be_ixf;ym_202106 d_16; ct_50
CLOSE

Ultimate Home Gaming Setup Giveaway

Win a custom DXRacer gaming chair or win a Monster mini cooler with Monster Energy!

WANT TO ENTER? HERE IS HOW:

1. Get two Monsters in a participating store
2. Keep the receipt
3. Fill inn your details here
4. Add the specific code entitled as the “AP” code and the time and date which are shown on the Product Receipt
5. Answer in no more than thirty (30) words “ Why would you be the best winner of this ultimate home gaming setup” (“Testimonial”).

submit entries from April 15 2021 to June 15 2021

promotion rules

 

PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket (“ÁSZF”). A Promócióban (definíció alább) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen ÁSZF-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk a promócióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

 

 1. Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen promócióban (a továbbiakban: „promóció”) bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.
 2. A jelen promóciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és bonyolítja.
 3. A promóció a  www.monsterenergy.com/gaming_hu („Honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező üzletekben (egyenként: „üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország-szerte.
 4. A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy a promóció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók hozzátartozói a jelen promócióban nem vehetnek részt.
 5. A promócióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „Résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 6. A jelen ÁSZF-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelenti.

 

Részvétel és szelekció

 

 1. A jelen promócióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Üzletben átadott nyugta másolatának („Terméknyugta”) felhasználásával történik.
 2. Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.
 3. A promóció kezdete 2021. április 15. 00:00 óra („Kezdőnap”), míg a promóció utolsó, záró napja 2021. június 15. 23:59 óra („Zárónap”).
 4. A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt a promócióban:
  1. A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;
  2. Két (2) doboz 500 ml Monster Energy termék vásárlása valamely promócióban résztvevő üzletben és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és
  3. az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:
   1. az „AP” kód rögzítése és a terméknyugtán látható idő és dátum.
   2. a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá
   3. írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy Miért éppen Ön volna a fantasztikus otthoni gaming összeállítás ideális nyertese? („Vásárlói vélemény”).
 5. Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.
 6. Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a 10. pontban foglalt részvételi feltételek szerint (egyenként „Sikeres Résztvevő”), bekerül az első kiválasztási kör vagy a második kiválasztási kör (egyenként „Kiválasztási Kör”) (meghatározást ld. lent) egyikébe. Azt, hogy a Sikeres Résztvevő melyik Kiválasztási Körbe kerül be, az a dátum („Jelentkezési Dátum”) határozza meg, amikor a Sikeres Résztvevő rögzíti személyes adatait a fent ismertetett részvételi feltételek szerint. Azok a Sikeres Résztvevők, akik (a kezdő és záró dátumot is beleértve) 2021. április 15. és 2021. május 14. közötti Részvételi Dátummal jelentkeznek, az első kiválasztási körbe („Első Kiválasztási Kör”), azok a Sikeres Résztvevők, akik (a kezdő és záró dátumot is beleértve) 2021. május 15. és 2021. június 15. közötti Részvételi Dátummal jelentkeznek, a második kiválasztási körbe („Második Kiválasztási Kör”) kerülnek be.
 7. A Monster Energy három (3) képviselője, valamint egy (1) független személy (együttesen a „Panel") az egyes Kiválasztási Körök zárónapját követő öt (5) napon belül nyertest választ az összes Sikeres Résztvevő közül. A Panel az alábbi Nyerteseket választja ki az egyes Kiválasztási Körök alapján:
  1. egy (1) hivatalos nyertes („Fő Nyertes”), akinek a Vásárlói véleménye a legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek;
  2. kettő (2) hivatalos második helyezett (továbbiakban együtt: „Második Helyezettek”, külön-külön pedig: „Második Helyezett”), akiknek a Vásárlói véleménye a Fő Nyertesét követően első körben a lehető legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek; és
  3. öt (5) hivatalos harmadik helyezett (továbbiakban együtt: „Harmadik Helyezettek”, külön-külön pedig: „Harmadik helyezett”), akiknek a Vásárlói véleménye a Fő Nyertesét követően második körben a lehető legteljesebb mértékben megfelel a Kiválasztási Feltételeknek;
 8. A jelen promóció keretében a Fő Nyertes, az Második Helyezettek és a Harmadik Helyezettek megnevezése együttesen: „Nyertesek”, külön-külön „Nyertes”.
 9. A kiválasztási feltételek értelmében a panel a legeredetibb Vásárlói véleményt választja ki. A kiválasztás során a panel termékértékesítési és promóciós célokból az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket, tartalmat veszi figyelembe („Kiválasztási Feltételek”).

 

Nyeremények és követelmények

 

 1. Az alábbi Nyeremények kerülnek kiosztásra:
  1.                 A Fő Nyertes egy (1) DXRacer®  and Monster Energy® társmárkájú gaming széket nyer, mintegy hetvenkilencezer forint (79.000,- Ft) értékben, egy (1) Monster Energy® márkájú hűtőt, mintegy harmincötezer forint (35.000,- Ft) értékben és huszonnégy (24) doboz Monster Energy® Original energiaitalt mintegy kilencezer-hatszáz forint (9600,- Ft) értékben, melyek pontos méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében, és az elérhetőség függvényében (együttesen: „a Főnyeremény”)
  2.                 Minden Második Helyezett egy (1) Monster Energy márkájú hűtőt nyer mintegy harmincötezer forint (35.000,- FT) értékben, és huszonnégy (24) doboz Monster Energy® Original energiaitalt mintegy kilencezer-hatszáz forint (9600,- Ft) értékben, melyek pontos méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében, és az elérhetőség függvényében (egyenként: „Második Helyezett Nyereménye”).
  3.               Minden Harmadik Helyezett huszonnégy (24) doboz Monster Energy® Original energiaitalt nyer mintegy kilencezer-hatszáz forint (9600,- Ft) értékben, melyek pontos méretét és kialakítását a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében, és az elérhetőség függvényében („Harmadik Helyezett Nyereménye”).
  4.                 A jelen promóció értelmében a Főnyeremény, a Második Helyezett Nyereménye, valamint a Harmadik Helyezett Nyereménye együtt: „Nyeremények”, egyenként pedig: „Nyeremény”.

.              

17.  Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, minden potenciális Nyertesnek:

17.1 fel kell mutatnia a Monster Energynek a Termék nyugtáját;

17.2 kötelezhető arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között lehet érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Nyeremény átvétele előtt, valamint

Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a lehetséges nyertes elveszíti a Nyereményt és a Monster Energy ezt követően észszerű időtartamon belül más, a Kiválasztási Feltételeknek megfelelő Sikeres Résztvevőt választ ki nyertesként.

 

Értesítés és a Nyeremény átadása

 

18.    A Kiválasztási Körök nyerteseinek mindegyikét az egyes körök zárónapját követő tíz (10) napon belül értesítjük a promócióba történt belépésükkor megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen. („Értesítés”).

19.    A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

20.    A Nyereményeket postán küldjük el a promócióba történő belépésükkor megadott magyarországi lakcímre az értesítéstől számított huszonnyolc (28) napon belül.

21.    Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertesekkel az értesítést követő három (3) napon belül, vagy az esetleges nyertesek, bármilyen okból, nem elérhetők a díjak átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt húz ki, ezen időpontot követően ésszerű határidőn belül.

 

Általános feltételek

 

22.    Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.     

23.    A félreértések elkerülése végett a promócióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza a promócióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.      

24.     Valamennyi bejegyzés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.

25.     Egy nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

26.     Az online bejegyzési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a jelentkezés beérkezett a Monster Energyhez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.

27.     A Nyeremények kizárólag a leírt formában adhatók ki, és nem ruházhatók át, nem cserélhetők, készpénzre nem válthatók abban az esetben sem, ha egy Nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Az előbbi kikötések ellenére, váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére, vagy ha a Monster Energy a COVID-19 világjárvány miatt vagy egyéb okból nem képes a Nyeremények átadására, a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt vagy annak elemeit más, a Nyereménnyel legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.

28.     A Fő Nyertesek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljenek, a Nyertesek egyúttal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevüket, arcképüket és a róluk készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban.

29.     Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai, vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

30.     Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik a promóció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja a promóciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

31.     A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:

          (a) megváltoztassa a promóció formátumát, és/vagy késleltesse, vagy elhalassza a promóciót, vagy annak bármely fázisát(fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy

          (b) elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promócióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a díjat részben, vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből, vagy promócióból a kezdődátumot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a promócióban (vagy ha a promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

32.     A jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energyt nem terheli felelősség semmilyen, a Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A nyerteseket terheli minden, a díjjal összefüggésben fizetendő adó.

33.     Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen ÁSZF másolatát.

34      Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, ha Ön lesz a Nyertes. A Nyertesek neve a záró dátumot követő 60 napon belül a Monster Energytől kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

35.     A Promócióra és a jelen ÁSZF-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy ÁSZF-ből eredően vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bírósági rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal