ZATVORI

POLITIKA  PRIVATNOSTI

ZADNJE AŽURIRANJE:  08. aprila 2016.

 

Monster Energy Company
POLITIKA  PRIVATNOSTI

Monster Energy Company (“Monster“,“mi,” “naš”) brine o pitanjima privatnosti i želi da budete upoznati s tim kako sakupljamo, koristimo i otkrivamo informacije.  Ova Politika  privatnosti opisuju naše prakse u vezi sa  informacijama koje sakupljamo preko veb stranica kojima upravljamo a sa kojih pristupate ovoj Politici privatnosti (“Veb stranice”), preko softverskih aplikacija koje Vam omogućavamo za korišċenje ili preko računara i mobilnih uređaja (“Aplikacije”) preko naših stranica na društvenim medijima kojima upravljamo a s kojih pristupate ovoj Politici  privatnosti (kolektivno, naše “Stranice na društvenim medijima”),  kao i preko HTML-formatiranih poruka e-pošte koje Vam šaljemo a koje su povezane sa ovom Politikom  privatnosti i informacijama koje sakupljamo van mreže, kao što je preko obrazaca koje možda morate da ispunite kod nagradnih igara ili takmičenja (kolektivno, uključujući veb stranice, aplikacije i naše stranice društvenih medija, “Usluge”).  Davanjem Ličnih informacija nama, pristajete na uslove i odredbe ove Politike  privatnosti.

Lične informacije

Lične informacije koje možemo da sakupljamo

Lične informacije” su informacije koje Vas identifikuju kao pojedinca, uključujući: 

Ime

Pol

Poštanska adresa (uključujući adrese za naplatu i slanje)

Telefonski broj

Adresa e-pošte

Datum rođenja

Broj kreditne i debitne kartice

Profilna slika

ID računa društvenih medija

Korisničko ime i lozinka

 

Imajte na umu da možemo da koristimo uslugu naplate treće strane za obradu uplata izvršenih preko Usluga.  Ako želite da izvršite plaćanje preko Usluga, Vaše lične informacije može sakupljati ta treća strana a ne mi i biće podložne politici privatnosti treće strane a ne ovoj Politici  privatnosti.  Nemamo kontrolu nad sakupljanjem, korišċenjem i otkrivanjem Vaših Ličnih informacija od strane treće strane, niti smo odgovorni za njih.

 

Ako pošaljete bilo kakve Lične informacije vezane za druge ljude nama ili našim pružaocima usluga u vezi sa Uslugama, pokazujete da imate ovlašćenje da to uradite i dopuštate nam upotrebu informacija prema ovoj Politici  privatnosti.

 

Kako možemo da sakupljamo lične informacije

Mi i naši pružaoci usluga možemo da sakupljamo Lične informacije na različite načine, uključujući: 

Preko Usluga:  Možemo da sakupljamo Lične informacije preko Usluga, npr. kad se prijavite na bilten, kreirate nalog ili izvršite kupovinu.

Van mreže:  Možemo da sakupljamo Lične informacije od Vas van mreže, kao na primer kad posetite trgovinu koja prodaje naše proizvode, posetite sajam, prisustvujete događaju koji sponzorišemo, naručite preko telefona ili kontaktirate službu za korisnike. 

Iz drugih izvora:  Možemo da dobijemo Vaše Lične informacije iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka; zajednički marketinški partneri; platforme društvenih medija; od ljudi koji su Vam prijatelji ili ste na drugi način povezani preko platformi društvenih mreža, kao i od ostalih trećih strana.  Na primer, ako odaberete da povežete svoj nalog na društvenim medijima s Vašim nalogom Usluga, određene Lične Informacije s Vašeg naloga društvenih medija će biti podeljene s nama, što može da uključuje Lične informacije koje su deo Vašeg profila ili profila Vaših prijatelja.

 

Kako možemo da koristimo lične informacije

Možemo da koristimo lične informacije:

Kao odgovor na Vaša pitanja i za ispunjavanje Vaših zahteva, kao što je slanje biltena Vama.

Za slanje administrativnih informacija Vama, na primer, informacija u vezi sa Uslugama i promene naših uslova, odredbi i politika. 

Za dovršenje i ispunjenje Vaše kupovine ili otkupa, na primer, za obradu Vaših uplata, za dostavu Vaše porudžbine, komunikaciju s Vama vezanu za kupovinu ili otkup i za pružanje korisničke pomoći Vama.

Za slanje marketinških komunikacija za koje verujemo da bi mogle da Vas zanimaju.

Za personalizaciju Vašeg iskustva Usluga predstavljanjem sadržaja, proizvoda i ponuda prilagođenih Vama.  Na primer, možemo da prikažemo sadržaj ili da Vam šaljemo e-poštu za koje verujemo da bi mogle da Vas zanimaju  na osnovu Vaših ličnih informacija, naloga i aktivnosti na društvenim medijima, demografskim informacijama, fizičkoj lokaciji i aktivnosti na našim Uslugama.

Da bismo Vam dopustili učestvovanje u nagradnim igrama, takmičenjima i sličnim promocijama i za upravljanje tim aktivnostima. Neke od tih aktivnosti imaju dodatna pravila, koja mogu da sadrže dodatne informacije o tome kako koristimo i otkrivamo Vaše Lične informacije, tako da Vam savetujemo da pažljivo pročitate ta dodatna pravila.

Za olakšanje funkcije deljenja na društvenim mrežama.

U naše poslovne svrhe, kao što je analiza podataka, revizije, nadzor i sprečavanje prevara, razvoj novih proizvoda, obogaćivanje, poboljšanje ili izmena naših Usluga, identifikacija trendova o korišċenju, određivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i izvođenje i proširenje naših poslovnih aktivnosti. 

Kako smatramo potrebnim ili odgovarajućim: (a) prema odgovarajućem zakonu, uključujući zakone van Vaše države prebivališta; (b) za udovoljavanje pravnom postupku; (c) kao odgovor na zahteve javnih i državnih uprava uključujući javne i državne uprave van Vaše države prebivališta; (d) za sprovođenje naših uslova i odredbi; (e) za zaštitu naših operacija ili onih bilo kojeg našeg pridruženog partnera; (f) za zaštitu prava, privatnosti, bezbednosti ili vlasništva nas i/ili naših pridruženih partnera, Vas ili drugih i (g) da nam dopusti izvršenje dostupnog pravnog leka ili ograničenje štete koju možemo da pretrpimo.

 

Kako mogu da se otkrivaju lične informacije

Vaše lične informacije mogu da se otkrivaju:

Našim pridruženim partnerima u svrhe opisane u ovoj Politici  privatnosti.  Monster Energy Company je strana odgovorna za upravljanje zajednički korišċenim ličnim informacijama.

Našim pružaocima usluga trećih strana koji nude usluge kao što su smeštaj veb stranica, analiza podataka, obrada uplata, izvršenje porudžbina, pružanje informacione tehnologije i povezane infrastrukture, korisnička pomoć, dostava e-pošte, obrada kreditnih kartica, revizija i slične usluge.

Trećim stranama da im se dopusti slanje marketinških komunikacija Vama, ako ste izabrali takvo deljenje.

Sponzorima ili ko-sponzorima trećih strana kod nagradnih igara, takmičenja i sličnih promocija, ako ste izabrali takvo deljenje.

S Vaše strane, na forumima, uslugama za ċaskanje, stranicama s profilima i blogovima i drugim uslugama na koje možete da šaljete informacije i materijale (uključujući, bez ogničenja, naše stranice s društvenim medijima).  Imajte na umu da će sve informacije koje objavite ili otkrijete preko tih usluga postati javne informacije i mogu da budu dostupne korisnicima Usluga i opštoj javnosti.  Molimo Vas da budete pažljivi kad odlučite da otkrivate Lične informacije, ili bilo kakve druge informacije, na Uslugama.

Vašim prijateljima povezanim s Vašim nalogom na društvenim medijima, drugim korisnicima Usluga i Vašem pružaocu usluga naloga na društvenim medijima, u vezi sa  Vašom aktivnošċu deljenja na društvenim medijima, na primer ako povežete svoj nalog na društvenim medijima sa nalogom Vaših usluga ili ako se prijavite na svoj nalog Usluga s naloga društvenih medija.  Povezivanjem Vašeg naloga usluga i Vašeg naloga društvenih medija, dajete nam odobrenje za deljenje informacija s Vašim pružaocem naloga na društvenim medijima i razumete da će se informacijama koje delimo upravljati prema politici o privatnosti stranice društvenih medija.  Ako ne želite da se Vaše Lične informacije dele s drugim korisnicima ili s Vašim pružaocem naloga društvenih medija, molimo nemojte da spajate svoj nalog na društvenim medijima s Vašim nalogom Usluga i nemojte da učestvujete u deljenju na društvenim mrežama na Uslugama.

Trećim licima u slučaju bilo kakve reorganizacije, ujedinjenja, prodaje, zajedničkog ulaganja, dodele, prenosa ili drugog raspolaganja celim ili bilo kojim delom našeg poslovanja, svojine ili akcija (uključujući u vezi sa  svim postupcima stečaja ili sličnim postupcima).

Kako smatramo potrebnim ili odgovarajućim: (a) prema odgovarajućem zakonu, uključujući zakone van Vaše države prebivališta; (b) za udovoljavanje pravnom postupku; (c) kao odgovor na zahteve javnih i državnih uprava uključujući javne i državne uprave van Vaše države prebivališta; (d) za sprovođenje naših uslova i odredbi; (e) za zaštitu naših operacija ili onih bilo kojeg našeg pridruženog partnera; (f) za zaštitu prava, privatnosti, bezbednosti ili vlasništva nas i/ili naših pridruženih partnera, Vas ili drugih i (g) da nam dopusti izvršenje dostupnog pravnog leka ili ograničenje štete koju možemo da pretrpimo.

 

DRUGE informacije

Druge informacije koje možemo da sakupljamo

Druge informacije” su sve informacije koje možda ne otkrivaju Vaš specifični identitet ili nisu direktno povezane s pojedincem, kao što su:

Informacije o pregledaču i uređaju

Podaci o korišċenju aplikacije

Informacije sakupljene preko kolačića, pikselskih oznaka i drugih tehnologija

Demografske informacije i druge informacije koje ste pružili

Ukupne informacije

Kako možemo da koristimo i otkrivamo druge informacije

Ako moramo Druge informacije da tretiramo kao Lične informacije prema primenljivom zakonu, možemo da ih koristimo za sve svrhe za koje koristimo i otkrivamo Lične informacije.

U suprotnom, možemo da koristimo i otkrivamo Druge informacije u bilo koju svrhu, osim tamo gde to moramo da uradimo drugačije prema primenljivom zakonu.

U nekim slučajevima, možemo da kombinujemo Druge informacije s Ličnim informacijama (kao što je kombinovanje Vašeg imena s geografskom lokacijom).  Ako kombinujemo bilo koje Druge informacije s Ličnim informacijama, prema kombinovanim informacijama ćemo se odnositi kao prema Ličnim informacijama dok god su kombinovane.

Kako možemo da sakupljamo druge informacije

Mi i naši pružaoci usluga trećih strana možemo da sakupljamo Lične informacije na različite načine, uključujući: 

Preko Vašeg pregledača ili uređaja:  Određene informacije se sakupljaju preko većine pregledača ili automatski preko Vašeg uređaja, kao što je Vaša adresa Kontrole medijskog pristupa (MAC), tip računara (Windows ili Macintosh), rezolucija ekrana, ime i verzija operativnog sistema, proizvođač i model uređaja, merenja performansi i sličnosti uređaja, instalirani dodaci, klikovi mišem ili položaj kursora, položaj listanja na stranici, vreme provedeno na Uslugama, posećene stranice, stranice preporuke i korišćene ključne reči u slučaju dolaska s pretraživača, jezik, tip i verzija pregledača interneta, ime i verzija Usluga (kao što je Aplikacija) koju koristite ili drugi anonimni podaci o prometu.  Koristimo ove informacije da osiguramo da Usluge pravilno funkcionišu i da prilagodimo Vaše iskustvo kad koristite Usluge.  Na primer, možemo da sakupljamo i kombinujemo takve informacije u kombinaciji s Vašom IP adresom da stvorimo jedinstveni ID koji nam identifikuje Vaš pregledač ili uređaj s razumnom sigurnošću. Ovaj jedinstveni ID nam omogućuje da pratimo Vašu aktivnost na našim Uslugama i da prikažemo sadržaj za koji verujemo da bi mogao da Vas interesuje na osnovu takve aktivnosti.

Preko Vaše upotrebe aplikacije:  Kad preuzmete i koristite Aplikaciju, mi i naši pružaoci usluga možemo da pratimo i sakupljamo podatke o korišċenju Aplikacije, kao što su datum i vreme kada Aplikacija na Vašem uređaju pristupa našim serverima i koje informacije i datoteke su preuzete na Aplikaciju.

Upotreba kolačića:  Kolačići su delovi informacija koji se direktno sačuvaju na računar koji koristite.  Kolačići nam dopuštaju da sakupljamo informacije kao što je tip pregledača, vreme provedeno na Uslugama, posećene stranice, jezičke preferencije i druge anonimne podatke o prometu.  Mi i naši pružaoci usluga koristimo informacije u svrhu bezbednosti, za olakšavanje navigacije, efikasnije prikazivanje informacija i za personalizaciju Vašeg iskustva tokom korišċenja Usluga, kao i u svrhu praćenja na mreži.  Možemo da prepoznamo Vaš računar da Vam pomognemo u korišċenju Usluga.  Takođe sakupljamo statističke informacije o korišċenju Usluga da bismo kontinuirano poboljšavali dizajn i funkcije, razumeli kako se koriste Usluge i da nam pomognu u rešavanju pitanja u vezi sa Uslugama.

Ako ne želite sakupljanje informacija preko upotrebe kolačića, postoji jednostavan postupak u većini pregledača koji Vam omogućava da automatski odbijate kolačiće, ili Vam daje izbor da li ćete da odbijete ili prihvatite prenos određenog (ili određenih) kolačića s određene stranice na Vaš računar.  Takođe možete da pogledate http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.  Međutim, ako ne prihvatite te kolačiće, možete da iskusite neprijatnosti u Vašem korišċenju Usluga.  Na primer, možda nećemo moći da prepoznamo Vaš računar i možda ćete morati da se prijavljujete svaki put kad posetite odgovarajuće Usluge.

Za potpune informacije o tome kako koristimo kolačiće i druge tehnologije, molimo posetite našu Politiku  kolačića i drugih sličnih tehnologija koja je dostupna na [INSERT WEB ADDRESS FOR COOKIE POLICY]

Upotreba pikselnih oznaka i drugih sličnih tehnologija:  Pikselne oznake (takođe poznate kao veb oznake i prozirni GIF-ovi) mogu da se koriste u vezi sa nekim Uslugama da, između ostalog, prate delovanja korisnika Usluga (uključujući primaoce e-pošte), mere uspeh naših marketinških kampanja i sakupljaju statistiku o korišċenju Usluga i stope odgovora. 

IP adresa:  Vaša “IP adresa” je broj koji Vaš pružalac internetskih usluga (ISP) automatski dodeljuje računaru koji koristite.  IP adresa može biti automatski identifikovana i zabeležena u dnevničkim datotekama našeg servera kad god korisnik pristupi Uslugama, uz vreme posete i posećene stranice.  Sakupljanje IP adresa je standardna praksa i vrše je automatski mnoge veb stranice, aplikacije i druge usluge.  Koristimo IP adrese u svrhe kao što je obračun nivoa korišċenja Usluga, pomoć kod dijagnostike problema na serveru i administracija Usluga.

Fizička lokacija:  Možemo da sakupljamo fizičku lokaciju Vašeg uređaja, na primer, upotrebom IP adrese, satelita, bazne stanice ili WiFi signala.  Možemo da koristimo fizičku lokaciju Vašeg uređaja da Vam pružimo personalizovane usluge i sadržaje bazirane na lokaciji.  U nekim slučajevima, može da Vam bude dozvoljeno da dopustite ili odbijete takve upotrebe lokacije Vašeg uređaja, ali možda Vam nećemo moći pružiti primenljive personalizovane usluge i sadržaj. 

Od vas:  Informacije kao što je Vaša lokacija kao i druge informacije, kao što je preferirani način komunikacije, sakupljaju se kad dobrovoljno pružite te informacije. Sem u kombinaciji s Ličnim informacijama, ove informacije ne identifikuju lično Vas ili bilo kojeg drugog korisnika Usluga.

Sakupljanjem informacija:  Sakupljene Lične informacije ne identifikuju lično Vas ili bilo kojeg drugog korisnika Usluga (na primer, možemo da sakupimo Lične informacije da izračunamo procenat naših korisnika koji imaju određeni telefonski pozivni broj).

USLUGE TREĆIH STRANA

Ova Politika  privatnosti se ne bavi privatnošću, informacijama ili drugim praksama bilo kojih trećih strana koje vode bilo kakvu stranicu ili uslugu sa kojima su povezane Usluge (uključujući veze sa video isečcima na našim Uslugama a koje čuvaju treće strane kao što su YouTube ili Vimeo), niti smo odgovorni za njih.  Uvrštavanje veze na Usluge ne podrazumeva potvrđivanje povezane stranice ili usluge od strane nas ili naših pridruženih partnera.

Imajte na umu da nismo odgovorni za sakupljanje, upotrebu i otkrivanje politika i praksi (uključujući bezbednosne prakse podataka) drugih organizacija, kao što su Facebook, Apple, Google, Microsoft, Yahoo!, Twitter, Pinterest, Tumblr ili bilo koji drugi programer aplikacija, pružalac aplikacija, pružalac platforme društvenih medija, pružalaca operativnog sistema, pružalaca bežične usluge ili proizvođača uređaja, uključujući sve Lične informacije koje otkrijete drugim organizacijama preko aplikacija ili naših stranica na društvenim medijima ili u vezi sa  njima. 

BEZBEDNOST

Pokušavamo da koristimo razumne organizacione, tehničke i administrativne mere za zaštitu Ličnih informacija u našoj organizaciji.  Nažalost, ni za jedan sistem za prenos ili čuvanje podataka ne može da se garantuje da je 100% bezbedan.  Ako imate razloga da verujete da Vaša interakcija s nama više nije bezbedna (na primer, ako mislite da je bezbednost bilo kojeg naloga koji možete da imate kod nas kompromitovana), molimo da nas odmah obavestite o problemu tako što nas kontaktirate u skladu sa delom “Kontakt s nama” ispod.

IZBORI I PRISTUP

Vaši izbori u vezi sa  upotrebom i otkrivanjem Vaših Ličnih informacija

Dajemo Vam puno izbora u vezi sa  upotrebom i otkrivanjem Vaših Ličnih informacija u marketinške svrhe.  Možete da odjavite sledeće:

Dobijanje elektronske komunikacije od nas:  Ako više ne želite da primate od nas e-poštu u vezi sa  marketingom zasnovanom na prosleđivanju, možete da se odjavite od dobijanja te e-pošte u vezi sa  marketingom slanjem e-pošte na privacy@burn.com

Našeg deljenja Vaših ličnih informacija s pridruženim partnerima za njihove direktne marketinške svrhe:  Ako biste više želeli da ne delimo Vaše Lične informacije zasnovane na prosleđivanju s našim pridruženim partnerima za njihove svrhe direktnog marketinga, možete da se odjavite od tog deljenja slanjem e-poruke nama na privacy@monsterenergy.com.

Pokušaćemo da udovoljimo Vašim zahtevima što je pre praktično izvodljivo.  Imajte na umu da ako se odjavite od primanja e-pošte u vezi sa  marketingom od nas, možemo da Vam još uvek šaljemo važne administrativne poruke i ne možete da se odjavite od primanja administrativnih poruka.

Kako možete da pristupite, promenite ili izostavite svoje Lične informacije 

Ako želite da pregledate, ispravite, ažurirate, izostavite ili obrišete Lične informacije koje ste nam prethodno dali, možete da nas kontaktirate e-poštom na privacy@monsterenergy.com ili pišete na sledeću adresu:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

U Vašem zahtevu, molimo da pojasnite koje informacije želite da promenite, da li želite da se Vaše Lične informacije koje ste nam dali izostave iz naše baze podataka ili nas u drugom slučaju obavestite koja ograničenja želite da koristite za Vaše Lične informacije koje ste nam dali. Za Vašu zaštitu, možemo da primenimo samo zahteve u vezi sa Ličnim informacijama povezane s određenom adresom e-pošte koju koristite za slanje Vašeg zahteva nama i možda ćemo morati da proverimo Vaš identitet pre primene Vašeg zahteva.  Pokušaćemo da udovoljimo Vašem zahtevu što je pre to praktično izvodljivo. 

Imajte na umu da ćemo možda morati da zadržimo neke informacije u svrhu vođenja zapisnika i/ili za izvršenje svih transakcija koje ste pokrenuli pre traženja takve promene ili brisanja (npr. kada ste izvršili kupovinu ili ušli u promociju, možda nećete moći da promenite ili izbrišete date Lične informacije do kraja takve kupovine ili promocije).  Takođe mogu da postoje preostale informacije koje će da ostanu u našoj bazi podataka i drugi zapisi koji neće biti obrisani.

Ako ste stanovnik Kalifornije, mlađi ste od 18 godina i registrovani ste korisnik Usluga, možete da zatražite od nas da uklonimo sadržaj ili informacije koje ste poslali na Usluge slanjem e-pošte na privacy@monsterenergy.com ili pišite na sledeću adresu:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Molimo, imajte na umu da Vaš zahtev ne osigurava potpuno ili sveobuhvatno uklanjanje sadržaja ili informacija, jer je možda, na primer, deo Vašeg sadržaja podelio drugi korisnik. 

 

PERIOD ZADRŽAVANJA

Zadržaćemo Vaše Lične informacije za period koji je potreban za ispunjenje svrhe objašnjene u ovoj Politici  privatnosti, osim ako je prema zakonu potreban ili dopušten duži period zadržavanja. 

Upotreba Usluga od strane MALOLETNIKA

Usluge nisu upućene pojedincima mlađim od trinaest (13) godina i tražimo da ti pojedinci ne pružaju Lične informacije preko Usluga.

PRENOS PREKO GRANICE

Usluge kontrolišemo i vršimo iz Sjedinjenih Američkih Država i nije nameravano da one budu podložne zakonima ili pravnoj nadležnosti bilo koje savezne države, države ili teritorije osim Sjedinjenih Američkih Država. Vaše lične informacije mogu biti sačuvane i obrađene u bilo kojoj državi u kojoj imamo objekte ili u kojima angažujemo pružaoce usluga, a korišċenjem Usluga pristajete na prenos informacija u države van Vaše države prebivališta, uključujući Sjedinjene Američke Države, koje mogu da imaju drugačija pravila zaštite podataka od Vaše države.

OSETLJIVE INFORMACIJE

Tražimo od Vas da nam ne šaljete i ne otkrivate bilo kakve osetljive Lične informacije (npr. JMBG, informacije o rasnom ili etničkom poreklu, političke opcije, verska ili druga uverenja, zdravlje, kriminalnu prošlost ili članstvo u sindikatu) na ili preko Usluga ili na drugi način. 

AŽURIRANJA OVE POLITIKE  PRIVATNOSTI

Možemo promeniti ovu Politiku  privatnosti.  Molimo, pogledajte legendu “Zadnje ažuriranje” na vrhu ove stranice da vidite kada je Politika  privatnosti zadnji put izmenjena. Sve promene ove Politike stupaju na snagu kad objavimo revidiranu Politiku  privatnosti na Uslugama.  Vaše korišċenje Usluga posle ovih promena znači da prihvatate izmenjenu Politiku  privatnosti.

KONTAKT S NAMA

Ako imate bilo kakva dalja pitanja, molimo da nas kontaktirate e-poštom na privacy@monsterenergy.com, ili pišite na sledeću adresu:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Molimo, imajte na umu da komunikacije e-poštom nisu uvek bezbedne; molimo da ne uključujete informacije o kreditnim karticama ili osetljive informacije u Vašoj e-pošti nama.