be_ixf;ym_202112 d_07; ct_100
ÎNCHIDE

YAMAHA ABARTH GIVEAWAY - 2021 - Romania

Win a Abarth 595 Monster Energy Yamaha!

introduceți formularul de înscriere Octombrie 08 2021 la Noiembrie 30 2021

reguli ale promoției

FORMA EXTINSĂ A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR PROMOȚIEI
Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții („Termeni”). Prin participarea la această promoție („Promoția”), sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni. De asemenea, ar trebui să citiți politica noastră de confidențialitate la www.monsterenergy.com, care prezintă modul în care vom folosi informațiile pe care ni le furnizați atunci când vă înregistrați în Promoție.
1.    Monster Energy Europe Limited, cu adresa la Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Marea Britanie („Monster Energy”), cu numărul de înregistrare al companiei 06364100 și numărul TVA GB 920 674 920, este organizatorul și operatorul Promoției. Detaliile de contact ale Monster Energy sunt disponibile la www.monsterenergy.com/contact-us.
2.    Promoția este accesibilă tuturor persoanelor cu vârsta de peste optsprezece ani (18) care locuiesc în Cipru, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, România sau Slovenia. Niciun angajat sau membru al familiei unor angajați ai Monster Energy, Lidl sau ai companiilor lor afiliate, subcontractanți, agenți sau cesionari sau oricine altcineva legat profesional de promoție nu are dreptul să participe la Promoție.
3.    Promoția se desfășoară prin intermediul paginii de internet la [INTRODUCEȚI] („Pagina de internet”) și este promovată la magazinele participante Lidl prin intermediul materialelor promoționale.
4.    Participând la Promoție în conformitate cu acești termeni, fiecare participant („dumneavoastră”, „al dumneavoastră”, „participant”) este de acord să se supună acestor termeni, precum și deciziilor Monster Energy, care vor fi definitive, în toate chestiunile referitoare la Promoție. Monster Energy nu se va angaja în nicio corespondență ulterioară.
5.    Toate orele și datele specificate în acești Termeni se referă la ora României. În cazul unui litigiu cu privire la ora sau data oricărei înregistrări depuse, decizia Monster Energy va fi definitivă.
6.    Pentru a participa la Promoție nu este necesară achiziționarea niciunui produs. 

Înregistrare

7.    Promoția pentru participanții români începe la ora 00:00 pe data de 08.10.2021 („Data începerii”) și se termină la ora 23:59 în  data de 30.10.2021 („Data limită”).
8.    Participanții se pot înregistra în Promoție:
(a) acționând în conformitate cu acești Termeni; 
(b) prin transmiterea datelor lor (numele complet, adresa de domiciliu, data nașterii, numărul de telefon și adresa de e-mail) conform instrucțiunilor de pe Webite; și
(c) Răspunzând la următoarea întrebare în cel mult treizeci (30) de cuvinte: „De ce meritați să câștigați o mașină Abarth 595 Monster Energy Yamaha?”
Premiu și cerințe

9.    Fiecare participant care se înregistrează în modul descris mai sus (fiecare „Înregistrare validă”) va fi inclus în Fondul de Premii Principale alături de toate celelalte înregistrări valide de pe toate piețele participante („Fondul pentru Marele Premiu”). Înregistrările valide ale participanților români vor fi de asemenea adăugate și la Fondul de Premii al Finaliștilor, pe lângă Fondul pentru Marele Premiu („Fondul de Premii al Finaliștilor”).
10.    În data de 07.12.2021, un comitet format din doi (2) reprezentanți ai Monster Energy și un (1) evaluator independent (care constituie „Comitetul”) se vor întruni pentru a selecta un (1) Mare Câștigător oficial („Marele Câștigător”) al Marelui Premiu (așa cum este definit mai jos), selectat din Fondul pentru Marele Premiu, în funcție de răspunsurile care dau dovadă de cea mai multă creativitate și originalitate, ingeniozitate și cea mai bună cunoaștere a Abarth 595 Monster Energy Yamaha și Monster Energy®, dând dovadă de folosirea celui mai potrivit vocabular și stil de scriere („Criterii de selecție”).
11.    În termen de șapte (7) zile de la data limită, Comitetul va alege, din Fondul de Premii al FInaliștilor, cincizeci (50) de participanți oficiali („Finaliști”), care vor câștiga fiecare câte un Premiu al Finaliștilor (așa cum este definit mai jos), răspunsurile acestora îndeplinind cel mai bine Criteriile de Selecție.
12.    Marele Câștigător și Finaliștii vor fi denumiți în mod colectiv „Câștigători”, fiecare fiind denumit „Câștigător”. Comitetul este responsabil de asigurarea faptului că înregistrările sunt valabile în conformitate cu acești Termeni, de a evalua înregistrările valide pe baza criteriilor de selecție și de a acorda Premiile Câștigătorilor („Procesul de selecție”). 
13.    Marele Câștigător va primi o (1) mașină Abarth 595 Monster Energy Yamaha, ale cărei detalii exacte vor fi stabilite la discreția absolută a Monster Energy („Marele Premiu”).
14.    Finaliștii vor câștiga fiecare câte un (1) tricou marca Monster Energy®, ale căror dimensiuni și design exacte urmează să fie determinate de Monster Energy la discreția sa completă („Premiul Finaliștilor”). 
15.    Marele premiu și Premiul Finalițtilor vor fi denumite împreună „Premiile” și fiecare dintre acestea va fi denumit „Premiu”.
16.    Numai Câștigătorii se pot bucura de beneficiile Premiului lor.  
17.    Înainte de a fi declarat Câștigător și de a primi Premiul, un potențial câștigător va trebui să furnizeze dovada eligibilității, inclusiv, dar fără a se limita la dovada vârstei, reședinței și identității, care poate include, dar nu se limitează la o copie a dovezii de reședință , pașaport și/sau document de identitate similar emis de un guvern. Marelui Câștigător i se va solicita să semneze o declarație de renunțare la anumite drepturi, specifică Marele Premiu, creată de Monster Energy, la propria sa discreție, prin care se confimrmă înțelegerea, respectarea și acceptarea declarației de renunțare. Copiile relevante ale confirmării și declarației de renunțare pot fi obținute contactând [INTRODUCEȚI]. Nerespectarea furnizării acestor informații către Monster Energy în termenul rezonabil specificat de Monster Energy poate duce la pierderea Premiului și la faptul că Monster Energy va alege o altă înregistrare validă cât mai curând posibil după acest moment.
18.    Pentru a evita îndoielile, toate celelalte costuri asociate cu Marele Premiu, inclusiv, dar fără a se limita la taxa de înmatriculare a vehiculului, permisul de conducere, asigurarea relevantă, taxa și orice altceva legat de Marele Premiu care nu este inclus și descris în mod specific în definiția Marelui Premiu de mai sus va fi suportat exclusiv de Marele Câștigător. 
19.    Câștigătorii au obligația de a furniza toate documentele necesare și orice alte documente solicitate în mod legal pentru Premiu, precum și orice documentație solicitată de lege și/sau Monster Energy. 
 
Notificarea și livrarea Premiului

20.    În data de 14.12.2021, Marele Câștigător va fi notificat prin e-mail și/sau telefon folosindu-se adresa de e-mail și / sau numărul de telefon utilizat pentru înregistrarea la Promoție, iar fiecare Finalist va fi notificat prin e-mail și/sau telefon folosind adresa de e-mail și/sau numărul de telefon utilizate pentru a se înregistra la promoție în termen de șapte (7) zile de la procesul de selecție. Participanții care nu au câștigat nu vor fi notificați. 
21.    Monster Energy își rezervă dreptul de a stabili specificul livrării Premiului la discreția sa absolută. Câștigătorii vor fi informați cu privire la detaliile livrării Premiului (inclusiv, dar fără a se limita la ora, data și locul livrării) la momentul Notificării.
22.    Dacă Monster Energy nu poate contacta cu succes un potențial Câștigător în termen de șapte (7) zile calendaristice de la Notificare sau dacă un potențial Câștigător nu își poate primi Premiul din orice motiv, înregistrarea acestuia va fi considerată nulă, iar Monster Energy va selecta o altă înregistrare validă cât mai curând posibil în mod rezonabil după aceea. 

Termeni generali

23.    Fiecare participant poate trimite sau încerca să trimită cel mult o (1) înregistrare. Monster Energy își păstrează dreptul de a interzice înregistrarea oricărei persoane care depune sau încearcă să trimită mai multe (1) înregistrări în Promoție.
24.    Înregistrarea făcută online utilizând metode create de un script, macro sau prin utilizarea de echipamente automate nu va fi validă. Monster Energy are dreptul de a verifica validitatea înregistrărilor și de a descalifica orice înregistrare despre care consideră că a fost trimisă prin metode automate de înregistrare.
25.    Pentru a evita îndoielile, pentru a intra în Promoție trebuie să aveți un computer sau un alt dispozitiv care poate fi conectat la internet și conexiune la internet. Este obligația participanților să obțină autorizația de la proprietarul computerului și de la cel care plătește furnizorul de servicii de internet. Nu vor exista rambursări pentru cheltuielile suportate ca urmare a utilizării unei conexiuni la internet pentru a participa la Promoție.
26.    Se presupune că toate înregistrările au fost primite atunci când sunt introduse în baza de date Monster Energy, nu atunci când participantul trimite înregistrarea pe Website. 
27.    Dacă există vreun diferend cu privire la identificarea unui Câștigător, decizia Monster Energy este definitivă.
28.    Trimiterea formularului de înregistrare online sau orice altă formă de dovadă a trimiterii formularului de înregistrare online nu reprezintă o dovadă că înregistrarea dumneavoastră a fost primită. Monster Energy nu își asumă nicio responsabilitate pentru înregistrările incomplete, pierdute, întârziate sau care nu au fost primite din orice motiv.  
29.    Premiile sunt conform specificațiilor și nu sunt transferabile, schimbabile sau rambursabile și nu se va oferi nicio alternativă financiară în cazul în care un Câștigător nu își poate solicita Premiul din orice motiv. Indiferent de cele de mai sus, Monster Energy își păstrează dreptul de a înlocui întregul Premiu sau componentele Premiului cu premii de valoare egală sau mai mare în caz de circumstanțe neprevăzute sau incapacitatea Monster Energy de a livra Premiul din cauza pandemiei COVID-19 sau pentru orice alt motiv.
30.    Câștigătorii sunt de acord în mod expres să participe la o publicitate rezonabilă rezultată din Promoție dacă Monster Energy solicită acest lucru și Câștigătorii recunosc de asemenea că Monster Energy le poate folosi numele, fotografia și înregistrările audio și/sau video în orice publicitate legată de Promoție, așa cum se specifică în politica de confidențialitate a Monster Energy.
31.    Dacă Monster Energy nu respectă acești Termeni, compania este răspunzătoare pentru orice pierdere previzibilă sau daună suferită de un participant ca urmare a încălcării acestor Termeni sau ca urmare a neglijenței Monster Energy, dar nu este răspunzătoare pentru orice pierdere sau daună neprevăzută. Pierderea sau deteriorarea este previzibilă dacă a fost rezultatul previzibil al unor încălcări ale Monster Energy sau dacă participantul și Monster Energy au anticipat-o atunci când participantul a intrat în Promoție. Monster Energy și/sau oricare dintre companiile afiliate, angajații, directorii, agenții, cesionarii sau subcontractanții își declină în totalitate orice răspundere în cea mai mare măsură permisă de lege, în plus față de răspunderea Monster Energy pentru pierderi sau daune previzibile.
32.    Este posibil să apară evenimente care fac imposibilă Promoția sau acordarea premiului din motive care nu pot fi controlate de Monster Energy și, ca urmare, Monster Energy poate, la propria sa discreție, să diversifice sau să modifice promoția, iar participantul este de acord că Monster Energy nu își asumă răspunderea ca urmare a acestora.
33.    Monster Energy își rezervă dreptul de a:
33.1.    modifica formatul promoției și/sau a întârzia sau a amâna promoția sau orice etapă (e) a acesteia, în totalitate sau parțial, din cauza unor circumstanțe dincolo de controlul rezonabil al companiei, fără a-și angaja răspunderea față de participant; și / sau
33.2.    refuze înregistrarea oricărei persoane în cadrul Promoției sau viitoarelor promoții Monster Energy: (i) atunci când Monster Energy are convingerea rezonabilă că Premiul a fost transferat în totalitate sau parțial către o terță parte; (ii) în cazul în care un participant a fost descalificat din orice competiție sau promoție Monster Energy în cele douăsprezece (12) luni anterioare Datei Începerii; (iii) dacă Monster Energy consideră că o astfel de persoană a încălcat acești Termeni; și / sau (iv) atunci când o astfel de persoană nu este eligibilă pentru a participa la Promoție (sau dacă participarea la Promoție ar fi trebuit să fi fost refuzată din orice motiv).

34.    Cu excepția celor specificate în acești Termeni, Monster Energy nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice taxe sau cheltuieli suportate de către un participant. Câștigătorii vor fi responsabili pentru orice taxe percepute în legătură cu Premiul.  
35.    Toți participanții sunt sfătuiți să salveze o copie a acestor Termeni pentru referințe viitoare.
36.    Dacă sunteți Câștigător, sunteți de acord ca numele dumneavoastră să poată fi făcut public. Numele Câștigătorilor pot fi obținute contactând Monster Energy la www.monsterenergy.com/contact-us în termen de 90 de zile de la Data Limită.
37.    Promoția și acești Termeni sunt guvernate de legislația din Anglia și Țara Galilor, cu excepția dispozițiilor obligatorii ale legislației locale cu privire la consumatori care se pot aplica în beneficiul dumneavoastră în conformitate cu legea și niciun element din Promoție sau din acești Termeni nu afectează drepturile dumneavoastră de consumator de a vă baza pe aceste prevederi obligatorii cuprinse în legislația locală.
38.    Participanții pot înainta acțiuni în justiție în instanțele din Anglia în legătură cu Promoția și cu acești Termeni și Condiții. Totuși, acest lucru nu trebuie interpretat în sensul că ar limita drepturile consumatorilor aplicabile în mod obligatoriu în conformitate cu legislația privind protecția consumatorilor.
39.    Dacă aveți întrebări cu privire la Promoție sau doriți să ne contactați, vă rugăm să accesați www.monsterenergy.com/contact-us pentru a intra în legătură cu echipa noastră de servicii clienți.