be_ixf;ym_202208 d_12; ct_100
CLOSE

COD PS4 Giveaway - COOP

 
And the winner is...
  • Balázs Magyar
  • Bence Sipos
  • Lilla Sziman
  • Gyöngyi Mustoha
  • Mihályné Mádai
  • Dóczi Zoltánné Erika
  • Péter Sziklai
  • Gabor Rozsa
  • Viktória Tóth
  • Timea Sándor

Win a PS4 console or a Call of Duty Infinite Warfare game !

WANT TO ENTER? HERE IS HOW:
1. Get a Monster in a participating Coop store
2. Keep the recipt
3. Enter you details below
4. Add you AP code with the date an time
5. Tell us what Monster Energy® product you purchased and why is this your favourite flavour? (30 words max)

submit entries from November 01 2016 to December 15 2016

promotion rules

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket (“Ászf”). Az Akcióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen Ászf-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.
Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban (a továbbiakban: „akció” bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.
A jelen akciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, UK („Monster Energy”) szervezi és rendezi meg.
Az akció a www.monsterenergy.com (“honlap”) és Monster Energy® márkájú dobozos energiaitalokat Magyarországon készletező kiválasztott COOP kiskereskedelmi egységekben (a továbbiakban külön: „bolt”) kerül meghirdetésre promóciós anyagok segítségével.
A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy az akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.
Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő (“Ön”, “Önök”, “résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf rendelkezéseit.
A jelen Ászf-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelenti.

Részvétel

A jelen akcióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Áruházban átadott nyugta másolatának (“terméknyugta”) felhasználásával történik.
Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.
Az akció kezdete 2016. November 01. 00:00 óra (“kezdőnap”), míg az akció utolsó, záró napja 2016. december 15. 23:59 óra (“zárónap”).
A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban:
A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;
Egy (1) doboz 500 ml Monster Energy termék vásárlása valamely akcióban résztvevő Áruházban és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és
az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:
az  „AP” kód, és a terméknyugtán látható idő és dátum rögzítése.
a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá
legfeljebb harminc (30) szóban „megadni, hogy milyen Monster Energy® terméket vásárolt, valamint, hogy miért ez a kedvence” ("Vásárlói vélemény").
Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.

Szelekció és díjak

Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (együttesen "Sikeres részvétel" vagy egyenként "Sikeres résztvevők"), részt vesz a Kiválasztási Folyamatban (a 14. pontban meghatározottak szerint).
A Monster Energy három (3) képviselője, valamint egy (1) független személy (együttesen a „panel") az alábbi nyerteseket választják ki a zárónapot követő hét (7) napon belül a sikeres résztvevők közül jegyzőkönyv felvétele mellett valamennyi Kvalafikált résztvevő közül a következő nyerteseket (együtt: „Nyertesek”, külön-külön pedig: "Nyertes"):
 öt (5) hivatalos nyertes (külön-külön: Fő Nyertes), akinek a Vásárlói véleménye a legteljesebb mértékben megfelel a kiválasztási feltételeknek, mindegyike egy-egy PlayStation® 4 (PS4) játékkonzolt nyer, amelynek a kiskereskedelmi értéke hozzávetőlegesen [97.000] forint kilencven-hétezer HUF) (“Fődíj”); valamint
 öt (5) további hivatalos nyertes (külön-külön “Hivatalos Nyertes”), akiknek a Vásárlói véleménye a Fő Nyerteseket követően a lehető legteljesebb mértékben megfelel az alábbi, 14. pontban meghatározott kiválasztási feltételeknek, mindegyike egy-egy PlayStation® 4 (PS4) konzollal kompatibilis Call of Duty®: Infinite Warfare (PEGI 18) videójátékot nyer, amelynek kiskereskedelmi értéke hozzávetőlegesen 18.000 forint Tizen-nyolcezer HUF (egyenként “Hivatalos nyertes díja”);
A félreértések elkerülése érdekében összesen fődíj és öt hivatalos nyertes díj kiosztására kerül sor (egyenként „díj”, együtt „díjak”).

A kiválasztási feltételek értelmében a panel a legeredetibb Vásárlói véleményt választja ki. A kiválasztás során a panel termékértékesítési és promóciós célokból az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket, tartalmat veszi figyelembe.

Mielőtt nyertesnek nyilvánítják, a Fődíj, illetve a többi nyeremény potenciális nyertesének (együtt: „Nyertesek”, külön-külön: „Nyertes”):
 fel kell mutatnia a terméknyugtát és
 a Monster Energy részére igazolnia kell, hogy a jelen Ászf-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülésnek, beleértve többek között az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között lehet érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Díj átvétele előtt, továbbá
Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a kvalifikált résztvevő elveszíti a díjat és a Monster Energy ezt követően ésszerű időtartamon belül más érvényes pályázatot választ ki nyertesként a 13. pontban foglaltak szerint.

Értesítés és a díj átadása

Mindegyik nyertest a zárónapot követő hét (7) napon belül értesítjük az akcióba történt belépésükkor megadott telefonszámon és/vagy e-mailben. (“értesítés”).
A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.
A díjakat a nyertesek részére postai úton kézbesítjük a regisztráció során megadott postai címükre az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül.
Mindegyik másodlagos hivatalos nyertes díját postán küldjük el az akcióba történő belépésükkor megadott magyarországi lakcímre az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül. Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertesekkel az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül, vagy az esetleges nyertesek, bármilyen okból, nem elérhetők a díjak átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, kvalifikált résztvevőt választ ki a 13. pontban foglaltak szerint, ezen időpontot követően ésszerű határidőn belül.

Általános feltételek

A félreértések elkerülése végett az akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.
Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.
Valamennyi bejegyzés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.
Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a bejegyzés beérkezett a Monster Energy-hez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett bejegyzésekért.
Minden díj kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre nem váltható abban az esetben sem, ha a nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a díjat vagy annak elemeit más, a díjjal legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.
A Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek, egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban nyilvánossággal járó hirdetési és marketing-célokra alkalom és módbeli korlátozás, valamint külön ellentételezés nélkül.
A Nyertes(ek) adatai (beleértve nevüket és a lakcímük szerinti országot) a Honlap kapcsolódó oldalain közzétételre kerülhetnek.
A vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértékben a Monster Energy, valamint annak valamennyi kapcsolt vállalkozása, munkavállalója, vezető tisztségviselője, ügynöke, megbízottja, vagy alvállalkozója kizár minden felelősséget az esetleges károkért, értékvesztésért, sérülésért vagy csalódásért, amit bármely résztvevő a Honlapra történő belépéssel, az akcióban történő részvétellel vagy a díj elfogadásának eredményeképpen szenved. Az elküldés igazolásául szolgáló bizonyíték nem minősül a kézhezvétel igazolásaként. A Monster Energy nem vállal felelősséget a telefonhálózat vagy telefonvonalak, online informatikai rendszerek, szerverek, szolgáltatók, informatikai berendezések problémáiból vagy technikai szempontú hibás működéséből, bármely e-mail szolgáltatással összefüggő szoftverhibából vagy bármely bejegyzés technikai hiba vagy az internet, telefonvonalak vagy bármely honlapon érzékelhető forgalmi torlódás következtében történő meghiúsulásából, vagy a postai vagy azzal egyenértékű egyéb kézbesítés késedelméből vagy meghiúsulásából vagy ezek bármilyen kombinációjából eredő károkért, beleértve de nem kizárólagosan a sérüléseket, valamint a Résztvevő vagy bármely más személy számítógépét vagy mobiltelefonját az akcióban való részvételből eredően vagy azzal összefüggésben ért károkat. Mindez azonban nem zárja ki a Monster Energy felelősségét a csalárd megtévesztésért, halálért vagy személyi sérülésért, amennyiben ezeket a Monster Energy gondatlansága okozta vagy egyébként oly módon következtek be, hogy a felelősséget a jogszabályok alapján nem lehet korlátozni vagy kizárni.
Monster Energy kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a belépjegyek/részvételi jegyek átadását követően a helyszínre utazás, a buli, szálloda, célreptér, fellépés alatt, között eltelt időben vagy azzal összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. A Monster Energy a jelen szabályzat szerinti nyeremények  átadására vállal kötelezettséget. A Nyeremény részét képező egyes szolgáltatásokat (így különösen de nem kizárólagosa, utazás, szállás, buli-szolgáltatás, kézbesítés stb.) harmadik személyek nyújtják a résztvevők és a kiválasztott személy számára. Ennek megfelelően a Monster Energy  semmilyen felelősséget nem vállal ezen, harmadik személyek által nyújtott szolgáltatásokért. Ezen szolgáltatásokra az adott szolgáltató külön szerződési feltételei alkalmazandóak.
Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az akció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az akciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energyt ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.
A Monster Energy fenntartja a jogot, hogy:
teljes egészében vagy részleteiben módosítsa az akció formáját és/vagy késleltesse vagy elhalassza az akciót vagy annak bármely szakaszát, amennyiben ez a Monster Energy által befolyásolhatatlan okból szükségessé válik, anélkül, hogy ezért a résztvevővel szemben bármilyen felé felelősség terhelné; vagy
bármely személynek az akcióra, illetve a jövőben a Monster Energy által megszervezésre kerülő eseményekre való jelentkezését elutasítsa;
amennyiben a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a díjat egészben vagy részben harmadik személyre ruházták át;
amennyiben a résztvevőt kizárták valamely Monster Energy versenyből / akcióból vagy más akcióból a kezdőnaptól számított tizenkét (12) hónapon belül;
amennyiben a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy e személy magatartása az Ászf rendelkezéseibe ütközik; és/vagy
amennyiben e személy nem felel meg az akcióban történő részvételhez szükséges feltételeknek (vagy amennyiben a Promócióban történő részvételből bármely egyéb okból ki kellett volna zárni).
A jelen Ászf-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy tnem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért.
Javasoljuk, hogy őrizzék meg a jelen Ászf másolatát.
A Promócióra és a jelen Ászf-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy Ászf-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyibena jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.
Megjegyzés:  Az Activision Publishing, Inc. nem szponzora a jelen promóciónak.  A "Call of Duty®" nevek, logók, és/vagy anyagok kizárólag a jelen promóció és/vagy a díjleírás céljából kerülnek felhasználásra és nem szolgálják annak sugalmazását, hogy az Activision a jelen promóció szponzora.