be_ixf;ym_202205 d_29; ct_50
CLOSE

DRINK MONSTER AND WIN YOUR TICKET FOR 10TH INTERNATIONAL ATHENS TATTOO CONVENTION

 

Do you want to win 2 tickets for 10th International Athens Tattoo Convention?

Drink the Monster Energy of your choice at Everest stores, ask for your lucky coupon and find out at the moment if you won!

submit entries from May 04 2016 to May 13 2016

promotion rules

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑNΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Ευάγγελο Μόσχο και Παναγιώτη Θανάσουλα (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στα καταστήματα μαζικής εστίασης υπό το εμπορικό σήμα «EVEREST» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»)όπως αυτά προσδιορίζονται στοσυνημμένο στο παρόν Παράρτημα 1, και τα οποία βρίσκονται στην Αττική (εφεξής τα «Καταστήματα»), για τις συσκευασίες 500ml των προϊόντωνMonsterEnergy, MonsterAbsolutelyZero και MonsterRipper (εφεξής οι «Συμμετέχουσες Συσκευασίες») της εταιρείας με την επωνυμία «MonsterEnergyLTD».

2.   Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 18 ετών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της «MonsterEnergyLTD», της «EVEREST AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και καταστημάτων,  καθώς και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού. 

3.  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 04/05/2016 έως και 13/05/2016 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Συμμετεχουσών Συσκευασιών ή των κουπονιών ή των δώρων (εισιτηρίων/προσκλήσεων), οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα (εφεξής η «Διάρκεια»).

4.  Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 2 και 5 του παρόντος, οι συμμετέχοντες με κάθε αγορά μίας (1) εκ των Συμμετεχουσών Συσκευασιών από τα Καταστήματα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, μπορούν να προμηθευτούν ένα σχιστό κουπόνι από τα ταμεία, ανοίγοντας το οποίο μπορούν να δουν άμεσα αν έχουν κερδίσει δύο (2) από τα εκατό (100) ατομικά εισιτήρια για το 10thINTERNATIONALTATTOOCONVENTION 2016, το οποίο θα διεξαχθεί στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου Γήπεδο (TAEKWONDO), στις 13/05/2016, 14/05/2016, και 15/05/2016. Αν το κουπόνι περιέχει  την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΔΥΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 10thINTERNATIONALTATTOOCONVENTION 2016» σημαίνει ότι κέρδισε δύο (2) ατομικά εισιτήρια/προσκλήσεις για οποιαδήποτε ημερομηνία από τις 13/05/2016, 14/05/2016 και 16/05/2016.

5.  Εναλλακτικά, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 2 του παρόντος, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό προμηθευόμενος ένα κουπόνι από τα γραφεία της Διοργανώτριας, Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125, “Τμήμα Επικοινωνίας Καταναλωτών”, είτε μεταβαίνοντας προσωπικά εκεί οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 9:00 - 17:00, είτε αποστέλλοντας φάκελο στην ανωτέρω διεύθυνση με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του, μέχρι τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται κατωτέρω. Αποτελεί δική του ευθύνη η εγκυρότητα των στοιχείων που δίνει.

6.  Τα δώρα, που έχουν επιλεγεί να διατεθούν και που θα κερδίσουν οι νικητές, είναι εκατό (100) ατομικά εισιτήρια/προσκλήσεις για το 10thINTERNATIONALTATTOOCONVENTION 2016, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό πόλο Φαλήρου γήπεδο (TAEKWON DO), εναλλακτικά για τις ημερομηνίες 13/05/2016 ή 14/05/2016 ή 15/05/2016. Η ευθύνη της Διοργανώτριας, όσον αφορά τα δώρα, περιορίζεται μόνο στην κάλυψη του κόστους της αγοράς των, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ. έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες, και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

7.  Οι νικητές θα πρέπει να αναζητήσουν και να παραλάβουν το δώρο τους από τα ταμεία των Καταστημάτων, στα οποία συμμετείχαν, το αργότερο έως τις 13/05/2016, επιδεικνύοντας και παραδίδοντας το νικηφόρο κουπόνι, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα στον εκάστοτε διαχειριστή του Καταστήματος και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής του δώρου.

8.  Οι νικητές που προμηθεύτηκαν το νικηφόρο κουπόνι με την διαδικασία του όρου 5 ανωτέρω θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια στον αριθμό επικοινωνίας 6975869957, προκειμένου να ενημερωθούν για την παραλαβή των δώρων τους, η οποία θα γίνει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας είτε από τον τόπο που θα τους υποδείξει η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία αυτή είτε από το πλησιέστερο προς αυτούς κατάστημα της Everest. Στην περίπτωση που η κατοικία του νικητή βρίσκεται σε νομό στον οποίο δεν υπάρχει κατάστημα της Εverest, ώστε να του αποσταλεί το δώρο, τότε o νικητής θα πρέπει να αποστείλει το τυχερό κουπόνι στη διεύθυνση που θα του υποδείξει η Διοργανώτρια κατά την ανωτέρω επικοινωνία με συστημένη επιστολή προκειμένου να ταυτοποιηθεί το τυχερό κουπόνι και στη συνέχεια θα του αποσταλεί το αντίστοιχο δώρο στη διεύθυνση κατοικίας, όπως αυτή ορίζεται στη συστημένη επιστολή, με έξοδα της Διοργανώτριας.

9.  Παραδίδοντας το κουπόνι οι νικητές, θα παραλαμβάνουν δύο (2) ατομικά εισιτήρια/προσκλήσεις, τα οποία θα πιστοποιούν τη νίκη τους στο Διαγωνισμό, για οποιαδήποτε ημερομηνία, είτε για τις 13/05/2016 είτε για τις 14/06/2016 είτε για τις 15/05/2016. Σε περίπτωση που τα ατομικά εισιτήρια κλαπούν ή απολεσθούν, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται και ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια.

10.  Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η MonsterEnergy πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο όλων των νικητών του Διαγωνισμού κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των δώρων αλλά και στο πρόσωπο των συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

11.  Σε περίπτωση μη εμφάνισης του νικητή για την παραλαβή του δώρου μέχρι τις 13/05/2016, ή σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνηθεί το δώρο ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό ή στο δώρο, χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και το δώρο απόλλυται οριστικά για τους συμμετέχοντες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής (ήτοι 13/05/2016), δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της MonsterEnergy για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων δώρων, τα οποία παραμένουν εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.

12.  Τα κουπόνια και τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και μόνο αυτά που αναφέρονται στο εκάστοτε νικηφόρο σχιστό κουπόνι και παραλαμβάνονται από τον ίδιο το δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος ως δικαιούχος νοείται ο κομιστής του νικηφόρου κουπονιού. 

13  Διευκρινίζεται, επίσης, ρητά ότι η ευθύνη της εταιρείας Εverest, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην παράδοση του κουπονιού στον αγοραστή Συμμετέχουσας Συσκευασίας στα καταστήματά της (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κουπόνια). Στην περίπτωση που της ανατεθεί από την Διοργανώτρια η παράδοση του δώρου σε νικητή και της αποσταλεί προς τούτο το σχετικό δώρο, η ευθύνη της εταιρείας Εverest, περιορίζεται στην αναγραφή επί του νικηφόρου κουπονιού του ονοματεπώνυμου και του αριθμού δελτίου ταυτότητας του δικαιούχου (κομιστή του νικηφόρου κουπονιού) και της ημερομηνίας παράδοσης του δώρου, στην παράδοση του δώρου στον δικαιούχο και στη λήψη βεβαίωσης και υπογραφής του δικαιούχου περί της παραλαβής του δώρου. Ουδεμία δε άλλη ευθύνη φέρει η Εverest. 14  Η συμμετοχή των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής της Διοργανώτριας ή/και της MonsterEnergy από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

14  H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους της.

15  Οι νικητές δίνουν στη Διοργανώτρια ή/και στη MonsterEnergy το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματος και της εικόνας τους για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό να αναρτηθεί δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια, και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους εκτός από αυτή των δώρων Διαγωνισμού.

16  Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

17  Οι όροι συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Κηφισιάς κα Ευαγγελία (Εύα) Γουλανδρή, Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά (τηλ. 210 8015345) και οποιοσδήποτε εφόσον επιθυμεί μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο εξόδοις του. Οι όροι συμμετοχής έχουν επίσης αναρτηθεί στα ακόλουθα sitewww.monsterenergy.com/everestTattoo2016 και www.facebook.com/everest.gr

18  Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από α) έναν εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρίας «EVEREST AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.», β) έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και γ) την Συμβολαιογράφο Κηφισιάς Ευαγγελία (Εύα) Γουλανδρή, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια.

19  Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του γνωστοποιώντας το με ανακοίνωση στα Καταστήματα, το αργότερο δύο μέρες προ της λήξεως, δηλαδή κατά τρόπον παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκηρύξεως. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και η MonsterEnergy ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της MonsterEnergy, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

20  Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα όρο 3, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του Διαγωνισμού ή μετά την ανάκλησή του, τα οποιαδήποτε κουπόνια, τα ευρισκόμενα στην κατοχή της Διοργανώτριας ή/και της «MonsterEnergyLTD»ή/και της «EVEREST AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», ή/και στα Καταστήματαθεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα.

21  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, της MonsterEnergy και της Εverest.

22  Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

23  Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο ΚηφισιάςΕυαγγελία (Εύα) Γουλανδρή, Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά (τηλ. 210 8015345) και οποιοσδήποτε, εφόσον επιθυμεί, μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο με δική του δαπάνη. Οι όροι συμμετοχής έχουν επίσης αναρτηθεί στα ακόλουθα sitewww.monsterenergy.com/everestTattoo2016 καιwww.facebook.com/everest.gr

24  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής και τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας ή/και της MonsterEnergy.

.

Μαρούσι, … Απριλίου 2016

Για την Διοργανώτρια

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑ

 

 

1

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Τσακάλωφ 14 & Ηρακλείτου

2

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ακαδημίας 59-61

3

ΣΟΛΩΝΟΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ

Σόλωνος 106 & Χαρ. Τρικούπη

4

ΣΟΛΩΝΟΣ & ΣΙΝΑ

Σόλωνος 68 & Σίνα

5

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Πλ. Συντάγματος

6

ΜAKΡΥΓΙΑΝΝΗ

Μακρυγιάννη & Αθ. Διάκου 2

7

ΚΟΥΚΑΚΙ

Λ. Συγγρού 70

8

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ευτυχίδου 49

9

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Εθν. Αντισ&ta