be_ixf;ym_202207 d_04; ct_100
CLOSE

Miami Music Festival Experience - 2022 - Baltics

 

Win a trip and party in Miami with Monster Energy!

Latvia | Lithuania | Estonia

submit entries from May 01 2022 to June 19 2022

promotion rules

VISOS AKCIJOS SĄLYGOS

Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas („Sąlygos“). Dalyvaudami šioje akcijoje („Akcija“), Jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jūs taip pat turėtumėte perskaityti mūsų privatumo taisykles, pateiktas interneto svetainėje www.monsterenergy.com. Jose nurodoma, kaip mes naudosime duomenis, kuriuos pateiksite sutikdami dalyvauti šioje Akcijoje.

1.    Šią Akciją organizuoja Monster Energy Europe Limited, kurios buveinės adresas yra Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford Middlesex, UB6 8UP, Jungtinė Karalystė („Monster Energy“).
2.    Šioje akcijoje („Akcija“) gali dalyvauti visi 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę asmenys, gyvenantys Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje (kartu – „Baltijos valstybės“). Akcijoje negali dalyvauti Monster Energy, „Zuffa, LLC“ arba susijusių įmonių, subrangovų, atstovų ar įgaliotinių darbuotojai bei jų šeimos nariai ar bet kurie kiti su Akcija profesiniais ryšiais susiję asmenys.
3.    Akcija organizuojama interneto svetainėje adresu [ĮRAŠYTI INTERNETO SVETAINĖS ADRESĄ] („Svetainė“) ir reklamuojama per dalyvaujančių Monster Energy® produkcijos platintojų reklaminę medžiagą nurodytose parduotuvėse vienoje ar daugiau Baltijos šalių.
4.    Sutikdamas dalyvauti šioje Akcijoje pagal šias Sąlygas kiekvienas dalyvis („jūs“, „jūsų“, „dalyvis“) sutinka laikytis šių Sąlygų ir su Akcija susijusio (-ių) Monster Energy sprendimo (-ų). Monster Energy sprendimai dėl visų su Akcija susijusių klausimų yra galutiniai. Monster Energy nevykdys jokio susirašinėjimo.
5.    Visi laikai ir datos, nustatyti šiose Sąlygose, reiškia Baltijos valstybių laiką ir datas. Kilus bet kokiam ginčui dėl laiko ar datos, susijusios su dalyvio anketos pateikimu, Monster Energy sprendimas yra galutinis.
6.    Norint dalyvauti Akcijoje nebūtina įsigyti jokių produktų.

Anketos pateikimas

7.    Akcijos pradžia yra 2022-05-01 00:01 („Pradžios data“), akcijos pabaiga yra 2022-06-19 23:59 („Pabaigos data“).
8.    Dalyviai gali pradėti dalyvauti Akcijoje:
a) laikydamiesi šių Sąlygų;
b) pateikdami savo duomenis (vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, gimimo datą, telefono numerį ir el. pašto adresą), kaip nurodyta Svetainėje.

Prizas ir reikalavimai

9.    Kiekvienas dalyvis, teisingai pateikęs savo anketą pagal nurodytus reikalavimus (kiekviena atskirai – „Galiojanti anketa“), dalyvaus prizų traukime, kuris bus surengtas per 3 (tris) dienas nuo Pabaigos datos („Traukimas“). 
10.    Pirmoji Galiojanti anketa, ištraukta atsitiktine tvarka („Pagrindinis laimėtojas“), laimės Pagrindinį prizą (kaip nurodyta toliau); kitos 30 (trisdešimt) Galiojančių anketų, ištrauktų atsitiktine tvarka („Prizininkai“), laimės Prizininkų prizus (kaip nurodyta toliau). Pagrindinis laimėtojas ir Prizininkai kartu vadinami „Laimėtojais“, o kiekvienas atskirai – „Laimėtoju“.
11.    Pagrindinis laimėtojas laimės kelionę 2 (dviem) asmenims į Majamį (Jungtinės Amerikos Valstijos) 4 (keturioms) naktims (tarp 2022 m. gruodžio 1 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d., tikslias datas savo išskirtine nuožiūra nustato Monster Energy), kurios apytikrė vertė yra 3 500 € (trys tūkstančiai penki šimtai eurų) („Pagrindinis prizas“). Kelionę sudaro:
11.1.    2 (du) bilietai į vieną muzikos festivalį („Renginys“); kiekvienas bilietas jo turėtojui suteikia įėjimą į Renginį, galimybę lankytis visose viešosiose erdvėse Renginio valandomis;
11.2.    4 (keturios) nakvynės 2 (dviem) asmenims dviejų lovų kambaryje viešbutyje, turinčiame ne mažiau kaip 3 (trijų) žvaigždučių įvertinimą. Viešbutį savo nuožiūra parenka Monster Energy („Viešbutis“);
11.3.    2 (du) ekonominės klasės lėktuvo bilietai į abi puses iš oro uosto Latvijoje, Lietuvoje arba Estijoje į oro uostą Jungtinėse Amerikos Valstijose („Paskirties oro uostas“); oro uostus, skrydžių datas ir laiką savo nuožiūra ir priklausomai nuo galimybių atrinks Monster Energy;
11.4.    pervežimas ekonomine klase į abi puses 2 (dviem) asmenims iš Paskirties oro uosto į Viešbutį ir iš Viešbučio į Renginį; pervežimo laiką, datas ir būdus savo nuožiūra nustato Monster Energy. Siekiant išvengti abejonių, pabrėžiama, kad Monster Energy nesuteiks pervežimo iš Laimėtojo ir (arba) Atrinkto asmens namų į pasirinktą oro uostą Latvijoje, Lietuvoje arba Estijoje ir atgal paslaugų; tai yra Laimėtojo ir jo Atrinkto asmens atsakomybė.
12.    Kiekvienas Prizininkas gaus 1 (vieną) 6 (šešių) mėnesių trukmės srautinio muzikos siuntimo prenumeratą, kurios apytikrė vertė yra 60,00 € (šešiasdešimt eurų) („Prizininko prizas“), Prizininko prizų tikslias savybes savo nuožiūra nustato Monster Energy, jie įteikiami tik tol, kol bus prieinami.
13.    Norint gauti Prizininko prizą būtina nurodyti galiojantį atsiskaitymo būdą, tačiau jums nereikės nieko mokėti, kol nesibaigs 6 (šešių) mėnesių laikotarpis. Pasibaigus Prizininko prizo laikotarpiui, bus automatiškai pradėtas taikyti mokestis pagal standartinę prenumeratos kainą. Kol šis laikotarpis nesibaigs, galite nemokamai atšaukti savo prenumeratą bet kuriuo metu. Norėdami gauti Prizininko prizą, turite turėti „Google“ paskyrą, kuri nemokamai suteikiama adresu: https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp.
14.    Pagrindinis prizas ir Prizininkų prizai kartu vadinami „Prizais“, o kiekvienas atskirai – „Prizu“.
15.    Tik Pagrindinis laimėtojas ir 1 (vienas) jo atrinktas asmuo („Atrinktas asmuo“) gali naudotis Pagrindinio prizo teikiamais privalumais. Monster Energy turi patvirtinti kiekvieną Atrinktą asmenį, tokiam asmeniui turi būti ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų, ir jis turi būti Latvijos, Lietuvos arba Estijos gyventojas, kaip ir jų Laimėtojas. Kad atgautų Pagrindinį prizą, Pagrindinis laimėtojas ir Atrinktas asmuo privalo turėti galiojančius pasus, kurių galiojimas nesibaigia anksčiau nei 2023 m. birželio 3 d.
16.    Prieš paskelbiant Pagrindinį laimėtoją ir įteikiant Pagrindinį prizą, kiekvieno galimo laimėtojo ir Atrinkto asmens bus pareikalauta:
16.1. įrodyti, kad jis atitinka keliamus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti amžių, gyvenamąją vietą ir asmens tapatybę. Tam gali būti pareikalauta pateikti gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento, paso ir (ar) tapataus valstybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopiją;
16.2. pasirašyti Monster Energy nuožiūra parengtą atsisakymo dokumentą, patvirtinantį, kad jie supranta ir sutinka su atsisakymo dokumentu. Atitinkamo patvirtinimo ir atsisakymo kopijas galima gauti adresu https://www.monsterenergy.com/contact.
Nepateikus Monster Energy šios informacijos per protingą Monster Energy nustatytą laiką Pagrindinis laimėtojas gali netekti Pagrindinio prizo, o Monster Energy per trumpiausią įmanomą laiką išrinks kitą kriterijus atitinkančią anketą.
17.    Aiškumo tikslais pažymėtina, kad už visas išlaidas, susijusias su Prizais, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčius, galiojantį sveikatos draudimą kelionei, kelionės vizą (jei taikoma), transportavimo (įskaitant tarp Pagrindinio laimėtojo ir Atrinkto asmens namų ir oro uosto), apgyvendinimo, įrangos, pragyvenimo išlaidas, ir bet kokias su Prizais susijusias pramogas, neįtrauktas ir nenumatytas šių Prizų sąlygų, yra atsakingi tik Laimėtojai. Į Pagrindinio prizo apgyvendinimo išlaidas įtraukta tik kambario kaina, o Pagrindinis laimėtojas bei jo Atrinktas asmuo yra patys atsakingi už išlaidas, susijusias su Viešbutyje ir bet kur kitur suvartotais maisto produktais ir gėrimais, kurie nėra įtraukti ir nurodyti Pagrindinio prizo aprašyme, bei papildomais kambario mokesčiais. Šiuo dokumentu Pagrindinis laimėtojas sutinka pasirašyti ir vykdyti visas atitinkamų paslaugų teikėjų pateiktas sąlygas dėl Pagrindinio prizo.
18.    Laimėtojai yra atsakingi pateikti bet kokius būtinus dokumentus ir vykdyti bet kokius teisėtus reikalavimus, susijusius su Prizais, ir (arba) pateikti bet kokius įstatymų ir (arba) Monster Energy reikalaujamus dokumentus.

Informavimas ir Prizo pristatymas

19.    Kiekvienas Laimėtojas informuojamas el. paštu ir (ar) telefonu, kuriuos nurodė pildydamas Akcijos dalyvio anketą, per 3 (tris) darbo dienas nuo Traukimo datos („Pranešimas“). Nelaimėjusieji dalyviai neinformuojami.
20.    Prizų pristatymo duomenis nustato Monster Energy savo nuožiūra. Prizų pristatymo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant, pristatymo laiką, datą ir vietą) bus pateikti Laimėtojams Pranešime.
21.    Tuo atveju, jei (i) Monster Energy negalės susisiekti su galimu laimėtoju per 14 (keturiolika) dienų nuo Pranešimo dienos; (ii) galimas Pagrindinis laimėtojas negalės dalyvauti Renginyje; ir (ar) (iii) galimas Laimėtojas negalės atsiimti Prizo dėl bet kokios priežasties, tokia dalyvio anketa bus laikoma negaliojančia, ir Monster Energy galės ištraukti kitą reikalavimus atitinkantį dalyvį, kai tik bus tokia galimybė.
 
Bendrosios sąlygos

22.    Dalyvių skaičius ribojamas 1 (viena) anketa žmogui, ir joks dalyvis negali pateikti daugiau nei 1 (vieną) dalyvio anketą. Monster Energy pasilieka teisę uždrausti Akcijoje dalyvauti asmeniui, kuris pateikia ar bando pateikti daugiau nei 1 (vieną) dalyvio anketą.
23.    Dalyvių anketos, pateiktos naudojantis būdais, kuriuos generuoja script programa, makroprograma ar kita automatinė įranga, bus laikomos negaliojančiomis. Monster Energy pasilieka teisę patikrinti dalyvių anketų galiojimą ir atmesti tas anketas, kurios, Monster Energy nuomone, buvo pateiktos naudojantis automatizuota pateikimo technika.
24.    Aiškumo tikslais pažymėtina, kad norint dalyvauti Akcijoje reikalingas kompiuteris ir prieiga prie interneto. Dalyvis privalo pasirūpinti, kad būtų gautas kompiuterio savininko ir asmens, mokančio už interneto ryšį, sutikimas. Išlaidos, susijusios su interneto naudojimusi siekiant dalyvauti Akcijoje, yra neatlyginamos.
25.    Visos anketos yra laikomos gautomis nuo tada, kai jos patenka į Monster Energy duomenų bazę, o ne nuo tada, kai dalyvis anketą išsiunčia į Svetainę.
26.    Kilus bet kokiam ginčui dėl Laimėtojų tapatybės, Monster Energy sprendimas yra lemiamas.
27.    Anketos užpildymas internete ar bet koks kitas įrodymas, kad anketa buvo užpildyta internete, neįrodo, kad jūsų anketa buvo gauta. Monster Energy neatsako už dalyvių anketas, kurios yra užpildytos neteisingai, yra prarastos, pateiktos pavėluotai, ar kurios dėl bet kokios priežasties nebuvo gautos.
28.    Prizai yra tokie, kokie yra nurodyti, ir negali būti perleisti, pakeisti, taip pat juos nėra siūloma pakeisti pinigine išraiška, jei Laimėtojas dėl bet kokios priežasties negali atsiimti Prizų. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, kilus nenumatytoms aplinkybėms ar Monster Energy negalint pristatyti Prizų dėl COVID-19 pandemijos ar bet kokios kitos priežasties, Monster Energy pasilieka teisę pakeisti visą Prizą arba Prizo dalis kitu tokią pačią ar didesnę vertę turinčiu prizu.
29.    Pagrindinis laimėtojas sutinka Monster Energy reikalavimu dalyvauti ir užtikrinti, kad Atrinktas asmuo sutiktų dalyvauti pagrįstoje reklaminėje medžiagoje, susijusioje su Akcija, ir Pagrindinis laimėtojas (ir Atrinktas asmuo) patvirtina, kad Monster Energy gali naudoti jų vardą, nuotraukas, garso ir (ar) vaizdo įrašus bet kokioje viešoje ar reklaminėje medžiagoje, susijusioje su Akcija, kaip numatyta Monster Energy privatumo politikoje. Visa informacija, pateikta Prizininkų ir surinkta „Google, LLC“ sukuriant „Google“ paskyrą ir atsiimant Prizininko prizą, bus naudojama pagal „Google, LLC“ privatumo politiką (https://policies.google.com/privacy).
30.    Tuo atveju, jei Monster Energy nevykdo šių Sąlygų nustatytų įsipareigojimų, ji yra atsakinga už numanomą žalą ir nuostolius, kuriuos dalyvis patyrė Monster Energy pažeidus šias Sąlygas ar jų nesilaikant, tačiau ji nėra atsakinga už bet kokią nenumanomą žalą ar nuostolius. Laikoma, kad žala ar nuostoliai yra numanomi, jei jie yra sukelti Monster Energy tiesiogiai pažeidus sąlygas arba jei jie buvo apsvarstyti dalyvio ir Monster Energy dalyviui pradedant dalyvauti Akcijoje. Be Monster Energy ats