be_ixf;ym_202212 d_05; ct_100
ZAMKNIJ

Konkurs - Wygraj All Access na 1 z 3 epickich imprez

 

Weź udział w konkursie Monster Energy i wygraj Wygraj All Access na 1 z 3 epickich imprez!

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:
1. Kupić 1 puszkę napoju Monster Energy i zachować paragon
2. Wykonać zadanie konkursowe, odpowiadając na pytanie:
„Z którym sportowcem Monster Energy® najbardziej chciał(a)byś się spotkać i dlaczego?” 

2. Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie.
3. Wysłać zgłoszenie konkursowe poprzez kliknięcie w "Weź udział w promocji" pod formularzem konkursowym.

Wyślij formularz zgłoszeniowy Lipiec 01 2022 do Wrzesień 30 2022

Zasady promocji

PEŁNA WERSJA REGULAMINU KONKURSU
Prosimy o uważne przeczytanie tego regulaminu („Regulamin”). Z chwilą przystąpienia do tego konkursu („Konkurs”) wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu. Ponadto prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną na stronie http://www.monsterenergy.com, która określa, w jaki sposób wykorzystywać będziemy informacje przekazane nam przez Państwa z chwilą przystąpienia do Konkursu.
1.    Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska („Monster Energy”). 
2.    W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Monster Energy, spółek powiązanych, podwykonawców, przedstawicieli lub następców lub jakiekolwiek inne osoby zawodowo powiązane z Konkursem. 
3.    Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.monsterenergy.com/allaccess_POL („Strona internetowa”) i promowany w uczestniczących sklepach detalicznych w Polsce („Sklep”).
4.    Poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem każdy uczestnik („Uczestnik”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do decyzji spółki Monster Energy, której decyzje będą ostateczne, w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Konkursem. Monster Energy nie przekaże żadnej innej korespondencji.
5.    Wszystkie odniesienia do czasu i terminów zawartych w Regulaminie odnoszą się do czasu i terminów w Polsce. W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego godziny lub daty nadesłania zgłoszenia decyzja Monster Energy będzie ostateczna.
Udział
6.    Zgłoszenie do tego Konkursu wymaga przedstawienia dowodu zakupu, który obejmuje kopię paragonu kasowego otrzymanego w momencie dokonania zakupu w Sklepie („Paragon za Produkt”).
7.    Maksymalnie jedno (1) zgłoszenie na Paragon za Produkt.
8.    Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:01 dnia 01.07.2022 r. („Data Rozpoczęcia”), a zakończy się o godzinie 23:59 dnia 30.09.2022 r. („Data Zakończenia”).
9.    Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu poprzez:
9.1.    działanie zgodnie z niniejszym Regulaminem;
9.2.    dokonanie zakupu jednej (1) puszki produktu Monster Energy o pojemności 500 ml w Sklepie i otrzymanie Paragonu za Produkt; 
9.3.    podanie swoich danych zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu e-mail oraz danych Paragonu za Produkt);
9.4.    udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie (w 30 lub mniej słowach): „Z którym sportowcem Monster Energy® najbardziej chciał(a)byś się spotkać i dlaczego?” („Odpowiedź”); oraz
9.5.    wybranie preferowanej nagrody z menu rozwijanego.
Nagroda i wymagania
10.    Każdy Uczestnik, który w sposób ważny dokonał zgłoszenia w sposób opisany powyżej (każde z nich zwane „Ważnym Zgłoszeniem”), zostanie włączony do puli zgłoszeń wraz ze wszystkimi pozostałymi Ważnymi Zgłoszeniami.
11.    Komisja w składzie co najmniej dwóch (2) przedstawicieli Monster Energy i jednego (1) niezależnego jurora (którzy razem tworzą „Komisję”) wybierze wspólnie w ciągu siedmiu (7) dni od Daty Zakończenia jednego (1) oficjalnego zwycięzcę („Główny Zwycięzca”), którego Odpowiedź wykazuje się największą kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i najlepszą znajomością Monster Energy® oraz zawiera najlepsze słownictwo, a także styl narracji („Kryteria Selekcji”), oraz dwudziestu pięciu (25) zdobywców drugiego miejsca (każdy z nich zwany jest z osobna „Zdobywcą drugiego miejsca”, a łącznie zwani są „Zdobywcami drugiego miejsca”), których Odpowiedzi są na drugim miejscu według Kryteriów Selekcji względem Głównego Zwycięzcy. Komisja sprawdzi, czy zgłoszenia są ważne zgodnie z niniejszym Regulaminem, oceni Ważne Zgłoszenia według Kryteriów Selekcji oraz przyzna Nagrody Zwycięzcom („Proces Selekcji”).
12.    Główny Zwycięzca otrzyma preferowaną nagrodę („Nagroda Główna”) wybraną spośród następujących opcji:
12.1     wycieczka dla dwóch (2) osób w okresie pomiędzy 1 czerwca 2023 r. a 30 czerwca 2023 r. na wydarzenie znane pod nazwą „Moto GP™ Catalunya”, które planowo ma odbyć się w czerwcu 2023 r. („Wydarzenie Moto GP”) na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Hiszpanii, o przybliżonej wartości w sprzedaży detalicznej czternastu tysięcy trzystu dwudziestu siedmiu złotych polskich (14 327 PLN), na którą składają się:
(a)    dwa (2) bilety na dwa (2) dni Wydarzenia MotoGP; każdy bilet umożliwia posiadaczowi: wstęp na Wydarzenie MotoGP oraz dostęp do wszystkich obszarów publicznych podczas Wydarzenia MotoGP w godzinach jego trwania;
(b)    pobyt na trzy (3) noce dla dwóch (2) osób w pokoju dwuosobowym w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym (3); hotel zostanie wybrany według wyłącznego uznania Monster Energy, w zależności od dostępności („Hotel MotoGP”); 
(c)    bilety na przelot w dwie strony w klasie ekonomicznej dla dwóch (2) osób z lotniska w Polsce na lotnisko w Hiszpanii, które zostanie wybrane według wyłącznego uznania Monster Energy. Lokalizacja lotniska oraz daty i godziny przelotów zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności od dostępności; oraz 
(d)    transport w dwie strony w klasie ekonomicznej z Hotelu MotoGP na każdy dzień Wydarzenia MotoGP, przy czym godziny, daty i środek transportu zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności od dostępności; lub
12.2     wycieczka dla dwóch (2) osób w okresie pomiędzy 1 listopada 2022 r. a 31 grudnia 2022 r. na ranczo Kena Blocka w Utah w Stanach Zjednoczonych, o przybliżonej wartości w sprzedaży detalicznej szesnastu tysięcy siedemset czternastu złotych polskich (16 714 PLN), na którą składają się:
(a)    zwiedzanie Hoonigan HQ oraz wydarzenie związane ze sportem zimowym, określone według wyłącznego uznania Monster Energy („Wydarzenie Kena Blocka”);
(b)    pobyt na trzy (3) noce dla dwóch (2) osób w pokoju dwuosobowym w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym (3); hotel zostanie wybrany według wyłącznego uznania Monster Energy, w zależności od dostępności („Hotel Kena Blocka”);
(c)    bilety na przelot w dwie strony w klasie ekonomicznej dla dwóch (2) osób z lotniska w Polsce na lotnisko w Stanach Zjednoczonych, które zostanie wybrane według wyłącznego uznania Monster Energy. Lokalizacja lotniska oraz daty i godziny przelotów zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności od dostępności; oraz
(d)    transport w dwie strony w klasie ekonomicznej z Hotelu Kena Blocka na Wydarzenie Kena Blocka, przy czym godziny, daty i środek transportu zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności od dostępności; lub
12.3     wycieczka dla dwóch (2) osób w okresie pomiędzy 1 marca 2023 r. a 31 marca 2023 r. na wydarzenie znane pod nazwą „Supercross Daytona”, które ma planowo odbyć się w marcu 2023 r. („Wydarzenie Supercross”) w Daytona w Stanach Zjednoczonych, o przybliżonej wartości w sprzedaży detalicznej szesnastu tysięcy siedemset czternastu złotych polskich (16 714 PLN), na którą składają się:
(a)    dwa (2) bilety na jeden (1) dzień Wydarzenia Supercross; każdy bilet umożliwia posiadaczowi: wstęp na Wydarzenie Supercross, dostęp do boksu obsługi technicznej, wstęp na koncert oraz dostęp do wszystkich obszarów publicznych podczas Wydarzenia Supercross w godzinach jego trwania;
(b)    pobyt na trzy (3) noce dla dwóch (2) osób w pokoju dwuosobowym w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym (3); hotel zostanie wybrany według wyłącznego uznania Monster Energy, w zależności od dostępności („Hotel Supercross”);
(c)    bilety na przelot w dwie strony w klasie ekonomicznej dla dwóch (2) osób z lotniska w Polsce na lotnisko w Stanach Zjednoczonych, które zostanie wybrane według wyłącznego uznania Monster Energy. Lokalizacja lotniska oraz daty i godziny przelotów zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności od dostępności; oraz
(d)    transport w dwie strony w klasie ekonomicznej z Hotelu Supercross na Wydarzenie Supercross, przy czym godziny, daty i środek transportu zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności od dostępności; lub
12.4 szczegółowe dane każdej z nagród zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy.
13.    Każdy ze Zdobywców Drugiego Miejsca wygra jeden (1) schładzacz do puszek z napojami oznaczony marką Monster Energy®, którego dokładny rozmiar i wzór graficzny zostanie określony według wyłącznego uznania Monster Energy, o przybliżonej wartości czterystu sześćdziesięciu pięciu złotych polskich (465,00 PLN) („Nagroda dla zdobywcy drugiego miejsca”).
14.    Główny Zwycięzca i Zdobywcy drugiego miejsca będą łącznie zwani „Zwycięzcami”, a każdy z nich z osobna „Zwycięzcą”.
15.    Nagroda Główna oraz Nagroda dla zdobywcy drugiego miejsca będą łącznie zwane „Nagrodami”, a każda z nich z osobna „Nagrodą”.
16.    Jedynie Główny Zwycięzca i jedna (1) osoba, wybrana przez Głównego Zwycięzcę („Wybrana Osoba”), mogą wykorzystać Nagrodę Główną. Wybrana Osoba musi zostać zaaprobowana przez Monster Energy, mieć ukończone (18) lat oraz być mieszkańcem Polski. Aby odebrać Nagrodę Główną, Główny Zwycięzca oraz Wybrana Osoba muszą posiadać ważne paszporty, których termin ważności nie upływa przed 31.12.2023 r.
17.    Przed uznaniem za Zwycięzcę oraz przed otrzymaniem Nagrody potencjalni Zwycięzcy mogą zostać poproszeni o przedstawienie kopii swoich uprawnień, w tym między innymi kopii Paragonu za Produkt, dokumentu potwierdzającego wiek, miejsce zamieszkania i tożsamość, między innymi poprzez przedłożenie kopii dowodu zameldowania, paszportu i/lub podobnego dokumentu wydanego przez właściwe ograny państwowe. Nieprzekazanie Monster Energy wspomnianych informacji w odpowiednim terminie, określonym przez Monster Energy, może spowodować utratę prawa Zwycięzców do Nagrody oraz wybranie przez Monster Energy innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.
18.    Główny Zwycięzca będzie musiał podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw i roszczeń przygotowane według wyłącznego uznania Monster Energy i odnoszące się do Nagrody Głównej, potwierdzając zrozumienie treści i akceptację oświadczenia, a także przestrzeganie jego postanowień. Kopie stosownego potwierdzenia i oświadczenia o zrzeczeniu się praw i roszczeń można uzyskać, zgłaszając żądanie za pośrednictwem strony www.monsterenergy.com/contact-us.
19.    W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszystkie pozostałe koszty związane z Nagrodą Główną, w tym m.in. podatki, koszty podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego, transportu, sprzętu, wyżywienia, rozrywki oraz wszelkie inne koszty odnoszące się do Nagrody Głównej, które nie są uwzględnione i wymienione konkretnie w zamieszczonej powyżej definicji Nagrody Głównej, ponosi wyłącznie Główny Zwycięzca. Zakwaterowanie obejmuje wyłącznie zapewnienie pokoju, a Główny Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za wszystkie posiłki i napoje skonsumowane w innych miejscach oraz za wszystkie dodatkowe opłaty hotelowe. Główny Zwycięzca wyraża niniejszym zgodę na podpisanie i przestrzeganie wszelkich regulaminów opracowanych przez stosownych usługodawców dla usług wskazanych powyżej.


Powiadomienie i dostarczenie Nagrody
20.    Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie na adres e-mail i/lub numer telefonu podany w chwili zgłoszenia do Konkursu w ciągu siedmiu (7) dni od Procesu Selekcji („Powiadomienie”). Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani, nie będą powiadamiani.
21.    Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagród zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagród (w tym między innymi godziny, daty i miejsca odbioru) zostaną przekazane Zwycięzcom w Powiadomieniu.
22.    W przypadku gdy Monster Energy (i) nie będzie w stanie skontaktować się z potencjalnym Zwycięzcą w ciągu siedmiu (7) dni od Powiadomienia; (ii) potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody; lub (iii) potencjalny Główny Zwycięzca nie będzie w stanie skorzystać z Nagrody Głównej z jakichkolwiek przyczyn, zgłoszenie takiej osoby zostanie uznane za nieważne, a Monster Energy dokona wyboru innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.
Warunki ogólne
23.    Uczestnicy mają prawo do jednego (1) zgłoszenia na Paragon za Produkt, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić się lub podjąć próbę zgłoszenia się do Konkursu nie więcej niż jeden (1) raz dla jednego Paragonu za Produkt. Monster Energy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub do odrzucenia osoby pragnącej zgłosić się do Konkursu, jeżeli wspomniana osoba zgłosi się do Konkursu lub podejmie próbę zgłoszenia więcej niż jeden (1) raz dla jednego Paragonu za Produkt. 
24.    Zgłoszenie nie będzie ważne, jeżeli zostanie dokonane online z użyciem metod generowanych dzięki skryptom, makrom lub przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych. Monster Energy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności zgłoszenia oraz odrzucenia zgłoszenia w przypadku podstaw do przekonania, że jest ono rezultatem wykorzystania technik zautomatyzowanych. 
25.    W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że w celu zgłoszenia do Konkursu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem, a także dostęp do Internetu. Uczestnicy mają obowiązek uzyskania pozwolenia od właściciela komputera oraz osoby, która płaci rachunki dla dostawcy Internetu. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot wydatków związanych z korzystaniem z łącza internetowego dla celów udziału w Konkursie.
26.    Wszystkie zgłoszenia uznaje się za otrzymane w momencie ich zapisania w bazie danych Monster Energy, 
a nie w chwili ich wysłania na Stronę Internetową przez Uczestnika. 
27.    W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego tożsamości Zwycięzców decyzja Monster Energy będzie ostateczna.
28.    Przesłanie formularza zgłoszenia online lub jakikolwiek inny rodzaj dowodu przesłania formularza zgłoszenia online nie stanowi dowodu, że zgłoszenie zostało odebrane. Monster Energy nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zagubione, zgłoszone z opóźnieniem lub nieotrzymane z dowolnego powodu. 
29.    Nagrody odpowiadają opisowi i nie podlegają przeniesieniu, wymianie ani zamianie na gotówkę w sytuacji, gdy potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn. Niezależnie od powyższego, w razie nieprzewidzianych okoliczności lub niemożności dostarczenia przez Monster Energy Nagrody z powodu pandemii COVID-19 lub z dowolnego innego powodu, Monster Energy zastrzega sobie prawo wymiany całej Nagrody lub składników Nagrody na nagrody o wartości równej lub wyższej.
30.    Główny Zwycięzca wyraża zgodę i zapewni, że Wybrana Osoba wyrazi zgodę na uzasadniony udział w reklamie związanej z Konkursem, o ile zostaną o to poproszeni przez Monster Energy. Główny Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Monster Energy ich imienia i nazwiska, fotografii oraz nagrań audio i/lub video z ich wizerunkiem w reklamie odnoszącej się do Konkursu.
31.    W razie nieprzestrzegania przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu spółka ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Uczestnika straty lub szkody, które stanowią przewidywalny rezultat naruszenia przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu lub zaniedbania ze strony spółki. Monster Energy nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które nie są przewidywalne. Straty lub szkody są przewidywalne, jeżeli stanowią oczywistą konsekwencję naruszenia ze strony Monster Energy lub jeżeli były rozważane przez Uczestnika i Monster Energy w momencie zgłoszenia się przez Uczestnika do Konkursu. Poza odpowiedzialnością za przewidywalne straty lub szkody Monster Energy i/lub wszelkie spółki powiązane, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele, następcy lub podwykonawcy spółki zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. 
32.    Może dojść do zdarzeń, które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie Nagrody z przyczyn niezależnych od Monster Energy. W takiej sytuacji Monster Energy może, według swego wyłącznego uznania, stosownie zmodyfikować Konkurs, a Uczestnik potwierdza, że w wyniku dokonania takich zmian Monster Energy nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.
33.    Monster Energy zastrzega sobie prawo do: (a) zmiany formy Konkursu i/lub przesunięcia lub przeniesienia terminu Konkursu lub któregokolwiek z jego etapów, w całości lub częściowo, z przyczyn od niej niezależnych, bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestnika; i/lub (b) odmowy jakiejkolwiek osobie zgłoszenia do Konkursu lub udziału w przyszłych konkursach organizowanych przez Monster Energy: (i) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że Nagroda została przekazana w całości lub w części osobie trzeciej; (ii) jeżeli Uczestnik został wykluczony z udziału w jakimkolwiek konkursie Monster Energy w terminie dwunastu (12) miesięcy przed Datą Rozpoczęcia; (iii) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że wspomniana osoba nie przestrzegała niniejszego Regulaminu; i/lub (iv) w przypadku gdy wspomniana osoba nie jest uprawniona do udziału w Konkursie (lub jeżeli należało odmówić udziału w Konkursie z jakichkolwiek przyczyn).
34.    Z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie określonych niniejszym Regulaminem, Monster Energy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub wydatki, które mogą zostać poniesione przez Uczestnika. Zwycięzcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie podatki należne w związku z ich Nagrodami.
35.    Zaleca się, aby wszyscy Uczestnicy zachowali egzemplarz niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.
36.    Uczestnik akceptuje, że jego imię i nazwisko może zostać podane do wiadomości publicznej, jeżeli zostanie Zwycięzcą.
37.    Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa Anglii i Walii oraz obowiązkowym postanowieniom prawa miejscowego, które mogą mieć zastosowanie z mocy prawa na korzyść konsumenta. Żadne z postanowień Konkursu i niniejszego Regulaminu nie podważa prawa konsumenta do powoływania się na takie obowiązkowe postanowienia prawa miejscowego. 
38.    Wszelkie spory (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszego Konkursu lub Regulaminu lub z nimi związane poddawane będą niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii. Nie ograniczy to jednak praw przysługujących konsumentom na mocy stosownego ustawodawstwa chroniącego konsumentów.
39.    W razie jakichkolwiek pytań odnośnie tego Konkursu lub konieczności skontaktowania się z nami proszę kontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem www.monsterenergy.com/contact-us.