be_ixf;ym_202206 d_30; ct_100
CLOSE

X Games Goods - Croatia

 

Win a BMX or Skateboard with Monster Energy!

submit entries from March 05 2018 to April 29 2018

promotion rules

Molimo pročitajte ove opće uvjete („Uvjeti“) pažljivo. Sudjelovanjem u ovoj promociji („Promocija“), prihvaćate da Vas obvezuju ovi Uvjeti. Trebali bi pročitati i pravila o privatnosti podataka na www.monsterenergy.com koja objašnjavaju kako ćemo koristiti podatke koje nam pružite kada započinjete sudjelovati u ovoj Promociji.

Promociju organizira i provodi ju Monster Energy Europe Limited iz 51 Metropolitan Park, Bristol Road Greenford, Middlesex UB6 8UP, U.K. („Monster Energy“).

Promocija je otvorena svim osobama starijim od osamnaest (18) godina koje imaju prebivalište u Hrvatskoj i/ili Sloveniji. Niti jednom zaposleniku ili članu obitelji zaposlenika Monster Energy-ja ili povezanih društava, podugovarača, zastupnika ili opunomoćenika ili bilo komu profesionalno povezanom s Promocijom, nije dozvoljeno sudjelovanje u Promociji.

Promocija se provodi putem internetske stranice [URL INTERNETSKE STRANICE] („Internetska stranica“) i promovira se putem promotivnih materijala u okviru odabranih lokacija koje sudjeluju diljem Hrvatske i Slovenije.

Prijavljivanjem za sudjelovanje u ovoj Promociju sukladno ovim Uvjetima, svaki sudionik („Vi“, „Vaš“, „sudionik“) prihvaća da bude vezan ovim Uvjetima i odlukom/odlukama tvrtke Monster Energy, čije će odluke biti konačne, u odnosu na sva pitanja vezana uz Promociju. Nikakva daljnja korespondencija neće se započinjati od strane Monster Energy.

Sva vremena i datumi koji se navode u ovim Uvjetima odnose se na vremena i datume u Hrvatskoj i Sloveniji. U slučaju spora oko vremena i datuma slanja ili pružanja bilo kojeg unosa, odluka tvrtke Monster Energy bit će konačna.

Nikakva kupovina proizvoda nije potrebna da biste se prijavili za ovu Promociju.

Prijava

Datum početka Promocije je 00:01 na 05. ožujka 2018. („Datum početka“) i datum završetka Promocije je 23:59 na 29. travnja 2018. („Datum završetka“).

Sudionici se mogu prijaviti za Promociju:

djelovanjem sukladno ovim Uvjetima;

podnošenjem njihovih detalja kako upućuje Internetska stranica (koje čine puno ime i prezime, adresa prebivališta, telefonski broj, datum rođenja i adresa e-pošte); i

odgovaranjem u (30) riječi ili manje: „Koje je Vaše najbolje Monster Energy® iskustvo s akcijskim sportovima?“ („Odgovor“).

Nagrada i zahtjevi Nagrade

Svaki osvajač Nagrade bit će određen od svih sudionika koji su se prijavili za Promociju sukladno stavku 8 ovih Uvjeta (svaka „Važeća prijava“) po sljedećem postupku u dvije (2) faze:

prva faza bit će održana u roku od deset (10) dana nakon Datuma završetka („Prva faza“) gdje će žiri koji se sastoji od tri (3) predstavnika tvrtke Monster Energy i jednog (1) neovisnog člana („Žiri“) odabrati od svih Važećih prijava dvadeset (20) finalista („Finalisti“) Glavne nagrade (kako je definirano u nastavku) čiji odgovori najbolje zadovoljavaju sljedeće kriterije odabira („Kriteriji odabira“): najboljeg shvaćanja branda Monster Energy® i akcijskih sportova; i najoriginalnijeg Odgovora u smislu originalnosti kompozicije, tehnike pisanja i stila; i

druga faza održat će se u roku od tri (3) dana nakon Prve faze („Druga faza“) gdje će Žiri kontaktirati svakog od Finalista putem telefonskog broja danog u Važećoj prijavi i zapitati ih dodatno pitanje u vezi Kriterija odabira. Deset (10) Finalista čiji odgovor najbolje zadovoljava Kriterije odabira odredit će Žiri kao službene pobjednike Glavne nagrade („Glavni pobjednici“), a sljedećih najboljih pet (5) Finalista („Utješni pobjednici“) i zajedno s Glavnim pobjednicima, „Pobjednici“) osvojit će svaki Utješnu nagradu.

Glavni pobjednici svaki osvaja kao glavnu nagradu jedan (1) crni bicikl BMX brandiran s ljepljivim naljepnicama Monster Energy® (uključen je cijeli bicikl uključujući kotače i gume, a o posebnim detaljima bicikla odlučit će Monster Energy prema vlastitoj apsolutnoj diskreciji), s približnom maloprodajnom vrijednošću od dvije stotine pedeset eura (250,00 EUR) („Glavna nagrada“).

Utješni pobjednici osvojit će svaki jedan (1) skateboard prilagođen s Monster Energy® brandiranjem, s približnom maloprodajnom vrijednošću od pedeset pet eura (55,00 EUR) („Utješna nagrada“ te zajedno s Glavnom nagradom, „Nagrade“).

Prije proglašenja za Pobjednika i primanja njihove Nagrade, od potencijalnog pobjednika može biti zatraženo da dokažu svoju podobnost, uključujući bez ograničenja, svoju dob, prebivalište i identitet, što uključuje ali se na ograničava samo na, presliku dokaza o prebivalištu, putovnice i/ili slične službene državne identifikacije. Propust da se tvrtki Monster Energy dostave ove informacije u razumnom roku koji je odredila tvrtka Monster Energy mogu rezultirati da Pobjednik bude lišen Nagrade te Monster Energy izabere drugu Važeću prijavu za sudjelovanje što je prije moguće nakon toga.

Obavijest i isporuka Nagrade

Pobjednici će biti obaviješteni e-porukom i/ili telefonskim putem adrese e-pošte i/ili telefonskog broja danih za prijavljivanje u Promociju u roku od sedam (7) dana nakon Druge faze („Obavijest“). Neuspješni sudionici neće biti obaviješteni.

Detalje o isporuci Nagrada odredit će Monster Energy prema vlastitoj apsolutnoj diskreciji. Detalji o isporuci Nagrada (uključujući, ali se ne ograničavajući na vrijeme, datum i mjesto isporuke) bit će dani Pobjednicima u Obavijesti.

U slučaju da Monster Energy ne može kontaktirati potencijalnog pobjednika u roku od tri (3) dana nakon Obavijesti ili da potencijalni pobjednik ne može preuzeti nagradu iz bilo kojeg razloga, tada će se takvo sudjelovanje smatrati ništavim i neće proizvoditi pravne efekte te će Monster Energy odabrati drugu Važeću prijavu za sudjelovanje što je prije moguće.

Opći uvjeti

Sudionici su ograničeni na jednu (1) prijavu po osobi te svaki sudionik neće podnijeti niti pokušati podnijeti više od jedne (1) prijave. Monster Energy zadržava pravo odbiti prijavu svakog pojedinca za Promociju koji podnese ili pokuša odnijeti more više od jedne (1) prijave.

Prijave neće biti važeće ukoliko su učinjene „online“ upotrebom skripta, komandnih datoteka, makronaredbi ili automatiziranih uređaja. Monster Energy zadržava pravo provjere valjanosti unosa i prijava kao i da isključi unose i prijave za koje vjeruje da su bili učinjeni tehnikama automatskih unosa podataka.

Radi izbjegavanja dvojbe, nužno je osobno računao ili drugi uređaj spreman za pristup internetu za prijavu za Promociju. Obveza sudionika je da osiguraju da imaju dozvolu vlasnika osobnog računala i pojedinca koji plaća pružatelju pristup internetu. Ne može se tražiti povrat novaca za troškove u svezi s pristupom internetu kao i radi sudjelovanja u ovoj Promociji.

Sve prijave smatrat će se da su primljene u trenutku unosa istih u bazu podataka tvrtke Monster Energy a ne u trenutku kada je sudionik iste poslao putem Internetske stranice.

U slučaju bilo kakvog spora o identitetu Pobjednika, odluka tvrtke Monster Energy bit će konačna.

Slanje internetskog formulara za unos podataka ili drugog dokaza u bilo kojem drugom obliku da je poslan internetski formular za unos podataka ili prijave, nije dokaz da su isti zaprimljeni. Monster Energy ne preuzima nikakvu odgovornost za unose i prijave koji nisu pravilno ispunjeni, koji su zagubljeni ili su kasno zaprimljeni ili koji nisu zaprimljeni iz bilo kojeg razloga.

Nagrade su kako su opisane i nisu prenosive, niti su zamjenjive i nikakva alternativa u novčanoj protuvrijednosti nije moguća u slučaju da Pobjednik nije u mogućnosti iz bilo kojeg razloga preuzeti svoju Nagradu. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Monster Energy zadržava pravo zamijeniti cijelu Nagradu ili dio Nagrade s nagradama iste ili veće vrijednosti.

Pobjednici su suglasni da sudjeluju u razumnom publicitetu kao rezultat Promocije ako to zatraži Monster Energy i Pobjednici daju pristanak da Monster Energy koristi njihovo ime i prezime, sliku ili njihove audio i/ili video zapis u javnosti vezano uz Promociju.

Ako se Monster Energy ne pridržava ovih Uvjeta, on je odgovoran za gubitak ili štetu koje sudionik pretrpi koja je predvidljivi rezultat kršenja ovih Uvjeta ili nepažnje tvrtke Monster Energy, no nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji je nisu predvidljivi. Gubitak ili šteta predvidljivi su ako su očigledna posljedica kršenja tvrtke Monster Energy ili ako su ih razmatrali sudionik i Monster Energy u vrijeme kad se sudionik prijavio za Promociju. Osim odgovornosti tvrtke Monster Energy za predvidljivi gubitak ili štetu, Monster Energy i/ili bilo tko od njezinih povezanih tvrtki, zaposlenika, direktora, zastupnika, opunomoćenika ili podugovarača odriče se svih odgovornosti u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Mogu se dogoditi slučajevi koji uzrokuju Promociju ili dodjeljivanje nagrada nemogućim zbog razloga koji su izvan kontrole tvrtke Monster Energy i sukladno tome, Monster Energy može, prema vlastitoj apsolutnoj diskreciji, prilagoditi ili promijeniti Promociju i/ili dodjeljivanje nagrada i sudionik je suglasan da Monster Energy zbog toga neće snositi nikakvu odgovornost.

Monster Energy zadržava pravo da:

(a) promijeni format Promocije i/ili odgodi Promociju ili bilo koji dio ili dijelove iste, u cijelosti ili u dijelu zbog razloga koji su izvan kontrole, bez ikakve odgovornosti prema sudioniku; i/ili

(b) odbije prijavu osobe za sudjelovanje u Promociji ili u budućim događajima organiziranim od strane tvrtke Monster Energy; (i) kada Monster Energy razumno vjeruje da je Nagrada bila prenesena na treću osobu u cijelosti ili djelomično; (ii) kada je osoba diskvalificirana iz bilo kojeg natjecanja ili promocije koje organizira Monster Energy ili Natjecanja tijekom dvanaest (12) mjeseci nakon Datuma početka; (iii) kada Monster Energy razumno vjeruje da osoba nije postupala u skladu s ovim Uvjetima; i/ili (iv) kada osoba nema uvjete da sudjeluje u Promociji (ili bi sudjelovanje u Promociji trebalo biti odbijene iz bilo kojeg razloga).

Osim ukoliko nije izričito navedeno u ovim Uvjetima, Monster Energy nema nikakvu odgovornost za troškove ili gubitke koje je možda sudionik pretrpio. Pobjednik/pobjednici će biti odgovorni za plaćanje eventualnog poreza u pogledu Nagrade.

Preporuča se da svi sudionici zadrže ove Uvjete u slučaju buduće potrebe.

Prihvaćate da Vaše ime i prezime i država prebivališta mogu biti dostupni javnosti ako ste Pobjednik. Imena i prezimena pobjednika i država dostupni su kontaktiranjem Monster Energy na www.monsterenergy.com/contact-us u toku od 90 dana nakon Datuma završetka.

Na Promociju i ove Uvjete primjenjuje se pravo Engleske i Walesa podložno obveznim odredbama lokalnog zakonodavstva potrošača koji mogu podnijeti zahtjev u Vašu korist zakonodavnim putem i ništa u Promociji i ovim Uvjetima ne utječe na Vaša prava kao potrošača da se pozivate na takve obvezne odredbe lokalnog zakona.

Sudionici mogu pokrenuti pravni postupak u svezi s Promocijom i ovim Uvjetima kod engleskih sudova. Ako sudionik živi u Škotskoj, može pokrenuti pravni postupak u svezi s Promocijom i ovim Uvjetima kod škotskog ili engleskog suda.

Ako imate bilo kakvih pitanja o Promociji ili ako trebate stupiti u kontakt s nama, obratite se našem timu korisničke službe na www.monsterenergy.com/contact-us.

Bilo koji spor (temeljem ugovora ili izvan ugovora koji bi mogao proisteći i/ili je u svezi s ovom Promocijom i/ili Uvjetima bit će u isključivoj nadležnosti sudova Engleske i Walesa. Međutim, to ne ograničava obvezujuća prava potrošača prema važećim zakonima o zaštiti potrošača.

Ako imate bilo kakvih pitanja o Promociji ili ako trebate stupiti u kontakt s nama, obratite se našem timu korisničke službe na www.monsterenergy.com/contact-us.