be_ixf;ym_202107 d_23; ct_100
BEZÁR

Monster Energy Gamer Szimulátor Nyereményjáték - 2020

And the winner is...
  • Márk Pesthy - Magyarország

Nyerj egy különleges szimulátor csomagot a Monster Energy-vel!

SZERETNÉL INDULNI? ÍGY CSINÁLD:

1. Vásárolj 2db Monstert bármely magyarországi értékesítési ponton

2. Tartsd meg a blokkot

3. Töltsd ki a lenti mezőket az adataiddal

4. Add meg a speciális „AP” kódot, a terméknyugtán látható időt és dátumot, és az áruház nevét

5. Írd le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy „Miért neked kellene megnyerned a Monster Energy® márkázott versenyszimulátort?

promóció érvényessége Augusztus 01 2020 - Augusztus 31 2020

A promóció szabályzatának elolvasása

AKCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi általános szerződési feltételeket („Ászf”). Az Akcióban (meghatározást ld. lent) történő részvétellel Ön elfogadja a jelen Ászf-et. Kérjük, olvassa el a www.monsterenergy.com honlapon található Adatvédelmi Szabályzatot is (Privacy Policy), amelyben tájékoztatjuk az akcióban történő részvétellel összefüggő adatkezelésről.

Az alábbiakban található 4. pontban foglaltak szerint a jelen akcióban (a továbbiakban: „akció” bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és magyarországi lakcímmel rendelkezik.

A jelen akciót a Monster Energy Europe Limited, Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, United Kingdom („Monster Energy”) szervezi és rendezi meg.

Az akció a www.monsterenergy.com/gaming_hu („honlap”) és Monster Energy® márkájú promóciós termékeket készletező üzletekben (egyenként: „üzlet”) kerül meghirdetésre Magyarország minden részén.

A Monster Energy és kapcsolódó vállalkozásai, alvállalkozói, ügynökei, megbízottai vagy az akció megrendezésével bármilyen módon szakmailag kapcsolatban álló egyéb személy, valamint e személyek munkavállalói vagy a munkavállalók Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói a jelen akcióban nem vehetnek részt.

Az akcióban történő részvétellel minden résztvevő („Ön”, „Önök”, „résztvevő”) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Ászf rendelkezéseit.

A jelen Ászf-ben előforduló időpontok és dátumok a magyar idő szerinti időpontokat és dátumokat jelentik.

Részvétel és szelekció

A jelen akcióban történő részvételhez a termékvásárlás igazolása szükséges, amely az Áruházban átadott nyugta másolatának („terméknyugta”) felhasználásával történik.

Egy terméknyugtával egy (1) részvétel biztosítható.

Az akció kezdete 2020. augusztus 01. 00:00 óra („kezdőnap”), míg az akció utolsó, záró napja 2020. augusztus 31. 23:59 óra („zárónap”).

A résztvevők az alábbiak szerint vehetnek részt az akcióban:

A jelen ÁSZF valamennyi feltételének maradéktalan betartása;

10.2. Két (2) doboz 500 ml-es Monster Energy termék vásárlása valamely, az akcióban részt vevő üzletben és a vásárlást igazoló terméknyugta megőrzése; és

az alábbi adatok honlapon történő rögzítése:

10.3.1. az „AP” kód és a terméknyugtán látható idő és dátum, áruház nevének rögzítése.

10.3.2. a honlapon megjelenő útmutatásokat követve személyes adataik rögzítése (teljes név, állandó lakcím, telefonszám, e-mail cím); továbbá

10.3.3. írja le legfeljebb harminc (30) szóban, hogy „Miért neked kellene megnyerned a Monster Energy® márkázott versenyszimulátort?” („Válasz”).

Az a résztvevő, aki az adatait helytelenül adja meg, egy lehetőséget kap az adatok helyesbítésére, ha a zárónap előtt jelzi azt a Monster Energy számára a [email protected] email címen. A zárónapot követően a résztvevők adatainak módosítása nem lehetséges.

Minden résztvevő, aki sikeresen jelentkezik a fenti részvételi feltételek szerint (együttesen Sikeres Résztvevők vagy egyenként Sikeres Résztvevő), részt vesz a Kiválasztási Folyamatban (meghatározást ld. lent).

A Monster Energy három (3) képviselőjéből és egy (1) független bíróból álló panel (együttesen: „Panel”) együttesen, a zárónap után öt (5) nappal egy (1) hivatalos nyertest (a „Nyertes”) választ a Díjra (meghatározást ld. lent). A panel a promóciós szempontból legeredetibb, legkreatívabb választ választja ki az érdekességet, a különlegességet, az egyediséget és/vagy a meglepő jellemzőket, tartalmat figyelembe véve („Kiválasztási Feltételek”). A panel biztosítja, hogy a jelentkezések a jelen Ászf-nek megfelelően érvényesek, hogy a sikeres résztvevőket a kiválasztási feltételeknek megfelelően értékelik és a díjat a nyertesnek ítélik („Kiválasztási Folyamat”).

 

Díjak és követelmények

A Nyertes egy versenyszimulátor csomagot nyer, melynek tartalma egy (1):

Monster Energy® márkázott versenyző szék,

kormánykerék,

pedálkészlet,

hajlított tévéképernyő,

versenyző játék és

játékkonzol,

melyek pontos márkáját, modelljét és/vagy kialakítását a Monster Energy határozza meg saját diszkrecionális jogkörében, nyolcszáznyolcezer-ötszáznyolcvankét magyar forint nulla fillér (808 582,00 HUF) becsült kiskereskedelmi értékben („Díj”).

Mielőtt Nyertesnek nyilvánítják, a potenciális Nyertes:

15.1 köteles felmutatni a Termék nyugtáját a Monster Energy-nek;

15.2 kötelezhető arra, hogy a jelen Ászf-ben foglalt kiválasztási feltételek teljesülését igazolja, beleértve többek között az életkor igazolását, a lakcím és a személyazonosság igazolását, amely többek között érvényes, a lakcímre vonatkozó igazolvány, útlevél vagy egyéb hivatalos személyazonosító okmány meglétének igazolását és bemutatását jelenti a Díj átvétele előtt, valamint

15.3 köteles a Díj átvétele előtt egy írásbeli nyilatkozatot aláírni arra vonatkozóan, hogy valóban jogosult a nyereményre, valamint egy kockázatvállalási nyilatkozatot. A nyilatkozatokról egy-egy másolat a [email protected] e-mail címen igényelhető.

Ezen körülményeknek a Monster Energy által meghatározott ésszerű időn belül történő igazolásának elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a potenciális nyertes elveszíti a díjat és a Monster Energy ezt követően ésszerű időtartamon belül más, a kiválasztási feltételeknek megfelelő sikeres résztvevőt választ ki nyertesként.

16. A félreértések elkerülése érdekében a Díjjal kapcsolatos minden egyéb költség, így – többek között – minden egyéb, a Díjjal kapcsolatos kiadás, amit a díj fenti leírása kifejezetten nem tartalmaz, a Nyertest terheli.

 

Értesítés és a díj átadása

A nyertest a zárónapot követő három (3) napon belül értesítjük az akcióba történt belépésekor megadott telefonszámon és/vagy e-mailben. (“Értesítés”).

A sikertelen résztvevőket nem értesítjük.

A Díj átadásának részleteit az értesítésben ismertetjük a Nyertessel.

Amennyiben a Monster Energy nem tudja felvenni a kapcsolatot a potenciális nyertessel az értesítést követő öt (5) napon belül, vagy az esetleges nyertes bármilyen okból nem érhető el a díj átvételére, a részvétel érvénytelennek számít, és a Monster Energy más, Sikeres Résztvevőt húz ki, ezen időpontot követően ésszerű határidőn belül.

Általános feltételek

Nem érvényesek a parancsfájlok, makrók, vagy automatikus szolgáltatások segítségével végrehajtott bejelentkezések. A Monster Energy fenntartja a jogot a bejelentkezések jogosultságának ellenőrzésére és az automatikusnak minősített bejelentkezések kizárására.

A félreértések elkerülése végett az akcióba történő jelentkezéshez számítógép és internetkapcsolat szükséges. A résztvevő felel azért, hogy a számítógép tulajdonosa és az internetszolgáltató engedélyezze a használatot. Nem igényelhető vissza az akcióba történő jelentkezéshez szükséges internetkapcsolat használatából eredő költség.

Valamennyi jelentkezés a Monster Energy által vezetett adatbázisba történő felvétel időpontjában minősül beérkezettnek, és semmiképp sem abban az időpontban, amelyben a résztvevő elküldte azt a honlapra.

A nyertes személyazonosságával kapcsolatos bármely vita esetén a Monster Energy döntése végleges.

Az online jelentkezési formanyomtatvány vagy bármely más formanyomtatvány elküldése nem bizonyítja, hogy a bejegyzés beérkezett a Monster Energy-hez. A Monster Energy nem vállal felelősséget a helytelenül kitöltött, elveszett, megkésett vagy a bármilyen okból be nem érkezett jelentkezésekért.

A Díj kizárólag a leírt formában adható ki, és nem ruházható át, nem cserélhető, készpénzre nem váltható abban az esetben sem, ha a nyertes bármilyen okból nem képes a díj átvételére. Váratlan, előre nem látható esemény bekövetkezése esetére, illetve ha a Monster Energy a COVID-19 miatt nem tudja átadni a Díjat, a Monster Energy fenntartja a jogot, hogy a Díjat vagy annak elemeit más, a Díjjal legalább egyenértékű díjjal helyettesítse.

A Nyertes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Monster Energy ezirányú megkeresése esetén a Promócióival összefüggésben elvárható, ésszerű módon és keretek között a nyilvánosság előtt szerepeljen. A Nyertes egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Monster Energy felhasználja nevét, arcképét és a róla készített hang és/vagy vizuális felvételeket a Promócióval kapcsolatban.

Amennyiben a Monster Energy nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételeknek, felelős a jelentkezőt ért minden olyan kárért, amely a jelen szerződési feltételek Monster Energy általi megszegésének, vagy a Monster Energy gondatlanságának előre látható következménye, de nem felel semmilyen előre nem látható veszteségért, illetve kárért. A veszteség és a kár előre látható akkor, ha az egyértelmű következménye a Monster Energy szerződésszegésének, vagy ha a résztvevő promócióra való jelentkezésének időpontjában a résztvevő és a Monster Energy egyeztettek arról. Az előre látható veszteségért és károkért fennálló felelősségen kívül a Monster Energy és/vagy leányvállalatai, alkalmazottai, igazgatói, ügynökei, meghatalmazottai vagy alvállalkozói a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget.

Bekövetkezhetnek olyan, a Monster Energy által befolyásolhatatlan események, amelyek lehetetlenné teszik az akció megrendezését vagy díjak átvételét, amely esetben a Monster Energy saját belátása szerint dönthet úgy, hogy módosítja az akciót és a résztvevő elfogadja, hogy a Monster Energy-t ennek eredményéért semmilyen felelősség nem terheli.

A Monster Energy fenntartja magának a jogot arra, hogy:

(a) megváltoztassa a promóció formátumát és/vagy késleltesse vagy elhalassza a promóciót vagy annak bármely fázisát (fázisait) részben, vagy egészben a befolyási körén kívül álló okokból, a résztvevő felé fennálló felelősség nélkül; és/vagy

(b) elutasítsa bármely személynek a promócióra, illetve a Monster Energy által a jövőben szervezett promócióra való jelentkezését; (i) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy a díjat részben vagy egészben egy harmadik félre ruházták át; (ii) ha a résztvevőt diszkvalifikálták bármely Monster Energy versenyből vagy promócióból a kezdőnapot megelőző tizenkét (12) hónapon belül; (iii) ha a Monster Energy alapos okkal feltételezi, hogy az ilyen magánszemély nem tartja be a jelen szerződési feltételeket; és/vagy (iv) ha ez a magánszemély nem jogosult részt venni a promócióban (vagy ha a promócióban való részvételét bármely okból el kellene utasítani).

A jelen Ászf-ben kifejezetten rögzített esetek kivételével a Monster Energy-t nem terheli felelősség semmilyen, bármely Résztvevőnél keletkező költségért vagy kiadásért. A nyertest terheli minden, a díjjal összefüggésben fizetendő adó.

Javasoljuk, hogy minden résztvevő őrizze meg a jelen Ászf másolatát.

Ön elfogadja, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevét és a lakóhelye szerinti országot, ha Ön lesz a Nyertes. A Nyertes neve a zárónapot követő 60 napon belül a Monster Energy-től kérhető ki a www.monsterenergy.com/contact-us elérhetőségen.

A Promócióra és a jelen Ászf-re Anglia és Wales joga az irányadó. Bármely, a jelen Promócióból vagy Ászf-ből eredően, vagy azokkal összefüggésben felmerülő (szerződéses vagy szerződésen kívüli) jogvita esetén a felek kötelesek a jogvita békés, peren kívüli rendezését megkísérelni. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezésére vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvitára Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal.