be_ixf;ym_202303 d_22; ct_100
ZAPRI

Osvojite Monster Nogometno Izkušnjo V Londonu

 

Izpolni in zmagaj

Loading...
0%

To ni tvoja država? Izberi svojo v zgornjem meniju.

Osvojite potovanje za 2 v London in pridobite izkušnjo Monster Match Day Experience s Tottenhamom in Monster Energy!

Oddaja prispevkov od februarja 01 2023 Do marca 31 2023

Pravili promocije

CELOTNI POGOJI PROMOCIJE
Natančno preberite te pogoje (v nadaljevanju »pogoji«). S svojo prijavo na to promocijo (v nadaljevanju »promocija«) se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji. Prav tako preberite naš pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu www.monsterenergy.com, ki pojasnjuje, kako bomo uporabljali podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na to promocijo.
1.    Promocijo organizira in vodi družba Monster Energy Europe Limited s sedežem na naslovu Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju »Monster Energy«).
2.    V promociji lahko sodelujejo vse osebe, starejše od osemnajst (18) let, s prebivališčem v Sloveniji. Nobenemu zaposlenemu ali družinskemu članu zaposlenega v družbi Monster Energy ali v katerem koli od njenih povezanih družb, podizvajalcih, pri zastopnikih ali pooblaščencih oziroma pri komer koli, ki je poklicno povezan s to promocijo, ni dovoljena prijava na promocijo. 
3.    Promocija poteka na spletnem mestu [INSERT WEBSITE URL] (v nadaljevanju »spletno mesto«) in se promovira s pomočjo promocijskega gradiva na izbranih sodelujočih maloprodajnih lokacijah v Sloveniji.
4.    S prijavo na to promocijo skladno s temi pogoji se mora vsak udeleženec (v nadaljevanju »vi«, »vaš« in »udeleženec«) strinjati s tem, da ga zavezujejo ti pogoji in vse odločitve družbe Monster Energy, ki bodo veljale kot dokončne, glede vsega, kar je povezano s promocijo. Družba Monster Energy o tem ne bo nadalje komunicirala z nikomer.
5.    Vsi časi in datumi, določeni v teh pogojih, pomenijo čase in datume v Sloveniji. V primeru kakršnega koli spora glede ure ali datuma glasovanja prejete prijave bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.
6.    Za sodelovanje v tej promociji ni potreben nakup nobenega izdelka. 

Prijava

7.    Datum začetka promocije je ob 00:01 dne 1.2.2023 (v nadaljevanju »datum začetka«), datum zaključka promocije pa ob 23:59 dne 31.3.2022 (v nadaljevanju »datum zaključka«). 
8.    Udeleženci se lahko na promocijo prijavijo tako, da: 
a.    ravnajo skladno s temi pogoji; 
b.    posredujejo svoje podatke v skladu z navodili na spletnem mestu (ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, datum rojstva in e-poštni naslov); in
c.    odgovorijo na naslednje vprašanje v 30 besedah ali manj: »Zakaj si želite priigrati ultimativno nogometno doživetje na stadionu Tottenham Hotspur z Monster Energy®?« (v nadaljevanju »odgovor«). 
Nagrada in zahteve 

9.    Vsak udeleženec, ki pošlje veljavno prijavo, kot je določeno zgoraj (v nadaljevanju »veljavna prijava«), bo skupaj z ostalimi veljavnimi prijavami dodan v skupino prijav. Žirija, sestavljena iz treh (3) predstavnikov družbe Monster Energy in enega (1) neodvisnega sodnika (v nadaljevanju »žirija«), bo skupaj v desetih (10) dneh po datumu zaključka določila naslednje enega (1) zmagovalca (v nadaljevanju imenovani »zmagovalec«) in dobitnika nagrade, čigar odgovor najbolje izpolnjuje merila za izbor.
10.    Žirija bo zmagovalca določila na podlagi odgovora, ki bo odražal največjo mero ustvarjalnosti, izvirnosti, domiselnosti in najboljšega razumevanja blagovne znamke Monster Energy® in kluba Tottenham Hotspur F.C. ter najboljše besedišče in slog pisanja (v nadaljevanju »merila za izbor«).
11.    Žirija bo preverila, ali so prijave veljavne in v skladu s temi pogoji, primerjala veljavne prijave glede na merila za izbor ter podelila nagrado zmagovalcu (v nadaljevanju »izbirni postopek«).
12.    Zmagovalec prejme potovanje za dve (2) osebi v London, Anglija, z dvema (2) nočitvama med 1.5.2023 in 31.5.2023 (točne datume povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy) (v nadaljevanju »potovanje«); in bo zajemalo naslednje (v nadaljevanju »nagrada«):
12.1    dve (2) vstopnici za nogometno tekmo kluba Tottenham Hotspur FC (v nadaljevanju »dogodek«). Vsaka vstopnica imetniku zagotavlja vstop na kraj dogodka in dostop do vseh javnih območij v času, ko je dogodek odprt za javnost;
12.2    dve (2) vstopnici za zabavo z Monster Energy;
12.3    dve (2) nočitvi za dve (2) osebi v dvoposteljni sobi v hotelu z najmanj tremi (3) zvezdicami, ki ga povsem po lastni presoji in glede na razpoložljivost izbere družba Monster Energy (v nadaljevanju »hotel«);
12.4    vozovnici za povratni let v ekonomskem razredu za dve (2) osebi od letališča v Sloveniji do letališča v Angliji (v nadaljevanju »ciljno letališče«). Lokacijo letališča, datume in čase letov povsem po lastni presoji in glede na razpoložljivost izbere družba Monster Energy; in
12.5    povratne prevoze v ekonomskem razredu za dve (2) osebi od ciljnega letališča do hotela in od hotela do kraja dogodka; čase, datume in vrsto prevoza povsem po lastni presoji in glede na razpoložljivost določi družba Monster Energy.
13.    Samo zmagovalec in ena (1) oseba, ki jo izbere zmagovalec (v nadaljevanju »izbrana oseba«), lahko izkoristita nagrado. Izbrano osebo mora odobriti družba Monster Energy, starejša mora biti od osemnajst (18) let in biti mora državljan(-ka) Slovenije. Zmagovalec in izbrana oseba morata imeti veljavna potna lista, ki ne potečeta pred 31.11.2023, da bosta lahko prejela nagrado. 
14.    Pred razglasitvijo zmagovalca in predajo nagrade morata morebitni zmagovalec in njegova izbrana oseba:
a.    dokazati upravičenost, vključno in ne omejeno na dokazila o starosti, bivališču, identiteti, kar lahko med drugim vključuje kopijo dokazila o bivališču, potni list in/ali podoben osebni dokument, ki ga je izdal pristojni državni organ; in
b.    podpisati izjavo, ki jo povsem po lastni presoji pripravi družba Monster Energy in ki se nanaša na nagrado, s čimer potrdi, da izjavo razume, jo bo upošteval in jo sprejema. Kopije potrdila in izjave so na zahtevo na voljo pri [INSERT]. 
Če zmagovalec družbi Monster Energy teh podatkov ne predloži v razumnem roku, ki ga določi družba Monster Energy, lahko pomeni, da mu bo nagrada odvzeta, družba Monster Energy pa bo takoj po tem, ko bo to razumno mogoče, izbrala drugo veljavno prijavo.
15.    Da se izognemo dvomu – vse stroške, povezane z nagrado, vključno, vendar ne omejeno na davke, veljavno zdravstveno zavarovanje za potovanje, vizum (če je potreben), prevoz (vključno s prevozi zmagovalca in izbrane osebe od doma do letališča ter nazaj), nastanitev, opremo, hrano, morebitno razvedrilo in vse ostalo, povezano z nagrado, kar ni izrecno vključeno in navedeno v opredelitvi nagrade zgoraj, nosi izključno zmagovalec. Nastanitev v sklopu nagrade pomeni samo nastanitev v sobi, zmagovalec in njegova izbrana oseba pa odgovarjata za vso hrano in pijačo, ki jo zaužijeta v hotelu in drugod, kjer to ni posebej vključeno in določeno v opredelitvi nagrade, in za vse dodatne stroške v zvezi z nastanitvijo v sobi.
16.    Odgovornost zmagovalca je, da predloži vso potrebno dokumentacijo in izpolnil vse ostale pravne zahteve za prevzem nagrade in/ali dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja ali družba Monster Energy.

Obveščanje in predaja nagrade

17.    Zmagovalec bo obveščen po elektronski pošti in/ali na telefonsko številko, ki jo je navedel ob prijavi na promocijo, v sedmih (7) dneh po izbirnem postopku (v nadaljevanju »obvestilo«). Neuspešni udeleženci ne bodo obveščeni. 
18.    Podrobnosti o predaji nagrade povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy. Zmagovalec bo s podrobnostmi o predaji nagrade (vključno z, vendar ne omejeno na čas, datum in lokacijo predaje) seznanjen ob prejemu obvestila.
19.    V primeru, da družba Monster Energy ne bo mogla kontaktirati potencialnega zmagovalca v sedmih (7) dneh po posredovanem obvestilu ali da potencialni zmagovalec iz kakršnega koli razloga ni na voljo za prevzem glavne nagrade oziroma se ne more udeležiti potovanja, bo njegova prijava razveljavljena, družba Monster Energy pa bo izbrala drugo veljavno prijavo, takoj ko bo to razumno mogoče in v skladu z izbirnim postopkom. 
Splošni pogoji

20.    Vsak udeleženec lahko posreduje samo eno (1) prijavo in ne sme posredovati ali poskušati posredovati več kot ene (1) prijave. Družba Monster Energy si pridržuje pravico zavrniti prijavo posameznika, ki posreduje ali poskusi posredovati več kot eno (1) prijavo za sodelovanje v promociji.
21.    Spletni vnosi, izvedeni s pomočjo skriptov, makrov ali s samodejnimi napravami, niso dovoljeni. Družba Monster Energy si pridržuje pravico do preverjanja prijav in njihove izključitve, če so te bile po njenem mnenju izvedene s kakršnimi koli avtomatiziranimi tehnikami.
22.    Da se izognemo dvomu – za prijavo na to promocijo potrebujete računalnik ali drugo napravo, ki omogoča povezavo z internetom, in dostop do interneta. Dolžnost udeležencev je, da si priskrbijo dovoljenje lastnika računalnika in posameznika, ki plačuje internetne storitve. Za stroške, povezane z internetno povezavo za potrebe sodelovanja v promociji, ni mogoče zahtevati kakršnega koli nadomestila.
23.    Vse prijave se štejejo kot prejete v času vnosa v zbirko podatkov družbe Monster Energy in ne v času, ko je udeleženec prijavo oddal na spletnem mestu. 
24.    V primeru kakršnega koli spora glede identitete zmagovalca bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.
25.    Predložitev spletnega prijavnega obrazca ali kakršno koli dokazilo o predložitvi spletnega prijavnega obrazca ne velja kot dokazilo o prejemu vaše prijave. Družba Monster Energy ne sprejema nikakršne odgovornost za prijave, ki so nepravilno izpolnjene, izgubljene, zapoznele ali ki niso bile prejete iz kakršnega koli razloga. 
26.    Nagrada je takšna, kot je opisana, in ni prenosljiva, zamenljiva in zanjo ne ponujamo nobenega denarnega nadomestila v primeru, da je zmagovalec iz kakršnega koli razloga ne more prevzeti. Ne glede na prej navedeno si družba Monster Energy v primeru nepredvidenih okoliščin ali v primeru, da družba Monster Energy nagrade zaradi pandemije virusa COVID-19 ali katerega koli drugega razloga ne more zagotoviti, pridržuje pravico, da celotno nagrado ali dele nagrade nadomesti z nagradami enake ali večje vrednosti.
27.    Zmagovalec se strinja s sodelovanjem in bo zagotovil, da se izbrana oseba strinja s sodelovanjem v razumni publiciteti, povezani s promocijo, če to zahteva družba Monster Energy, zmagovalec in izbrana oseba pa tudi soglašata, da lahko družba Monster Energy uporabi njuno ime, fotografijo in zvočne posnetke in/ali videoposnetke pri vsakršni publiciteti, povezani s promocijo, kot je opisano v pravilniku o zasebnosti družbe Monster Energy.
28.    Če družba Monster Energy teh pogojev ne izpolni, je odgovorna za izgubo ali škodo, povzročeno udeležencu, ki je posledica predvidljive kršitve teh pogojev s strani družbe Monster Energy oziroma malomarnosti, ni pa odgovorna za izgubo ali škodo, ki je ni mogoče predvideti. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je iz očitnih razlogov nastala kot posledica kršitve s strani družbe Monster Energy ali če sta jo udeleženec in družba Monster Energy predvidela v času udeleženčeve prijave na promocijo. Ob odgovornosti družbe Monster Energy za predvidljivo izgubo ali škodo, družba Monster Energy in/ali vse njene podružnice, zaposleni, direktorji, predstavniki ali podizvajalci zavračajo vsakršno in vso odgovornost v največjem mogočem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja. 
29.    Pride lahko do dogodkov, ki onemogočijo samo promocijo ali podelitev katere koli nagrade iz razlogov, ki jih družba Monster Energy ne more nadzorovati in ki bi lahko, po izključni presoji družbe Monster Energy, spremenili promocijo; udeleženec soglaša, da zato od družbe Monster Energy ne bo terjal nikakršne odgovornosti.
30.    Družba Monster Energy si pridržuje pravico, da: (a) spremeni obliko promocije in/ali prestavi ali odloži čas izvedbe promocije ali katere koli faze oziroma faz, v celoti ali deloma iz razlogov, ki so zunaj njenega razumnega nadzora, ne da bi za to bila odgovorna udeležencu; in/ali da (b) zavrne sodelovanje katerega koli posameznika v promociji ali prihodnjih promocijah, ki jih organizira družba Monster Energy: (i) če družba Monster Energy razumno verjame, da je nagrada bila deloma ali v celoti prenesena na tretjo osebo; (ii) če je bil udeleženec diskvalificiran v katerem koli tekmovanju družbe Monster Energy ali promociji v dvanajstih (12) mesecih od datuma začetka; (iii) če družba Monster Energy iz razumnih razlogov verjame, da posameznik ni izpolnjeval teh pogojev; in/ali (iv) če je takšen posameznik neupravičen do udeležbe v tej promociji (ali bi mu bilo treba udeležbo v tej promociji iz kakršnega koli razloga zavrniti).
31.    Družba Monster Energy zavrača odgovornost za vsakršne stroške, ki so morda bili povzročeni kateremu koli udeležencu, razen za tiste, ki so izrecno navedeni v teh pogojih. Zmagovalec odgovarja za vsakršno plačilo davkov, ki bi veljali za nagrado. 
32.    Svetujemo, da si vsi udeleženci izvod teh pogojev shranijo za rabo v prihodnje.
33.    Soglašate, da je v primeru, da ste razglašeni za zmagovalca, vaše ime in državo prebivališča dovoljeno javno objaviti. Ime zmagovalca je mogoče pridobiti s kontaktiranjem družbe Monster Energy prek spletnega mesta www.monsterenergy.com/contact-us v 90 dneh po datumu zaključka. 
34.    Za promocijo in te pogoje veljajo zakoni Anglije in Walesa v skladu z obveznimi določbami lokalnega potrošniškega prava, ki po samem zakonu morda velja v vašo korist, in nič v tej promociji in teh pogojih ne vpliva na vašo pravico, ki jo imate kot potrošnik, da se zanašate na tovrstne obvezne določbe lokalnega prava.
35.    Za vse spore (pogodbene ali nepogodbene), ki izhajajo iz ali v povezavi s to promocijo ali temi pogoji, imajo neizključno pristojnost sodišča Anglije in Walesa. Toda to ne omejuje pravic potrošnikov, ki jih imajo v okviru veljavne zakonodaje o varstvu potrošnikov.
36.    Če imate kakršna koli vprašanja o promociji ali če želite stopiti v stik z nami, se obrnite na našo službo za pomoč strankam, ki jo najdete na spletnem mestu www.monsterenergy.com/contact-us.