be_ixf;ym_202207 d_06; ct_100
CLOSE

DRINK MONSTER AT SO EASY STORES AND WIN

 

Drink the Monster Energy of your choice at So Easy stores, ask for your lucky coupon from the cashier and find out if you won:

- 10 Authentic Call Of Duty CDs

- 50 Exclusive Call Of Duty T-Shirts

 

Good luck Monsters!

submit entries from November 06 2016 to November 30 2016

promotion rules

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LANITIS BROS LIMITED», η οποία εδρεύει στην Έγκωμη Λευκωσίας επί της οδού Κυριάκου Μάτση αρ. 66, καλουμένη κατωτέρω χάρη συντομίας η «Διοργανώτρια», προκηρύσσει προωθητική ενέργεια για τα προϊόντα «MONSTER», που θα γίνει σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας περιπτέρων με την επωνυμία «SO EASY STORES» (εφεξής τα «Καταστήματα»), τα οποία και πωλούν τα προαναφερθέντα προϊόντα. Στην προωθητική ενέργεια συμμετέχουν οι συσκευασίες Monster Energy, Ripper, Absolutely Zero, Rehab, Assault και The Doctor των 500ml (εφεξής οι «Συμμετέχουσες Συσκευασίες»).

 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι διαμένοντες στην Κύπρο και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν θα έχουν λάβει. Εξαιρούνται της συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, του ομίλου της SO EASY STORES, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α ́) και δεύτερου (Β ́) βαθμού. Επίσης, εξαιρούνται της συμμετοχής τους στην προωθητική ενέργεια οι υπάλληλοι των Καταστημάτων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α ́) και δεύτερου (Β ́) βαθμού.

 3. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί από 06/11/2016 (άνοιγμα Καταστημάτων) έως και 30/12/2016 (κλείσιμο Καταστημάτων) ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Συμμετεχουσών Συσκευασιών, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα (εφεξής η «Διάρκεια»).

 

 1. Μέσα από την διαδικασία της προωθητικής ενέργειας θα αναδειχτούν εξήντα (60) νικητές (εφεξής οι «Νικητές»), εκ των οποίων οι δέκα (10) θα κερδίσουν από ένα (1) αντίγραφο του παιχνιδιού Call of Duty και οι άλλοι πενήντα (50) θα κερδίσουν από μία (1) συλλεκτική φανέλα Monster/ Call of Duty (εφεξής τα «Δώρα»)

 2. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 2 του παρόντος οι Συμμετέχοντες με την αγορά ενός εκ των Συμμετεχουσών Συσκευασιών, θα προμηθεύονται ξυστό κουπόνι, με το οποίο θα μπορούν να διεκδικήσουν ένα από τα Δώρα. Εάν το ξυστό κουπόνι περιέχει την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ! - 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ CALL OF DUTY - ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΟΥ & ΠΑΡΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ 8000-2222 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΣΟΥ», ή «ΚΕΡΔΙΣΕΣ! - 1 ΦΑΝΕΛΑ MONSTER/ CALL OF DUTY - ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΟΥ & ΠΑΡΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ 8000-2222 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΣΟΥ», σημαίνει ότι ο Συμμετέχων μπορεί να διεκδικήσει το Δώρο που αναγράφεται στο κουπόνι τηλεφωνώντας στην γραμμή επικοινωνίας του καταναλωτή 8000-2222 και απαντώντας σωστά στην ερώτηση που θα του τεθεί. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που γίνονται κατά τη Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας

 3. Για να παραλάβει το Δώρο, ο κάθε Νικητής πρέπει να παρουσιάσει το ξυστό κουπόνι κατά τη παραλαβή του Δώρου. Η παραλαβή των Δώρων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την 15/01/2017 από τα γραφεία της Διοργανώτριας στη Λευκωσία (66, Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση) . Σε περίπτωση μη εμφάνισης του Νικητή για οποιοδήποτε λόγο για την παραλαβή του Δώρου ή σε περίπτωση που η συμμετοχή του είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στην προωθητική ενέργεια, χάνει αυτόματα κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση παραλαβής του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας και των Καταστημάτων

 4. Οι Νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους της Διοργανώτριας προβολή του γεγονότος και της εικόνας τους στα μαζικά μέσα ενημερώσεως, εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια, άνευ οιασδήποτε αμοιβής πέραν του Δώρου.

 

 1. Η συμμετοχή, τα κουπόνια και τα Δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.

 2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την προωθητική ενέργεια.

 3. Για την παραλαβή του Δώρου σε κάθε περίπτωση οι Νικητές θα πρέπει να επιδεικνύουν το κερδοφόρο ξυστό κουπόνι και το Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους.

 4. Επιπλέον, στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας της προωθητικής ενέργειας. Οι Νικητές ανεπιφύλακτα αποδέχονται τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους από τη Διοργανώτρια, στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να δοθούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας, οι οποίοι μπορούν να δράσουν κατ’ εντολή και αντί της Διοργανώτριας. Οι Νικητές έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση, να ανανεώσουν, ή και να απορρίψουν τη χρήση των στοιχείων τους, σύμφωνα με τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με αποστολή συστημένης επιστολής στα γραφεία της Διοργανώτριας στη Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 66, Λευκωσία, 2409 Κύπρος.

 5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει την προωθητική ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή οποιονδήποτε άλλο όρο της, να αλλάξει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη Διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μία (1)

 

ημέρα πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.monsterenergy.com/soeasyCOD2016. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την προωθητική ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε σημαντικό άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της προωθητικής ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητικής ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της.

 1. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της Διάρκειας, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη της προωθητικής ενέργειας ή μετά την ανάκλησή της, τα οποιαδήποτε ξυστά κουπόνια, τα οποία βρίσκονται στα Καταστήματα, παύουν να ισχύουν, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, δεν επάγονται κανένα αποτέλεσμα και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα Δώρα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οιονδήποτε.

 2. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Monster Energy.

 3. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προωθητική ενέργεια, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας.

page4image12824

 

 1. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής των Δώρων, κατόπιν της παραλαβής τους για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια.

 2. Οι όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια βρίσκονται στα γραφεία της Διοργανώτριας και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε Συμμετέχων με δική του χρέωση. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη Διάρκεια στην ιστοσελίδα www.monsterenergy.com/soeasyCOD2016, καθώς και στις υποδοχές των Καταστημάτων, στη διάθεση όποιου Συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει.