be_ixf;ym_202210 d_02; ct_100
CLOSE

HydroSport - Toe Tap Challenge

 

HydroSport - Toe Tap Challenge

For rules in English - MonsterEnergy.com/ToeTapChallenge
For rules in Norwegian - MonsterEnergy.com/ToeTapChallengeSWE

submit entries from March 08 2021 to March 22 2021

promotion rules

DETALJERTE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPANJEN

 

Les disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») nøye. Ved å delta i kampanjen («kampanjen»), godtar du å bli bundet av disse vilkårene. Du bør også lese våre retningslinjer for personvern på www.monsterenergy.com, som forklarer hvordan vi bruker dataene du gir oss når du deltar i kampanjen.

 • Kampanjen er organisert og drives av Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, UK («HydroSport»).
 •  
 • Denne kampanjen er åpen for alle personer over atten (18) år, som er bosatt i Storbritannia, Norge, Irland og Sverige. Ingen ansatte eller familiemedlemmer hos en ansatt i HydroSport eller dets tilknyttede selskaper, underleverandører, agenter eller stedfortredere, eller noen andre fagpersoner tilknyttet kampanjen, har lov til å delta i kampanjen.
 •  
 • Kampanjen blir gjennomført via nettstedet som finnes på MonsterEnergy.com/ToeTapChallenge («nettstedet») og via Instagram («plattformen»).
 •  
 • Ved å delta i kampanjen i henhold til disse vilkårene, samtykker hver enkelt deltaker («du», «din», «deltaker») i å være bundet av disse vilkårene, og ved avgjørelsen(e) til HydroSport, hvis avgjørelse er endelig i forhold til alle saker knyttet til kampanjen. Ingen videre innsigelser vil bli vurdert av HydroSport.
 •  
 • Alle klokkeslett og datoer som er fastsatt i disse vilkårene refererer universell tid («UTC»). I tilfelle tvist om tid eller dato for en påmelding som er innsendt, skal avgjørelsen til HydroSport være endelig.
 •  
 • Ikke noe kjøp av et produkt er nødvendig for å delta i kampanjen.
 •  
 • Denne kampanjen er på ingen måte sponset, støttet eller gjennomført av eller i tilknytning med Instagram. Deltakere forstår at de gir opplysningene sine til HydroSport og ikke til Instagram. Spørsmål, kommentarer eller klager om kampanjen må rettes til HydroSport og ikke Instagram.
 •  
 • Alle deltakere samtykker uten forbehold eller muligheter for tilbaketrekkelse at Instagram ikke skal bære noe ansvar for denne kampanjen.
 •  
 • HydroSport forbeholder seg retten til å ekskludere deltakere fra kampanjen hvis de vurderer at deltakelsen inkluderer (i) støtende, upassende, uanstendig eller hetsende innhold; (ii) innhold som kan involvere HydroSport i eventuelle tvister; eller (iii) innhold som krenker rettighetene til en tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til copyright, varemerker, personvern eller immaterielle rettigheter.

 

Påmelding

 

 • Startdato for kampanjen er 08.03.2021 kl. 00:01 («startdato») og sluttdato for kampanjen er 22.03.2021 kl. 23:59 («sluttdato»).
 •  
 • Deltakere kan delta i kampanjen ved å:
 •  
 • opptre i samsvar med disse vilkårene
 • publisere en video på hovedfeeden til den offentlige profilen sin på plattformen der de viser hvor mange ganger de kan berøre
 •  
 • anklene mellom touch når de trikser med en fotball
 •  
 • inkludere emneknaggen «#ToeTapChallenge»
 •  
 • tagge @MonsterEnergy, og
 •  
 • tagge laget sitt fra enten (i) @spursofficial; eller (ii) @officialbhafc; eller (iii) @cpfc; eller (iv) @everton; eller (v) @westham; eller (vi) @southampton; eller (vii) @wba; eller (viii) @sheffieldunited (hver et «lag», sammen «lagene» og laget deltakeren velger kalles «valgt lag»)

 

 • For å unngå tvil er deltakerne begrenset til ett (1) bidrag, og hver deltaker må ikke sende inn eller forsøke å sende inn mer enn ett (1) bidrag på plattformen. HydroSport forbeholder seg retten til å nekte deltakelse til individer som sender inn eller prøver å sende inn mer enn ett (1) bidrag.
 •  

Premie og krav 

 

 • Hver deltaker som på gyldig måte sender sin påmelding som fastsatt over (hver en «gyldig påmelding»), meldes på trekningen sammen alle andre gyldige påmeldinger som valgte samme lag (hver en «lagpulje» og samlet «lagpuljene»). Siden det er åtte (8) lag, kommer det også til å være åtte (8) lagpuljer. En premie skal trekkes fra hver lagpulje innen syv (7) dager etter sluttdatoen («trekning»).
 •  
 • Den første gyldige påmeldingen som trekkes tilfeldig fra hver av lagpuljene (hver en «hovedvinner» og sammen «hovedvinnerne») vinner (i) en signert trøye fra laget de valgte; og (ii) hundreogførtifire (144) flasker Monster HydroSport®, de spesifikke produktene velges av HydroSport, helt etter deres eget skjønn («hovedpremie»).
 •  
 • Den andre gyldige påmeldingen som trekkes tilfeldig fra hver lagpulje (hver en «andreplassvinner» og sammen «andreplassvinnerne») vinner (i) en signert ball fra laget de valgte; og (ii) hundreogførtifire (144) flasker Monster HydroSport®, de spesifikke produktene velges av HydroSport, helt etter deres eget skjønn («andrepremien»).
 •  
 • Hovedvinnerne og andreplassene skal til sammen kalles en «vinner», og sammen skal «vinnerne» og hovedpremien og andrepremien kalles «premier»).
 •  
 • Før vinnerne velges og mottar premien, kan de potensielle vinnerne bli bedt om å bevise berettigelse, inkludert og ikke begrenset til bevis på alder, bosted og identitet, som kan inkludere, men ikke er begrenset til en kopi av bevis på bosted, pass og/eller lignende offentlig godkjent identifikasjon. Unnlatelse av å gi HydroSport denne informasjonen innenfor rimelig tid angitt av HydroSport kan føre til at vinneren mister premien, og at HydroSport trekker en annen gyldig påmelding så snart som rimelig mulig deretter.
 •  
 • Det er ansvaret til vinnerne å gi all nødvendig dokumentasjon og oppfylle eventuelle andre juridiske krav tilknyttet en premie og/eller dokumentasjon som kreves etter lov og/eller av HydroSport.

 

Varsling og levering av premien

 

 • Vinnerne vil bli varslet via direktemelding fra HydroSport på plattformen innen tre (3) dager etter trekningen («varsling»). Deltakere som ikke vinner vil ikke bli varslet.
 •  
 • Leveringsinformasjon om premien fastsettes av HydroSport, helt etter deres skjønn. Detaljer om levering av premien (inkludert, men ikke begrenset til, tid, dato og sted for levering) skal gis til vinnerne via varslingen.
 •  
 • I tilfelle HydroSport ikke får kontakt med en potensiell vinner innen tre (3) dager etter varslingen, den potensielle vinneren ikke kan motta premien, vil en slik påmelding anses som ugyldig, og HydroSport skal trekke en ny gyldig påmelding så snart som rimelig mulig deretter.
 •  

Generelle vilkår

 

 • Påmeldinger vil ikke være gyldige når de blir foretatt på nettet ved hjelp av metoder generert av et skript, makro eller bruk av automatiserte enheter. HydroSport forbeholder seg retten til å kontrollere gyldigheten av påmeldinger, og til å utelate påmeldinger de mener har blitt foretatt ved hjelp av automatisert påmeldingsteknologi.
 •  
 • For å unngå tvil, kreves en datamaskin eller en annen enhet med Internett og Internett-tilgang for å delta i kampanjen. Det er ansvaret til deltakerne å sikre at tillatelse blir gitt fra eieren av datamaskinen og personen som betaler Internett-leverandøren. Ingen tilbakebetaling kan kreves for utgifter knyttet til bruk av en Internett-tilkobling i den hensikt å delta i kampanjen.
 •  
 • Alle påmeldinger anses å ha blitt mottatt på tidspunktet de blir lagt inn i HydroSports database, og ikke når påmeldingen blir sendt til nettstedet av deltakeren.
 •  
 • Ved eventuell tvist om identiteten til en vinner, skal avgjørelsen til HydroSport være endelig.
 •  
 • HydroSport påtar seg intet ansvar for oppføringer som er korrekt utfylt, er tapte, forsinkede, eller som ikke har blitt mottatt av en eller annen grunn.
 •  
 • Premiene er som beskrevet, og er ikke overførbare, kan ikke byttes, og ikke noe pengealternativ vil bli tilbudt i tilfelle en vinner ikke er i stand til å kreve premien sin, av hvilken som helst årsak. Med unntak av det foregående, ved uforutsette omstendigheter eller hvis HydroSport ikke kan levere premien på grunn av COVID-19-pandemien eller hvilken som helst annen grunn, forbeholder HydroSport seg retten til å erstatte hele premien eller premiekomponenter med en premie av samme eller høyere verdi.
 •  
 • Vinnerne godkjenner å delta og skal garantere at den utvalgte personen samtykker i å delta i rimelig publisitet som følge av kampanjen hvis du blir bedt om det av HydroSport, og vinnerne anerkjenner at HydroSport kan bruke deres navn, bilde og lyd og/eller visuelle opptak av dem (inkludert påmeldingsvideoen) i all publisitet i forbindelse med kampanjen, slik som beskrevet i personvernerklæringen til HydroSport.
 •  
 • Hvis HydroSport ikke overholder disse vilkårene, står HydroSport ansvarlig for en deltakers eventuelle tap eller skade som følge av et forutsigbart resultat av HydroSports brudd på disse vilkårene eller deres uaktsomhet, men HydroSport står ikke ansvarlig for eventuell uforutsigbar tap eller skade. Tap eller skade er forutsigbart hvis de oppstod som følge av en åpenbar konsekvens av HydroSports brudd, eller hvis de ble overveid av deltakeren og HydroSport på det tidspunktet deltakeren deltok i kampanjen. Foruten HydroSports ansvar for forutsigbart tap eller skade, fraskriver HydroSport og/eller enhver av HydroSports tilknyttede selskaper, ansatte, styremedlemmer, agenter, rettighetshavere eller underleverandører alt og ethvert ansvar i sin helhet i den grad loven tillater det.
 •  
 • Hendelser kan forekomme som gjør selve kampanjen eller utdelingen av premiene umulig på grunn av årsaker utenfor HydroSports kontroll, og følgelig kan HydroSport etter eget skjønn variere eller endre kampanjen, og deltakeren er enig i at det ikke skal hefte ansvar til HydroSport som et resultat av dette.
 •  
 • HydroSport har rett til å:
 •  

(a) endre formatet til kampanjen og/eller forsinke eller utsette kampanjen eller ethvert trinn i den, helt eller delvis på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll, uten ansvar overfor deltakeren; og/eller

 

(b) nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen eller fremtidige kampanjer organisert av HydroSport: (i) der HydroSport med rimelighet mener at en premie helt eller delvis har blitt overført til en tredjepart; (ii) der en deltaker har blitt diskvalifisert fra enhver HydroSport-konkurranse eller markedsføring i løpet av de siste tolv (12) månedene før startdatoen; (iii) der HydroSport med rimelighet mener at en slik person ikke har overholdt disse vilkårene; og/eller (iv) der en slik person er ikke kvalifisert til å delta i kampanjen (eller hvis deltakelse i kampanjen skulle ha blitt nektet, uansett grunn).

 

 • Unntatt som uttrykkelig angitt i disse vilkårene, har HydroSport intet ansvar for eventuelle kostnader eller utgifter som måtte påløpe for påmeldte deltakere. Vinnerne vil være ansvarlige for skatter og avgifter for premien.
 •  
 • Det anbefales at alle deltakerne beholder en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.
 •  
 • Du godkjenner at navnet ditt kan gjøres tilgjengelig for offentligheten hvis du er en vinner. Vinnernes navn kan oppnås ved å kontakte HydroSport på www.monsterenergy.com/contact-us innen 90 dager fra sluttdatoen.
 •  
 • Kampanjen og disse vilkårene styres av lovene i England og Wales, underlagt obligatoriske bestemmelser i lokal forbrukerlov som kan virke til din fordel ved lovbruk og ingenting i kampanjen eller disse vilkårene påvirker rettighetene dine som kunde til å stole på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov.
 •  
 • Deltakere kan fremme rettslige krav angående kampanjen og disse vilkårene og betingelsene i engelsk rett. Hvis en deltaker bor i Skottland, kan han/hun fremme rettslige krav angående kampanjen eller disse vilkårene og betingelsene i enten engelsk eller skotsk rett.
 •  
 • Hvis du har spørsmål om kampanjen eller hvis du trenger å komme i kontakt med oss, vennligst kontakt vår kundeservice på www.monsterenergy.com/contact-us.