be_ixf;ym_202005 d_28; ct_100
LUKK

Vinn en treningsopplevelse og tur til Storbritannia!

Om du kunne møtt og trent med enten Leicester, Crystal Palace eller Tottenham Hotspur, hvem ville det vært og hvorfor? 
Du kan vinne opphold og tur til Storbritannina for to personer, hvor du kan trene med favorittlaget ditt! 

send Februar 17 2020 til Mars 29 2020

konkurranseregler

DETALJERTE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPANJEN

Les disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») nøye. Ved å delta i kampanjen («kampanjen»), godtar du å bli bundet av disse vilkårene. Du bør også lese våre retningslinjer for personvern på www.monsterenergy.com, som forklarer hvordan vi bruker dataene du gir oss når du deltar i kampanjen.

Kampanjen er organisert og drives av Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, UK («HydroSport»).

Denne kampanjen er åpen for alle personer over atten (18) år, som er bosatt i Norge. Ingen ansatte eller familiemedlemmer hos en ansatt i HydroSport eller dets tilknyttede selskaper, underleverandører, agenter eller stedfortredere, eller noen andre fagpersoner tilknyttet kampanjen, har lov til å delta i kampanjen.

Kampanjen blir gjennomført via nettstedet som finnes på www.monsterenergy.com («nettstedet»).

Ved å delta i kampanjen i henhold til disse vilkårene, samtykker hver enkelt deltaker («du», «din», «deltaker») i å være bundet av disse vilkårene, og ved avgjørelsen(e) til HydroSport, hvis avgjørelse er endelig i forhold til alle saker knyttet til kampanjen. Ingen videre innsigelser vil bli vurdert av HydroSport.

Alle klokkeslett og datoer som er fastsatt i disse vilkårene refererer til tider og datoer i Norge. I tilfelle tvist om tid eller dato for en påmelding som er innsendt, skal avgjørelsen til HydroSport være endelig.

Ikke noe kjøp av et produkt er nødvendig for å delta i kampanjen.

Påmelding

Startdato for kampanjen er 17.02.2020 kl. 00:01 («startdato») og sluttdato for kampanjen er 29.03.2020 kl. 23:59 («sluttdato»).

Deltakere kan delta i kampanjen ved å:

opptre i samsvar med disse vilkårene; og

sende inn informasjon til nettstedet (fullt navn, bostedsadresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse); og

svare på følgende spørsmål (med 30 eller færre ord): «Hvilket lag fra Premier League ut av Tottenham Hotspur F.C., Leicester City F.C. og Crystal Palace F.C., kunne du helst tenke deg å trene med og hvorfor?» («svar»).

Premie og krav

Hver deltaker som på gyldig måte sender sin påmelding som fastsatt over (hver en «gyldig påmelding»), meldes på trekningen sammen alle andre gyldige påmeldinger.

Et panel bestående av to (2) HydroSport-representanter og en (1) uavhengig dommer (som sammen utgjør «panelet») vil samarbeide og innen tre (3) dager fra sluttdatoen velge en (1) offisiell vinner («vinneren») av premien (definert under), som har det svaret som viser mest kreativitet og originalitet, oppfinnsomhet, best forståelse av det valgte laget og best bruk av ordforråd og skrivestil («seleksjonskriteriene»). Panelet skal påse at påmeldingene er gyldige i henhold til disse vilkårene, vurdere gyldige påmeldinger i forhold til seleksjonskriteriene og tildele premien til vinneren («trekningen»).

Vinneren skal vinne en tur for 2 personer til Storbritannia mellom 06.04.2020 til 17.05.2020 (tidspunktet bestemmes av HydroSport etter eget skjønn, avhengig av tilgjengelighet) («premien») som er verd omtrent femten tusen og seksti norske kroner (NOK 15 060,00) består av:

en treningsøkt med laget som ble valgt («arrangementet»);

to (2) netters opphold for to (2) personer i dobbeltrom i et ikke mindre enn tre (3) stjerners hotell som velges helt og holdent av HydroSport og som er avhengig av tilgjengelighet («hotel»);

tur/retur flybilletter på økonomiklasse for to (2) personer fra en flyplass i Norge til en flyplass i Storbritannia, som helt og holdent velges av HydroSport («destinasjonssted»); flyplassens beliggenhet, samt datoer og tidspunkter på flyvningene, vil bestemmes helt og holdent av HydroSport; og

tur-/returtransport i økonomiklassen som helt og holdent bestemmes av HydroSport for to (2) personer fra destinasjonsstedet til hotellet og fra hotellet til arrangementet, som helt og holdent bestemmes av HydroSport; tidspunktene og transportmetodene vil helt og holdent bestemmes av HydroSport og avhenger av tilgjengelighet.

Kun vinneren og en (1) person valgt av vinneren («utvalgt person») kan nyte fordelene av premien. Den utvalgte personen må være godkjent av HydroSport, være over atten (18) år og bosatt i Norge. Vinneren og den utvalgte personen må inneha gyldige pass som ikke utløper innen 30.11.2020 for å kunne løse inn premien.

Før vinneren velges og vedkommende mottar premien, kan den potensielle vinneren (og den utvalgte personen) bli bedt om å bevise berettigelse, inkludert og ikke begrenset til bevis på alder, bosted og identitet, som kan inkludere men ikke er begrenset til en kopi av bevis på bosted, pass og/eller lignende offentlig godkjent identifikasjon. Unnlatelse av å gi HydroSport denne informasjonen innenfor rimelig tid angitt av HydroSport kan føre til at vinneren mister premien, og at HydroSport trekker en annen gyldig påmelding så snart som rimelig mulig deretter.

Vinneren og de utvalgte personene må signere en fraskrivelse forberedt helt og holdent av HydroSport og spesifikt for premien som bekreftelse av forståelse, overholdelse og samtykke av fraskrivelsen. Kopier av gjeldende bekreftelse og fraskrivelse kan fås ved henvendelse fra www.monsterenergy.com/contact-us.

For å unngå tvil skal alle kostnader forbundet med premien, inkludert uten begrensning, skatt, gyldig helseforsikring for reise, reisevisum (hvis aktuelt), transport (inkludert transport mellom vinnerens og den utvalgte personens hjem og flyplassen) overnatting, utstyr, kost, eventuell underholdning og alt relatert til premien ikke spesifikt inkludert og skissert i definisjonen av premien over bæres utelukkende av vinnerne. Overnatting for premien dekker kun rom og vinneren og vedkommendes utvalgte person vil være ansvarlig for all mat og drikke konsumert på hotellet og andre steder som ikke er spesifikt inkludert og skissert i definisjonen av premien, samt alle tilleggsavgifter for rommet.

Det er ansvaret til vinneren å gi all nødvendig dokumentasjon og eventuelle andre juridiske krav tilknyttet premien og/eller dokumentasjon som kreves etter lov og/eller av HydroSport.

Varsling og levering av premien

Vinneren vil bli varslet via e-post og/eller telefon via e-postadressen og/eller telefonnummeret oppgitt ved påmelding til kampanjen innen syv (7) dager etter trekningen («varsling»). Deltakere som ikke vinner vil ikke bli varslet.

Leveringsinformasjon om premien fastsettes av HydroSport, helt etter deres skjønn. Detaljer om levering av premien (inkludert, men ikke begrenset til, tid, dato og sted for levering) skal gis til vinneren via varslingen.

I tilfelle HydroSport ikke får kontakt med den potensielle vinneren innen syv (7) dager etter varslingen, den potensielle vinneren ikke kan hente premien, eller den potensielle vinneren ikke har mulighet til å delta på opplevelsen, uansett grunn, vil en slik påmelding anses som ugyldig, og HydroSport skal velge en ny gyldig påmelding så snart som rimelig mulig deretter og i henhold til trekningen.

Generelle vilkår

Deltakere er begrenset til én (1) påmelding per person, og hver deltaker skal ikke sende eller forsøke å sende mer enn én (1) påmelding. HydroSport forbeholder seg retten til å nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen som sender eller forsøker å sende mer enn én (1) påmelding.

Påmeldinger vil ikke være gyldige når de blir foretatt på nettet ved hjelp av metoder generert av et skript, makro eller bruk av automatiserte enheter. HydroSport forbeholder seg retten til å kontrollere gyldigheten av påmeldinger, og til å utelate påmeldinger de mener har blitt foretatt ved hjelp av automatisert påmeldingsteknologi.

For å unngå tvil, kreves en datamaskin eller en annen enhet med Internett og Internett-tilgang for å delta i kampanjen. Det er ansvaret til deltakerne å sikre at tillatelse blir gitt fra eieren av datamaskinen og personen som betaler Internett-leverandøren. Ingen tilbakebetaling kan kreves for utgifter knyttet til bruk av en Internett-tilkobling i den hensikt å delta i kampanjen.

Alle påmeldinger anses å ha blitt mottatt på tidspunktet de blir lagt inn i HydroSports database, og ikke når påmeldingen blir sendt til nettstedet av deltakeren.

Ved eventuell tvist om identiteten til vinneren, skal avgjørelsen til HydroSport være endelig.

Å sende inn det elektroniske påmeldingsskjemaet eller noen annen form for bevis på å ha sendt inn det elektroniske påmeldingsskjemaet er ikke bevis for at bidraget ditt er mottatt. HydroSport påtar seg intet ansvar for oppføringer som er korrekt utfylt, er tapte, forsinkede, eller som ikke har blitt mottatt av en eller annen grunn.

Premien er som beskrevet, og er ikke overførbare, kan ikke byttes, og ikke noe pengealternativ vil bli tilbudt i tilfelle vinneren ikke er i stand til å kreve premien sin, av hvilken som helst årsak. Ved uforutsette omstendigheter forbeholder HydroSport seg retten til å erstatte hele premien eller premiekomponenter med en premie av samme eller høyere verdi.

Vinneren godkjenner å delta og skal garantere at den utvalgte personen samtykker i å delta i rimelig publisitet som følge av kampanjen hvis du blir bedt om det av HydroSport, og vinneren bekrefter at HydroSport kan bruke deres navn, bilde og lyd og/eller visuelle opptak av dem og den valgte personen deres i all publisitet i forbindelse med kampanjen, slik som beskrevet i personvernerklæringen til HydroSport.

Hvis HydroSport ikke overholder disse vilkårene, står HydroSport ansvarlig for en deltakers eventuelle tap eller skade som følge av et forutsigbart resultat av HydroSports brudd på disse vilkårene eller deres uaktsomhet, men HydroSport står ikke ansvarlig for eventuell uforutsigbar tap eller skade. Tap eller skade er forutsigbart hvis de oppstod som følge av en åpenbar konsekvens av HydroSports brudd, eller hvis de ble overveid av deltakeren og HydroSport på det tidspunktet deltakeren deltok i kampanjen. Foruten HydroSports ansvar for forutsigbart tap eller skade, fraskriver HydroSport og/eller enhver av HydroSports tilknyttede selskaper, ansatte, styremedlemmer, agenter, rettighetshavere eller underleverandører alt og ethvert ansvar i sin helhet i den grad loven tillater det.

Hendelser kan forekomme som gjør selve kampanjen eller utdelingen av premien umulig på grunn av årsaker utenfor HydroSports kontroll, og følgelig kan HydroSport etter eget skjønn variere eller endre kampanjen, og deltakeren er enig i at det ikke skal hefte ansvar til HydroSport som et resultat av dette.

HydroSport har rett til å: (a) endre formatet til kampanjen og/eller forsinke eller utsette kampanjen eller ethvert trinn i den, helt eller delvis på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll, uten ansvar overfor deltakeren; og/eller (b) nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen eller fremtidige kampanjer organisert av HydroSport: (i) der HydroSport med rimelighet mener at premien helt eller delvis har blitt overført til en tredjepart; (ii) der en deltaker har blitt diskvalifisert fra enhver HydroSport-konkurranse eller markedsføring i løpet av de siste tolv (12) måneder før startdatoen; (iii) der HydroSport med rimelighet mener at en slik person ikke har overholdt disse vilkårene; og/eller (iv) der en slik person er ikke kvalifisert til å delta i kampanjen (eller hvis deltakelse i kampanjen skulle ha blitt nektet, uansett grunn).

Unntatt som uttrykkelig angitt i disse vilkårene, har HydroSport intet ansvar for eventuelle kostnader eller utgifter som måtte påløpe for påmeldte deltakere. Vinneren vil være ansvarlig for skatter avgifter for premien.

Det anbefales at alle deltakerne beholder en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

Du godkjenner at navnet ditt kan gjøres tilgjengelig for offentligheten hvis du er en vinner. Vinnerens navn og bosted kan oppnås ved å kontakte HydroSport på www.monsterenergy.com/contact-us innen 90 dager fra sluttdatoen.

Kampanjen og disse vilkårene styres av lovene i England og Wales, underlagt obligatoriske bestemmelser i lokal forbrukerlov som kan virke til din fordel ved lovbruk og ingenting i kampanjen eller disse vilkårene påvirker rettighetene dine som kunde til å stole på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov.

Eventuelle tvister (kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige) som oppstår under eller i forbindelse med denne kampanjen eller disse vilkårene er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales. Dette skal imidlertid ikke begrense forbrukers obligatoriske rettigheter i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning.

Hvis du har spørsmål om kampanjen eller hvis du trenger å komme i kontakt med oss, vennligst kontakt vår kundeservice på www.monsterenergy.com/contact-us.