be_ixf;ym_202205 d_24; ct_100
CLOSE

Xgames Minneapolis 2019 Access - Lithuania

 

Win a trip for 2 to the 2019 X Games Minneapolis with Monster Energy!

ENTER BELOW!

submit entries from January 14 2019 to February 28 2019

promotion rules

VISOS AKCIJOS SĄLYGOS

Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas („Sąlygos“). Dalyvaudami šioje akcijoje („Akcija“), Jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jūs taip pat turėtumėte perskaityti mūsų privatumo taisykles, pateiktas interneto svetainėje www.monsterenergy.com. Jose nurodoma, kaip mes naudosime duomenis, kuriuos pateiksite sutikdami dalyvauti šioje Akcijoje.

Šią Akciją organizuoja Monster Energy Europe Limited, kurios buveinės adresas yra Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford Middlesex, UB6 8UP, Jungtinė Karalystė („Monster Energy“).

Šioje akcijoje („Akcija“) gali dalyvauti visi 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę asmenys, gyvenantys Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje (kartu – „Baltijos valstybės“). Akcijoje negali dalyvauti Monster Energy, susijusių įmonių, subrangovų, atstovų ar įgaliotinių darbuotojai bei jų šeimos nariai ar bet kurie kiti su Akcija profesiniais ryšiais susiję asmenys.

Akcija organizuojama interneto svetainėje adresu www.monsterenergy.com/XGAMES_LT („Svetainė“) ir reklamuojama per dalyvaujančių Monster Energy® produkcijos platintojų reklaminę medžiagą nurodytose parduotuvėse vienoje ar daugiau Baltijos šalių.

Sutikdamas dalyvauti šioje Akcijoje pagal šias Sąlygas kiekvienas dalyvis („jūs“, „jūsų“, „dalyvis“) sutinka laikytis šių Sąlygų ir su Akcija susijusio (-ių) Monster Energy sprendimo (-ų). Monster Energy sprendimai dėl visų su Akcija susijusių klausimų yra galutiniai. Monster Energy nevykdys jokio susirašinėjimo.

Visi laikai ir datos, nustatyti šiose Sąlygose, reiškia Baltijos valstybių laiką ir datas. Kilus bet kokiam ginčui dėl laiko ar datos, susijusios su dalyvio anketos pateikimu, Monster Energy sprendimas yra galutinis.

Norint dalyvauti Akcijoje nebūtina įsigyti jokių produktų.

Anketos pateikimas

Akcijos pradžia yra 2019 m. sausio 14 d. 00:01 („Pradžios data“), akcijos pabaiga yra 2019 m. vasario 28 d. 23:59 („Pabaigos data“).

Dalyviai gali pradėti dalyvauti Akcijoje:

a) laikydamiesi šių Sąlygų;

b) pateikdami savo duomenis (vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą , gimimo datą, telefono numerį ir el. pašto adresą), kaip nurodyta Svetainėje.

Prizas ir reikalavimai

Kiekvienas dalyvis, teisingai pateikęs savo anketą pagal nurodytus reikalavimus (kiekviena atskirai – „Galiojanti anketa“), dalyvaus prizų traukime, kuris bus surengtas per 7 (septynias) dienas nuo Pabaigos datos („Traukimas“) Pirmoji Galiojanti anketa, ištraukta atsitiktine tvarka („Laimėtojas“), laimės Prizą.

Laimėtojas laimės kelionę 2 (dviem) asmenims į sporto renginį „X Games“, vyksiantį 2019 m. rugpjūčio 1–4 dienomis („Renginys“) Mineapolyje, Jungtinėse Amerikos Valstijose („Prizas“). Kelionę sudaro:

2 (du) bilietai į ne mažiau nei 3 (tris) Renginio dienas (tikslų dienų skaičių savo nuožiūra ir atsižvelgdama į užimtumą nustatys Monster Energy). Kiekvienas bilietas jo turėtojui suteikia įėjimą į Renginį ir galimybę lankytis visose viešosiose erdvėse Renginio valandomis;

4 (keturias) nakvynes 2 (dviem) asmenims dviejų lovų kambaryje viešbutyje, turinčiame ne mažiau kaip 3 (trijų) žvaigždučių įvertinimą. Viešbutį savo nuožiūra parenka ir atsižvelgdama į užimtumą parenka Monster Energy („Viešbutis“);

2 (du) ekonominės klasės lėktuvo bilietus į abi puses iš oro uosto Baltijos valstybėse į Monster Energy nuožiūra atrinktą Minesotos (JAV) oro uostą („Paskirties taškas“); oro uostus, skrydžių datas ir laiką savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių atrinks Monster Energy;

pervežimą ekonomine klase į abi puses 2 (dviem) asmenims iš Atvykimo oro uosto į Viešbutį ir iš Viešbučio į Renginį Monster Energy nuožiūra; pervežimo laiką ir būdus savo nuožiūra ir atsižvelgdama į užimtumą atrinks Monster Energy.

Tik Laimėtojas ir 1 (vienas) jo atrinktas asmuo („Atrinktas asmuo“) gali naudotis Prizo teikiamais privalumais. Monster Energy turi patvirtinti kiekvieną Atrinktą asmenį, tokiam asmeniui turi būti ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų, ir jis turi būti tos pačios Baltijos valstybės gyventojas, kaip ir jų Laimėtojas. Kas atgautų Prizą, Laimėtojas ir Atrinktas asmuo privalo turėti galiojančius pasus, kurių galiojimas nesibaigia anksčiau nei 2020 m. kovo 31 d.

Prieš paskelbiant Laimėtoją ir įteikiant Prizą, kiekvieno galimo laimėtojo gali būti pareikalauta įrodyti, kad jis atitinka keliamus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti amžių, gyvenamąją vietą ir asmens tapatybę. Tam gali būti pareikalauta pateikti gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento, paso ir (ar) tapataus valstybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopiją. Per protingą laiką, kurį nustato Monster Energy, nepateikus Monster Energy tokios informacijos, Laimėtojui gali būti panaikinta teisė gauti Prizą. Tokiu atveju Monster Energy privalo kuo greičiau ištraukti kitą tinkamą dalyvį.

Laimėtojas ir Atrinktas asmuo privalės pasirašyti Monster Energy nuožiūra parengtą atsisakymo dokumentą, patvirtinantį, kad jie supranta ir sutinka su atsisakymo dokumentu. Atitinkamo patvirtinimo ir atsisakymo kopijas galima gauti adresu www.monsterenergy.com/gb/en/contact-us.

Aiškumo tikslais pažymėtina, kad už visas išlaidas, susijusias su Prizu, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčius, galiojantį sveikatos draudimą kelionei, kelionės vizą (jei taikoma), transportavimo, apgyvendinimo, įrangos, pragyvenimo išlaidas, ir bet kokias su Prizu susijusias pramogas, neįtrauktas ir nenumatytas šio Prizo Sąlygų, yra atsakingas tik Laimėtojas.

Į apgyvendinimo išlaidas įtraukta tik kambario kaina, o Laimėtojas bei jo Atrinktas asmuo yra patys atsakingi už išlaidas, susijusias su Viešbutyje ir bet kur kitur suvartotais maisto produktais ir gėrimais, neįtrauktais į Prizo sąlygas ir jose nenurodytais, bei papildomais kambario mokesčiais.

Informavimas ir Prizo pristatymas

Laimėtojas informuojamas el. paštu ir (ar) telefonu, kuriuos nurodė pildydamas Akcijos dalyvio anketą, per 7 (septynias) darbo dienas nuo Traukimo datos („Pranešimas“). Nelaimėjusieji dalyviai neinformuojami.

Prizo pristatymo duomenis nustato Monster Energy savo nuožiūra. Prizo pristatymo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant, pristatymo laiką, datą ir vietą) bus pateikti Laimėtojui Pranešime.

Tuo atveju, jei (i) Monster Energy negalės susisiekti su galimu laimėtoju per 14 (keturiolika) dienų nuo Pranešimo dienos; (ii) galimas laimėtojas negalės dalyvauti Renginyje; ir (ar) (iii) galimas laimėtojas negalės atsiimti Prizo dėl bet kokios priežasties, tokia dalyvio anketa bus laikoma negaliojančia, ir Monster Energy galės ištraukti kitą reikalavimus atitinkantį dalyvį, kai tik bus tokia galimybė.

Bendrosios sąlygos

Dalyvių skaičius ribojamas 1 (viena) anketa žmogui, ir joks dalyvis negali pateikti daugiau nei 1 (vieną) dalyvio anketą. Monster Energy pasilieka teisę uždrausti Akcijoje dalyvauti asmeniui, kuris pateikia ar bando pateikti daugiau nei 1 (vieną) dalyvio anketą.

Dalyvių anketos, pateiktos naudojantis būdais, kuriuos generuoja script programa, makroprograma ar kita automatinė įranga, bus laikomos negaliojančiomis. Monster Energy pasilieka teisę patikrinti dalyvių anketų galiojimą ir atmesti tas anketas, kurios, Monster Energy nuomone, buvo pateiktos naudojantis automatizuota pateikimo technika.

Aiškumo tikslais pažymėtina, kad norint dalyvauti Akcijoje reikalingas kompiuteris ir prieiga prie interneto. Dalyvis privalo pasirūpinti, kad būtų gautas kompiuterio savininko ir asmens, mokančio už interneto ryšį, sutikimas. Išlaidos, susijusios su interneto naudojimusi siekiant dalyvauti Akcijoje, yra neatlyginamos.

Visos anketos yra laikomos gautomis nuo tada, kai jos patenka į Monster Energy duomenų bazę, o ne nuo tada, kai dalyvis anketą išsiunčia į Svetainę.

Kilus bet kokiam ginčui dėl Laimėtojo tapatybės, Monster Energy sprendimas yra lemiamas.

Anketos užpildymas internete ar bet koks kitas įrodymas, kad anketa buvo užpildyta internete, neįrodo, kad jūsų anketa buvo gauta. Monster Energy neatsako už dalyvių anketas, kurios yra užpildytos neteisingai, yra prarastos, pateiktos pavėluotai, ar kurios dėl bet kokios priežasties nebuvo gautos.

Prizas yra toks, koks yra nurodytas, ir negali būti perleistas, pakeistas, taip pat jį nėra siūloma pakeisti pinigine išraiška, jei Laimėtojas dėl bet kokios priežasties negali atsiimti Prizo. Kilus nenumatytoms aplinkybėms Monster Energy pasilieka teisę pakeisti visą Prizą arba Prizo dalis kitais tokią pačią ar didesnę vertę turinčiais prizais.

Laimėtojas ir Atrinktas asmuo sutinka dalyvauti pagrįstoje reklaminėje medžiagoje, susijusioje su Akcija Monster Energy pareikalavus, ir sutinka kad Monster Energy naudotų jų vardą, nuotraukas, garso ir (ar) vaizdo įrašus bet kokioje viešoje ar reklaminėje medžiagoje, susijusioje su Akcija.

Tuo atveju, jei Monster Energy nevykdo šių Sąlygų nustatytų įsipareigojimų, ji yra atsakinga už numanomą žalą ir nuostolius, kuriuos dalyvis patyrė Monster Energy pažeidus šias Sąlygas ar jų nesilaikant, tačiau ji nėra atsakinga už bet kokią nenumanomą žalą ar nuostolius. Laikoma, kad žala ar nuostoliai yra numanomi, jei jie yra sukelti Monster Energy tiesiogiai pažeidus sąlygas arba jei jie buvo apsvarstyti dalyvio ir Monster Energy dalyviui pradedant dalyvauti Akcijoje. Be Monster Energy atsakomybės už numanomą žalą ar nuostolius, Monster Energy ir (ar) susijusios įmonės, darbdaviai, direktoriai, darbuotojai, atstovai, teisių perėmėjai ar subrangovai atsisako bet kokios atsakomybės visais įstatymų nustatytais atvejais.

Dėl įvykių, kurių priežasčių Monster Energy negali numatyti ir kontroliuoti, Akcija arba bet kurių Prizų įteikimas gali tapti neįmanomu, todėl Monster Energy gali savo nuožiūra pakeisti Akciją, o dalyvis sutinka, kad Monster Energy dėl to nebus atsakinga.

Monster Energy pasilieka teisę:

(a) pakeisti Akcijos formatą ir (ar) sustabdyti ar atidėti visą Akciją ar bet kurią jos dalį dėl priežasčių, kurių ji nekontroliuoja, ir už tai nebūti atsakinga dalyviui, ir (ar)

(b) uždrausti bet kuriam asmeniui dalyvauti Akcijoje arba kituose Monster Energy renginiuose ateityje: (i) kai Monster Energy turi pagrindo manyti, kad Prizas buvo dalinai arba visiškai perleistas trečiajam asmeniui; (ii) kai dalyvis buvo diskvalifikuotas iš bet kurio Monster Energy žaidimo / akcijos ar kito prizų traukimo per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį nuo Akcijos pradžios datos; (iii) kai Monster Energy turi pagrindo manyti, kad toks asmuo neatitinka šių Sąlygų reikalavimų; ir (ar) (iv) kai toks asmuo neatitinka reikalavimų, keliamų šios Akcijos dalyviui (ar jei dalyvauti Akcijoje turėjo būti uždrausta dėl bet kokios kitos priežasties).

Išskyrus atvejus, aiškiai įvardytus šiose Sąlygose, Monster Energy neatsako už jokias išlaidas, kurias gali patirti bet kuris dalyvis. Laimėtojas bus atsakingas už bet kokius mokesčius, kuriuos reikės sumokėti už Prizą.

Visiems dalyviams rekomenduojama išsaugoti šių Sąlygų kopiją, kad prireikus jas vėliau būtų galima peržiūrėti.

Laimėtojo vardas skelbiamas susisiekus su Monster Energy adresu www.monsterenergy.com/contact-us per 90 dienų nuo Pabaigos datos.

Akcijai ir šioms Sąlygoms yra taikoma Anglijos ir Velso teisė, išskyrus privalomas nacionalines vartotojų teisių apsaugos įstatymų nuostatas, kurios gali būti jums taikomos įstatymų nustatyta tvarka. Jokia šios Akcijos ir Sąlygų nuostata nepanaikina jūsų kaip vartotojo teisės pasikliauti tokiomis privalomomis nacionalinių įstatymų nuostatomis.

Dalyviai gali pradėti teisinį procesą dėl Akcijos ir šių Sąlygų Anglijos teismuose. Jei dalyvis gyvena Škotijoje, jis gali pradėti teisinį procesą dėl Akcijos ir šių Sąlygų Škotijos ar Anglijos teismuose.

Jei turite bet kokių klausimų dėl Akcijos arba norite su mumis susisiekti, susisiekite su mūsų vartotojų aptarnavimo tarnyba adresu www.monsterenergy.com/contact-us.