be_ixf;ym_202103 d_05; ct_100
LUKK

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Norway

Win a trip to Ibiza for 2!

send Oktober 01 2020 til Januar 31 2021

konkurranseregler

DETALJERTE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPANJEN

Les disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») nøye. Ved å delta i kampanjen («kampanjen»), godtar du å bli bundet av disse vilkårene. Du bør også lese våre retningslinjer for personvern på www.monsterenergy.com, som forklarer hvordan vi bruker dataene du gir oss når du deltar i kampanjen.

Kampanjen er organisert og drives av Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, UK («Monster Energy»).

Kampanjen er åpen for alle over atten (18) år som er innbyggere av Armenia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgia, Hellas, Irland, Jordan, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Serbia, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn eller Østerrike («bostedsland»). Ingen ansatte eller familiemedlemmer hos en ansatt i Monster Energy, Ryanair DAC, Retail inMotion Ltd eller deres tilknyttede selskaper, underleverandører, agenter eller stedfortredere, eller noen andre fagpersoner tilknyttet kampanjen, har lov til å delta i kampanjen.

Kampanjen blir gjennomført via nettstedet som finnes på www.monsterenergy.com/ryanair («nettstedet») og promoteres gjennom reklamemateriell på deltakende Ryanair-flyvninger.

Ved å delta i kampanjen i henhold til disse vilkårene, samtykker hver enkelt deltaker («du», «din», «deltaker») i å være bundet av disse vilkårene, og ved avgjørelsen(e) til Monster Energy, hvis avgjørelse er endelig i forhold til alle saker knyttet til kampanjen. Ingen videre innsigelser vil bli vurdert av Monster Energy.

Alle klokkeslett og datoer angitt i disse vilkårene refererer til universell tid («UTC»). I tilfelle tvist om tid eller dato for en påmelding som er innsendt, skal avgjørelsen til Monster Energy være endelig.

Ikke noe kjøp av et produkt er nødvendig for å delta i kampanjen.

Vinnerne godkjenner å delta og skal garantere at de utvalgte personene samtykker i å delta i rimelig publisitet som følge av kampanjen hvis de blir bedt om det av Monster Energy, og vinnerne bekrefter at Monster Energy kan bruke deres navn, bilde og lyd og/eller visuelle opptak av dem og de valgte personene deres i all publisitet i forbindelse med kampanjen, som beskrevet i personvernerklæringen til Monster Energy.

Du godkjenner at navnet ditt kan gjøres tilgjengelig for offentligheten hvis du er en vinner. Vinnernes fulle navn gjøres tilgjengelig ved å kontakte Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us innen 90 dager fra sluttdatoen.

Påmelding

Startdato for kampanjen er 01.10.2020 kl. 00:01 UTC («startdato») og sluttdato for kampanjen er 31.01.2021 kl. 23:59 UTC («sluttdato»).

Deltakere kan delta i kampanjen ved å:

opptre i samsvar med disse vilkårene; og

sende inn informasjon til nettstedet (fullt navn, bostedsadresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse).

Premie og krav

Hver deltaker som på gyldig vis sender inn påmelding som fastsatt over (hver en «gyldig påmelding») meldes på premietrekningen som avholdes innen syv (7) dager etter sluttdatoen («trekning»).

De to (2) første gyldige påmeldingene som velges fra trekningen (enkeltvis en «vinner» og samlet «vinnerne») vinner en tur for to (2) personer til Ibiza i Spania for tre (3) netter, fra 14.08.21 til 17.08.21, som vil bestå av det følgende: («premie»):

tur-retur-billetter for to (2) personer til Ibiza i Spania («destinasjonsflyplass») fra hver vinners bostedsland – flyplass og flyvning avgjøres etter Monster Energys eget skjønn,

tre (3) netters opphold for to (2) personer i dobbeltrom i et ikke mindre enn trestjernershotell (3) som velges av Monster Energy («Hotell»);

tur-retur-transport i økonomiklasse mellom destinasjonsflyplassen og hotellet for to (2) personer, helt og holdent bestemt av Monster;

middag for to (2) personer på Café Mambo,

billetter for to (2) personer til to (2) klubbkvelder, som velges etter Monster Energys eget skjønn.

For å unngå tvil, avgjøres detaljene rundt de enkelte premiene som nevnt over helt og holdent av Monster Energy, og er avhengig av tilgjengelighet.

Kun de offisielle vinnerne og én (1) personer valgt av hver vinner (hver en «utvalgt person» og sammen de «utvalgte personene») kan nyte fordelene av premien. De utvalgte personene må være godkjent av Monster Energy, være over atten (18) år og bosatt i samme land som vinneren som valgte dem. Vinnerne og de utvalgte personene må inneha gyldige pass som ikke utløper før 01.03.2022 for å kunne løse inn premien.

Før en vinner velges og vedkommende mottar premien, kan en potensiell vinner og de utvalgte personene bli bedt om å bevise berettigelse, inkludert og ikke begrenset til bevis på alder, bosted og identitet, som kan inkludere men ikke er begrenset til en kopi av bevis på bosted, pass og/eller lignende offentlig godkjent identifikasjon. Unnlatelse av å gi Monster Energy denne informasjonen innenfor rimelig tid angitt av Monster Energy kan føre til at en vinner mister premien, og at Monster Energy trekker en annen gyldig påmelding så snart som rimelig mulig deretter.

Vinnerne og de utvalgte personene må signere en fraskrivelse forberedt helt og holdent av Monster Energy og spesifikt for premien som bekreftelse av forståelse, overholdelse og samtykke av fraskrivelsen. Kopier av gjeldende bekreftelse og fraskrivelse kan fås ved henvendelse fra www.monsterenergy.com/contact-us.

For å unngå tvil skal alle kostnader forbundet med premien, inkludert uten begrensning, skatt, gyldig helseforsikring for reise, reisevisum (hvis aktuelt), transport (inkludert transport mellom vinnernes og de utvalgte personenes hjem og flyplassen) overnatting, utstyr, kost, eventuell underholdning og alt relatert til premien ikke spesifikt inkludert og skissert i definisjonen av premien over bæres utelukkende av vinnerne. Overnatting for premien dekker kun rom og vinnerne og deres utvalgte personer vil være ansvarlig for all mat og drikke konsumert på hotellet og andre steder som ikke er spesifikt inkludert og skissert i definisjonen av premien, samt alle tilleggsavgifter for rommet.

Det er ansvaret til vinnerne å gi all nødvendig dokumentasjon og eventuelle andre juridiske krav tilknyttet premien og/eller dokumentasjon som kreves etter lov og/eller av Monster Energy.

Varsling og levering av premien

Vinnerne varsles via e-post og/eller telefon via e-postadressen og/eller telefonnummeret oppgitt ved påmelding til kampanjen innen syv (7) dager etter trekningen («varsling»). Deltakere som ikke vinner vil ikke bli varslet.

Leveringsinformasjon om premien fastsettes av Monster Energy, helt etter deres skjønn. Detaljer om levering av premien (inkludert, men ikke begrenset til tidspunkt, dato og sted for levering) skal gis til vinnerne via varslingen.

I tilfelle Monster Energy ikke får kontakt med en potensiell vinner innen syv (7) dager etter varslingen, en potensiell vinner ikke kan hente premien, eller en potensiell vinner ikke har mulighet til å delta på premien, uansett grunn, vil en slik påmelding anses som ugyldig, og Monster Energy skal trekke en ny gyldig påmelding så snart som rimelig mulig deretter.

Generelle vilkår

Deltakere er begrenset til én (1) påmelding per person, og hver deltaker skal ikke sende eller forsøke å sende mer enn én (1) påmelding. Monster Energy forbeholder seg retten til å nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen som sender eller forsøker å sende mer enn én (1) påmelding.

Påmeldinger vil ikke være gyldige når de blir foretatt på nettet ved hjelp av metoder generert av et skript, makro eller bruk av automatiserte enheter. Monster Energy forbeholder seg retten til å kontrollere gyldigheten av påmeldinger, og til å utelate påmeldinger de mener har blitt foretatt ved hjelp av automatisert påmeldingsteknologi.

For å unngå tvil, kreves en datamaskin eller en annen enhet med Internett og Internett-tilgang for å delta i kampanjen. Det er ansvaret til deltakerne å sikre at tillatelse blir gitt fra eieren av datamaskinen og personen som betaler Internett-leverandøren. Ingen tilbakebetaling kan kreves for utgifter knyttet til bruk av en Internett-tilkobling i den hensikt å delta i kampanjen.

Alle påmeldinger anses å ha blitt mottatt på tidspunktet de blir lagt inn i Monster Energys database, og ikke når påmeldingen blir sendt til nettstedet av deltakeren.

Ved eventuell tvist om identiteten til en vinner, skal avgjørelsen til Monster Energy være endelig.

Å sende inn det elektroniske påmeldingsskjemaet eller noen annen form for bevis på å ha sendt inn det elektroniske påmeldingsskjemaet er ikke bevis for at bidraget ditt er mottatt. Monster Energy påtar seg intet ansvar for oppføringer som er korrekt utfylt, er tapte, forsinkede, eller som ikke har blitt mottatt av en eller annen grunn.

Premien er som beskrevet, og er ikke overførbare, kan ikke byttes, og ikke noe pengealternativ vil bli tilbudt i tilfelle en vinner ikke er i stand til å kreve premien sin, av hvilken som helst årsak. Hvis det oppstår uforutsette omstendigheter eller hvis Monster Energy ikke kan levere premien på grunn av COVID-19-pandemien eller av andre grunner, forbeholder Monster Energy seg retten til å erstatte hele premien eller delen av den med en premie av like stor eller større verdi.

Hvis Monster Energy ikke overholder disse vilkårene, står Monster Energy ansvarlig for en deltakers eventuelle tap eller skade som følge av et forutsigbart resultat av Monster Energys brudd på disse vilkårene eller deres uaktsomhet, men Monster Energy står ikke ansvarlig for eventuell uforutsigbar tap eller skade. Tap eller skade er forutsigbart hvis de oppstod som følge av en åpenbar konsekvens av Monster Energys brudd, eller hvis de ble overveid av deltakeren og Monster Energy på det tidspunktet deltakeren deltok i kampanjen. Foruten Monster Energys ansvar for forutsigbart tap eller skade, fraskriver Monster Energy og/eller enhver av Monster Energys tilknyttede selskaper, ansatte, styremedlemmer, agenter, rettighetshavere eller underleverandører alt og ethvert ansvar i sin helhet i den grad loven tillater det.

Hendelser kan forekomme som gjør selve kampanjen eller utdelingen av premien umulig på grunn av årsaker utenfor Monster Energys kontroll, og følgelig kan Monster Energy etter eget skjønn variere eller endre kampanjen, og deltakeren er enig i at det ikke skal hefte ansvar til Monster Energy som et resultat av dette.

Monster Energy forbeholder seg retten til å: (a) endre formatet til kampanjen og/eller forsinke eller utsette kampanjen eller ethvert trinn i den, helt eller delvis på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll, uten ansvar overfor deltakeren; og/eller (b) nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen eller fremtidige kampanjer organisert av Monster Energy: (i) der Monster Energy med rimelighet mener at premien helt eller delvis har blitt overført til en tredjepart; (ii) der en deltaker har blitt diskvalifisert fra enhver Monster Energy-konkurranse eller markedsføring i løpet av de siste tolv (12) måneder før startdatoen; (iii) der Monster Energy med rimelighet mener at en slik person ikke har overholdt disse vilkårene; og/eller (iv) der en slik person er ikke kvalifisert til å delta i kampanjen (eller hvis deltakelse i kampanjen skulle ha blitt nektet, uansett grunn).

Unntatt som uttrykkelig angitt i disse vilkårene, har Monster Energy intet ansvar for eventuelle kostnader eller utgifter som måtte påløpe for påmeldte deltakere. Vinneren vil være ansvarlig for skatter avgifter for premien.

Det anbefales at alle deltakerne beholder en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

Kampanjen og disse vilkårene styres av lovene i England og Wales, underlagt obligatoriske bestemmelser i lokal forbrukerlov som kan virke til din fordel ved lovbruk og ingenting i kampanjen eller disse vilkårene påvirker rettighetene dine som kunde til å stole på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov.

For enhver tvist som oppstår som følge av disse vilkårene, eller andre kontrakter som et resultat av dem, kan forbrukeren bringe saken for Forbrukerklageutvalget eller annet autorisert organ for alternativ konfliktløsning, dersom det ikke oppnås en fredelig løsning gjennom mekling.

Eventuelle tvister (kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige) som oppstår under eller i forbindelse med denne kampanjen eller disse vilkårene er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales i den utstrekning det er tillatt i henhold til lokal lovgivning. Dette skal imidlertid ikke begrense forbrukers obligatoriske rettigheter i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning.

Hvis du har spørsmål om kampanjen eller hvis du trenger å komme i kontakt med oss, vennligst kontakt vår kundeservice på www.monsterenergy.com/contact-us.