Udržateľnosť

Udržateľnosť
//

Udržateľnosť

 

Naše životné prostredie nielenže udržuje život – je to naše ihrisko! Ak sa nebudeme starať o našu planétu, naši Monster Športovci nebudú mať sneh na lyžovanie, rieky na preteky ani vzduch na dýchanie! Vytváranie a udržiavanie udržateľnej spoločnosti je a vždy bolo jednou z hlavných priorít spoločnosti Monster. Od našich ekologických obalov až po naše zariadenia zamerané na recykláciu neustále hľadáme spôsoby, ako znížiť našu uhlíkovú stopu. Monster Green nie je len farba!

Tu sú len niektoré veci, ktoré Monster robí na podporu životného prostredia:

 

  • Balenie —   97%  Monster produktov je v 100% recyklovateľných hliníkových plechovkách
  • Solar — Monster inštaluje dostatok solárnych panelov vo svojich troch hlavných centrách v Kalifornii na odstránenie viac ako 1,000 metrických ton emisií oxidu uhličitého
  • Voda  — Technológia Monster HQ na úsporu vody každoročne ušetrí približne 200,000 galónov vody
  • Opätovné použitie — Spoločnosť Monster vyradila jednorazové fľaše na vodu pre zamestnancov v ústredí, čím sa odstránilo viac ako 750,000 plastových fliaš ročne. Nádoby na recykláciu a kompost sú rozmiestnené v budovách Monster Energy, aby sa uľahčilo zníženie odpadu na skládkach
  • Uhlíková stopa — zaviazali sme sa vysadiť 100 000 stromov s One Tree Planted – dosť pre päť Central Parkov!
  • Chladničky — Všetky nové chladničky Monster Energy v predajniach v USA majú teraz hodnotenie ENERGY STAR  
  • Doprava — Monster regionalizuje výrobu, aby sa znížili najazdené kilometre, naposledy v Malajzii, Južnej Afrike a Čile
  • Dochádzanie — organizuje programy spolujazdy a umožňuje členom tímu pracovať na diaľku – menej áut na cestách!
  • Dobrovoľníctvo — Monster dáva všetkým viac ako 5 000 zamestnancom platené dobrovoľnícke voľno každý rok – čistíme rieky, pláže a poľnohospodársku pôdu po celej krajine