecriteria”) voldoet. 
13.    De Selectiecriteria bestaan uit het volgende: a) het beste begrip van Monster Energy® en Tottenham Hotspur F.C. en b) het origineelste Antwoord wat betreft originele compositie, schrijfvaardigheid en stijl.   

Prijs en prijsvoorwaarden

14.    De Winnaar wint een reis voor twee (2) personen naar Londen (Engeland) voor twee (2) nachten (tussen 1 mei 2023 en 31 mei 2023, waarbij de exacte data geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald worden) ("Prijs”) ter waarde van ongeveer tweeduizend en 00/100 euro (€2.000,00) bestaande uit:
14.1.    twee (2) toegangskaarten voor één (1) voetbalwedstrijd van Tottenham Hotspur FC ("Evenement”); elke toegangskaart verleent de houder ervan: toegang tot alle openbare ruimtes van het Evenement gedurende de openingstijden van het Evenement;
14.2.    twee (2) toegangskaarten voor een Monster Energy-feest;
14.3.    een verblijf van 2 nachten voor twee (2) personen in een tweepersoonskamer in een hotel van ten minste drie (3) sterren; het hotel wordt geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy geselecteerd, afhankelijk van beschikbaarheid ("Hotel”);
14.4.    retourvluchten (economy class) voor twee (2) personen vanaf een luchthaven in Nederland naar een luchthaven in Engeland (“Luchthaven van bestemming”). De locatie van de luchthavens, data en tijden van de vluchten worden geheel naar eigen goeddunken, afhankelijk van beschikbaarheid, door Monster Energy bepaald.
14.5.    retourtransfers economy class) voor twee (2) personen vanaf de Luchthaven van bestemming naar het Hotel, en van het Hotel naar elk Evenement; de tijden, data en het vervoersmiddel worden, afhankelijk van de beschikbaarheid, geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald. Voor alle duidelijkheid, Monster Energy zorgt niet voor de retourtransfers van het thuisadres van de Winnaar en/of Uitgekozen Persoon naar de gekozen luchthaven in Nederland; dit is de verantwoordelijkheid van de Winnaar en hun Uitgekozen Persoon.
15.    Slechts de Winnaar en één (1) door de Winnaar uitgekozen persoon (“Uitgekozen Persoon”) kunnen van de voordelen van de Prijs genieten. De Uitgekozen Persoon moet door Monster Energy worden goedgekeurd en 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland zijn.
16.    Alvorens te worden uitgeroepen tot Winnaar en de Prijs in ontvangst te kunnen nemen moet de potentiële winnaar:
16.1.    Monster Energy een kopie van het Ontvangstbewijs verstrekken; en
16.2.    aantonen dat de potentiële winnaar in aanmerking komt voor deelname, inclusief maar niet beperkt tot het aantonen van leeftijd, woonplaats en identiteit, onder meer door middel van het overleggen van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identificatiemiddel vóórdat zij hun Prijs in ontvangst nemen. Indien Monster Energy niet wordt voorzien van deze informatie binnen de door Monster Energy daartoe gestelde redelijke termijn, kan dit ertoe leiden dat de mogelijke winnaar de aanspraak op zijn/haar Prijs verliest en dat Monster Energy vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere daarvoor in aanmerking komende inzending selecteert in overeenstemming met de Selectiecriteria. 
Alle overige kosten die verband houden met de Prijs, inclusief maar niet beperkt tot belastingen, vervoer, maaltijden en drankjes, logies, vermaak en al het overige dat niet specifiek is opgenomen en beschreven in de definitie van de Prijs in punt 14 van deze Voorwaarden, zijn volledig voor rekening van de Winnaar.

Kennisgeving en levering van de prijs

17.    De Winnaar wordt binnen drie (3) dagen na de Selectiedatum telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gesteld via het telefoonnummer en/of het e-mailadres die zijn verstrekt via zijn/haar Geldige Inzending (“Kennisgeving”).     
18.    Niet-winnende deelnemers ontvangen geen kennisgeving.
19.    De details omtrent de levering van de Prijs zullen geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald worden. Deze details (inclusief, maar niet beperkt tot, de tijd, datum en locatie van levering) worden in de Kennisgeving aan de Winnaar vermeld.
20.    Indien het Monster Energy niet lukt om binnen drie (3) dagen na de Kennisgeving contact op te nemen met een mogelijke winnaar, of de mogelijke winnaar niet in staat is de Prijs om welke reden dan ook te verzilveren, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en heeft Monster Energy het recht om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in overeenstemming met punt 12 een andere winnaar te selecteren.

Algemene voorwaarden

21.    Geen enkele deelnemer mag, om welke reden dan ook, alternatieve contactinformatie opgeven dan die verstrekt voor deelname aan de Actie.
22.    Alle inzendingen worden geacht ontvangen te zijn na inschrijving in de database van Monster Energy en niet al na indiening van de inzending op de Website door de deelnemer.  
23.    Indien er een geschil is over de identiteit van de Winnaar, is de beslissing van Monster Energy definitief.
24.    Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indienen van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending ontvangen is. Monster Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist ingevuld zijn, verloren raken, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet ontvangen zijn.  
25.    De Prijs is zoals omschreven en is niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien de Winnaar niet in staat is om welke reden dan ook aanspraak te maken op zijn of haar Prijs. Onverminderd het voorgaande, in het geval van onvoorziene omstandigheden of in het geval dat Monster Energy vanwege de COVID-19 pandemie of om enige andere reden niet in staat is de Prijs te leveren, behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele Prijs of onderdelen hiervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.
26.    De Winnaar stemt ermee in om deel te nemen aan redelijke publiciteit die voortvloeit uit de Actie indien dit vereist is door Monster Energy en de Winnaar geeft Monster Energy toestemming voor het gebruik van hun naam, foto en audio- en/of video-opnamen in publiciteit met betrekking tot de Actie.
27.    De gegevens van de Winnaar (inclusief naam en land) kunnen op de desbetreffende pagina's van de Website zichtbaar zijn.  
28.    Voor zover wettelijke toegestaan, aanvaarden noch Monster Energy noch aan hun verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of tegenslag ondervonden door deelnemers die de Website bezoeken, meedoen aan de Actie of ten gevolge van de aanvaarding van een Prijs. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als ontvangstbewijs. Monster Energy is niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken of –lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, storingen in de software of te ontvangen e-mails of inzendingen wegens technische problemen of opstoppingen op het internet, telefoonlijnen of op websites, of een vertraging of uitblijven van een post- of soortgelijke leveringsdienst, of een combinatie hiervan, inclusief schade aan de computer of mobiele telefoon van de deelnemer of iemand anders in verband met of ten gevolge van deelname aan de Actie.  Niets sluit de aansprakelijkheid van Monster Energy uit voor bedrog, overlijden of letselschade ten gevolge van enige nalatigheid door Monster Energy, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.
29.    Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de Actie zelf of het toekennen van een Prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de controle van Monster Energy. Dienovereenkomstig mag Monster Energy, naar eigen inzicht, de Actie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Monster Energy.
30.    Monster Energy behoudt zich het recht voor om:
30.1.    het formaat van de Actie te wijzigen en/of de Actie of (een) fase(s) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke controle, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer;
30.2.    de deelname van iemand aan de Actie of toekomstige evenementen georganiseerd door Monster Energy te weigeren:
30.2.1.    indien Monster Energy redelijkerwijs vermoedt dat de Prijs geheel of gedeeltelijk aan derden is overgedragen;
30.2.2.    indien een deelnemer binnen twaalf (12) maanden na de Startdatum gediskwalificeerd is voor Monster Energy-wedstrijden of andere acties;
30.2.3.    indien Monster Energy redelijkerwijs gelooft dat deze persoon deze Voorwaarden niet is nagekomen; en/of
30.2.4.    indien iemand niet in aanmerking komt voor deelname aan de Actie (of indien deelname aan de Actie geweigerd is om welke reden dan ook).
31.    Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, is Monster Energy niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die een deelnemer mogelijkerwijs maakt.  De Winnaar is belastingplichtig met betrekking tot de Prijs.  
32.    Het wordt aangeraden dat alle deelnemers een kopie van deze Voorwaarden bewaren voor toekomstig gebruik.
33.    De Actie en deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales en geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met de Actie of deze Voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.
34.    Mocht u vragen hebben over deze Actie of als u zich met ons in verbinding wilt stellen, neem dan contact op met het klantenserviceteam van Monster Energy via: Monster Energy, A. Hofmanweg 33, 2031 BH Haarlem.