STENG

Lewis Hamilton Ridealong Norway

PROMOTION HAS ENDED

Win a ride along experience from F1 driver Lewis Hamilton

WANT TO ENTER? HERE IS HOW:

1. Fill in your details below
2. In no more than thirty (30) words, please explain “your best Monster Energy® experience”(“Answer”).

send August 21 2017 til September 22 2017

kampanje regler

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPANJEN
Les disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») nøye.  Ved å delta i kampanjen (som definert nedenfor), godtar du å bli bundet av disse vilkårene.  Du bør også lese våre retningslinjer for personvern på www.monsterenergy.com, som forklarer hvordan vi bruker dataene du gir oss når du deltar i denne kampanjen.
Med forbehold om bestemmelsene i punkt 4 nedenfor, er denne kampanjen («kampanje») åpen for alle personer over atten (18) år, som er bosatt i Norge.
Denne kampanjen er organisert og drives av Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, U.K. («Monster Energy»).
Kampanjen blir gjennomført via nettstedet som finnes på www.monsterenergy.com/lewisnorway («nettstedet»), og promoteres gjennom reklamemateriell innenfor utvalgte butikker som deltar i Norge.
Ingen ansatte eller familiemedlemmer hos en ansatt i Monster Energy eller dets tilknyttede selskaper, underleverandører, agenter eller stedfortredere, eller noen andre fagpersoner tilknyttet kampanjen, har lov til å delta i kampanjen.
Ved å delta i denne kampanjen i henhold til disse vilkårene, samtykker hver enkelt deltaker («du», «din», «deltaker») i å være bundet av disse vilkårene, og ved avgjørelsen(e) til Monster Energy, hvis avgjørelse er endelig i forhold til alle saker knyttet til kampanjen.  Ingen videre innsigelser vil bli vurdert av Monster Energy.
Alle klokkeslett og datoer som er fastsatt i disse vilkårene refererer til tider og datoer i Norge.  I tilfelle tvist om tid eller dato for en påmelding som er innsendt, skal avgjørelsen til Monster Energy være endelig.
For å unngå tvil, kreves en mobiltelefon med en skanneapp, en datamaskin og Internett-tilgang for å delta i denne kampanjen.  Det er ansvaret til deltakerne å sikre at tillatelse blir gitt fra eieren av mobiltelefonen og/eller datamaskinen, og personen som betaler Internett-leverandøren.  Ingen tilbakebetaling kan kreves for utgifter knyttet til bruk av en Internett-tilkobling i den hensikt å delta i denne kampanjen.
Ikke noe kjøp av et produkt er nødvendig for å delta i denne kampanjen.
Deltakere er begrenset til én (1) påmelding per person, og hver deltaker skal ikke sende eller forsøke å sende mer enn én (1) påmelding.  Monster Energy forbeholder seg retten til å nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen som sender eller forsøker å sende mer enn én (1) påmelding.
Påmeldinger vil ikke være gyldige når de blir foretatt på nettet ved hjelp av metoder generert av et skript, makro eller bruk av automatiserte enheter.  Monster Energy forbeholder seg retten til å kontrollere gyldigheten av påmeldinger, og til å utelate påmeldinger de mener har blitt foretatt ved hjelp av automatisert påmeldingsteknologi.

Påmelding

Startdato for kampanjen er 00:01 21 august 2017 («startdato») og sluttdato for tilbudet er 23:59 22. september 2017 («sluttdato»). 
Deltakerne kan delta ved å:
opptre i samsvar med disse vilkårene; og
opplyse på nettstedet:
detaljene deres som anvist av nettstedet (fullt navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer); og
med ikke mer enn tretti (30) ord, forklare «din beste Monster Energy opplevelse» («svar»).
Premie og krav

Hver deltaker som på gyldig måte sender sin påmelding som fastsatt i punkt 12 (hver en «gyldig påmelding») vil bli meldt på trekningen, som avholdes innen syv (7) dager fra avslutningsdatoen («trekning»), der den første gyldige påmeldingen som trekkes fra trekningen skal vinne en tre (3) dagers tur for to (2) personer mellom 01.10.2017 – 31.06.2018 (helt og holdent bestemt av Monster Energy) til Monaco («Reise») som skal bestå av følgende («Premie»):
en (1) guidet kjøreopplevelse for vinneren og vinnerens valgte medreisende (definert under) med en instruktør fra AMG Mercedes Driving Academy i en AMG Mercedes-bil, som helt og holdent bestemt av Monster Energy («Opplevelse»). For å unngå tvil skal Opplevelsen begrenses til en (1) tur på veiene i Monaco;
ett (1) «Meet and Greet»-møte med Lewis Hamilton på én (1) av dagene i løpet av Reisen, som helt og holdent bestemmes av Monster Energy;
to (2) netters opphold for to (2) personer i dobbeltrom i et ikke mindre enn trestjernershotell som velges av Monster Energy («Hotell»)
Tur/retur flybilletter på økonomiklasse for to (2) personer fra en flyplass i Norge til en flyplass i Frankrike, som helt og holdent bestemmes av Monster Energy («Destinasjonsflyplass»). Flyplasser, datoer og flytider bestemmes etter Monster Energys skjønn avhengig av tilgjengelighet.
flyplasstransport fra destinasjonsflyplassen til hotellet og fra hotellet til opplevelsen for to (2) personer, helt og holdent bestemt av Monster Energy
utvalgte måltider som bestemt etter Monster Energys skjønn i løpet av premieperioden.    

Bare den offisielle vinneren («vinneren») og en (1) person valgt av vinneren («utvalgt person») kan nyte fordelene av premien.  Den utvalgte personen må være over atten (18) år og bosatt i Norge
Hver potensiell vinner og tillitsvalgt vil måtte:
 bevise berettigelse, inkludert, uten begrensning, bevis på alder, bosted og identitet, som kan inkludere, men ikke er begrenset til, en kopi av bostedsbevis, pass og/eller lignende offentlig godkjent legitimasjon før premien utleveres; og
signere en skriftlig bekreftelse på berettigelse og fraskrivelse av ansvar før premien kan gis til en vinner.  Kopier av gjeldende bekreftelse og fraskrivelse kan fås ved henvendelse til johan.nilsson@monsterenergy.com.  
Unnlatelse av å gi Monster Energy denne informasjonen innenfor rimelig tid angitt av Monster Energy kan føre til at en potensiell vinner mister premien, og at Monster Energy trekker en annen kvalifisert deltaker så snart som rimelig mulig deretter.
For å unngå tvil skal alle kostnader forbundet med premien, inkludert uten begrensning, skatt, gyldig helseforsikring for reise, reisevisum (hvis aktuelt), transport, utstyr, kost, all underholdning og alt relatert til premien ikke spesifikt inkludert og skissert i definisjonen av premien i punkt 13 ovenfor bæres utelukkende av vinneren.  Losji dekker bare rom, og vinneren og deres utvalgte person vil være ansvarlig for all mat og drikke konsumert på rommet og andre steder, og alle tilleggsavgifter for rommet.  
Det er ansvaret til vinneren å gi all nødvendig dokumentasjon og eventuelle andre juridiske krav tilknyttet premien og/eller dokumentasjon som kreves etter lov og/eller av Monster Energy.
Varsling og levering av premien
Vinneren vil bli varslet via telefon og/eller e-post via telefonnummeret og/eller e-postadressen som ble gitt ved inntreden i kampanjen innen syv (7) dager etter trekningen («varsling»).     
Deltakere som ikke vinner vil ikke bli varslet.
Leveringsinformasjon om premien fastsettes av Monster Energy, helt etter deres skjønn.  Detaljer om levering av premien (inkludert, men ikke begrenset til, tid, dato og sted for levering) skal gis til vinneren via varslingen.
Ingen påmelding skal kunne gi alternativ kontaktinformasjon til den som er fastsatt for å delta i kampanjen, uansett årsak.
Alle påmeldinger anses å ha blitt mottatt på tidspunktet de blir lagt inn i Monster Energys database, og ikke når påmeldingen blir sendt til nettstedet av deltakeren.  
I tilfelle Monster Energy ikke får kontakt med potensielle vinnere innen tjueåtte (28) dager etter varslingen, eller potensielle vinnere ikke kan hente premien, uansett grunn, vil en slik påmelding anses som ugyldig, og Monster Energy skal trekke en ny kvalifisert påmelding så snart som rimelig mulig deretter.

Generelle vilkår

Ingen påmelding skal kunne gi alternativ kontaktinformasjon til den som er fastsatt for å delta i kampanjen, uansett årsak.
Alle påmeldinger anses å ha blitt mottatt på tidspunktet de blir lagt inn i Monster Energys database, og ikke når påmeldingen blir sendt til nettstedet av deltakeren.
Hvis det er noen tvil om identiteten til vinneren, skal avgjørelsen til Monster Energy være endelig.
Å sende inn det elektroniske påmeldingsskjemaet eller noen annen form for bevis på å ha sendt inn det elektroniske påmeldingsskjemaet er ikke bevis for at bidraget ditt er mottatt.  Monster Energy påtar seg intet ansvar for oppføringer som er korrekt utfylt, er tapte, forsinkede, eller som ikke har blitt mottatt av en eller annen grunn.  
Premien er som beskrevet, og er ikke overførbar, kan ikke byttes, og ikke noe pengealternativ vil bli tilbudt i tilfelle en potensiell vinner ikke er i stand til å kreve premien, av hvilken som helst årsak.  Ved uforutsette omstendigheter forbeholder Monster Energy seg retten til å erstatte hele premien eller premiekomponenter med premier av samme eller høyere verdi.
Vinneren samtykker i å delta i rimelig publisitet som følge av kampanjen hvis du blir bedt om det av Monster Energy, og vinneren samtykker til at Monster Energy bruker deres navn, bilde og lyd og/eller visuelle opptak av dem i all publisitet i forbindelse med kampanjen.
I den utstrekning det er tillatt ved lov, aksepterer hverken Monster Energy eller noen av deres tilknyttede selskaper, ansatte, styremedlemmer, agenter, stedfortredere eller underleverandører noe ansvar for eventuelle skader, tap, overlast eller skuffelse lidd av noen påmeldte deltakere som aksesserer nettstedet, inntreden i kampanjekonkurransen, eller som et resultat av å akseptere en premie.  Bevis på sending aksepteres ikke som bevis på mottak.  Monster Energy er ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller tekniske feil på telefonnettverk eller linjer, internettsystemer, servere eller leverandører, datautstyr, programvarefeil ved e-post eller mottatt påmelding på grunn av tekniske problemer eller kapasitetsproblemer på Internett, telefonlinjer eller på hvilken som helst nettside, eller eventuelle forsinkelser eller stans i postgangen eller tilsvarende leveringstjeneste, eller en kombinasjon av disse, inkludert eventuelle skader eller skader på den påmeldte eller annen persons datamaskin eller mobiltelefon relatert til eller som følge av deltakelse i kampanjen.  Ingenting skal utelukke Monster Energys ansvar for bedragerske opplysninger, død eller personskade som følge av en slik instans' uaktsomhet, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses ved lov.
Hendelser kan forekomme som gjør selve kampanjen eller utdelingen av premier umulig på grunn av årsaker utenfor Monster Energys kontroll, og følgelig kan Monster Energy etter eget skjønn variere eller endre kampanjen, og deltakeren er enig i at det ikke skal hefte ansvar til Monster Energy som et resultat av dette.
Monster Energy forbeholder seg retten til å:
endre formatet til kampanjen og/eller forsinke eller utsette kampanjen eller ethvert trinn i den, helt eller delvis på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll, uten ansvar overfor deltakeren; og/eller
nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen eller fremtidige arrangementer i regi av Monster Energy;
der Monster Energy med rimelighet mener at premien helt eller delvis har blitt overført til en tredjepart;
der en deltaker har blitt diskvalifisert fra enhver Monster Energy-konkurranse eller markedsføring innen tolv (12) måneder fra startdato;
der Monster Energy rimeligvis antar at slikt individ ikke har overholdt disse vilkårene; og/eller
der en slik person er ikke kvalifisert til å delta i kampanjen (eller hvis deltakelse i kampanjen skulle ha blitt nektet, uansett grunn).
Unntatt som uttrykkelig angitt i disse vilkårene, har Monster Energy intet ansvar for eventuelle kostnader eller utgifter som måtte påløpe for påmeldte deltakere.   Vinneren vil være ansvarlig for skatter avgifter for premien.  
Det anbefales at alle deltakerne beholder en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.
Kampanjen og disse vilkårene er underlagt lovene i England og Wales, og eventuelle tvister (kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige) som oppstår under eller i forbindelse med kampanjen eller disse vilkårene er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.