Careers

Careers
//

VOLG ONS WERELDWIJD

100+ LANDEN

Monster is meer dan een energiedrank, het is een levensstijl!

We steunen de scene, onze bands, onze atleten en onze fans om carrière te maken van hun passies. Ook streven we ernaar om meeslepende en authentieke ervaringen te creëren die inspireren. Werk samen met innovators en disruptors op een plek waar je jezelf kunt zijn en met mensen die je ideeën waarderen!

Samen groeien we en streven we naar het hoogst haalbare. Doe jij met ons mee?

#monsterenergy

all jobs
Monster Energy Ambassador Team (MAT) and Marketing Associate

We are seeking a highly energetic and enthusiastic individual to join our team as a Brand Ambassador and Event Associate. As the number one ambassador for our brand, you will play a crucial role in representing and promoting our company at various events, while also providing support in our warehouse operations. This position requires an individual with a lively character, a good sense of humor, and a strong passion for our brand. This job is aimed towards young enthusiastic students are seasonaires who are looking for a part time job in the Netherlands

 

Responsibilities:

- Serve as the primary ambassador for our brand, representing our company at Monster Energy events and other promotional activities.

- Engage with event attendees, effectively communicate the brand's values and messaging, and build positive relationships with consumers.

- Conduct guerrilla sampling of Monster Energy cans at events, generating excitement and encouraging brand awareness.

- Assist in warehouse activities, including pre- and post-event preparations and inventory management.

- Coordinate and execute influencer and athlete product deliveries, ensuring timely and accurate distribution.

- Be prepared for long-distance driving when required for product deliveries.

- Collaborate with a dynamic team to achieve common goals and maintain a positive and enthusiastic work environment.

- Demonstrate a strong work ethic, motivation, and dedication to delivering exceptional results.

- This position operates on a 0-hour contract basis and is suitable for students who are trying to grow their knowledge as a Marketing team member

 

Qualifications:

- Must be 18 years or older.

- Living within a 30 min travel range from the office in Haarlem 

- Good communication skills and the ability to articulate the brand's messaging effectively.

- A self-motivated individual who can work independently and as part of a team.

- Proficiency in both Dutch and English languages.

- Flexibility to work evenings, weekends, and holidays as required.

 

If you are an enthusiastic team player with a passion for representing a dynamic brand, this is an exciting opportunity to become an integral part of our team. Join us and contribute to the continued success of our brand as a MAT. 

Send an email with your resume and cover letter to [email protected] to apply!

Monster Energy Ambassadeursteam (MAT) en Marketing Medewerker

Wij zijn op zoek naar een zeer energiek en enthousiast persoon om ons team te versterken als Monster Energy Brand Ambassador en Evenementmedewerker. Als de belangrijkste ambassadeur voor ons merk, speel je een cruciale rol in het vertegenwoordigen en promoten van ons merk op verschillende evenementen, terwijl je ook ondersteuning biedt bij onze magazijnactiviteiten. Deze functie vereist een persoon met een levendig karakter, een goed gevoel voor humor en een sterke passie voor ons merk. Deze baan is gericht op jonge enthousiaste studenten en seizoensgebonden werkers die op zoek zijn naar een bijbaan in Nederland

 

Taken en verantwoordelijkheden:

- Fungeren als de #1 ambassadeur van Monster Energy, waarbij je ons vertegenwoordigt op evenementen en andere marketing activiteiten.

- In contact komen met evenementdeelnemers, communiceren van de waarden van het merk, en positieve relaties opbouwen met consumenten.

- Uitvoeren van guerrilla sampling van Monster Energy-blikjes op locatie of evenementen, met als doel enthousiasme te genereren en merkbekendheid te vergroten.

- Assisteren bij magazijnactiviteiten, waaronder voorbereidingen vóór en na evenementen.

- Coördineren en uitvoeren van productbezorgingen aan influencers en atleten.

- Bereid zijn om lange afstanden te rijden indien nodig voor bezorgingen.

- Samenwerken met een dynamisch team om gemeenschappelijke doelen te bereiken en een positieve en enthousiaste werkomgeving te behouden.

- Deze functie wordt aangeboden op basis van een 0-urencontract en is geschikt voor studenten die hun kennis binnen het marketingteam willen vergroten

 

Kwalificaties:

- Minstens 18 jaar oud.

- Woont maximaal op 30 min reisafstand van ons kantoor in Haarlem

- Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om de boodschap van het merk over te brengen.

- Een gemotiveerd persoon die zelfstandig en als onderdeel van een team kan werken.

- In het bezit van een geldig rijbewijs

- Vloeiend in zowel het Nederlands als het Engels.

- Flexibiliteit om 's avonds, in het weekend en tijdens feestdagen te werken indien nodig.

 

Als je een enthousiaste teamspeler bent met een passie voor het vertegenwoordigen van een dynamisch merk, biedt deze functie een unieke kans om onderdeel van ons team te zijn. Sluit je bij ons aan en draag bij aan het voortdurende succes van ons merk als een MAT. 

 

Na het lezen van deze vacature enthousiast geworden om ons team te versterken bij de aankomende evenementen? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar [email protected]

Intern - Marketing and Branding (Monster Energy)

Monster Energy, a leading global beverage company, is seeking a motivated and energetic intern to join our dynamic Marketing and Branding team. We are the creators of some of the world's most popular energy drinks and lifestyle products, and we thrive on innovation, creativity, and an unwavering passion for excellence. This internship opportunity offers a unique chance to work with industry professionals, gain hands-on experience, and contribute to the growth of a globally recognized brand.

 

Responsibilities:

Market Research: Conduct market research to identify consumer trends, competitor analysis, and potential growth opportunities to help shape marketing strategies.

Social Media Support: Assist in creating engaging content for Monster Energy's social media channels, including Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube.

Event Planning and Execution: Collaborate with the team to plan and execute promotional events, sponsorships, and activations to enhance brand visibility and engagement.

Content Creation: Contribute to the development of marketing materials, including graphics, videos, and written content for various campaigns.

Brand Partnerships: Support the team in exploring and nurturing potential brand partnerships to expand Monster Energy's reach in various markets.

Data Analysis: Assist in analyzing marketing campaign data, social media metrics, and consumer insights to identify areas of improvement and effectiveness.

Administrative Support: Provide general administrative support to the Marketing and Branding team, including scheduling meetings, organizing documents, and maintaining databases.

 

Qualifications:

- Must be 18 years or older.

- Currently pursuing a Bachelor's degree in Marketing, Business, Communications, or a related field.

- Living within a 30 min travel range from the office in Haarlem 

- Flexibility and a proactive approach to problem-solving

- Ability to work collaboratively as part of a team and independently when required.

- Proficiency in both Dutch and English languages.

- Flexibility to work evenings, weekends, and holidays as required.

 

If you are an enthusiastic team player with a passion for representing a dynamic brand, this is an exciting opportunity to become an integral part of our team. Join us and contribute to the continued success of our brand as an Intern.

Send an email with your resume and cover letter to [email protected] to apply!

Stagiaire - Marketing en Branding (Monster Energy)

Monster Energy, is op zoek naar een gemotiveerde en energieke stagiair om zich aan te sluiten bij ons dynamische Marketing en Branding team. Wij zijn de makers van een aantal van 's werelds meest populaire energiedrankjes en lifestyle-producten, waarin we focussen op innovatie en creativiteit. We streven met passie naar het hoogst haalbare. Deze stage biedt een unieke kans om samen te werken met professionals uit de branche, praktische ervaring op te doen en bij te dragen aan de groei van een wereldwijd erkend merk.

Verantwoordelijkheden:

Marktonderzoek: Voer een marktonderzoek uit om consumententrends, concurrentieanalyse en mogelijke groeimogelijkheden te identificeren om marketingstrategieën vorm te geven.

Ondersteuning van sociale media: Help bij het creëren van boeiende content voor de sociale mediakanalen van Monster Energy, waaronder Instagram, Facebook, Twitter en YouTube.

Evenementen planning en uitvoering: Werk samen met het team om promotionele evenementen, sponsorships en activaties te plannen en uit te voeren om de zichtbaarheid en betrokkenheid van het merk te vergroten.

Content creatie: Draag bij aan de ontwikkeling van marketing campagnes; foto's, video's en teksten. 

Samenwerkingen: Ondersteun het team bij het zoeken naar potentiële samenwerkingen om het bereik van Monster Energy in verschillende markten uit te breiden.

Data analyse: Analyseren van marketingcampagnes, sociale media data en consumenteninzichten en hieruit een verbeterplan opstellen.

Administratieve ondersteuning: Bied algemene administratieve ondersteuning aan het Marketing en Branding team, waaronder het plannen van vergaderingen, organiseren van documenten en bijhouden van databases.

 

Kwalificaties:

  • Moet 18 jaar of ouder zijn.
  • Momenteel bezig met een bacheloropleiding in Marketing, Bedrijfskunde, Communicatie of een gerelateerd vakgebied.
  • Wonen binnen een reisafstand van 30 minuten van het kantoor in Haarlem.
  • Flexibiliteit en een proactieve aanpak om problemen op te lossen.
  • Vermogen om zowel in teamverband als zelfstandig te werken wanneer dat nodig is.
  • Beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal.
  • Flexibiliteit om 's avonds, in het weekend en op feestdagen te werken indien nodig.

Als je een enthousiaste teamspeler bent met een passie voor het vertegenwoordigen van een dynamisch merk, is dit de uitgesproken kans om een integraal onderdeel te worden van ons team. Sluit je aan bij ons en draag als stagiair bij aan het voortdurende succes van ons merk.

Stuur een e-mail met je cv en sollicitatiebrief naar [email protected] om te solliciteren!

TDM Zuid holland

Voor de regio zuid-west Nederland zijn wij op zoek naar nieuw sales talent. Je gaat aan slag als junior accountmanager en je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de klantrelaties. Op dagelijkse basis bezoek je klanten in verschillende kanalen (Petrol, Retail, On-the-Go,Groothandels, Convenience en Gyms). Je zorgt bij deze klanten voor een optimale verkrijgbaarheid van de Monster Energy producten (Monster Energy en Reign Performance Energy). Naast relatiebeheer hoort ook het binnenhalen van nieuwe klanten tot je kerntaken.

 

Je werkt nauw samen met verschillende collega’s binnen Monster Energy en met collega’s van onze distributie partner CCEP (Coca-Cola).

 

Heb je geen ervaring? Geen probleem, met ons eigen introductie programma en Monster University stomen we je helemaal klaar voor je functie. Ook biedt Monster University je uitstekende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

 

. We zijn op zoek naar iemand die:

 

- Wil winnen;

- Niet bang is om zowel je handen uit de mouwen te steken als pittige sales gesprekken te voeren;

- Uitstekende communicatie vaardigheden heeft;

- Beschikt over een natuurlijke overtuigingskracht;

- Veerkrachtig is;

 

 

Spreekt bovenstaand je aan en wil je ook werken voor een van mooiste merken van Nederland? Dan horen we graag van je.

 

Soort dienstverband: Voltijds

 

Salaris: salarisindicatie 2000-2500 bruto

 

Aanvullende vergoedingen:

 

  • Bonusregeling

 

Werkschema:

 

  • Dagdienst
  • ma-vr

 

Nederlands spreken is een vereiste

 

Woonachtig in Zuid-Holland of kort hierbij

Pim Zwaagman

Regional Business Manager

mobile: +31 (0) 653629195

email: [email protected]

TDM South Holland

For the South-West Netherlands region, we are looking for new sales talent. You will work as a junior account manager and be responsible for maintaining customer relationships. On a daily basis, you will visit customers in various channels (Petrol, Retail, On-the-Go, Wholesalers, Convenience, and Gyms). Your primary responsibilities will include ensuring optimal availability of Monster Energy products (Monster Energy and Reign Performance Energy) at these customers. In addition to relationship management, acquiring new customers is also part of your core duties.

 

You will closely collaborate with various colleagues within Monster Energy and with colleagues from our distribution partner, CCEP (Coca-Cola).

 

No experience? No problem. With our own introduction program and Monster University, we will prepare you for your role. Monster University also offers excellent opportunities for your further development.

 

We are looking for someone who:

 

- Wants to win.

- Is not afraid to roll up their sleeves and engage in challenging sales conversations.

- Has excellent communication skills.

- Possesses natural persuasive abilities.

- Is resilient.

 

If the above appeals to you and you also want to work for one of the most iconic brands in the Netherlands, we would love to hear from you.

 

Employment type: Full-time

 

Salary: Salary indication 2000-2500 gross

 

Additional benefits:

- Bonus

 

Work schedule:

- Monday to Friday

 

Speaking Dutch is a requirement.

 

Residing in Zuid Holland or nearby is preferred

 

 

Pim Zwaagman

Regional Business Manager

mobile: +31 (0) 653629195

email: [email protected]

BELONG WITHOUT BORDERS SUCCEED WITHOUT LIMITS

ONZE VISIE

Een duurzame en authentieke cultuur waarin voor iedereen gelijke kansen bestaan; waar de kracht en prestaties van onze Monster familie - onze medewerkers, onze fans en onze communities worden versterkt door diversiteit en gedreven door inclusie.

ONZE MISSIE

Het streven, creëren, promoten en ontwikkelen van een cultuur waarin medewerkers betrokken zijn en eigenaarschap krijgen om op hun eigen manier te streven naar gelijkheid, diversiteit en inclusie.