be_ixf;ym_202301 d_27; ct_100
ZAMKNIJ

Jobs - TRADE DEVELOPMENT MANAGER

W Monsterze wszyscy lubimy sporty akcji, adrenalinę, muzykę punk-rockową i imprezy do białego rana! Monster to więcej niż napój energetyczny, to manifest tego kim jesteśmy, to styl życia zamknięty w puszce! Sprawdzony w akcji przez naszych zawodników, muzyków, pracowników, dystrybutorów i fanów – teraz czeka na Ciebie!

Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osób, które dołączą do naszego zespołu na stanowisku:

 

TRADE DEVELOPMENT MANAGER

Toruń i Szczecin

 

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU:

- zabezpieczenie obecności marek Monster Energy Company na poziomie punktu sprzedaży (asortyment, półka, dodatkowe ekspozycje, sprzęt chłodniczy),

- wzrost widoczności wszystkich produktów i marek Monster Energy Company,

- dystrybucja i montaż materiałów promocyjnych oraz egzekucja obrazu sukcesu u nowych i istniejących klientów,

- wsparcie sił sprzedaży Dystrybutora w aktywnościach regularnych i promocyjnych,

- szkolenie sił sprzedaży Dystrubutora w zakresie kategorii napojów energetycznych,

- efektywna administracja aktywnościami oraz zgodność z procedurami i zasadami firmy,

- pozyskiwanie nowych klientów dla marek Monster Energy Company,

- raportowanie aktywności i działań w obszarze kategorii napojów bezalkoholowych.

 

OCZEKIWANIA OD KANDYDATÓW:

- prawo jazdy kat. B,

- swoboda i biegłość w użyciu nowych technologii,

- biegła znajomość pakietu MS Office,

- zdolności analityczne,

- samodzielność, proaktywność w działaniu,

- zrozumienie potrzeb klienta/dystrubutora i umiejętność dopasowania oferty do klienta,

- wysoki poziom motywacji,

- efektywność w działaniu.

 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

- Znajomość j. angielskiego,

- doświadczenie w branży FMCG,

-charakter i prezencja odpowiednia dla marki.

CV mailowo do : [email protected]

 

 

ENGLISH:

At Monster we all like action sports, adrenaline, punk-rock music and parties till the morning! Monster is more than an energy drink, it’s a manifesto of who we are, it’s a lifestyle in a can! Tested in action by our athletes, musicians, employees, distributors and fans – now it’s waiting for you!

Currently, due to the dynamic development of the company, we are looking for people who will join our team as:

 

TRADE DEVELOPMENT MANAGER

Toruń and Szczecin

 

MAIN RESPONSIBILITIES:

- securing Monster Energy Company brands presence at the point of sales (assortment, shelf, additional expositions, cooling equipment),

- increase of visibility of all Monster Energy Company products and brands,

- distribution and instalation of promotional materials and execution of the picture of success at new and current clients,

- support Distributors sales force in regular and promotional activities,

- Distributors sales force training in energy drinks category,

- effective administration of activities and following company procedures and rules,

- acquiring new customers for Monster Energy Company brands,

- reporting of activities in the category of non-alcoholic beverages.

 

EXPECTATIONS:

- driving license B category,

- proficiency in using new technologies,

- knowledge of MS Office,

- analytical skills,

- independence, proactivity in action,

- understanding the needs of the customer / distributor and the ability to adjust the offer to the customer,

- high level of motivation,

-efficiency in action.

-

ADDITIONAL ADVANTAGES:

- Knowledge of English language,

- experience in the FMCG industry,

-character and appearance appropriate to the brand.

CV via email to : [email protected]