be_ixf;ym_202112 d_07; ct_100
CLOSE

Win a Yamaha - 2020 - Norway

Win a YZF-R125 Monster Energy Yamaha  

submit entries from June 29 2020 to August 30 2020

promotion rules

 

DETALJERTE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPANJEN

Les disse vilkårene og betingelsene («vilkårene») nøye. Ved å delta i kampanjen («kampanjen»), godtar du å bli bundet av disse vilkårene. Du bør også lese våre retningslinjer for personvern på www.monsterenergy.com, som forklarer hvordan vi bruker dataene du gir oss når du deltar i kampanjen.

Kampanjen er organisert og drives av Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, UK («Monster Energy»).

Denne kampanjen er åpen for alle personer over atten (18) år, som er bosatt i Norge. Ingen ansatte eller familiemedlemmer hos en ansatt i Monster Energy eller dets tilknyttede selskaper, underleverandører, agenter eller stedfortredere, eller noen andre fagpersoner tilknyttet kampanjen, har lov til å delta i kampanjen.

Kampanjen blir gjennomført via nettstedet som finnes på www.monsterenergy.com («nettstedet»).

Ved å delta i kampanjen i henhold til disse vilkårene, samtykker hver enkelt deltaker («du», «din», «deltaker») i å være bundet av disse vilkårene, og ved avgjørelsen(e) til Monster Energy, hvis avgjørelse er endelig i forhold til alle saker knyttet til kampanjen. Ingen videre innsigelser vil bli vurdert av Monster Energy.

Alle klokkeslett og datoer som er fastsatt i disse vilkårene refererer til tider og datoer i Norge. I tilfelle tvist om tid eller dato for en påmelding som er innsendt, skal avgjørelsen til Monster Energy være endelig.

Ikke noe kjøp av et produkt er nødvendig for å delta i kampanjen.

Vinneren samtykker i å delta i rimelig publisitet som følge av kampanjen hvis du blir bedt om det av Monster Energy, og vinneren erkjenner at Monster Energy kan bruke deres navn, bilde og lyd og/eller visuelle opptak av dem i all publisitet i forbindelse med kampanjen, som beskrevet i personvernerklæringen til Monster Energy.

Du godkjenner at navnet ditt kan gjøres tilgjengelig for offentligheten hvis du er en vinner. Vinnerens fulle navn kan oppnås ved å kontakte Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us innen 90 dager fra sluttdatoen.

Påmelding

Startdato for kampanjen er 29.06.2020 kl. 00:01 («startdato») og sluttdato for kampanjen er 30.08.2020 kl. 23:59 («sluttdato»).

Deltakere kan delta i kampanjen ved å:

opptre i samsvar med disse vilkårene;

sende inn informasjon til nettstedet (fullt navn, bostedsadresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse); og

svare på følgende spørsmål (med 30 eller færre ord): «Hvorfor bør du vinne en YZF-R125 Monster Energy® Yamaha® MotoGP Edition-motorsykkel?» («svar»).

Premie og krav

Hver deltaker som på gyldig måte sender sin påmelding som fastsatt over (hver en «gyldig påmelding»), meldes på trekningen sammen alle andre gyldige påmeldinger.

Et panel bestående av to (2) Monster Energy-representanter og en (1) uavhengig dommer (som sammen utgjør «panelet») vil samarbeide og innen tre (3) dager fra sluttdatoen velge en (1) offisiell vinner («vinneren») av premien (som definert nedenfor) som har det mest kreative og originale svaret, oppfinnsomhet, best forståelse av MotoGP, Yamaha®-motorsykler og Monster Energy® og har best bruk av ordforråd og skrivestil («seleksjonskriterier»). Panelet skal påse at påmeldingene er gyldige i henhold til disse vilkårene, vurdere gyldige påmeldinger i forhold til seleksjonskriteriene og tildele premien til vinneren («trekningen»).

Vinneren skal vinne en (1) 125cc YZF-R125 Monster Energy® Yamaha® MotoGP Edition-motorsykkel verdt omtrent femti tusen norske kroner (NOK 50 000) («Premien»)

Før en vinner velges og vedkommende mottar premien, kan den potensielle vinneren bli bedt om å bevise berettigelse, inkludert og ikke begrenset til bevis på alder, bosted og identitet, som kan inkludere men ikke er begrenset til en kopi av bevis på bosted, førerkort, pass og/eller lignende offentlig godkjent identifikasjon. Unnlatelse av å gi Monster Energy denne informasjonen innenfor rimelig tid angitt av Monster Energy kan føre til at vinneren mister premien, og at Monster Energy trekker en annen gyldig påmelding så snart som rimelig mulig deretter.

Vinneren kan bli nødt til å signere en fraskrivelse forberedt av Monster Energy etter eget skjønn, spesifikk for premien og bekrefter forståelse, overholdelse og samtykke til fraskrivelsen. Kopier av gjeldende bekreftelse og fraskrivelse kan fås ved henvendelse fra www.monsterenergy.com/contact-us.

For å unngå tvil, skal alle kostnader forbundet med premien, inkludert uten begrensning, veiavgift, sikkerhetsutstyr, førerkort, relevant forsikring og alt relatert til premien som ikke spesifikt er inkludert og skissert i definisjonen av premien over, utelukkende dekkes av vinneren.

Det er ansvaret til vinneren å gi all nødvendig dokumentasjon og eventuelle andre juridiske krav tilknyttet premien og/eller dokumentasjon som kreves etter lov og/eller av Monster Energy.

Varsling og levering av premien

Vinneren vil bli varslet via e-post og/eller telefon via e-postadressen og/eller telefonnummeret oppgitt ved påmelding til kampanjen innen syv (7) dager etter trekningen («varsling»). Deltakere som ikke vinner vil ikke bli varslet.

Leveringsinformasjon om premien fastsettes av Monster Energy, helt etter deres skjønn. Detaljer om levering av premien (inkludert, men ikke begrenset til, tid, dato og sted for levering) skal gis til vinneren via varslingen.

I tilfelle Monster Energy ikke får kontakt med den potensielle vinneren innen syv (7) dager etter varslingen, den potensielle vinneren ikke kan hente premien, eller den potensielle vinneren ikke har mulighet til å delta på arrangementet, uansett grunn, vil en slik påmelding anses som ugyldig, og Monster Energy skal velge en ny gyldig påmelding så snart som rimelig mulig deretter og i henhold til trekningen.

Generelle vilkår

Deltakere er begrenset til én (1) påmelding per person, og hver deltaker skal ikke sende eller forsøke å sende mer enn én (1) påmelding. Monster Energy forbeholder seg retten til å nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen som sender eller forsøker å sende mer enn én (1) påmelding.

Påmeldinger vil ikke være gyldige når de blir foretatt på nettet ved hjelp av metoder generert av et skript, makro eller bruk av automatiserte enheter. Monster Energy forbeholder seg retten til å kontrollere gyldigheten av påmeldinger, og til å utelate påmeldinger de mener har blitt foretatt ved hjelp av automatisert påmeldingsteknologi.

For å unngå tvil, kreves en datamaskin eller en annen enhet med Internett og Internett-tilgang for å delta i kampanjen. Det er ansvaret til deltakerne å sikre at tillatelse blir gitt fra eieren av datamaskinen og personen som betaler Internett-leverandøren. Ingen tilbakebetaling kan kreves for utgifter knyttet til bruk av en Internett-tilkobling i den hensikt å delta i kampanjen.

Alle påmeldinger anses å ha blitt mottatt på tidspunktet de blir lagt inn i Monster Energys database, og ikke når påmeldingen blir sendt til nettstedet av deltakeren.

Ved eventuell tvist om identiteten til vinneren, skal avgjørelsen til Monster Energy være endelig.

Å sende inn det elektroniske påmeldingsskjemaet eller noen annen form for bevis på å ha sendt inn det elektroniske påmeldingsskjemaet er ikke bevis for at bidraget ditt er mottatt. Monster Energy påtar seg intet ansvar for oppføringer som er korrekt utfylt, er tapte, forsinkede, eller som ikke har blitt mottatt av en eller annen grunn.

Premien er som beskrevet, og er ikke overførbare, kan ikke byttes, og ikke noe pengealternativ vil bli tilbudt i tilfelle vinneren ikke er i stand til å kreve premien sin, av hvilken som helst årsak. Ved uforutsette omstendigheter forbeholder Monster Energy seg retten til å erstatte hele premien eller premiekomponenter med en premie av samme eller høyere verdi.

Hvis Monster Energy ikke overholder disse vilkårene, står Monster Energy ansvarlig for en deltakers eventuelle tap eller skade som følge av et forutsigbart resultat av Monster Energys brudd på disse vilkårene eller deres uaktsomhet, men Monster Energy står ikke ansvarlig for eventuell uforutsigbar tap eller skade. Tap eller skade er forutsigbart hvis de oppstod som følge av en åpenbar konsekvens av Monster Energys brudd, eller hvis de ble overveid av deltakeren og Monster Energy på det tidspunktet deltakeren deltok i kampanjen. Foruten Monster Energys ansvar for forutsigbart tap eller skade, fraskriver Monster Energy og/eller enhver av Monster Energys tilknyttede selskaper, ansatte, styremedlemmer, agenter, rettighetshavere eller underleverandører alt og ethvert ansvar i sin helhet i den grad loven tillater det.

Hendelser kan forekomme som gjør selve kampanjen eller utdelingen av premien umulig på grunn av årsaker utenfor Monster Energys kontroll, og følgelig kan Monster Energy etter eget skjønn variere eller endre kampanjen, og deltakeren er enig i at det ikke skal hefte ansvar til Monster Energy som et resultat av dette.

Monster Energy forbeholder seg retten til å: (a) endre formatet til kampanjen og/eller forsinke eller utsette kampanjen eller ethvert trinn i den, helt eller delvis på grunn av årsaker utenfor rimelig kontroll, uten ansvar overfor deltakeren; og/eller (b) nekte påmelding for ethvert individ til kampanjen eller fremtidige kampanjer organisert av Monster Energy: (i) der Monster Energy med rimelighet mener at premien helt eller delvis har blitt overført til en tredjepart; (ii) der en deltaker har blitt diskvalifisert fra enhver Monster Energy-konkurranse eller markedsføring i løpet av de siste tolv (12) måneder før startdatoen; (iii) der Monster Energy med rimelighet mener at en slik person ikke har overholdt disse vilkårene; og/eller (iv) der en slik person er ikke kvalifisert til å delta i kampanjen (eller hvis deltakelse i kampanjen skulle ha blitt nektet, uansett grunn).

Unntatt som uttrykkelig angitt i disse vilkårene, har Monster Energy intet ansvar for eventuelle kostnader eller utgifter som måtte påløpe for påmeldte deltakere. Vinneren vil være ansvarlig for skatter avgifter for premien.

Det anbefales at alle deltakerne beholder en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

Kampanjen og disse vilkårene styres av lovene i England og Wales, underlagt obligatoriske bestemmelser i lokal forbrukerlov som kan virke til din fordel ved lovbruk og ingenting i kampanjen eller disse vilkårene påvirker rettighetene dine som kunde til å stole på slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov.

For enhver tvist som oppstår som følge av disse vilkårene, eller andre kontrakter som et resultat av dem, kan forbrukeren bringe saken for Forbrukerklageutvalget eller annet autorisert organ for alternativ konfliktløsning, dersom det ikke oppnås en fredelig løsning gjennom mekling.

Eventuelle tvister (kontraktsmessige eller ikke-kontraktsmessige) som oppstår under eller i forbindelse med denne kampanjen eller disse vilkårene er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales i den utstrekning det er tillatt i henhold til lokal lovgivning. Dette skal imidlertid ikke begrense forbrukers obligatoriske rettigheter i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning.

Hvis du har spørsmål om kampanjen eller hvis du trenger å komme i kontakt med oss, vennligst kontakt vår kundeservice på www.monsterenergy.com/contact-us.