Zásady Ochrany Osobních Údajů

Zásady Ochrany Osobních Údajů
//

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naposledy aktualizováno: Březen 2021

Společnost Monster Energy (výrazy „my“, „nás“, „naše“), informace o níž jsou uvedeny v části „Kontaktujte nás“ na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů („Oznámení o ochraně osobních údajů“), se věnuje otázkám souvisejícím s ochranou osobních údajů a požaduje, abyste se seznámili s tím, jak shromažďujeme, používáme, ukládáme, předáváme a zpřístupňujeme informace. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy v souvislosti s osobními údaji, které shromažďujeme prostřednictvím námi provozovaných webových stránek, z nichž přistupujete k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů („webové stránky“), prostřednictvím námi poskytnutých softwarových aplikací pro použití v počítačích a mobilních zařízeních nebo prostřednictvím počítačů a mobilních zařízení („aplikace“), prostřednictvím našich stránek sociálních médií, které ovládáme a ze kterých přistupujete k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů (společně „stránky sociálních médií“), jakož i prostřednictvím e-mailových zpráv ve formátu HTML, které vám zasíláme, které odkazují na toto Oznámení o ochraně osobních údajů, a informacemi, které shromažďujeme offline, například prostřednictvím formulářů, které můžete vyplnit, abyste se mohli účastnit sázek nebo soutěží (společně, včetně webových stránek, aplikací a našich stránek sociálních médií, označováno jako „Služby“).

Obyvatelé státu Kalifornie, další informace o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jak je používáme a sdílíme, naleznete v našem „Oznámení o ochraně osobních údajů subjektů ze státu Kalifornie“.

Osobní údajeOsobní údaje, které můžeme shromažďovat

Osobními údaji“ se rozumí všechny údaje, které se vás týkají jako jednotlivce, včetně poskytnutých osobních údajů a automaticky shromažďovaných osobních údajů.

„Poskytnuté osobní údaje“ jsou osobní údaje, které nám poskytnete nebo zpřístupníte, včetně následujících:

 • Jméno
 • Pohlaví
 • Poštovní adresa (včetně fakturační a dodací adresy)
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Číslo kreditní a debetní karty
 • Profilový obrázek
 • D účtu sociálních médií
 • Uživatelské jméno a heslo
 • Demografické informace

Automaticky shromažďované osobní údaje“ jsou jakékoli osobní údaje, které jsou automaticky shromažďovány našimi systémy nebo systémy třetích stran, jako například:

 • Informace o zařízení
 • Data využití aplikace
 • Informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie, pixelů a dalších technologií

Upozorňujeme, že ke zpracování plateb provedených prostřednictvím Služeb můžeme použít platební službu třetí strany. Přejete-li si provést platbu prostřednictvím Služeb, vaše osobní informace budou shromažďovány takovou třetí stranou, a nikoli námi, a budou tedy podléhat oznámení o ochraně osobních údajů této třetí strany a nikoli tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů. Nemáme žádnou kontrolu nad shromažďováním, používáním, uchováváním, předáváním nebo zpřístupněním vašich osobních údajů třetími stranami.

Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb poskytnete jakékoli osobní údaje týkající se jiných osob v souvislosti se Službami, prohlašujete, že k tomu máte oprávnění a odpovídající souhlas a že nám dovolujete používat údaje v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů.

Jak shromažďujeme poskytnuté osobní údaje

My a naši poskytovatelé služeb shromažďujeme poskytnuté osobní údaje různými způsoby, včetně:

Prostřednictvím Služeb : Osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím Služeb, např. při registraci k odběru novinek, vytvoření účtu nebo nákupu.

Offline : Poskytované osobní údaje od vás shromažďujeme offline, například při návštěvě obchodu prodávajícího naše výrobky, při návštěvě veletrhu, účasti na akci, kterou sponzorujeme, při telefonické objednávce nebo kontaktování zákaznického servisu.

Z jiných zdrojů : Vaše poskytnuté osobní údaje můžeme obdržet z jiných zdrojů, například z veřejných databází, od společných marketingových partnerů, z platforem sociálních médií, od lidí, s nimiž jste přátelé nebo jinak spojeni na platformách sociálních médií, jakož i od dalších třetích stran. Pokud se například rozhodnete propojit svůj účet sociálních médií s účtem Služeb, budou s námi sdíleny určité osobní údaje z vašeho účtu sociálních médií, které mohou zahrnovat osobní údaje, jež jsou součástí vašeho profilu nebo profilů vašich přátel.

Jak shromažďujeme automaticky shromažďované osobní údaje

My a naši poskytovatelé služeb můžeme shromažďovat automaticky shromažďované osobní informace různými způsoby, včetně:

Prostřednictvím prohlížeče nebo zařízení : Některé informace jsou shromažďovány většinou prohlížečů nebo automaticky prostřednictvím vašeho zařízení, jako je vaše adresa MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, název a verze operačního systému, výrobce a model zařízení, měření výkonu zařízení a možnosti, nainstalované doplňky, kliknutí myší nebo umístění kurzoru, pozice posouvání stránky, čas strávený ve službách, navštívené stránky, doporučené stránky a klíčová slova použitá v případě, že pocházejí z vyhledávače, jazyk, typ a verze internetového prohlížeče, název a verze Služeb (např. aplikace), které používáte, a další anonymní provozní data. Tyto informace používáme k zajištění správného fungování Služeb a k přizpůsobení vašich zkušeností při používání Služeb. Takové informace můžeme například použít a zkombinovat s IP adresou k vytvoření jedinečného identifikátoru, který nám s přiměřenou jistotou identifikuje váš prohlížeč nebo zařízení. Tento jedinečný identifikátor nám umožňuje sledovat vaši aktivitu v našich Službách a zobrazovat obsah, o kterém se na základě takové aktivity domníváme, že vás bude zajímat.

Prostřednictvím použití aplikace : Pokud stáhnete a použijete aplikaci, my a naši poskytovatelé služeb sledujeme a shromažďujeme údaje o používání aplikace, například datum a čas, kdy aplikace na vašem zařízení přistupuje k našim serverům a jaké informace a soubory byly do aplikace staženy.

Používání souborů cookie : Soubory cookie jsou informace uložené přímo v počítači, který používáte. Soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace, jako je typ prohlížeče, čas strávený na Službách, navštívené stránky, jazykové preference a další anonymní údaje o provozu. My a naši poskytovatelé služeb využíváme tyto informace pro účely zabezpečení, pro usnadnění navigace, zobrazování informací efektivněji a pro přizpůsobení vašich zkušeností při využívání Služeb, jakož i pro účely online sledování. Můžeme rozpoznat váš počítač, což vám pomůže při používání Služeb. Shromažďujeme rovněž statistické informace o využívání Služeb s cílem neustále zlepšovat jejich design a funkčnost, porozumět tomu, jak jsou Služby využívány, a pomáhat nám při řešení otázek týkajících se Služeb.

Pokud si nepřejete, aby informace byly shromažďovány pomocí souborů cookie, ve většině prohlížečů existují jednoduché postupy, které vám umožní automaticky soubory cookie odmítnout, nebo vám bude dána možnost odmítnout nebo přijmout přenos konkrétního souboru cookie (nebo souborů cookie) do vašeho počítače z konkrétních webových stránek. Více informací naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html . Pokud však tyto soubory cookie nepřijmete, můžete mít při používání Služeb potíže. Například nemusíme být schopni rozpoznat váš počítač a možná se budete muset přihlásit pokaždé, když navštívíte příslušné Služby.

Podrobné informace o tom, jak používáme soubory cookie a další technologie, naleznete v našich Zásadách týkajících se souborů cookie.

Použití pixelových značek a dalších obdobných technologií: Pixelové značky (známé také jako sledovací pixely a webové majáky) mohou být použity v souvislosti s některými Službami, mimo jiné pro sledování akcí uživatelů Služeb (včetně příjemců e-mailů), měření úspěchu našich marketingových kampaní a sestavování statistik o využívání Služeb a míře odezvy.

IP adresa : Vaše „IP adresa“ je číslo, které je automaticky přiřazeno počítači, který používáte, poskytovatelem internetových služeb (ISP). IP adresa může být identifikována a zaznamenána automaticky v našich souborech protokolu serveru, kdykoli uživatel přistupuje ke Službám, spolu s časem návštěvy a navštívenými stránkami. Shromažďování IP adres je standardní praxí a je prováděno automaticky mnoha webovými stránkami, aplikacemi a dalšími službami. IP adresy používáme pro účely výpočtu úrovně využití Služeb, diagnostiky problémů se serverem a správu Služeb.

Fyzická poloha: Fyzické umístění vašeho zařízení můžeme shromažďovat například pomocí IP adresy, satelitu, věže mobilního operátora nebo signálů WiFi. Fyzickou polohu vašeho zařízení můžeme použít k poskytování personalizovaných služeb a obsahu založeného na poloze. V některých případech vám může být povoleno povolit nebo zakázat takové použití polohy vašeho zařízení, ale pokud se rozhodnete takové použití odmítnout, možná vám nebudeme schopni poskytnout příslušné personalizované služby a obsah.

Jak můžeme používat osobní údaje

Osobní údaje používáme z níže uvedených důvodů:

Za účelem poskytování Služeb, plnění smlouvy nebo podniknutí kroků souvisejících se smlouvou. To zahrnuje:

 • Provedení a splnění vašeho nákupu nebo odkoupení, například za účelem zpracování vašich plateb, doručení vám vaší objednávky, komunikace s vámi ohledně nákupu nebo odkoupení a poskytnutí vám souvisejícího zákaznického servisu při plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi.

Jak je zapotřebí k výkonu naší činnosti a k prosazování našich oprávněných zájmů, zejména:

 • Reakce na vaše dotazy a plnění vašich požadavků, jako například zasílání ne-marketingových sdělení, jako jsou zpravodaje.
 • K monitorování používání našich webových stránek a online Služeb a používání vašich informací, které nám pomohou monitorovat, zlepšovat a chránit naše produkty, Služby a webové stránky, jak online tak i offline.
 • K zasílání vám administrativních informací, například informací týkajících se Služeb a změn našich smluvních podmínek a zásad.
 • Nabídnutí vám informací, které jsou pro vás relevantní, přizpůsobení vaší zkušenosti se Službami prezentací obsahu, produktů a nabídek šitých vám na míru. Můžeme například zobrazit obsah nebo vám zaslat e-maily o událostech ve vaší oblasti, propagačních akcích nebo nových produktech, o kterých se domníváme, že vás mohou zajímat na základě vašich osobních údajů, profilu a aktivity účtu sociálních médií, demografických informací, fyzické polohy a aktivity v našich Službách.
 • Umožnění vaší účasti v sázkách, soutěžích a podobných propagačních akcích a správa takových sázek, soutěží a propagačních akcí. Na některé z těchto činností se vztahují další pravidla, která mohou obsahovat další informace o tom, jak používáme a sdělujeme vaše osobní údaje, proto vám doporučujeme, abyste si tato další pravidla pozorně přečetli.
 • Pro naše obchodní účely, jako je analýza údajů, audity, odhalování a prevence podvodů, vývoj nových produktů, zlepšování nebo úprava našich Služeb, identifikace trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit.

Pro účely, které vyžadují právní předpisy:

 • V souladu se zákonnými povinnostmi (a) podle příslušných právních předpisů, včetně právních předpisů mimo vaši zemi pobytu, b) k dodržení právního postupu, (c) k reakci na žádosti veřejných a vládních orgánů, včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi vašeho pobytu, (d) k prosazování našich podmínek, (e) k ochraně naší činnosti nebo činnosti kterékoli z našich přidružených společností, (f) k ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo práv našich přidružených společností, vás nebo jiných osob, a (g) k umožnění nám uplatnit dostupné prostředky nápravy nebo omezit škody, které můžeme utrpět.

V souladu s vašimi volbami a souhlasem (je-li to relevantní):

 • Vám budeme zasílat materiály přímého marketingu vztahující se k našim relevantním produktům a Službám nebo jiným produktům a službám poskytovaným námi a našimi přidruženými společnostmi,
 • Umístíme soubory cookie a používáme obdobné technologie, jak je popsáno v části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nazvané „Další informace“.
 • V jiných případech, kdy vás požádáme o souhlas, použijeme údaje pro účely, které vám při tom vysvětlíme.

Jak mohou být osobní údaje zpřístupněny

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny:

 • Našim přidruženým subjektům pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Pro osobní údaje původem z Japonska je společnost Monster Energy stranou odpovědnou za řízení společně používaných osobních údajů-
 • Našim poskytovatelům služeb, kteří poskytují hosting webových stránek, analýzu údajů, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, zákaznický servis, doručování e-mailů, zpracování kreditních karet a auditní služby a další podobné služby.
 • Třetím stranám, aby vám směly zasílat marketingové komunikace, pokud jste souhlasili s takovým sdílením.
 • Sponzorům nebo spolu-sponzorům loterií, soutěží a podobných propagačních akcí, pokud jste souhlasili s takovým sdílením a používáním svých osobních údajů pro tyto účely.
 • Vámi, na vývěskách, chatu, v profilech, blozích a dalších službách, na kterých můžete zveřejňovat informace a materiály (mimo jiné včetně našich stránek sociálních médií). Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli informace, které zveřejníte nebo zpřístupníte prostřednictvím těchto služeb, se stanou veřejnými informacemi a mohou být dostupné uživatelům Služeb a široké veřejnosti. Žádáme vás, abyste byli při rozhodování o zveřejnění svých osobních údajů nebo jakýchkoli jiných informací na Službách velmi opatrní.
 • Vašim přátelům přidruženým k vašemu účtu sociálních médií, ostatním uživatelům Služeb a poskytovateli vašeho účtu sociálních médií v souvislosti s vaší činností sdílení v sociálních médiích, například pokud propojíte svůj účet sociálních médií se svým účtem Služeb nebo se přihlásíte ke svému účtu Služeb ze svého účtu sociálních médií. Propojením vašeho účtu Služeb a vašeho účtu sociálních médií nás opravňujete ke sdílení informací s poskytovatelem účtu sociálních médií a jste srozuměni s tím, že použití sdílených informací se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů stránek těchto sociálních médií.
 • Třetí straně v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým naším podnikem, aktivy nebo akciemi nebo jakoukoli jejich částí (včetně v souvislosti s jakýmkoli úpadkovým nebo obdobným řízením).
 • Podle potřeby nebo vhodnosti: (a) podle příslušných právních předpisů, včetně právních předpisů mimo vaši zemi pobytu, b) k dodržení právního postupu, (c) k reakci na žádosti veřejných a vládních orgánů, včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi vašeho pobytu, (d) k prosazování našich podmínek, (e) k ochraně naší činnosti nebo činnosti kterékoli z našich přidružených společností, (f) k ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo práv našich přidružených společností, vás nebo jiných osob, a (g) k umožnění nám uplatnit dostupné prostředky nápravy nebo omezit škody, které můžeme utrpět.

DALŠÍ údajeDalší údaje, které můžeme shromažďovat

Další údaje“ jsou informace, které byly shromážděny nebo pozměněny tak, aby vás jako jednotlivce neidentifikovaly ani se s vámi nespojovaly, jako například:

 • De-identifikované informace
 • Agregované informace

Agregované osobní údaje neidentifikují osobně vás ani jiného uživatele Služeb (například můžeme agregovat osobní údaje pro výpočet procentního podílu našich uživatelů, kteří mají konkrétní telefonní předčíslí).

Jak můžeme používat a zveřejňovat další informace

Další informace můžeme používat a zveřejňovat pro jakýkoli účel, kromě případů, kdy jsme povinni podle příslušných právních předpisů učinit jinak.

V některých případech můžeme kombinovat další údaje s osobními údaji (například kombinovat vaše jméno s jinými de-identifikovanými údaji). Pokud zkombinujeme jakékoli další informace s osobními údaji, budeme s nimi zacházet jako s osobními údaji, pokud budou kombinovány.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se nezabývá, a my neneseme odpovědnost za osobní údaje, informace nebo jiné postupy třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakékoli webové stránky nebo službu, na které odkazují Služby (včetně odkazů na videa na našich Službách hostovaných společnostmi třetích stran, jako je YouTube nebo Vimeo). Zahrnutí odkazu do Služeb neznamená, že my nebo naše přidružené subjekty podporujeme odkazovanou stránku nebo službu.

Vezměte prosím na vědomí, že nejsme odpovědní za zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zpřístupňování (včetně postupů v oblasti zabezpečení údajů) jiných organizací, jako jsou Facebook, Apple, Google, Microsoft, Yahoo!, Twitter, Pinterest, Tumblr nebo jakéhokoli jiného vývojáře aplikace, poskytovatele aplikace, poskytovatele platformy sociálních médií, poskytovatele operačního systému, poskytovatele bezdrátových služeb nebo výrobce zařízení, včetně jakýchkoli osobních údajů, které poskytnete jiným organizacím prostřednictvím nebo v souvislosti s aplikacemi nebo našimi stránkami sociálních médií.

ZABEZPEČENÍ

V rámci naší organizace se snažíme používat přiměřená organizační, technická a administrativní opatření k ochraně osobních údajů. Bohužel nelze zaručit 100% bezpečný systém přenosu a uchovávání údajů. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná, okamžitě nás prosím o problému informujte a kontaktujte nás v souladu s oddílem „Kontaktujte nás“ v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

VOLBY A PRÁVA

Je-li to v souladu s právem EU nebo Spojeného království přípustné, můžete mít právo vznést námitku proti některým způsobům zpracování, které provádíme. Další informace o vašich právech a o tom, jak je uplatňovat, jsou uvedeny níže.

Vaše volby týkající se použití a zpřístupnění vašich osobních údajů

V souladu s vašimi zákonnými právy vám poskytujeme řadu voleb, pokud jde o použití a zpřístupnění vašich osobních údajů pro marketingové účely. Kromě dalších možností, které nabízíme, se můžete rovněž odhlásit od:

 • Zasílání našich elektronických komunikací: Pokud od nás již nechcete dostávat e-maily související s marketingem, můžete se odhlásit od zasílání těchto e-mailů souvisejících s marketingem e-mailem na adresu [email protected].
 • Naše sdílení vašich osobních údajů s přidruženými společnostmi za účelem jejich přímého marketingu: Pokud dáváte přednost tomu, abychom vaše osobní údaje dále nesdíleli s našimi přidruženými společnostmi pro účely přímého marketingu, můžete se odhlásit od tohoto sdílení e-mailem na adresu [email protected].
 • Vaši žádost přezkoumáme, jakmile to bude možné. Rovněž vás upozorňujeme, že pokud se rozhodnete od nás přijímat e-maily související s marketingem, můžeme vám i nadále zasílat důležité zprávy týkající se správy a od přijímání zpráv týkajících se správy se nemůžete odhlásit.

Vaše práva na ochranu osobních údajů státu Kalifornie

Obyvatelé státu Kalifornie, další informace o některých zákonných právech naleznete v našem „Oznámení o ochraně osobních údajů státu subjektů ze státu Kalifornie".

Vaše práva na ochranu osobních údajů státu Nevada

Právní předpisy státu Nevada povolují našim uživatelům, kteří jsou spotřebiteli ve státu Nevada, požadovat, aby jejich osobní údaje nebyly prodávány (jak je definováno podle platných právních předpisů státu Nevada), a to i v případě, že jejich osobní údaje nejsou v současné době prodávány. Žádosti mohou být zaslány na adresu [email protected].

Jak můžete přistupovat ke svým osobním údajům, měnit je nebo je mazat

Pokud si přejete požádat o přezkoumání, opravu, aktualizaci, potlačení, omezení nebo vymazání osobních údajů o vás, podat námitku proti zpracování osobních údajů o vás, nebo pokud chcete požádat o zaslání elektronické kopie vašich osobních údajů za účelem jejich přenosu do jiné společnosti (je-li vám toto právo na přenositelnost údajů poskytnuto příslušnými právními předpisy), můžete nám poslat e-mail na adresu [email protected] nebo nám napište za použití kontaktních údajů uvedených v oddíle „Kontaktujte nás“ na konci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Na vaši žádost odpovíme v souladu s příslušnými právními předpisy.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vaší žádosti odhalilo osobní údaje o jiné osobě nebo pokud nás požádáte o smazání informací, které jsme podle zákona povinni uchovat nebo máme závažný oprávněný zájem na jejich uchování.

Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že došlo k porušení.

Spoléháme-li na váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, ačkoli můžeme mít jiné právní důvody pro zpracování vašich údajů pro jiné účely, jako jsou například výše uvedené.

OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ

Vaše osobní údaje uchováme po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a po dobu vyžadovanou nebo povolenou právními předpisy nebo po dobu nezbytnou pro uplatnění nebo obranu právních nároků. Například, pokud s námi uzavřete smlouvu, uchováme vaše osobní údaje během období smlouvy a poté po dobu lhůty pro uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

VYUŽITÍ SLUŽEB NEZLETILÝMI

Služby nejsou určeny osobám mladším šestnácti let (16) a žádáme, aby tito jednotlivci prostřednictvím Služeb neposkytovali osobní údaje.

PŘESHRANIČNÍ PŘENOS

Služby jsou řízeny a provozovány námi ze Spojených států a vaše osobní údaje budou přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a Spojené království. Takové mezinárodní přenášení osobních údajů je možné buď proto, že Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti, nebo proto, že jsme zavedli vhodná ochranná opatření, nebo proto, že platné zákony jinak povolují nebo vyžadují, abychom přenášeli vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor a Spojené království. Můžete nás požádat, abychom v tomto ohledu poskytli další informace, nebo abychom vám poskytli kopii příslušné záruky tím, že nás budete kontaktovat prostřednictvím kteréhokoli kontaktního prostředku uvedeného v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

CITLIVÉ ÚDAJE

Žádáme vás, abyste nám neposílali a nezpřístupňovali žádné citlivé osobní údaje (např. údaje týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženských nebo jiných přesvědčení, zdraví, trestní minulosti, členství v odborových organizacích, sexuálního života nebo sexuální orientace) ve Službách, jejich prostřednictvím nebo jiným způsobem.

AKTUALIZACE TOTOHO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme změnit. Podívejte se prosím na popisek „Naposledy aktualizováno“ v horní části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, kdy bylo toto Oznámení o ochraně osobních údajů naposledy revidováno. Jakékoli změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nabudou účinnosti, jakmile revidované Oznámení o ochraně osobních údajů zveřejníme ve Službách. Vaše používání Služeb po těchto změnách znamená, že s revidovaným Oznámením o ochraně osobních údajů souhlasíte.

KONTAKTUJTE NÁS

Správcem vašich osobních údajů je společnost Monster Energy Company a jejím zástupcem v Evropě je společnost Monster Energy Europe Limited. Níže najdete jejich kontaktní údaje:

Správce údajů:
Monster Energy Company
FAO: Privacy
Legal Department
1 Monster Way
Corona, CA 92879 USA

Evropský zástupce:
Monster Energy Europe Limited
FAO: Privacy
Legal Department
50 Bristol Road
Greenford UB6 8UP, Spojené království

Můžete nás také kontaktovat e-mailem na následující adrese: [email protected]

Upozorňujeme, že e-mailová komunikace není vždy bezpečná. Nezahrnujte proto prosím do svých e-mailů informace o kreditní kartě ani citlivé informace.

CALIFORNIA PRIVACY NOTICE

This California Privacy Notice ("California Notice") supplements the Monster Energy ("we", "us", "our") Privacy Notice and applies solely to visitors, users, and others who reside in the State of California ("consumers" or "you"). We adopted this California Notice to comply with California privacy laws, including the California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Any terms defined in the CCPA and not defined here have the same meaning when used in this California Notice.

Notice of Collection and Use of Personal InformationCategories of Personal Information

Within the last twelve (12) months, we have collected the following categories of Personal Information:

 1. Identifiers, such as real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, or other similar identifiers.
 2. Personal information categories listed in the California Customer Records statute (Cal. Civ. Code 1798.80(e)), such as name, postal address, phone number, and credit or debit card number.
 3. Characteristics of protected classifications under California or federal law, such as gender.
 4. Commercial information, including records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.
 5. Internet or other electronic network activity information, including, but not limited to, browsing history, search history, and information regarding a consumer’s interaction with an internet website, application, or advertisement.
 6. Geolocation data.
 7. Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information, such as profile picture or CCTV images.

We will not collect additional categories of Personal Information other than those categories listed above. If we intend to collect additional categories of Personal Information, we will provide you with a new notice at or before the time of collection.

Use of Personal Information

We may use Personal Information for the business and commercial purposes below:

 • To provide the Services, to fulfill or perform under a contract, to fulfill or communicate relating to your purchase or redemption, provide customer service, or take steps linked to a contract
 • To respond to your inquiries and fulfill your requests, such as to send you non-marketing communications such as newsletters.
 • To monitor use of our websites and online Services, and using your information to help us monitor, improve and protect our products, the Services and websites, both online and offline.
 • To send administrative information to you, for example, information regarding the Services and changes to our terms, conditions, and policies.
 • To send you direct marketing in relation to our relevant products and Services, or other products and services provided by us and our affiliates.
 • To offer you information that is relevant to you and to personalize your experience on the Services by presenting content, products and offers tailored to you. For example, we may display content or send you messages about events in your area, promotions, or new products that we believe may interest you based on your Personal Information, social media account profile and activity, demographic information, physical location, and activity on our Services.
 • To allow you to participate in sweepstakes, contests and similar promotions and managing such sweepstakes, contests and promotions. Some of these activities have additional rules, which can contain additional information about how we use and disclose your Personal Information, so we suggest that you read those additional rules carefully.
 • For our business purposes, such as data analysis, audits, fraud monitoring and prevention, developing new products, enhancing, improving or modifying our Services, identifying usage trends, determining the effectiveness of our promotional campaigns and operating and expanding our business activities.
 • As required by law, including, in compliance with legal obligations (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and government authorities including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

We will not use the Personal Information we collected for material different, unrelated, or incompatible purposes without providing you with notice.

Sources of Personal Information

We collect Personal Information as described in the Privacy Notice. Broadly, the collection of Personal Information is from the following sources:

 • From You: We can receive your Personal Information through the Services, e.g. when you sign up for a newsletter, create an account or make a purchase; offline, such as when you visit a store selling our products, attend a trade show, attend an event we sponsor, place an order over the phone or contact customer service; or when you provide information through the App.
 • From Affiliates: We can receive your Personal Information from our affiliates, such as when you participate in sweepstakes, contests and similar promotions.
 • From Service Providers: We can receive your Personal Information from our service providers who provide website hosting, data analysis, payment processing, order fulfillment, information technology and related infrastructure provision, customer service, email delivery, credit card processing and auditing services, and other similar services.
 • From Operating Systems and Platforms: Certain information is collected by most browsers or automatically through your device.
 • From Third Parties: We and our technology providers automatically collect certain information through the use of cookies, pixels, and tracking technologies, such as browser type, time spent on the Services, pages visited, language preferences, actions you take using the Services, measures of marketing campaigns (such as usage and response rates), and other traffic data.

We also receive your Personal Information from other sources, such as public databases; joint marketing partners; social media platforms; from people with whom you are friends or otherwise connected on social media platforms, as well as from other third parties. For example, if you elect to connect your social media account to your Services account, certain Personal Information from your social media account will be shared with us, which can include Personal Information that is part of your profile or your friends’ profiles.

For more information about the sources of Personal Information, please see the sections captioned “How We Collect Provided Personal Information” and “How We Collect Automatically-Collected Personal Information” in the Privacy Notice.

Sharing of Personal Information

Within the last twelve (12) months, we have shared the following categories of Personal Information for a business purpose with the following categories of third parties:

 • Category 1 : Affiliates and Advertising Networks
 • Category 2 : Affiliates
 • Category 3 : Affiliates
 • Category 4 : Affiliates
 • Category 5 : Affiliates and Advertising Networks
 • Category 6 : Affiliates
 • Category 7 : Affiliates

For more information about how we share Personal Information, please see the section captioned “How Personal Information Can Be Disclosed” in the Privacy Notice.

Your California Privacy Rights

California’s "Shine the Light" law, permits our users who are California residents to request and obtain from us a list of what personal information (if any) we disclosed to third parties for their own direct marketing purposes in the previous calendar year and the names and addresses of those third parties. Requests may be made only once per year per person, must be sent to [email protected] , and are free of charge. However, we do not disclose personal information protected under the "Shine the Light" law to third parties for their own direct marketing purposes.

In addition, if you are a resident of California, under 18 and a registered user of the Services, you may ask us to remove content or information that you have posted to the Services by writing to by email at [email protected] or write to us by using the contact details set out in the "Contacting Us" section at the end of this California Notice.

Please note that your request does not ensure complete or comprehensive removal of the content or information, as, for example, some of your content may have been reposted by another user.

The CCPA provides California residents with the following rights:

 1. Right to Know: You have the right to request that we disclose certain information to you about the Personal Information we collected, used, disclosed, and sold about you in the past 12 months. This includes a request to know any or all of the following:
  • The categories of Personal Information collected about you;
  • The categories of sources from which we collected your Personal Information;
  • The categories of Personal Information that we have sold or disclosed about you for a business purpose;
  • The categories of third parties to whom your Personal Information was disclosed for a business purpose;
  • Our business or commercial purpose for collecting or selling your Personal Information; and
  • The specific pieces of Personal Information we have collected about you.
 2. Data Portability: You have the right to request a copy of Personal Information we hold about you.
 3. Right to Deletion: You have the right to request that we delete the Personal Information we collected from you and maintained, subject to certain exceptions. Please note that if you request deletion of your Personal Information, we may deny your request or may retain certain elements of your Personal Information if it is necessary for us or our service providers to:
  • Complete the transaction for which the Personal Information was collected, provide a good or service requested by you, or reasonably anticipated within the context of our ongoing business relationship with you, or otherwise perform a contract between our business and you.
  • Detect security incidents, protect against malicious, deceptive, fraudulent, or illegal activity; or prosecute those responsible for that activity.
  • Debug to identify and repair errors that impair existing intended functionality.
  • Exercise free speech, ensure the right of another consumer to exercise his or her right of free speech, or exercise another right provided for by law.
  • Comply with the California Electronic Communications Privacy Act pursuant to Chapter 3.6 (commencing with Section 1546) of Title 12 of Part 2 of the Penal Code.
  • Engage in public or peer-reviewed scientific, historical, or statistical research in the public interest that adheres to all other applicable ethics and privacy laws, when the deletion of the information is likely to render impossible or seriously impair the achievement of such research, if you have provided informed consent.
  • To enable solely internal uses that are reasonably aligned with your expectations based on your relationship with us.
  • Comply with a legal obligation.
  • Otherwise use the Personal Information, internally, in a lawful manner that is compatible with the context in which you provided the information.
 4. Right to Opt-In to Financial Incentives: You have the right to opt-in to financial incentives. You also have the right to opt-out at any time. However, we currently do not offer any financial incentives.
 5. Right to Opt-Out/In: You have the right to opt-out of the sale of your Personal Information. You also have the right to opt-in to the sale of Personal Information. Please see the section captioned “Notice of Right to Opt-Out” below for more information about your opt-out/in rights.
 6. Right to Non-Discrimination: You have the right not to receive discriminatory treatment by us for the exercise of your CCPA privacy rights. Unless permitted by the CCPA, we will not:
  • Deny you goods or services.
  • Charge you different prices or rates for goods or services, including through granting discounts or other benefits, or imposing penalties.
  • Provide you a different level or quality of goods or services.
  • Suggest that you my receive a different price or rate for goods or services or a different level or quality of goods or services.

Some of our Services, however, may require your Personal Information. If you choose not to provide your Personal Information that is necessary to provide any aspect of our Services, you may not be able to use those Services.

Submitting a Verified Consumer Request

To exercise your Right to Know, Data Portability, and Right to Delete, you must provide us with sufficient information to allow us to verify your identity, and describe your request with sufficient detail that allows us to properly understand, evaluate, and respond to it. Once we receive the information you provide to us, we will review it and determine if more information is necessary to verify your identity as required by law, and we may request additional information in order to do so.

To exercise your CCPA privacy rights described above, please submit a verifiable request to us by:

 • Calling us at 1-800-426-7367.
 • Emailing us at [email protected] .
 • Writing to us by using the contact details set out at the bottom of this California Notice.

Only you, or a person authorized by you to act on your behalf, may make a verifiable consumer request related to your Personal Information.

You may only make a verifiable consumer request for Right to Know or Data Portability twice within a 12-month period. The verifiable consumer request must:

 • Provide sufficient information that allows us to reasonably verify you are the person about whom we collected Personal Information or an authorized representative. At a minimum, that information will include name (first and last), email address, phone number, address, and may include additional information.
 • Describe your request with sufficient detail that allows us to properly understand, evaluate, and respond to it.

We may deny your request if we are unable to verify your identity or have reason to believe that the request is fraudulent.

Consumer Request by an Authorized Agent

If any authorized agent submits a consumer request on your behalf, in order to confirm that person or entity’s authority to act on your behalf and verify the authorized agent’s identity, we require at a minimum an email be sent to [email protected], and all of the below items; in addition based on the nature of the request and information, we may require additional information:

 • To verify your authorization to request on behalf of a California resident, provide one or more of the following: (1) California Secretary of State authorization, (2) written permission from the California resident, or (3) power of attorney.
 • Sufficient evidence of your identity.
 • To verify the identity of the California resident for whom the request is being made, provide the information set forth above for verification of the consumer request.

We cannot respond to your request or provide you with Personal Information if we cannot verify your identity or authority to make the request and confirm the Personal Information relates to you. Making a verifiable consumer request does not require to create an account with us. We will only use Personal Information provided in a verifiable consumer request to verify the request’s identity or authority to make the request.

We will acknowledge receipt of the request within ten (10) business days of its receipt. We will respond to a verifiable consumer request within forty-five (45) days of its receipt. If we require more time (up to 90 days), we will inform you of the reason and extension period in writing. Any disclosures we provide will only cover the 12-month period preceding the receipt of the verifiable consumer request. The response we provide will also explain the reasons we cannot comply with a request, if applicable. For Data Portability requests, we will provide the responsive information in a portable and, to the extent technically feasible, in a readily useable format that allows you to transmit the information to another entity without hindrance.

We do not charge a fee to process or respond to your verifiable consumer request unless it is excessive, repetitive, or manifestly unfounded. If we determine that the request warrants a fee, we will tell you why we made that decision and provide you with a cost estimate before completing your request.

Sale of Personal Information

We never monetize your Personal Information or sell it to third parties for money. However, the CCPA defines "sale" broadly, and that definition could include information that we have shared with our service providers and certain technology providers. In the past twelve (12) months, we have "sold" (as defined under the CCPA) the following categories of Personal Information to the following categories of third parties:

 • Category 1: Advertising Networks
 • Category 5: Advertising Networks

We "sold" the Personal Information for the purposes described in this California Notice and the Privacy Notice.

We do not and will not knowingly sell the Personal Information of minors under the age of 16 without affirmative authorization.

Notice of Right to Opt-Out

Please see our “Notice of Right to Opt-Out” on our “Do Not Sell My Personal Information” page for more information about your opt-out rights.

Do Not Track

We use analytics systems and providers and participate in ad networks that process Personal Information about your online activities over time and across third-party websites or online services, and these systems and providers may provide some of this information to us. We do not currently process or comply with any web browser’s "do not track" signal or similar mechanisms.

Note, however, that you may find information about how to opt-out of Google Analytics and DoubleClick online behavioral advertising, and/or block or reject certain tracking technologies in our Cookies Policy.

UPDATES TO THIS CALIFORNIA NOTICE

We may change this California Notice. Please take a look at the "Last Updated" legend at the top of the Privacy Notice to see when this California Notice was last revised. Any changes to this California Notice will become effective when we post the revised California Notice on the Services. Your use of the Services following these changes means that you accept the revised California Notice.

CONTACTING US

If you have any questions or concerns about this California Notice and/or how we process Personal Information, you can contact us at:

Monster Energy Company
FAO: Privacy
Legal Department
1 Monster Way
Corona, CA 92879 USA

You can also contact us by email at the following address: [email protected].

Please note that email communications are not always secure; so please do not include credit card information or sensitive information in your emails to us.

For more information about how users with disabilities can access this California Notice in an alternative format, please contact us at [email protected].