be_ixf;ym_202207 d_04; ct_100
LUKK

Vinn reise for to til Miami!

 

Win a trip to Miami and party with Monster Energy!

Delta mellom Mai 06 2022 til Juni 30 2022

Konkurranseregler


DETALJERTE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPANJEN
Les disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») nøye. Ved å delta i kampanjen («kampanjen»), godtar du å bli bundet av disse vilkårene. Du bør også lese våre retningslinjer for personvern på www.monsterenergy.com, som forklarer hvordan vi bruker dataene du gir oss når du deltar i kampanjen.
1.    Kampanjen er organisert og drives av Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, UK («Monster Energy»).
2.    Denne kampanjen er åpen for alle personer over atten (18) år, som er bosatt i Norge. Ingen ansatte eller familiemedlemmer hos en ansatt i Monster Energy eller dets tilknyttede selskaper, underleverandører, agenter eller stedfortredere, eller noen andre fagpersoner tilknyttet kampanjen, har lov til å delta i kampanjen. 
3.    Kampanjen blir gjennomført via nettstedet som finnes på www.monsterenergy.com («nettstedet»).
4.    Ved å delta i kampanjen i henhold til disse vilkårene, samtykker hver enkelt deltaker («du», «din», «deltaker») i å være bundet av disse vilkårene, og ved avgjørelsen(e) til Monster Energy, hvis avgjørelse er endelig i forhold til alle saker knyttet til kampanjen. Ingen videre innsigelser vil bli vurdert av Monster Energy.
5.    Alle klokkeslett og datoer som er fastsatt i disse vilkårene refererer til tider og datoer i Norge. I tilfelle tvist om tid eller dato for en påmelding som er innsendt, skal avgjørelsen til Monster Energy være endelig.
6.    Ikke noe kjøp av et produkt er nødvendig for å delta i kampanjen.

Påmelding

7.    Startdato for kampanjen er 09.05.22 kl. 00:01 («startdato») og sluttdato for kampanjen er 30.06.22 kl. 23:59 («sluttdato»). 
8.    Deltakere kan delta i kampanjen ved å: 
a.    opptre i samsvar med disse vilkårene; 
b.    sende inn informasjon til nettstedet (fullt navn, bostedsadresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse); og
c.    svare på følgende spørsmål (med 30 eller færre ord): «Hva er den beste opplevelsen du har hatt med Monster Energy®?» («svar»).
Premie og krav 

9.    Hver deltaker som på gyldig måte sender sin påmelding som fastsatt over (hver en «gyldig påmelding»), meldes på trekningen sammen alle andre gyldige påmeldinger.
10.    Et panel bestående av to (2) Monster Energy-representanter og én (1) uavhengig dommer (som sammen utgjør «panelet») vil samarbeide og innen tre (3) dager fra sluttdatoen velge en (1) offisiell vinner («vinneren») av premien (som definert under) som har det mest kreative og originale svaret, oppfinnsomhet, best forståelse av Monster Energy og best bruk av vokabular og skrivestil («seleksjonskriterier»). Panelet skal påse at påmeldingene er gyldige i henhold til disse vilkårene, vurdere gyldige påmeldinger i forhold til seleksjonskriteriene og tildele premien til vinneren («trekningsprosessen»).
11.    Vinneren får en reise for to (2) personer til Miami i USA med fire (4) overnattinger (mellom 1. desember 2022 og 31. desember 2022. Monster Energy bestemmer de eksakte datoene helt og holdent etter eget skjønn. Turen vil bestå av følgende til en anslått verdi på tretti fem tusen trehundre norske kroner (35 300 NOK) («Premie»):
a.    to (2) billetter til en musikkfestival («arrangementet»): hver billett skal gi innehaveren inngang til arrangementet og tilgang til alle de offentlige områdene på arrangementet under arrangementets åpningstider
b.    fire (4) overnattinger for to (2) personer på et dobbeltrom på et hotell med minst tre (3) stjerner, utvalgt av Monster Energy etter eget skjønn, avhengig av tilgjengelighet («hotell»)
c.    tur-/returbilletter med fly på økonomiklasse for to (2) personer fra en flyplass i Norge til en flyplass i USA («destinasjonsflyplass»), som velges av Monster Energy. Flyplassens beliggenhet samt datoer og tidspunkter for flygningene vil bestemmes helt og holdent etter Monster Energys skjønn, avhengig av tilgjengelighet
d.    tur-/returtransport på økonomiklasse  for to (2) personer fra destinasjonsflyplassen til hotellet, som bestemmes av Monster Energy etter eget skjønn, avhengig av tilgjengelighet. Tidspunktene og transportmetodene vil helt og holdent bestemmes av Monster Energy og avhenger av tilgjengelighet. For å unngå tvil vil ikke Monster Energy tilby transport til og fra hjemmet til vinneren og/eller den utvalgte personen fra den utvalgte flyplassen i Norge. Dette skal skje på vinnerens og den utvalgte personens eget ansvar.
12.    Kun vinneren og en (1) person valgt av vinneren («utvalgt person») kan nyte fordelene av premien. Den utvalgte personen må være godkjent av Monster Energy, være over atten (18) år og bosatt i Norge. Vinneren og den utvalgte personen må inneha gyldige pass som ikke utløper før 30.06.2023 for å kunne løse inn premien.
13.    Før vinneren velges og vedkommende mottar premien, kan den potensielle vinneren (og den utvalgte personen) bli bedt om å bevise berettigelse, inkludert og ikke begrenset til bevis på alder, bosted og identitet, som kan inkludere, men ikke er begrenset til en kopi av bevis på bosted, pass og/eller lignende offentlig godkjent identifikasjon. Unnlatelse av å gi Monster Energy denne informasjonen innenfor rimelig tid angitt av Monster Energy kan føre til at vinneren mister premien, og at Monster Energy trekker en annen gyldig påmelding så snart som rimelig mulig deretter.
14.    Vinneren og de utvalgte personene må signere en fraskrivelse forberedt helt og holdent av Monster Energy og spesifikt for premien som bekreftelse av forståelse, overholdelse og samtykke av fraskrivelsen. Kopier av gjeldende bekreftelse og fraskrivelse kan fås ved henvendelse fra www.monsterenergy.com/contact-us.
15.    For å unngå tvil skal alle kostnader forbundet med premien, inkludert uten begrensning, skatt, gyldig helseforsikring for reise, reisevisum (hvis aktuelt), transport (inkludert transport mellom vinnerens og den utvalgte personens hjem og flyplassen) overnatting, utstyr, kost, eventuell underholdning og alt relatert til premien ikke spesifikt inkludert og skissert i definisjonen av premien over bæres utelukkende av vinnerne. Overnatting for premien dekker kun rom og vinneren og vedkommendes utvalgte person vil være ansvarlig for all mat og drikke konsumert på hotellet og andre steder som ikke er spesifikt inkludert og skissert i definisjonen av premien, samt alle tilleggsavgifter for rommet.
16.    Det er ansvaret til vinneren å gi all nødvendig dokumentasjon og eventuelle andre juridiske krav tilknyttet premien og/eller dokumentasjon som kreves etter lov og/eller av Monster Energy.

Varsling og levering av premien

17.    Vinneren vil bli varslet via e-post og/eller telefon via e-postadressen og/eller telefonnummeret oppgitt ved påmelding til kampanjen innen syv (7) dager etter trekningen («varsling»). Deltakere som ikke vinner vil ikke bli varslet.
18.    Leveringsinformasjon om premien fastsettes av Monster Energy, helt etter deres skjønn. Detaljer om levering av premien (inkludert, men ikke begrenset til, tid, dato og sted for levering) skal gis til vinneren via varslingen.
19.    I tilfelle Monster Energy ikke får kontakt med den potensielle vinneren innen syv (7) dager etter varslingen, den potensielle vinneren ikke kan hente premien, eller den potensielle vinneren ikke har mulighet til å benytte premien, uansett grunn, vil en slik påmelding anses som ugyldig, og Monster Energy skal velge en ny gyldig påmelding så snart som rimelig mulig deretter og i henhold til trekningsprosessen.

Generelle vilkår

20.    Deltakere er begrenset til én (1) påmelding per person, og hver deltaker skal ikke sende eller forsøke å sende mer enn én (1) påmelding. Monster Energy forbeholder seg retten til å nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen som sender eller forsøker å sende mer enn én (1) påmelding.
21.    Påmeldinger vil ikke være gyldige når de blir foretatt på nettet ved hjelp av metoder generert av et skript, makro eller bruk av automatiserte enheter. Monster Energy forbeholder seg retten til å kontrollere gyldigheten av påmeldinger, og til å utelate påmeldinger de mener har blitt foretatt ved hjelp av automatisert påmeldingsteknologi.
22.    For å unngå tvil, kreves en datamaskin eller en annen enhet med Internett og Internett-tilgang for å delta i kampanjen. Det er ansvaret til deltakerne å sikre at tillatelse blir gitt fra eieren av datamaskinen og personen som betaler Internett-leverandøren. Ingen tilbakebetaling kan kreves for utgifter knyttet til bruk av en Internett-tilkobling i den hensikt å delta i kampanjen.
23.    Alle påmeldinger anses å ha blitt mottatt på tidspunktet de blir lagt inn i Monster Energys database, og ikke når påmeldingen blir sendt til nettstedet av deltakeren.
24.    Ved eventuell tvist om identiteten til vinneren, skal avgjørelsen til Monster Energy være endelig.
25.    Å sende inn det elektroniske påmeldingsskjemaet eller noen annen form for bevis på å ha sendt inn det elektroniske påmeldingsskjemaet er ikke bevis for at bidraget ditt er mottatt. Monster Energy påtar seg intet ansvar for oppføringer som er korrekt utfylt, er tapte, forsinkede, eller som ikke har blitt mottatt av en eller annen grunn.
26.    Premien er som beskrevet, og er ikke overførbare, kan ikke byttes, og ikke noe pengealternativ vil bli tilbudt i tilfelle vinneren ikke er i stand til å kreve premien sin, av hvilken som helst årsak. Ved uforutsette omstendigheter eller hvis Monster Energy ikke kan levere premien på grunn av COVID-19-pandemien eller andre grunner, forbeholder Monster Energy seg retten til å erstatte hele premien eller premiekomponenter med en premie av samme eller høyere verdi.
27.    Vinneren godkjenner å delta og skal garantere at den utvalgte personen samtykker i å delta i rimelig publisitet som følge av kampanjen hvis du blir bedt om det av Monster Energy, og vinneren bekrefter at Monster Energy kan bruke deres navn, bilde og lyd og/eller visuelle opptak av dem og den valgte personen deres i all publisitet i forbindelse med kampanjen, slik som beskrevet i personvernerklæringen til Monster Energy.
28.    Hvis Monster Energy ikke overholder disse vilkårene, står Monster Energy ansvarlig for en deltakers eventuelle tap eller skade som følge av et forutsigbart resultat av Monster Energys brudd på disse vilkårene eller deres uaktsomhet, men Monster Energy står ikke ansvarlig for eventuell uforutsigbar tap eller skade. Tap eller skade er forutsigbart hvis de oppstod som følge av en åpenbar konsekvens av Monster Energys brudd, eller hvis de ble overveid av deltakeren og Monster Energy på det tidspunktet deltakeren deltok i kampanjen. Foruten Monster Energys ansvar for forutsigbart tap eller skade, fraskriver Monster Energy og/eller enhver av Monster Energys tilknyttede selskaper, ansatte, styremedlemmer, agenter, rettighetshavere eller underleverandører alt og ethvert ansvar i sin helhet i den grad loven tillater det.
29.    Hendelser kan forekomme som gjør selve kampanjen eller utdelingen av premien umulig på grunn av årsaker utenfor Monster Energys kontroll, og følgelig kan Monster Energy etter eget skjønn variere eller endre kampanjen, og deltakeren er enig i at det ikke skal hefte ansvar til Monster Energy som et resultat av dette.
30.    Monster Energy forbeholder seg retten til å: (a) endre formatet til kampanjen og/eller forsinke eller utsette kampanjen eller ethvert trinn i den, helt eller delvis på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll, uten ansvar overfor deltakeren; og/eller (b) nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen eller fremtidige kampanjer organisert av Monster Energy: (i) der Monster Energy med rimelighet mener at premien helt eller delvis har blitt overført til en tredjepart; (ii) der en deltaker har blitt diskvalifisert fra enhver Monster Energy-konkurranse eller markedsføring i løpet av de siste tolv (12) måneder før startdatoen; (iii) der Monster Energy med rimelighet mener at en slik person ikke har overholdt disse vilkårene; og/eller (iv) der en slik person er ikke kvalifisert til å delta i kampanjen (eller hvis deltakelse i kampanjen skulle ha blitt nektet, uansett grunn).
31.    Unntatt som uttrykkelig angitt i disse vilkårene, har Monster Energy intet ansvar for eventuelle kostnader eller utgifter som måtte påløpe for påmeldte deltakere. Vinneren vil være ansvarlig for skatter avgifter for premien.
32.    Det anbefales at alle deltakerne beholder en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.
33.    Du godkjenner at navnet ditt kan gjøres tilgjengelig for offentligheten hvis du er en vinner. Vinnerens navn er tilgjengelig ved å kontakte Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us innen 90 dager fra sluttdatoen.
34.    Kampanjen og disse vilkårene styres av lovene i England og Wales, underlagt obligatoriske bestemmelser i lokal forbrukerlov som kan virke til din fordel ved lovbruk og ingenting i kampanjen eller disse vilkårene påvirker rettighetene dine som kunde til å stole på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov.
35.    Eventuelle tvister (kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige) som oppstår under eller i forbindelse med denne kampanjen eller disse vilkårene er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales. Dette skal imidlertid ikke begrense forbrukers obligatoriske rettigheter i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning.
36.    Hvis du har spørsmål om kampanjen eller hvis du trenger å komme i kontakt med oss, vennligst kontakt vår kundeservice på www.monsterenergy.com/contact-us.